Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. P.T. (Paul) de Beer

Bijzonder hoogleraar op de Henri Polak leerstoel, gefinancierd door Stichting De Burcht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Arbeidsrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:A6.12
Postadres
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2021

  2020

  • Afolabi, F. J., De Beer, P., & Haafkens, J. A. (2020). Orthodox or traditional medicine? Private or public healthcare? Exploring treatment pathways for occupational health problems among informal automobile artisans. Social Science & Medicine, 265, [113510]. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113510 [details]
  • Been, W., & de Beer, P. (2020). Sectorale zelfregulering als instrument tegen uitbuiting: De uitzendsector in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vergeleken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(1), 41-58. https://doi.org/10.5117/2020.036.001.004 [details]
  • Conen, W., & de Beer, P. (2020). Waarde van werk in Nederland: de rol van de organisatie. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 47(2), 191-198. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692020047002008 [details]
  • Strockmeijer, A., de Beer, P., & Dagevos, J. (2020). Explaining differences in unemployment benefit takeup between labour migrants and Dutch native workers. International Social Security Review, 73(2), 75-99. https://doi.org/10.1111/issr.12235 [details]
  • Strockmeijer, A., de Beer, P., & Dagevos, J. (2020). Zonder Polen? Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(1), 3-18. https://doi.org/10.5117/2020.036.001.001 [details]
  • de Beer, P. (2020). De flexibilisering van werk en andere mythes. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(1), 80-94. https://doi.org/10.5117/2020.036.001.007 [details]
  • de Beer, P. T. (2020). Garandeer het recht op economische zelfstandigheid: Pleidooi voor een geïndividualiseerde bijstandsuitkering. In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Eds.), Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 213-228). (Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). Uitgeverij Van Gennep.

  2019

  • Conen, W., & de Beer, P. (2019). Human capital investments and the value of work: comparing employees and solo self-employed workers. In T. van der Lippe, & Z. Lippényi (Eds.), Investments in a Sustainable Workforce in Europe (pp. 175-189). (Routledge Advances in Sociology). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351105323-11 [details]
  • Strockmeijer, A., de Beer, P., & Dagevos, J. (2019). Should I stay or should I go? What we can learn from working patterns of Central and Eastern European labour migrants about the nature of present-day migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(13), 2430-2446. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1562326 [details]
  • Tros, F. H., de Beer, P. T., Verhoeff, A. A., & Hazen, J. (2019). Kracht en zwakte van branches. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland? (pp. 277-297). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • de Beer, P. T., & Tros, F. H. (2019). Productiviteit en cao's. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland? (pp. 299-325). Vakmedianet.
  • de Beer, P., & Berntsen, L. (2019). Vakbondslidmaatschap onder druk in Nederland, maar niet in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(3), 255-274. https://doi.org/10.5117/2019.035.003.003 [details]

  2018

  2017

  • Dingeldey, I., Etling, A., Kathmann, T., & de Beer, P. (2017). Niedriglohnentwicklung und Lohnungleichheit im Vergleich: Der Einfluss kollektiver Akteure. WSI-Mitteilungen, 70(7), 499-506. https://doi.org/10.5771/0342-300X-2017-7-499 [details]
  • Strockmeijer, A., de Beer, P., & Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken: Zeer gering positieverbetering van werknemers uit Oost-Europa bij een langer werkverleden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(4), 384-400. [details]

  2016

  2015

  • de Beer, P. (2015). Staat de middenklasse onder druk? B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 42(2), 146-155. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692015042002006 [details]
  • de Beer, P. (2015). Stabiele kansen voor lager opgeleiden op de arbeidsmarkt. In H. van de Werfhorst (Ed.), Een kloof van alle tijden: verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek (pp. 31-52). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2014

  2013

  2012

  2011

  • Dekker, F., & de Beer, P. (2011). Zzp'ers in Nederland: zijn ze nu echt in beeld? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(3), 245-247. [details]

  2010

  • Prins, S. P., & de Beer, P. T. (2010). Socialezekerheidsgebruik over de levensloop. Economisch-Statistische Berichten, 95(4592), 518-521. [details]
  • de Beer, P. T. (2010). Een ommekeer in het arbeidsmarktbeleid. Economisch-Statistische Berichten, 95(4581), 180-181. [details]
  • de Beer, P., & van Bekkum, R. (2010). De arbeidsmarkt van ouderen. Economisch-Statistische Berichten, 95(4593), 550-553. [details]

  2009

  • de Beer, P., & Fouarge, D. (2009). De economie van de arbeid: zelfde uitgangspunt, nieuwe inzichten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(3), 295-311. [details]
  • de Beer, P., & Koster, F. (2009). Sticking together or falling apart? Solidarity in an era of individualization and globalization. (Solidarity and identity). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789089641281 [details]
  • de Beer, P., & van Hoof, J. (2009). 25 jaar onderzoek naar arbeidsvraagstukken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(3), 259-261. [details]
  • van Gestel, N., de Beer, P., & van der Meer, M. (2009). Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat: veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: AUP. [details]

  2008

  • de Beer, P. (2008). Krimpende arbeidsmarkt: nieuw perspectief, oude problemen. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 35(4), 278-288. [details]

  2021

  2020

  • Keune, M. J., & de Beer, P. T. (2020). Van winst en consumptie naar publieke diensten. Socialisme en Democratie, 77(3), 13-16. https://www.wbs.nl/publicaties/van-winst-en-consumptie-naar-publieke-diensten
  • de Beer, P. T. (2020). 'Borstlap' is pas het begin. S&D (Socialisme & Democratie), 2020(1), 15-20. https://www.wbs.nl/publicaties/borstlap-pas-het-begin
  • de Beer, P. T. (2020). Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid. Socialisme en Democratie, 77(5), 29-38.
  • de Beer, P. T., & van der Meer, M. (2020). De vele levens van het sociaal overleg. In M. van der Meer, E. Smit, & L. Harteveld (Eds.), Het poldermodel: een kat met negen levens (pp. 161-172). NVA.
  • de Beer, P. T., Stigter, A., & Wilthagen, T. (2020). Arbeidsmarktbeleid is te wispelturig. ESB Dossier, 105(4786S), 53-55.
  • de Beer, P., & Keune, M. (2020). Is the Poldermodel crumbling? In V. Pulignano, & F. Hendrickx (Eds.), Employment Relations in the 21st Century: Challenges for Theory and Research in a Changing World of Work (pp. 269-273). (Bulletin of Comparative Labour Relations; Vol. 107). Wolters Kluwer. [details]

  2019

  2018

  • Been, W. M., & de Beer, P. (2018). The regulation of employment conditions of labour migrants in the temporary work agencies sector: The cases of the Netherlands and the UK. (AIAS-HSI Working Paper Series; No. 2). Amsterdam: University of Amsterdam, AIAS-HSI. [details]
  • Stiller, S. J., de Beer, P. T., & Conen, W. S. (2018). Changing employment institutions and the value of work: interconnected or independent trends? (AIAS working paper). AIAS-HSI.
  • Tros, F., de Beer, P., Verhoeff, A., & Hazen, J. (2018). Meer vechten dan visie: Branches investeren nauwelijks in lange termijn. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(1), 40-43. [details]
  • de Beer, P. (2018). De eindjes aan elkaar knopen, vier jaar na Piketty. Economisch-Statistische Berichten, 103(4765), 390-391. [details]
  • de Beer, P. (2018). Een andere kijk op flexibilisering. In F. Pennings, & J. Plantenga (Eds.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming (pp. 27-38). Zutphen: Uitgeverij Paris. [details]
  • de Beer, P. (2018). Omhels een compromis niet als overwinning. S&D (Socialisme & Democratie), 75(5), 4. [details]
  • de Beer, P. T., & Keune, M. J. (2018). Dutch unions in a time of crisis. In S. Lehndorff, H. Dribbusch, & T. Schulten (Eds.), Rough waters: European trade unions in a time of crisis (2 ed., pp. 235-258). Brussels: ETUI.
  • de Beer, P., & Conen, W. (2018). Een halve eeuw arbeidsmarkt: De ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt sinds 1969 onder invloed van technologie, economie en beleid. (AIAS-HSI Working Papers Series; No. 3). Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies - Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI), Universiteit van Amsterdam. [details]
  • de Beer, P., van der Meer, J., Plantenga, J., & Salverda, W. (2018). Inleiding: Vrijheid, gelijkheid en familiegevoel: De verschillende perspectieven op de erfenis. In P. de Beer, J. van der Meer, J. Plantenga, & W. Salverda (Eds.), Voor wie is de erfenis?: Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel (pp. 9-16). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • de Beer, P., van der Meer, J., Plantenga, J., & Salverda, W. (Eds.) (2018). Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel. Amsterdam: Van Gennep. [details]

  2017

  • Stiller, S., & de Beer, P. (2017). Revealing variation in employment institutions: a cluster analysis of OECD and EU countries. (AIAS-HSI Working Paper Series; No. 6). Amsterdam: AIAS-HSI. [details]
  • Tros, F., & de Beer, P. (2017). Bargaining for Productivity: National Report, The Netherlands. ADAPT. [details]
  • Tros, F., de Beer, P., Verhoeff, A., Hazen, J., & de Bruin, G. (2017). Rapport 'Kracht van branches'. Den Haag: AWVN. [details]
  • de Beer, P. (2017). Laatste kans voor ons pensioenstelsel. S&D (Socialisme & Democratie), 74(6), 21-26. [details]
  • de Beer, P. T. (2017). Scheidslijnen op de arbeidsmarkt - en wat eraan te doen valt. In K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders, & W. Smits (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op ongelijkheid (pp. 35-45). Den Haag: CBS, TNO.
  • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2017). Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland? TRA, 9(10), 19-24. [83]. [details]
  • de Beer, P., & Keune, M. (2017). Dutch unions in a time of crisis. In S. Lehndorff, H. Dribbusch, & T. Schulten (Eds.), Rough waters: European trade unions in a time of crisis (pp. 221-244). Brussels: ETUI.
  • de Beer, P., & Koster, F. (Eds.) (2017). Ethnic Diversity and Solidarity: A Study of their Complex Relationship. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. [details]
  • de Beer, P., & Verhulp, E. (2017). Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk. Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details]
  • de Beer, P., Been, W., & Salverda, W. (2017). The interplay between the minimum wage and collective bargaining in the Netherlands: An overview and a case study of three sectors. (AIAS Working Paper; Vol. 173). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details]
  • de Beer, P., Berg, M., Buijs, L., Koster, F., & Lepianka, D. (2017). Towards an Interdisciplinary Theory of Solidarity. In P. de Beer, & F. Koster (Eds.), Ethnic Diversity and Solidarity: A Study of their Complex Relationship (pp. 13-42). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. [details]

  2016

  • de Beer, P. (2016). De arbeidsmarkt in 2040: Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. (AIAS Working Paper; No. 162). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details]
  • de Beer, P. (2016). Behoud ons pensioenstelsel, maar democratiseer de besluitvorming. Socialisme en Democratie, 73(5), 6-16. [details]
  • de Beer, P. (2016). De baan voor het leven is nog springlevend. Economisch-Statistische Berichten, 101(4740), 572-574. [details]
  • de Beer, P. (2016). Het einde van de nationale politiek. Socialisme en Democratie, 73(1), 4. [details]
  • de Beer, P. (2016). Toekomst voor de cao - cao van de toekomst. Socialisme en Democratie, 73(2), 11-18. [details]
  • de Beer, P., & de Jong, E. (2016). Prognose van het voorzieningengebruik in 2040. (AIAS Working Paper; No. 163). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details]
  • de Beer, P., & van Pinxteren, M. (Eds.) (2016). Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462983397 [details]
  • de Haan, P., & de Beer, P. (2016). Globalisering en flexibel werk gaan niet vanzelfsprekend samen. Economisch-Statistische Berichten, 101(4742), 651-653. [details]

  2015

  • Tijdens, K., van Klaveren, M., de Beer, P., & Salverda, W. (2015). Labour market measures in the Netherlands 2008-13: The crisis and beyond. Geneva: ILO. [details]
  • de Beer, P. (2015). Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede bestrijden? Socialisme en Democratie, 72(3), 87-93. [details]
  • de Beer, P. (2015). Fostering equitable labour market outcomes. A focus on raising employment. In C. Chwalisz, & P. Diamond (Eds.), The predistribution agenda: tackling inequality and supporting sustainable growth (pp. 95-106). (Policy network). London: I.B. Tauris. [details]
  • de Beer, P. (2015). Lessons from the German and Dutch job miracles. In B. Unger (Ed.), The German model: seen by its neighbours (pp. 289-302). London: SE Publishing. [details]
  • de Beer, P. (Author). (2015). Wie neemt het nog op voor ons pensioenstelsel?. Web publication/site, Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wie-neemt-het-nog-op-voor-ons-pensioenstelsel [details]
  • de Beer, P., Salverda, W., De Deken, J., Hollanders, D., Kuiper, S., & van der Zwan, N. (2015). Keuzevrijheid in pensioenen: voor werknemer en werkgever, individueel of collectief? Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS), University of Amsterdam. [details]

  2014

  • de Beer, P. (2014). Avoiding a prolonged period of jobless growth. In Making progressive politics work: a handbook of ideas (pp. 101-103). London: Policy Network. [details]
  • de Beer, P. (2014). Een sociaal Europa, wie is tegen? Socialisme en Democratie, 71(2), 16-29. [details]
  • de Beer, P. (2014). Groeiende beloningsverschillen in Nederland. In M. Kremer, M. Bovens, E. Schrijvers, & R. Went (Eds.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (pp. 59-77). (WRR Verkenningen; No. 28). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • de Beer, P. (2014). Groeiende loonverschillen in Nederland: feiten, verklaringen en remedie. In M. Trappenburg, W. Scholten, & T. Jansen (Eds.), Loonfatsoen: Eerlijk verdienen of graaicultuur (pp. 28-44). Amsterdam: Boom. [details]
  • de Beer, P. (2014). Ondermijnt arbeidsmigratie de arbeidsvoorwaarden? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21(3), 25-28. [details]
  • de Beer, P. (2014). Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21(6), 74-82. [details]
  • de Beer, P. T. (2014). Wat kunnen sociaal-democraten van Piketty leren? Socialisme en Democratie, 71(3), 31-38. [details]
  • de Beer, P. T. (Author), De Deken, J. (Author), Hollanders, D. (Author), Kuiper, S. (Author), Salverda, W. (Author), & van der Zwan, N. (Author). (2014). Keuzevrijheid pensioenen is risicovol. Web publication/site, Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/keuzevrijheid-pensioenen-is-risicovol [details]

  2013

  • de Beer, P. (2013). 30 jaar na Wassenaar: de Nederlandse arbeidsverhoudingen in perspectief. In P. T. de Beer (Ed.), Arbeidsverhoudingen onder druk (pp. 11-58). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; Vol. 2013). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • de Beer, P. (2013). Arbeid en sociale zekerheid in kaart gebracht. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 99-113). Den Haag: Boom Lemma. [details]
  • de Beer, P. T. (2013). Een bijna perfecte arbeidsmarkt. In G. Tielen, B. Dortland, & S. van Manen (Eds.), Aktief en solidair: vrome wens of bittere noodzaak? (pp. 35-49). Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. [details]
  • de Beer, P. T. (Ed.) (2013). Arbeidsverhoudingen onder druk. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; Vol. 2013). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  • de Beer, P. (2012). De ziekte van Baumol is nog lang niet onder controle. Socialisme en Democratie, 69(1/2), 30-31. [details]
  • de Beer, P. (2012). Is klein echt zo mooi? Links = een kleine overheid, een polemiek. Socialisme en Democratie, 69(6), 42-43. [details]
  • de Beer, P. (2012). Samen opgekomen, samen in het nauw. Socialisme en Democratie, 69(5), 23-32. [details]
  • de Beer, P. (2012). Solidariteit onder druk. Socialisme en Democratie, 69(7/8), 30-38. [details]

  2011

  • Sie Dhian Ho, M., & de Beer, P. (2011). Goed werk: arbeid in tijden van mondiaal financieel kapitalisme. Socialisme en Democratie, 68(9/10), 28-33. [details]
  • de Beer, P. (2011). Hoezo zijn er te veel publieke diensten? Socialisme en Democratie, 68(7/8), 142-149. [details]
  • de Beer, P. (2011). Moderne bestaanszekerheid. Socialisme en Democratie, 68(5/6), 102-109. [details]
  • de Beer, P. (2011). Nederland presteert uitstekend. Socialisme en Democratie, 68(9/10), 85-95. [details]
  • de Beer, P. (2011). Stable work as the bedrock for more socio-economic security. In E. Stetter, K. Duffek, & A. Skrzypek (Eds.), Next Left: towards a new strategy (pp. 176-179). (Next Left; No. 3). Brussels: Foundation for European Progressive Studies. [details]

  2010

  • Batenburg, R., de Beer, P., Mevissen, J., & Tijdens, K. (Eds.) (2010). Arbeid in crisis? Den Haag: Boom Lemma. [details]
  • de Beer, P., & Zwiers, M. (2010). Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis: conference report. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details]

  2009

  • de Beer, P. (2009). Vergeten recepten voor een arbeidsmarkt in crisis. Socialisme en Democratie, 66(5), 8-13. [details]
  • de Beer, P. (2009). ‘Verhoging van de AOW-leeftijd is niet nodig, wel gewenst’. Socialisme en Democratie, 66(7/8), 83-84. [details]
  • de Beer, P., & Schils, T. (Eds.) (2009). The labour market triangle: employment protection, unemployment compensation and activation in Europe. (Globalization and welfare). Cheltenham: Edward Elgar. [details]
  • de Beer, P., Hoogenboom, M., Kok, L., & Schils, T. (2009). Wie zorgt voor zekerheid? Amersfoort: SDU. [details]

  2008

  • de Beer, P. (2008). De paradox van de godsdienstvrijheid. Stichting NJCM-Boekerij, 46, 5-9. [details]

  2021

  2020

  2019

  • Strockmeijer, A. W., Been, W. M., & de Beer, P. T. (2019). De arbeidsmarktpositie van Oost-Europese arbeidsmigranten. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 137-168). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • de Beer, P. T. (2019). Hoe de kloof tussen vast en flex eenvoudig valt te overbruggen. In E. Vogels, & J. M. van Sonsbeek (Eds.), De toekomst van Sociale Zekerheid en Integratie: Afscheidsbundel Bernard Ter Haar (pp. 35). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2019). Flexibele arbeid. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 35-61). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • de Beer, P., & Keune, M. (2019). Niederländische Gewerkschaften in Zeiten der Krise: Stabile Organisationen, aber abnehmender Einfluss. sozialismus.de, 46(5), 36-41.
  • de Beer, P., & van der Gaag, S. (2019). Werk- en inkomensonzekerheid zijn steeds ongelijker verdeeld: Afwenteling op de precair werkenden . In F. Dekker, M. Ham, & J. van der Meer (Eds.), Nieuwe zekerheden in onzekere tijden: Over werk, onderwijs en politiek (pp. 27-47). (Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2019). BoekXpress. [details]

  2018

  • de Beer, P. (2018). De noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar de vakbeweging. In S. Boumans, & W. Eshuis (Eds.), Positie en strategie van de vakbeweging: Beschouwingen, analyses en voorstellen (pp. 101-106). Amsterdam: De Burcht. [details]
  • de Beer, P. (2018). Markt, democratie en de polder. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(2), 11. [details]
  • de Beer, P. (2018). OECD ontdekt poldermodel. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(3), 7. [details]
  • de Beer, P. (2018). Waarom werken we? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(1), 12-16. [details]
  • de Beer, P. (2018). Weg met fixatie op mobiliteit. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(1), 7. [details]
  • de Beer, P. T. (2018). De arbeidsovereenkomst in historisch perspectief. In G. J. J. Heerma van Voss, P. T. de Beer, B. Emmerig, G. C. Boot, J. H. Bennaars, & A. Eleveld (Eds.), (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst (pp. 21-26). Den Haag: Sdu. [details]
  • de Beer, P., & Keune, M. (2018). Brokkelt het poldermodel af? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(4), 29-32. [details]

  2017

  • de Beer, P. (2017). Mag elke bond een cao afsluiten? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(4), 7. [details]
  • de Beer, P. (2017). Risicoafwenteling. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(2), 7. [details]
  • de Beer, P. (2017). Sociaal akkoord 2017. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(1), 9. [details]
  • de Beer, P. T. (2017). Productiviteitsagenda. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(3), 7. [details]
  • de Beer, P. T., & de Bruin, G. (Eds.) (2017). Individu en collectief in arbeidsverhoudingen: Individu kan niet zonder collectief. AWVN.
  • de Beer, P., & de Bruin, G. (2017). Zoeken naar balans tussen individu en collectief. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(3), 40-44. [details]

  2016

  • Fleischmann, M., & de Beer, P. (2016). Goede relaties op het werk kunnen burnout voorkomen. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(2), 14-16. [details]
  • de Beer, P. (2016). De eenvoud van de tweedeling. Sociologie Magazine, 24(1), 6-8. [details]
  • de Beer, P. (2016). Leidt AVV tot hogere lonen? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(2), 9. [details]
  • de Beer, P. (2016). Nieuwe participatieagenda. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(3), 7. [details]
  • de Beer, P. (2016). Politiek en polder. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(4), 7. [details]
  • de Beer, P. (2016). Zeven vette jaren? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(1), 7. [details]
  • de Beer, P., & van Pinxteren, M. (2016). Opleiding betekent veel, maar niet alles. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(3), 18-21. [details]

  2015

  2014

  • de Beer, P. (2014). De ADHD-arbeidsmarkt. OR Informatie, 40(1/2), 32-34. [details]
  • de Beer, P. (2014). Heeft armoede nieuwe gedaantes? Amsterdamse armoedecijfers afgezet tegen landelijke trends. In L. Michon, & J. Slot (Eds.), Armoede in Amsterdam: een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede (pp. 19-26). Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. [details]
  • de Beer, P. (2014). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 19, 94-100. [details]
  • de Beer, P. (2014). Stelsel arbeidsverhoudingen heeft geen invloed op economische prestaties. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(1), 7-12. [details]
  • de Beer, P. (2014). Sterft de vakbond uit? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(4), 7. [details]
  • de Beer, P. (2014). The future of capitalism. Idee, 35(6), 32-35. [details]
  • de Beer, P. (Author). (2014). Why the future of social Europe lies in the member states. Web publication/site, Social Europe. Retrieved from http://www.social-europe.eu/2014/04/future-social-europe-lies-member-states/ [details]
  • de Beer, P. T. (2014). De rol van de sociale partners in de sociale zekerheid [Bespreking van: F. Pennings, T. Erhag (2013) Non-public actors in social security administration: a comparative study]. TRA, 2014(8/9), 30-31. [details]
  • de Beer, P., de Deken, J., Hollanders, D., Kuiper, S., Salverda, W., & van der Zwan, N. (2014). Keuzevrijheid pensioenfondsen levert niets op. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(4), 20-24. [details]

  2013

  • Rietbergen, C., & de Beer, P. (2013). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid. (Publicaties van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging; No. 3). Amsterdam: De Burcht. [details]
  • de Beer, P. (2013). Code oranje voor sociaal Europa. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(3), 7. [details]
  • de Beer, P. (2013). Een nieuwe richting voor het poldermodel. Socialisme en Democratie, 70(2), 24-29. [details]
  • de Beer, P. (2013). Een verplichte bijdrage voor de cao. In K. van der Veldt, & M. Wirtz (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen: draagvlak van de cao (pp. 153-162). Den Haag: AWVN. [details]
  • de Beer, P. (2013). Het beste medicijn tegen armoede. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2013(2), 24-27. http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Wat%20heet%20armoede_TSV.docx [details]
  • de Beer, P. (2013). Hochschilds zorgen over de uitbesteding van het privéleven [Bespreking van: A.R. Hochschild (2012) the outsourced self: intimate life in market times]. Sociologie, 9(2), 233-235. https://doi.org/10.5117/SOC2013.2.BEER [details]
  • de Beer, P. (2013). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. Economisch-Statistische Berichten, 98(4667), 512-514. [details]
  • de Beer, P. (2013). Nieuwe ongelijkheid in een 'winner take all'-samenleving. Socialisme en Democratie, 70(3), 34-45. [details]
  • de Beer, P. (2013). Regeerakkoord 2017. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(2), 7. [details]
  • de Beer, P. (2013). Stel de verkiezingen van 2017 uit. Socialisme en Democratie, 70(4), 4. [details]
  • de Beer, P. (2013). Taboe op arbeidstijdverkorting? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(1), 7. [details]
  • de Beer, P. (2013). Terug naar trendvolgers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(4), 7. [details]
  • de Beer, P. (2013). Werkt werkzekerheid? [Bespreking van: I.W.C.M. Borghouts-van de Pas (2012) Securing job-to-job transitions in the labour market: a comparative study of employment security systems in European countries]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29(1), 98-99. [details]
  • de Beer, P. T. (2013). Arbeidsverhoudingen in de publieke sector, polderen en trendvolgerschap. In Staat van de ambtelijke dienst: hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? (pp. 124-128). (Publicatiereeks overheid & arbeid; No. 2013-34). Den Haag: CAOP. [details]
  • de Beer, P. T. (2013). Een ommekeer in de rol van de sociale partners? In A. van Halem (Ed.), Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging (pp. 67-72). (OR Strategie en beleid; No. 21). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • de Beer, P., & van Veldhuizen, A. (2013). Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid: overzicht van een eeuw sociaal-democratisch denken over gelijkheid. Socialisme en Democratie, 70(3), 68-72. [details]

  2012

  • de Beer, P. (2012). Het einde van de onderneming? In De toekomst van het nieuwe werken: een visie in vijf essays (pp. 10-12). Utrecht: Natuur & Milieu. [details]
  • de Beer, P. (2012). Vierhonderdduizend mensen extra aan het werk. In B. van Boggelen, & A. van der Gaag (Eds.), Pamflet 2.NL: stempel (on)geschikt! 60 visies op werk voor iedereen (pp. 76-79). Assen: Van Gorcum. [details]
  • de Beer, P., & Kraamwinkel, M. (2012). Wat vakbonden kunnen doen. Verschillende motieven voor flexwerk bij werkgevers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 23(3), 38-40. [details]

  2011

  • de Beer, P. (2011). Toekomst voor de publieke sector. Den Haag: Wiardi Beckman Stichting. [details]
  • de Beer, P. (2011). De complexiteit van sociale stijging en daling. Sociologie Magazine, 19(2), 20-22. [details]
  • de Beer, P. (2011). Het hervormingsmoratorium van Rutte. In A. van Halem (Ed.), De sociale politiek van het kabinet-Rutte (pp. 31-36). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]
  • de Beer, P. (2011). Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland [Bespreking van: J. Tolsma, M.H.J. Wolbers (2011) Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 118-120. [details]
  • de Beer, P. (2011). Omstreden solidariteit [Bespreking van: P. Achterberg, R. van der Veen (2010) Omstreden solidariteit]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 126-127. [details]
  • de Beer, P. (2011). Stort de vakbeweging in? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 22(3), 18-21. [details]
  • de Beer, P. (2011). [Review of: M. Holmqvist (2009) The disabling state of an active society]. Contemporary Sociology, 40(1), 47-48. https://doi.org/10.1177/0094306110391764v [details]
  • de Beer, P. T. (2011). Normalisatie van collectieve arbeidsverhoudingen bij de overheid? Vergeet het maar! In Staat van de ambtelijke dienst: hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? (pp. 170-175). (Publikatiereeks overheid & arbeid; No. 29). Den Haag: CAOP. [details]

  2010

  • de Beer, P. (2010). Amerikaanse toestanden. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(3), 5. [details]
  • de Beer, P. (2010). Arbeidsmarktgevolgen crisis worden schromelijk onderschat. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2009/2010, 79-81. [details]
  • de Beer, P. (2010). Iedereen aan het werk? In P. van Echtelt (Ed.), Werkloosheid in goede banen: bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010 (pp. 19-27). (SCP-special; No. 59). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
  • de Beer, P. (2010). Iedereen lid van de bond. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(1), 5. [details]
  • de Beer, P. (2010). Individueel pensioensparen maakt toekomstige pensioenuitkering juist minder zeker. Me Judice : Economen in Debat, 2010(2 september). [details]
  • de Beer, P. (2010). Twee meritocratische misverstanden. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(2), 11. [details]
  • de Beer, P. (2010). Waarvoor dient de sociale zekerheid? Sociaal Bestek, 72(10), 3-4. [details]
  • de Beer, P. (2010). Who should take responsibility for unemployment compensation and activation? In P. de Beer, & M. Zwiers (Eds.), Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis: conference report (pp. 33-37). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details]
  • de Beer, P. (2010). Wie dan leeft, dan zorgt. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(4), 5. [details]
  • de Beer, P. (2010). Zelfroosteren levensloop. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(extra ed.), 5. [details]
  • de Beer, P. T. (2010). Pensioenen zullen altijd onzeker blijven: een reactie op de bijdrage van Ed Westerhout vanuit de werknemersblik. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2010(6), 18-19. [details]
  • de Beer, P. T., van Gestel, N. M., & van der Meer, M. J. S. M. (2010). Sociale zekerheid. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2010 (pp. 49-67). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • van Gestel, N., de Beer, P., & van der Meer, M. (2010). Het hervormingsmoeras: het steeds weer vastlopen van de hervorming van de verzorgingsstaat. Sociaal Bestek, 72(1), 6-10. [details]

  2009

  • de Beer, P. (2009). De ambtenaar onder druk. In Rijksambtenaren voor de toekomst (pp. 47-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • de Beer, P. (2009). Krapte arbeidsmarkt verdwijnt uit zicht. Economisch-Statistische Berichten, 94(4566), 504-506. [details]
  • de Beer, P. T. (2009). De hardnekkigheid van de negen-tot-vijfeconomie. In H. van den Hurk, & C. van Limborg (Eds.), Or en arbeidstijden (pp. 37-47). (OR strategie en beleid. Thema; No. 9). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

  2008

  • de Beer, P. (2008). Bemoeizucht of oprechte zorg? Socialisme en Democratie, 65(3), 34-37. [details]
  • de Beer, P. (2008). De middenklasse onder druk? In De kwetsbare middenklasse (pp. 15-42). (debattenreeks Hollands Spoor). Den Haag: WRR/Strategieberaad Rijksbreed. [details]
  • de Beer, P. (2008). Sociaal-economische zekerheid als sociale kwaliteit van Rotterdam. In T. Notten (Ed.), De lerende stad: het laboratorium Rotterdam (pp. 31-36). Antwerpen [etc.]: Garant. [details]
  • de Beer, P. (2008). Tijd voor een hogere looneis? Spanning, 10(6), 12-14. [details]
  • de Beer, P. (2008). Werknemer of kapitalist? In C. J. Vos, M. Westerhof-van Gelder, P. C. Nieuwland-Jansen, & R. F. Hanoch (Eds.), De werknemer als aandeelhouder (pp. 19-25). Den Haag: Stichting Nederlands Participatie Instituut. [details]

  Andere

  • Tros, F. (member of programme committee) & de Beer, P. (member of programme committee) (17-1-2018 - 10-10-2019). Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Tros, F. (member of programme committee) & de Beer, P. (member of programme committee) (5-1-2016 - 12-10-2017). Nederlandse ArbeidsmarktDag 2017, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).

  2017

  • Strockmeijer, A., de Beer, P., & Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken: Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Midden- en Oost-Europa bij een langer werkverleden. (AIAS Working Paper; No. 169). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details]

  2015

  • de Beer, P., & de Jong, E. (2015). Flexibele dienstverbanden aan de UvA. (AIAS working paper serie; No. 160). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Socialisme & Democratie
   Lid van de Redactie
  • NVA
   lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen
  • Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag
   lid bestuur
  • CBS
   Voorzitter expertgroep arbeidsstatistieken
  • Stichting SEO Economisch onderzoek
   lid Raad van Toezicht
  • Kennisplatform Werk en Inkomen
   Voorzitter
  • Wiardi Beckman Stichting
   lid redactie Socialisme & Democratie en incidenteel advies