Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts

Nederlandse geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen

Bezoekadres
 • Binnengasthuisstraat 9
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2020

  • Aerts, R. (2020). Niederlande. In W. Daum, P. Brandt, M. Kirsch, & A. Schlegelmilch (Eds.), Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Band 3: 1848-1870 (pp. 343-386). Dietz. [details]

  2019

  • Aerts, R. (2019). De koningin geknecht, 1813-1869. In H. Wijfjes, & F. Harbers (Eds.), De krant: Een cultuurgeschiedenis (pp. 87-119, 299-302). Boom. [details]
  • Aerts, R., & van den Berg, J. T. J. (2019). The Ideal of Parliament Since 1800: An Introduction. In R. Aerts , C. van Baalen, H. te Velde, M. van der Steen, & M-L. Recker (Eds.), The Ideal of Parliament in Europe since 1800 (pp. 1-22). (Palgrave Studies in Political history). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5_1 [details]
  • Aerts, R., van Baalen, C., te Velde, H., van der Steen, M., & Recker, M-L. (Eds.) (2019). The Ideal of Parliament in Europe since 1800. (Palgrave Studies in Political History). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5 [details]

  2018

  • Aerts, R. (2018). Thorbecke wil het: Biografie van een staatsman. (4e ed.) Amsterdam: Prometheus. [details]
  • Aerts, R. (2018). An unrewarding task. Criticism of parliament and anti-parliamentarianism: a historical review. In M-L. Recker, & A. Schulz (Eds.), Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa (pp. 25-41). (Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien ; Vol. 175), (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien: Parlamente in Europa; Vol. 5). Droste Verlag. [details]
  • Aerts, R. (2018). De Académie royale de Bruxelles en de wetenschapscultuur in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In J. Tollebeek, E. Witte, & G. Kurgan (Eds.), De wereld van de Zuidelijke geleerden = Le monde des savants du Sud des Pays-Bas: De Académie royale des Sciences et belles-Lettres de Bruxelles onder Willem I : L'Académie royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles sous Guillaume Ier (pp. 43-55). (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten; Vol. 32). Peeters. [details]

  2018

  • Aerts, R. (2018). Architectuur en representatie: De cultuurgeschiedenis van politiek en ruimte. In R. Aerts, K. van Berkel, & B. Hellemans (Eds.), Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (pp. 94-109). Verloren. [details]
  • Aerts, R., van Berkel, K., & Hellemans, B. (2018). De paradox van het succes: Ter inleiding. In R. Aerts, K. van Berkel, & B. Hellemans (Eds.), Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (pp. 8-14). Verloren. [details]
  • Aerts, R., van Berkel, K., & Hellemans, B. (Eds.) (2018). Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. Hilversum: Verloren. [details]

  2006

  • de Rooy, P., & Aerts, R. A. M. (2006). Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900. Amsterdam: SUN. [details]

  2019

  • Aerts, R. (2019). Multatuli en Thorbecke: een asymmetrische vijandschap. In K. Groot, A. Dirkse, & R. Schreijnders (Eds.), Jaarboek Multatuli 2018-2019 (pp. 9-22). Verloren. [details]

  2017

  • Commissie 'Taalbeleid in het Hoger Onderwijs', Sluiter, I., Aerts, R., Gerards, J., Jansma, B., Jensen, L., Kleinhans, M., van Leeuwaarden, J., & Rüpp, P. (2017). Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/nederlands-en-of-engels

  Prijs / subsidie

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Aerts, R. (2019). Lid proefvisitatiecommissie, Proefvisitatie Pro Demos, Den Haag.
  • Aerts, R. (2018-2019). KNAW Heineken Prize Jury .
  • Aerts, R. (2017-2022). National Academic Board for the Assessment of Quality in Research in the Humanities, Landelijk Autorisatie Panel.
  • Aerts, R. (2010-2024). Lid van het Algemeen Bestuur van de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis, Board Research School Political History.

  Mediaoptreden

  • Aerts, R. (05-02-2021). De Strijd om het Binnenhof deel 6: J.R. Thorbecke [Television] NPO Televisie. De Strijd om het Binnenhof deel 6: J.R. Thorbecke.
  • Aerts, R. (09-09-2018). Column Hoe politiek is het persoonlijke? [Television] NPO 1 Buitenhof. Hoe politiek is het persoonlijke?.
  • Aerts, R. (27-05-2018). Interview biography J.R. Thorbecke [Radio] NPO Radio 1 OVT. Biography J.R. Thorbecke.
  • Aerts, R. (20-05-2018). Biography J.R. Thorbecke [Television] NPO 1 Buitenhof. Biography J.R. Thorbecke.

  Spreker

  • Aerts, R. (speaker) (30-10-2020). The Significant Other? Liberalisme, Liberalen en het Réveil, HDC Centre for Religious History VU . https://youtu.be/aDbMEZzdB9M
  • Aerts, R. (speaker) (3-10-2019). Politieke typen. Opvattingen over politiek in de negentiende eeuw, Jacob van Lennep-lezing, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (26-5-2019). Thorbecke wil het. Portret van een staatsman, Nationaal Archief.
  • Aerts, R. (speaker) (26-3-2019). Mr. J.R. Thorbecke, genootschappen en het recht, Pro Excolendo jure patrio.
  • Aerts, R. (speaker) (16-11-2018). Thorbecke, de burger en het openbaar bestuur, Dag van de Locale Democratie, Groningen.
  • Aerts, R. (speaker) (24-5-2018). A False Start? J.R. Thorbecke and the Dutch Senate, Senates in Crisis. The Senate in small power constitutional monarchies. The Low Countries, Scandinavia, Ireland and Canada 1800 to the present, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (24-10-2017). J.R. Thorbecke en het liberalisme, Liberaal Archief Gent.
  • Aerts, R. (speaker) (25-8-2017). De wijn is drinkbaar, dankzij het glas. Maar welk glas? Over postmodern relativisme en academisering van de geschiedwetenschap, Historicidagen 2017, Utrecht.
  • Aerts, R. (speaker) (28-6-2017). De Tweede Gouden Eeuw van Amsterdam, 100 Jaar ORAM<, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (21-4-2017). Politieke moed, een historische verkenning, Moed in de politiek. Symposium Teldersstichting en Wiardi Beckman Stichting, Leiden.
  • Aerts, R. (speaker) (21-3-2017). Amsterdamlezing: Amsterdam als hoofdstad - stadstaat of sociaal laboratorium?.

  Andere

  • Aerts, R. (participant) (22-8-2019 - 24-8-2019). Historicidagen 2019, Groningen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (consultant) (18-4-2019). Werkconferentie Toekomst Parlementair Stelsel, Ministerie van BZK (consultancy).
  • Aerts, R. (organiser), van der Steen, M. (organiser) & Aerts, R. A. M. (participant) (10-12-2018). De Dag van de Politieke Biografie, Amsterdam. Scientific seminar for scholars and authors working in the field of political biography (organising a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (organiser) & de Graaf, B. (organiser) (30-11-2018). Najaarscongres Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Haarlem. Conference of Dutch and Flemish historians about In- en exclusion, silencing, voicing and taboo in history and in the historical profession. (organising a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (participant) (6-4-2017). Kenniskamer Ministerie van BZK over de Toekomst van de Politieke Partijen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (participant) (17-3-2017). Expert meeting KNAW en ACVZ: De Toekomst van Migratie, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).

  2024

  • Wals, H. F. L. (2024). Van concessie naar gemeente-exploitatie: Nutsvoorzieningen in Amsterdam 1878–1914. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2022

  • Albers, S. (2022). Dissecting the Chinese national historical narrative: A quantitative and qualitative analysis of ideological roles of women, ethnic minorities, and businesspeople in Chinese junior high school history textbooks. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2020

  2018

  • Bos, A. S. (2018). Verloren vertrouwen: Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1967-2002. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Boom.
  • Geleijnse, J. P. J. (2018). Wie ogen heeft om te zien: De Nederlandse pers en het fascisme in Europa (1919-1933). [Thesis, fully external, Radboud University]. Wolf Legal Publishers.
  • Hoetink, A. C. (2018). Macht der gewoonte: Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Vantilt.
  • Savenije, L. (2018). Nijmegen, collaboratie en verzet: Het standpunt van een stad in oorlogstijd. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Vantilt.

  2017

  • Gijsenbergh, J. (2017). Democratie en gezag: Extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940. Nijmegen.
  • Verheijen, B. (2017). Nederland onder Napoleon: Partijstrijd en natievorming (1801-1813). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

  2013

  • Diependaal, I. M. (2013). Geconserveerd koningschap: Regentes Emma en Wilhelmina’s erfenis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  • van Leeuwen, C. W. (2013). Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in Nederland, 1883-1983.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • KNAW
   Lid Adviescommissie Taalbeleid