Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Verantwoorde digitale transformaties

Implementatie Instellingsplan: themagerichte samenwerking

‘Verantwoorde digitale transformaties’ is een van de vier thema’s die geselecteerd zijn vanuit het programma Themagerichte samenwerking. Dit programma geeft invulling aan de ambitie uit het Instellingsplan om onderzoek en onderwijs te vernieuwen via samenwerking, zowel tussen disciplines binnen de UvA als met externe partners. Het thema ‘verantwoorde digitale transformaties’ gaat over techniek en ethiek van regelgeving, algoritmes, systemen en platformen, en hun weerslag op vertrouwen, afhankelijkheid en gelijkheid in de samenleving.

Projecten

Dit thema gaat van start met het project ‘Towards an AI4Society Sandbox’. Middels sandboxing, een manier om een veilige productie- of gebruikersomgeving na te bootsen, worden de juridische, maatschappelijke en ethische implicaties van toekomstige scenario’s besproken, ontwikkeld en getest. Dit ‘moonshot project’ onderzoekt hoe een Sandbox-testomgeving moet worden vormgegeven om ervoor te zorgen dat AI-technologieën daadwerkelijk voldoen aan onze maatschappelijke waarden.

Towards an AI4Society Sandbox

De onderzoekers vormen een interdisciplinair team dat aan de slag gaat met testcases op het gebied van digitale infrastructuur, AI-regelgeving en de impact van AI-gedreven applicaties. Samen met de stuurgroep zetten zij de eerste stap in het ontwerpen van een collaboratief, interfacultair AI4Society Sandbox platform, en zetten zij een netwerk en community van stakeholders op bestaande uit onderzoekers, studenten, burgers, ambtenaren en beleidsmakers.

Debraj Roy (FNWI) zal een reeks mechanismen onderzoeken om de langetermijnimpact van digitale transformatie op ongelijkheid, polarisatie en uitsluiting in onze samenleving te begrijpen. Hij zal een rekenkundig raamwerk ontwikkelen dat richtlijnen kan geven voor algoritmes die collectief voordeel opleveren.

Tanja Ahlin (FMG) onderzoekt het ontwerp en gebruik van sociale robots voor oudere volwassenen. Met behulp van etnografische methoden onderzoekt zij hoe sociale robots informatie verzamelen door interactie met hun gebruikers en wat er gebeurt met de verkregen data. Centraal in deze casestudy staat de vraag: moeten AI-systemen - vooral als ze zich richten op mensen met verschillende niveaus van cognitieve vermogens (beperkingen) zoals dementie - gereguleerd worden en zo ja, hoe?

Rocco Bellanova (FGw) zal werken aan 'The European Union's regulation of AI in the field of public security'. High-tech oplossingen op het gebied van terrorismebestrijding, surveillance en profilering hebben een enorme impact op de openbare veiligheid en samenlevingen. Het definiëren van solide verantwoordingsprincipes voor de regulering van AI is van cruciaal belang. De EU speelt een sleutelrol bij het bevorderen van een regelgevend kader. Dit project zal zich daarom concentreren op het nieuwe mandaat van Europol, het Europees Agentschap voor Politie samenwerking, en op zijn initiatieven met betrekking tot technologische innovatie evenals het bestuur hiervan.

Joanna Strycharz (FMG) richt zich op personalisatie-algoritmen die gebruikt worden in online communicatieplatforms. Via de studie van de black box van algoritmische communicatie zal ze meewerken aan het ontwikkelen van een AI4Society Sandbox. Haar focus ligt hierbij op sandboxing en de impact van personalisatie-algoritmen op individuen en de samenleving.

Stuurgroep

De stuurgroep voor het thema ‘Verantwoorde digitale transformaties’ bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. M. (Marieke) de Goede

Voorzitter, FGw

Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen

Vicevoorzitter, FNWI

Prof. dr. H.W. (Henk) Volberda

FEB

Prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese

FMG

Dr. S. (Sennay) Ghebreab

FNWI

Prof. dr. N. (Natali) Helberger

FdR

Dr. J.M. (Marjoke) Vervoorn

ACTA

Tobias Blank
FGw

Ivana Isgum
FdG

Contact

Neem voor meer informatie over de themabenadering voor ‘verantwoorde digitale transformaties’ contact op met projectmanager Christine Erb (e-mail: m.c.erb@uva.nl).