Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

A.S. (Arnoud) Arps MA

Faculteit der Geesteswetenschappen
Departement Mediastudies
Fotograaf: Dymph Verdiesen

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
Postadres
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Over

  Sinds september 2016 ben ik een NWO-gefinancierde promovendus bij ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis) en verbonden aan het departement Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel ben ik een Visiting PhD Researcher aan het Center for Southeast Asia Studies (CSEAS) aan de University of California, Berkeley.

  Hiervoor ben ik als docent werkzaam geweest in de bachelor Media en cultuur binnen het departement Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en onderdeel van zowel het team Filmwetenschap als het Television and Cross-Media Culture team. Ook ben ik verbonden geweest aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) als docent Dutch Studies.

  Mijn onderzoeksexpertise betreft de positie van media binnen de onderzoeksvelden memory studies, postcolonialism, travel studies en mobility studies met Nederlands-Indië en Indonesië als voornaamste onderzoeksonderwerpen. Ik heb zowel gepubliceerd als niet-gepubliceerd onderzoek gepresenteerd op nationale en internationale conferenties. Tot op heden zijn verscheidene publicaties van mijn hand verschenen over het koloniale discours in Nederlands-Indische reisverhalen en de relatie tussen home movies uit Nederlands-Indië en postkoloniale culturele herinneringen. Sinds 2019 ben ik redacteur van Indische Letteren, het wetenschappelijke tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Het tijdschrift richt zich primair op de Nederlands-Indische letteren, maar publiceert ook artikelen over de Nederlands-Indische letteren in relatie tot media, geschiedenis, theater en kunst. 

  Onderzoek

  Mijn PhD-project, getiteld ‘Remembering Violence: Cultural memory, popular culture and the Indonesian War of Independence’, wordt gefinancierd door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) als onderdeel van het financieringsinstrument ‘Promoties in de geesteswetenschappen’. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de Amsterdam School for Cultural Analysis, de Amsterdam Centre for Globalisation Studies en door middel van veldonderzoek in Indonesië. Mijn promotoren zijn prof. dr. ir. Jeroen de Kloet (UvA), een expert op het gebied van globalisation studies met een focus op Azië en hedendaags China, en dr. Leonie Schmidt (UvA / SOAS, University of London), een expert op het gebied van Indonesische visuele cultuur. 

  Samenvatting:
  Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlandse militairen structureel geweld gebruikten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Het daaropvolgende publieke debat toonde een behoefte naar duidelijkheid over deze periode. Een urgente vraag die hierop betrekking heeft, is hoe deze periode vanuit Indonesië wordt herinnerd. Omdat getuigenissen steeds schaarser worden in verband met de hoge leeftijd van betrokkenen, wordt media als drager en bron van herinneringen steeds belangrijker. Dit project onderzoekt daarom hoe het geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog door middel van Indonesische populaire cultuur wordt herinnerd door de productie, constructie en consumptie van deze cultuurproducten te analyseren.

 • Publicaties

  2018

  • Arps, Arnoud. "Een omstreden koloniale beroemdheid. Het geweld en de reputatie van Raymond Westerling in de dekolonisatieliteratuur." Indische Letteren 33.4 (2018): 452-466.


  2017

  • Arps, Arnoud. "Geschoten in Indonesië: Geweld tijdens de dekolonisatie herinnerd in Indonesische oorlogsfilms." Indische Letteren 32.1 (2017): 33-50. 

  2015

  • Arps, Arnoud. "Reizende beelden. Indische home movies verschuiven van de familiekring naar de openbaarheid."  Indische Letteren 30.4 (2015): 215-229.

   

  • Arps, Arnoud. "Impliciete feiten en expliciete fantasiën? Java en het ideale Indië van Augusta de Wit."  Indische Letteren 30.2 (2015): 120-133.​​

   

  • Arps, Arnoud. "'Het land van droomen en dichten'. Augusta de Wits feiten en fantasieën over Indië."  Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Red. Rick Honings en Peter van Zonneveld. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2015. 131-140.
 • Conferenties

  2019

  • "Selamat Tinggal Hindia? Remembering Indonesia’s struggle for independence in media and culture" gepresenteerd als uitgenodigde keynote spreker tijdens de Talk Show Cinema Indonesia tijdens de tiende editie van World Cinema Amsterdam, georganiseerd door World Cinema Amsterdam in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum (Amsterdam, 17 augustus 2019).
    
