Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. D.J. (Joost) Berkhout

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Challenges to Democratic Representation
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: B10.10
Postadres
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
 • Onderzoek en onderwijs

  Onderzoek

   

  Joost Berkhout is universitair docent en werkt aan het onderzoeksproject ‘Belangengroepen in West-Europa in kaart gebracht’ (NWO-Veni beurs, 2013-2017). Dit project gaat over belangenbehartiging door organisaties zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO's en campagnegroepen. Wie probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden? Zijn er verschillen tussen sectoren en landen? En waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? Dit project zal resulteren in een overzicht van de aantallen en soort van politiek actieve organisaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In een recent conferentie-paper wordt de onderzoeksopzet van dit project in de context van een breder argument uitgebreider besproken, zie: http://ssrn.com/abstract=2431609

  Tussen 2009 en 2012 werkte Joost Berkhout samen met Wouter van der Brug en Laura Sudulich aan het EU-gefinancierde project ´Support and Opposition to Migration´ (SOM). In deze Europese landenvergelijkende studie staat de vraag centraal waarom in sommige landen immigratie een belangrijke politieke kwestie is geworden en in andere landen minder, later of op een andere manier.

  Hij is lid van de programmagroep 'Challenges to Democratic Representation' van het 'Amsterdam Institute for Social Science Research' (AISSR) en van het 'Institute for Migration and Ethnic Studies' (IMES).

  Comparative Interest Group Populations Network

  Publicatielijst Google Scholar

  Website SOM project

  Beschrijving SOM project op de AISSR pagina

  Samenvatting SOM project

  Weblog van de programmagroep

  Website IMES

  Onderwijs

  Joost Berkhout geeft het MA-keuzevak "Collective action and interest group politics".

   

  Eerder doceerde hij onder andere de volgende vakken

  * de Kernmodule Politieke Theorie en Politiek Gedrag (BA), over de uitdagingen van de vertegenwoordigende democratie.
  * de Specialisatiemodule Politieke Theorie en Politiek Gedrag (MA), over de opkomst van populistisch radicaal rechtse partijen,
  * het Project II (BA), over politieke netwerk analyse
  * en het afstudeerproject 'Collectieve actie, politieke strategie en invloed: politiek tussen de straat en de wandelgang' (MA),

  Vakomschrijving Collective Action and Interest Group Politics 2015

  Studiegidstekst MA keuzevak "Collective Action and Interest Group Politics"

  Kernmodule: Politieke theorie en politiek gedrag

  Project III: Verdieping van onderzoeksmethoden

  AP Collectieve actie, politieke strategie en invloed: politiek tussen de straat en de wandelgang

  Specialisatiemodule: Politieke theorieën en politiek gedrag

  Achtergrond

  Joost Berkhout is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden met het proefschrift getiteld Political Activities of Interest Organizations: Conflicting Interests, Converging Strategies . Hij is in 2004 afgestudeerd in Internationale Betrekkingen en Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In de eerste helft van 2008 was hij 'visiting researcher' aan het Europees Universitair Instituut in Florence.

  Political Activities of Interest Organizations: Conflicting Interests, Converging Strategies

  List of publications

  See tab for separate page for full list and pdf-versions

  Publications

 • Research&Teaching

  Research

   

  Joost Berkhout is assistant professor in political science specialized in research on interest organizations (research interests: mobilization, political organization, organizational ecology of interest representation, lobbying, public action, networks).

  Joost Berkhout works on the project 'Agendas and Interest Groups' (NWO-ORA, 2016-2019) together with the PhD researcher Patrick Statsch, for further details see PDF poster

  His research was previously focussed on the project ‘Why interests organize on only some issues: Assessing the density and diversity of interest organizations in Western Europe’ (NWO-Veni, 2013-2017). This project is motivated by the puzzle that in some policy domains, such as education, development and health care, a large number and variety of organizations is politically active whereas in other domains, such as defense, banking and housing, there are only a small number of organizations active representing a relatively narrow range of interests. To date, these differences have not been systematically assessed. The research project fills this gap in the literature by describing and explaining the variation in the number (density) and character (diversity) of interest organizations in twenty policy domains in the United Kingdom, Germany, France and the Netherlands. The research design of this project is, as part of a broader argument, described in a recent conference paper: see: http://ssrn.com/abstract=2431609

  This research builds upon Joost Berkhout’s doctoral research. In his PhD-dissertation Political Activities of Interest Organizations defended in 2010 in Leiden, he examined why interest organizations do what they do. In that, he points to the relationship between the population of interest organizations and the strategies that organizations pursue to influence policies. An important part of this research deals with EU-level interest representation.

  Between 2009 and 2012, Joost Berkhout has been a post-doctoral researcher in the EU-funded project 'Support and Opposition to Migration' (SOM). The key research question in this study is: Why has immigration become an important political issue in some European countries but far less so (or later, of differently) in other countries? At the University of Amsterdam this project is coordinated by Wouter van der Brug and other project members include Laura Sudulich.

  Joost Berkhout is a member of the programme-group 'Challenges to Democratic Representation' of the 'Amsterdam Institute for Social Science Research' (AISSR) and of 'Institute for Migration and Ethnic Studies' (IMES).

  Comparative Interest Group Populations Network

  List of publications Google Scholar

  Political Activities of Interest Organizations: Conflicting Interests, Converging Strategies

  E-book: The Politicisation of Migration

  Website SOM project

  Summary of results of SOM project

  Teaching

   

  Joost Berkhout teaches a graduate-level elective course titled 'Collective Action and Interest Group Politics'.  Previous teaching includes courses on interest representation, political behavior, politicization of migration and MA-thesis project.

  Course description 'Collective Action and Interest Group Politics' 2017-2018

  Syllabus Collective Action and Interest Group Politics

  CV

  Joost Berkhout earned his PhD-degree at Leiden University in 2010. He has been a visiting researcher at the European University Institute in 2008. Earlier, he obtained masters and bachelors degrees in International Relations and Media Studies at the University of Amsterdam.

 • Publicaties

  2019

  2018

  • Berkhout, J., Beyers, J., Braun, C., Hanegraaff, M., & Lowery, D. (2018). Making Inference across Mobilization and Influence Research: Comparing Top-Down and Bottom-Up Mapping of Interest Systems. Political Studies, 66(1), 43-62. https://doi.org/10.1177/0032321717702400 [details]

  2017

  2015

  • Berkhout, J. (2015). Technical appendix: political claims analysis. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 197-206). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]
  • Berkhout, J., Carroll, B. J., Braun, C., Chalmers, A. W., Destrooper, T., Lowery, D., ... Rasmussen, A. (2015). Interest organizations across economic sectors: explaining interest group density in the European Union. Journal of European Public Policy, 22(4), 462-480. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1008549 [details]
  • Berkhout, J., Ruedin, D., van der Brug, W., & D' Amato, G. (2015). Research design. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 19-30). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]
  • Berkhout, J., Sudulich, L., & van der Brug, W. (2015). The politicisation of immigration in the Netherlands. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 97-118). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]
  • Lowery, D., Baumgartner, F. R., Berkhout, J., Berry, J. M., Halpin, D., Hojnacki, M., ... Schlozman, K. L. (2015). Images of an unbiased interest system. Journal of European Public Policy, 22(8), 1212-1231. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1049197 [details]
  • van der Brug, W., & Berkhout, J. (2015). The effect of associative issue ownership on parties’ presence in the news media. West European Politics, 38(4), 869-887. https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1039379 [details]
  • van der Brug, W., D' Amato, G., Berkhout, J., & Ruedin, D. (2015). A framework for studying the politicisation of immigration. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 1-18). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]
  • van der Brug, W., Ruedin, D., Berkhout, J., & Cunningham, K. (2015). Cross-country comparisons and conclusions. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 179-196). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]

  2013

  2011

  • Berkhout, J., & Lowery, D. (2011). Short-term volatility in the EU interest community. Journal of European Public Policy, 18(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/13501763.2011.520868 [details]
  • Braun-Poppelaars, C., Berkhout, J., & Hanegraaff, M. (2011). Belangenorganisaties in de Nederlandse democratie: beleidsexperts of vertegenwoordigers? In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 139-159). Leiden: Leiden University Press. [details]

  2010

  2008

  2018

  2017

  2015

  • Berkhout, J. (2015). Change and continuity in the composition of the lobby community in the European Union: lobby explosion and lobby tourism? In P. A. Shotton, & P. G. Nixon (Eds.), Lobbying the European Union: changing minds, changing times (pp. 17-32). Farnham: Ashgate. [details]
  • Berkhout, J. (2015). Interest organization demography research in Europe. In D. Lowery, D. Halpin, & V. Gray (Eds.), The organization ecology of interest communities: assessment and agenda (pp. 37-60). (Interest groups, advocacy and democracy series). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137514318_3 [details]
  • van der Brug, W., D' Amato, G., Berkhout, J., & Ruedin, D. (2015). The politicisation of migration. (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details]

