Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Doen we de goede dingen in het onderwijs en doen we die dingen ook goed? De UvA heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg. Met verschillende instrumenten meten we doorlopend de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Zo kunnen we, als daar aanleiding toe is, direct tot maatregelen komen.

Onderwijsvisitaties

Alle opleidingen van de UvA worden eens in de zes jaar beoordeeld door een externe commissie van experts. Op basis van de beoordeling van deze experts besluit de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over de zogenoemde accreditatie van de opleidingen. De uitkomsten van de NVAO-beoordelingen – ook wel onderwijsvisitaties – vormen een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van het onderwijs. Parallel aan deze zesjaarlijkse externe beoordelingen voeren de opleidingen een gesprek met de commissie van experts over mogelijke verdere ontwikkeling van de opleiding: de ontwikkelgesprekken.

Instellingstoets

Naast de onderwijsvisitatie vindt – ook eens in de zes jaar – de zogeheten Instellingstoets Kwaliteitszorg plaats. Hierin gaat het niet om het beoordelen van individuele opleidingen, maar bekijkt de NVAO hoe de UvA de kwaliteit van haar onderwijs bewaakt. Eind 2018/begin 2019 was de laatste beoordeling, waarna de UvA in het voorjaar van 2019 een positief eindoordeel kreeg, de maximaal haalbare score. De UvA voldoet aan alle vier de beoordelingsstandaarden – op het terrein van visie en beleid, uitvoering, evaluatie en monitoring, en ontwikkeling.

Feedback

De UvA heeft ook eigen, interne instrumenten om naar de kwaliteit van het onderwijs en naar studenttevredenheid te kijken: UvA Q voor studentenfeedback, het managementinformatiesysteem UvAdata, en de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Alexandra Paffen, beleidsmedewerker Kwaliteitszorg Onderwijs.