  • "Remember, remember! The tenth of November: Remembering Indonesia's Heroes Day in Animated Film" gepresenteerd op de RMeS Winter School & Graduate Symposium 2018-2019, georganiseerd door de Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) (Leiden, 31 januari 2019).

   

  2018

  • "Seeds of Memory: historical re-enactment, authenticity and local mnemonic practices" gepresenteerd als Asia Institute Seminar aan de Asia Institute, The University of Melbourne (Melbourne, 7 mei 2018). 
    
  • "Helden van de natie: De periode 1945-1949 in Indonesische populaire cultuur" gepresenteerd tijdens de themazondag 'Onze vierde generatie, aan de slag' in de Kumpulan Bronbeek, georganiseerd door de Stichting Indisch Erfgoed en de Stichting Klein Bronbeek (Arnhem, 21 januari 2018).
    
  • "Remembering Violence: Cultural memory, popular culture and the Indonesian War of Independence" gepresenteerd als Entre Nous presentatie voor onderzoekers en gastonderzoekers op het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Leiden, 16 januari 2018).

   

  2017

  • "Carte Blanche: Het geweld en de faam van Raymond Westerling in dekolonisatieliteratuur" gepresenteerd op het 'Indische Letteren Symposium 2017: Indische beroemdheden' te Bronbeek, georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (Arnhem, 5 november 2017).

  • "Pop patriotism and violent memories: Remembering the Indonesian War of Independence through contemporary Indonesian popular culture" gepresenteerd als openbare lezing aan de Universitas Gadjah Mada te Yogyakarta, georganiseerd door het departement Geschiedenis (Yogyakarta, 16 augustus 2017).

  • "Prosthetic memories of a violent struggle: The Indonesian War of Independence in contemporary film perjuangan" gepresenteerd op IACS Conference 2017 georganiseerd door de Inter-Asia Cultural Studies Society (Seoul, 30 juli 2017).

  • "The laughing giant and the people: Prosthetic memory, cinema and the Indonesian War of Independence" gepresenteerd op ICAS 10 Chiang Mai 2017 georganiseerd door de International Convention of Asian Scholars (Chiang Mai, 21 juli 2017).

  • "Weg naar Indië: De waarde van Indische home movies als familiale film en cultureel erfgoed" gepresenteerd op de 59e Tong Tong Fair (Den Haag, 26 mei 2017).

  • Gastspreker tijdens de openingsdiscussie van de 'Trauma Studies in the Digital Age' workshop, georganiseerd als onderdeel van de Marie Skłodowska-Curie onderzoeksbeurs uitgevoerd door dr. Anna Menyhért aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 10 mei 2017).

  • “Geschoten in Indonesië: Geweld tijdens de dekolonisatie herinnerd in Indonesische oorlogsfilms” gepresenteerd tijdens de lezingenmiddag “Indië herinnerd’ georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (Leiden, 3 februari 2017).

  • “Remembering Violence: Cultural memory, popular culture and the Indonesian War of Independence” gepresenteerd op het RMeS Winterschool & Graduate Symposium 2016-17, georganiseerd door de Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture en de Research School for Media Studies (Rotterdam, 20-21 januari 2017).

  2016

  • "Mending the Present with the Blood of Eagles: Mederka's Neo-Historical Re-imagining of Indonesia's Pluralism" gepresenteerd op het symposium Reading the Present through the Past: Forms and Trajectories of Neo-Historical Fiction aan de Universiteit van Amsterdam, georganiseerd door de Onderzoekschool Literatuurwetenschap en de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 4 maart 2016).

  2015

  • "Clashing Food and the Aesthetics of Travel: Othering Southeast Asia in Travel Literature and Food Travel Shows" gepresenteerd op het  'Mobilities and Place' Symposium aan de Liverpool John Moores University i.s.m. University of Liverpool en Liverpool Hope University (Liverpool, 9 mei 2015).

  2014

  • "Impliciete feiten en expliciete fantasiën? Java en het ideale Indië van Augusta de Wit" gepresenteerd op het Indische Letteren Symposium 2014: Reizen in Indië te Bronbeek, georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde  (Arnhem, 9 november 2014).
 • Onderwijs

  2016-2017

  • BA onderzoekswerkgroep en eindwerkstuk Media en cultuur: Oorlogsgeweld herinnerd in film
   Deze onderzoekswerkgroep richt zich op de vraag hoe het geweld tijdens oorlogen uit het verleden herinnerd wordt in hedendaagse oorlogsfilms, waarbij er uit wordt gegaan van het theoretische idee dat oorlogsfilms zowel drager als bron zijn van herinneringen. Studenten schrijven binnen dit onderwerp hun bachelorscriptie, waarbij ze zelfstandig literatuuronderzoek verrichten aan de hand van een zelf geformuleerde probleemstelling. 

  • Gastcollege bij het MA vak Een tint van het Indische Oosten: Indisch-Nederlandse reisverhalen 1800-1945 (Universiteit Leiden)
   Tijdens dit college bestuderen studenten hoe reizigers de Nederlandse kolonie ‘zagen’. Het doel van mijn gastcollege was illustreren hoe een student een koloniale tekst analyseert en interpreteert. Dit deed ik aan de hand van Augusta de Wit’s Java, feiten en fantasiën (1905) en Mary Louise Pratt’s theorieën uit Imperial Eyes (1992).

  2015-2016

  • Mediaonderzoek
   In dit vak maakten studenten kennis met de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek. Binnen het vak heb ik werkgroepen gegeven over de esthetische representatie van ‘food’ in media, kortweg ‘food porn’. De culturele geschiedenis van ‘food porn’ in ogenschouw nemend, werd er door studenten geanalyseerd op welke manieren ‘food’ wordt gerepresenteerd en welke betekenissen hierdoor binnen verscheidene discourses worden gearticuleerd (consumptie, cultureel kapitaal, identiteiten, sociale distinctie, etc.).
  • Mediatheorie & Wetenschappelijk schrijven
   In de werkgroepen voor dit vak zijn studenten onder mijn begeleiding intensief aan de slag geweest met (media)theoretische ideeën en begrippen, waarbij de nadruk lag op begrijpend lezen en het ontwikkelen van conceptuele inzichten en vaardigheden.
  • Inleiding Analyse I
   In de gegeven werkgroepen werd gereflecteerd op het eigen gebruik en de maatschappelijke rol van verschillende media, in het bijzonder film en televisie. Studenten maakten kennis met een aantal manieren om mediaobjecten – zoals filmscènes, televisieprogramma’s, verhalen, genres en online video’s – te analyseren. 
  • Inleiding Analyse II - portfolio
   Door middel van het maken van een portfolio hebben studenten de media-industrie onderzocht; met name hoe media-objecten tot stand komen, verspreid raken en welke factoren van invloed zijn op hoe deze media er vervolgens uitzien en wat ze uitdragen.
  • Tutoraat
   Als tutor was ik het eerste aanspreekpunt voor studenten en heb ik de student helpen reflecteren op studievoortgang, studiekeuze en het signaleren van mogelijke problemen. 
  • Gastcollege bij het MA vak Beyond Europe: Asia, Aesthetics and Politics
   Dit mastervak gebruikt Aziatische culturele producten om te analyseren hoe politiek en esthetiek samenkomt in culturele uitingen. Als gastdocent heb ik tijdens het thema ‘Nostalgia and memory’ een college gegeven over de plek die Indische ’home movies’ innemen binnen de hedendaagse Nederlandse herinneringscultuur.
 • Publicaties

  2021

  2020

  2018

  2017

  2015

  2021

  2019

  • Arps, A. (2019). Feit, fictie, geschiedenis en herinnering: van kruisbestuiving tot vergelijkend perspectief: [Bespreking van: H. Straver (2018) Vaders en dochters: Molukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklank in Indonesië]. Spiegel der Letteren, 61(2), 204-206. https://doi.org/10.2143/SDL.61.2.3287337 [details]

  2022

  2021

  2020

  • Arps, A. (2020). Historical re-enactment in Indonesië. Indies Tijdschrift, 2(2), 13. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden