Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een goed presterende universiteit vraagt om een divers samengesteld personeelsbestand met een breed palet aan talenten, competenties en vaardigheden. Dat stelt eisen aan de werving en selectie van medewerkers. Diversiteit stelt ook eisen aan de omgang met elkaar. Binnen de UvA heerst een cultuur van respect en gastvrijheid.

Coronacrisis

Gezien de huidige omstandigheden wordt per vacature bekeken hoe de sollicitatieprocedure verloopt. Eventuele vragen over het sollicitatieproces kunnen gesteld worden aan de contactpersonen genoemd in de vacature.

Op onze vacaturesite staat een overzicht van onze recente vacatures. Bij iedere vacature staat de mogelijkheid om direct te reageren.

Open sollicitaties

De UvA is een grote organisatie met verschillende faculteiten en eenheden. Daarom ontvangt de UvA graag gerichte sollicitaties. Een open sollicitatie aan de Universiteit van Amsterdam, zonder vermelding van contactpersoon, faculteit of eenheid kan niet in behandeling worden genomen.

Wij raden u aan om eerst te informeren bij de faculteit of eenheid waar uw interesse naar uitgaat of het zinvol is om een open sollicitatie te sturen en zo ja, aan wie u deze kunt richten.

Diversiteit en inclusiviteit

De UvA doet haar best medewerkers aan te trekken voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is om aan werk te komen. Verschillende projecten bieden werkervaring aan mensen met een functiebeperking en anderen voor wie de arbeidsmarkt minder toegankelijk is.

Sollicitatieprocedure

De UvA doet haar best om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen en handelt volgens de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP).

Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u die mondeling of schriftelijk indienen bij de decaan of het hoofd van de eenheid waar de vacature onder valt. In de Klachtenregeling sollicitanten Universiteit van Amsterdam kunt u vinden wat u dan moet doen.

Indien u geen of een onbevredigende reactie op uw klacht heeft gekregen, kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Dat kan alleen met een schriftelijke klacht.