Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame welvaart

Implementatie Instellingsplan: themagerichte samenwerking

‘Duurzame welvaart’ is een van de vier thema’s die geselecteerd zijn vanuit het programma Themagerichte samenwerking. Dit programma geeft invulling aan de ambitie uit het Instellingsplan om onderzoek en onderwijs te vernieuwen via samenwerking, zowel tussen disciplines binnen de UvA als met externe partners. Het thema ‘duurzame welvaart’ richt zich op duurzame, klimaatbestendige vooruitgang door reductie van de ecologische voetafdruk door gedragsverandering en door vernieuwing van materialen en hulpbronnen.

Projecten

In de zomer van 2022 zijn budgetten toegekend aan de volgende 3 interfacultaire onderzoeken:

 • 1. Collective ownership in the Community Land Trust

  Collectief verantwoordelijkheidsgevoel in de vorm van Community Land Trust (CLT) heeft het potentieel om een instrument te worden voor Amsterdam om de welvaart van haar inwoners op een duurzame manier te verbeteren. CLT is een alternatieve visie op privaat landeigendom. Het is een non-profit, democratische en door de gemeenschap geleide organisatie die doorgaans woningen ontwikkelt en beheert voor minder bevoorrechte leden van de samenleving.

  Dit project heeft tot doel om het noodzakelijke interdisciplinaire inzicht te ontwikkelen in de theoretische onderbouwing van CLT’s. Het project vindt plaats in samenwerking met een gepassioneerde gemeenschap van lokale CLT-veranderaars. 

  • Deelnemende faculteiten: FdR, FMG, FGw en FNWI
  • Contactpersoon: Kinanya Pijl
 • 2. Microplastic Emissions from Textiles in Amsterdam

  Wasgedrag wordt vaak over het hoofd gezien als deel van de ecologische voetafdruk van textiel. Het wassen van textiel zorgt er namelijk voor dat synthetische microvezels vrijkomen die in de vorm van microplastics terechtkomen in het milieu.

  In dit project worden nieuwe, mensgerichte onderzoeksmethodes ontwikkeld om gegevens over emissies van huishoudens te verzamelen. Het overkoepelende doel van dit project is om te onderzoeken hoe lokale gedragsveranderingen kunnen helpen bij het verminderen van mondiale vervuilingsproblemen. Hierbij onderzoekt het team hoe burgerwetenschap leidt tot leren en betrokkenheid, en zo milieuvriendelijk gedrag kan stimuleren.

  • Deelnemende faculteiten: FNWI, FMG en FEB
  • Contactpersoon: Lies Jacobs
 • 3. Reducing the environmental impact of healthcare in Amsterdam through a co-creation systems approach

  Zorgverlening heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Het beoordelen van de milieu-impact van zorgtrajecten is een cruciale stap om een transitie naar duurzame welvaart mogelijk te maken, zowel binnen Amsterdam als internationaal.

  Binnen dit project zullen meerdere intersectorale zorgpaden van Amsterdam UMC met een hoog volume en een potentieel hoge milieu-impact geïdentificeerd worden. Vervolgens wordt er één zorgpad in detail in kaart gebracht (met een causaal lusdiagram), wordt de CO2-voetafdruk gekwantificeerd middels een Life Cycle Assessment en wordt er met behulp van een Action Scales Model gekeken wat de belangrijke hefbomen zijn voor blijvende verandering.

  • Deelnemende faculteiten: UMC, FMG en FEB
  • Contactpersoon: Niek Sperna Weiland

UvA Sustainability Platform

Het UvA Sustainability Platform (USP) is een interdisciplinaire community voor het opbouwen en uitwisselen van kennis over duurzaamheid tussen wetenschappers van de UvA.

Stuurgroep

De stuurgroep voor het thema ‘Duurzame welvaart’ bestaat uit de volgende leden: 

Prof. mr. P.A. (André) Nollkaemper

Voorzitter, FdR

Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen

Vicevoorziter, FNWI

Prof. dr. J.E.M. (Ans) Kolk

FEB

Prof. dr. B.B. (Barbara) Hogenboom

FGw

Prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta

FMG

Dr. A. (Antonia) Praetorius

FNWI

Prof. dr. M. (Marija) Bartl

FdR

Prof. dr. C.J. (Cees) Kleverlaan

ACTA

Sjoerd Repping
FdG

Contact

Neem voor meer informatie over de themabenadering voor ‘duurzame welvaart’ contact op met projectmanager Dylan Suijker (e-mail: d.p.l.suijker@uva.nl)