  2014

  2016

  • Berkhout, J. (2016). [Review of: H. Klüver (2013) Lobbying in the European Union: interest groups, lobbying coalitions, and policy change]. Public Administration, 94(1), 278-280. https://doi.org/10.1111/padm.12231 [details]

  2012

  • Berkhout, J., Butter, T., & de Lange, T. (2012). Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2012-06). SOM. [details]

  2011

  • Berkhout, J., & Sudulich, L. (2011). Demographics of immigration: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2011-07). SOM. [details]

  2009

  • Berkhout, J., & Sudulich, L. (2009). D5.1 Report on work plan. SOM. [details]

  2008

  Lidmaatschap

  • Berkhout, J. (2008). Co-organizer of the panel: Media and democracy: Building consent over Europe?, Annual conference, Edinburgh.
  • Berkhout, J. (2008). Organizer panel originating from the UACES Specialist Group 'Media and Communication in Europe', September 1, The UACES Conference 'Exchanging Ideas on Europe 2008; Rethinking the European Union'..
  • Berkhout, J. (2008). Organizer/ chair panel: Comparative Perspectives in Interest Group Research., the Third Central European University Graduate Conference in Socal Sciences..

  Mediaoptreden

  • Berkhout, J. (01-02-2019). Belangenverstrengeling ligt op de loer bij Provinciale Staten [Print] Vrij Nederland. Belangenverstrengeling ligt op de loer bij Provinciale Staten.
  • Berkhout, D. J. (08-09-2018). Prachttijd in Den Haag, maar daarna? [Print] Reformatorisch Dagblad. Prachttijd in Den Haag, maar daarna?.
  • Berkhout, J. (21-12-2017). De Haagse lobbyclubs; schaduwmacht [Print] Vrij Nederland. De Haagse lobbyclubs; schaduwmacht.
  • Berkhout, J. (20-12-2017). Nieuwsuur: Schaduwmacht [Television] Nieuwsuur. Schaduwmacht: wie zijn die machtige lobbyisten in Den Haag?.
  • Berkhout, J. (01-12-2017). Spelen politici elkaar baantjes toe? Op zoek naar de Haagse banendraaimolen [Print] Vrij Nederland. Spelen politici elkaar baantjes toe? Op zoek naar de Haagse banendraaimolen.
  • Berkhout, D. J. (22-11-2017). Schaduwmacht: bestaat die Haagse banencarrousel nou echt? Nieuwsuur. Schaduwmacht: bestaat die Haagse banencarrousel nou echt? (Nieuwsuur).

  Spreker

  • Berkhout, J. (speaker) (16-1-2019). De Haagse Lobby: hoe beïnvloedbaar ben jij?, Haagse Lobby, Den Haag.
  • Berkhout, J. (invited speaker) (28-7-2015). Mobilization and Interest Communities, ECPR Standing Group Interest Groups Summer School, Hamburg.
  • Berkhout, J. (invited speaker) (12-6-2015). De aard en omvang van het systeem van belangenbehartiging: aantal en soort organisaties, Wetenschapsmarkt Beroepsvereniging Public Affairs, Den Haag.
  • Berkhout, J. (invited speaker) (2-12-2014). Representational bias and changes in the Brussels-based interest group population, INTEREURO outreach conference at the Centre for European Policy Studies, Brussels.
  • Berkhout, J. (speaker) (30-5-2013). An ‘explosion’ of lobbyists? Change and continuity in the numbers and types of interest organizations in Brussels since the early nineties, Influencing EU Politics: Mobilization and Representation of European Civil Society, Friedrichshafen, Germany.
  • Berkhout, J. (speaker) (1-11-2012). Politisering van migratie en integratie in West Europa, 1995-2009, Onderzoeksmiddag Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 november, Den Haag , Den Haag, Netherlands.
  • Berkhout, J. (speaker) (27-9-2012). The Politicisation of migration in Europe, The Politicisation of migration in Europe, Brussels, Belgium.

  Andere

  • Berkhout, J. (participant) (20-10-2016 - 21-10-2016). Lobbying influence: New research questions, new lobbying practices?, Amsterdam, Netherlands. Lobbying influence: New research questions, new lobbying practices? You are hereby cordially invited to participate in the symposium “Lobbying (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Berkhout, J. (organiser) (23-10-2015). Workshop "Counting and Classifying Interest Organizations: Towards Common Ground?", Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden