Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. drs. B.F. (Beatrice) Bernini

Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: F2.08C
Postadres
 • Postbus 1605
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Hoofd Onderwijs  

  Drs. Bé(atrice) Bernini (1961) werkte na haar doctoraalopleiding kunstgeschiedenis enkele jaren als freelancer voor de TU Delft, en voor het Centraal Museum in Utrecht bij de opzet van een aantal grote tentoonstellingen. Vervolgens was zij enige tijd werkzaam als personeelsadviseur onderwijs en trainingen bij een commercieel bedrijf.

  Sinds 1992 is Bernini werkzaam aan de UvA, eerst als studieadviseur bij de voormalige Faculteit der Wijsbegeerte, daarna als hoofd bedrijfsvoering van de afdelingen Wijsbegeerte en Neerlandistiek. Vanaf 2005 verzorgde zij naast het werk van hoofd bedrijfsvoering de tijdelijke vervanging van de stafmedewerker onderwijs bij de afdeling Onderwijs en communicatie. Per 1 mei 2006 vervult Bernini de functie van hoofd Onderwijs en communicatie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Met de invoering van een nieuwe facultaire governance is gekozen voor de instelling van een faculteitsbrede afdeling Onderwijs. In deze afdeling is met ingang van 1 oktober 2014, onder leiding van Bernini en een vierhoofdig managementteam, al het onderwijsondersteunend personeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen samengevoegd.   

  Het centrale thema binnen de afdeling Onderwijs is het realiseren van een optimale afstemming tussen beleid en uitvoering rond alle onderwijsgerelateerde activiteiten. Daarbij streeft Bernini naar een pragmatische en projectmatige werkwijze, noodzakelijk binnen een onderwijsveld dat voortdurend aan verandering onderhevig is en grote inzet en flexibiliteit vraagt van de betrokken medewerkers. 

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden