Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. J.A.A.M. (Jos) Biemans

Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder de Middeleeuwen (bijzondere leerstoel vanwege de Prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey Stichting en de Koninklijke Bibliotheek)
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 1.07
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
 • Profiel

  Opleiding en loopbaan

  Gymnasium alfa, St. Franciscuscollege te Rotterdam

  Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht

  Paleografie en Codicologie, Universiteit Leiden

  Wetenschappelijk medewerker ZWO (thans: NWO), 1979-1980

  Adjunct-conservator Westerse Handschriften, Universiteitsbibliotheek Leiden, 1980-1991

  Conservator Handschriften Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 1991-2010

  UD Handschriftenkunde, Faculteit Geesteswetenschappen (UvA), 1986-2004

  Bijzonder hoogleraar Boekwetenschap & Handschriftenkunde, Faculteit Geesteswetenschappen (UvA), van wege de Prof. Mr H. de la Fontaine Verwey Stichtingte Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, 2004-heden

  Werkzaamheden

  Jos Biemans geeft als bijzonder hoogleraar Boekwetenschap & Handschriftenkunde van de Middeleeuwen (500-1500) diverse colleges in zowel de BA- als de MA-opleiding van de Leerstoelgroep Boekwetenschap & Handschriftenkunde van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. Als wetenschappelijk onderzoeker houdt hij zich vooral bezig met de handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse letterkunde, Daarvan getuigen zijn publicaties, waaronder zijn proefschrift (1995, handelseditie van 1997):

  Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche . Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2 dln., Leuven 1997. Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen II, 1-2.

  Daarnaast is hij na de beëindiging van zijn conservatorschap per 1 januari 2011 begonnen met het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, 1578-2015. Dit onderzoek moet resulteren in een publicatie in drie delen.

  Enkele andere publicaties

  • Middelnederlandse bijbelhandschriften / Codices manuscripti sacrae scripturae neerlandi-cae . Leiden 1984 [1985]. Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten / Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi, Catalogus.
  • The seventeenth-century Antwerp book collector Peeter Oris: new discoveries and new questions. In: Quaerendo 18 (1988), p. 243-277.
  • Op zoek naar de contouren van het onzichtbare: de miniaturen in Hs. Brussel, KB, II 1171. In: De nieuwe taalgids 87 (1994), p. 217-230.
  • Torso van een handelaar of een verzamelaar? Overwegingen en vragen naar aanleiding van een bijzondere verzameling Mid­deleeuwse handschriften omstreeks 1764. In: Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift, aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995. Amsterdam 1996, p. 10-29.
  • Het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift. Over de noodzakelijkheid der handschriften-kunde. In: Queeste 3 (1996), p. 197-219.
  • Jan van Krimpen: calligrapher pro pretio. In: Quaerendo 29 (1999), p. 132-154.
  • Het chirurgijnsboek van Jan van Aalter. Over schaalvergroting en nieuwetoepassingen bij de productie en vormgeving van het handgeschreven boek in de veertiendeeeuw. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6: Geschreven, gedrukt, gedigitaliseerd: elf eeuwenboekcultuur in de Lage Landen (1999), p.67-86. Digitaal beschikbaar via de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: www.dbnl.org en Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland: www.bibliopolis.nl .
  • Het handschrift-Borgloon. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I A 24 l, m, n. Diplomatische editie bezorgd door Jos Biemans, Hans Kienhorst, Willem Kuiper en Rob Resoort. Hilversum 2000. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden V.
  • Handschrift en druk in de Nederlanden rond 1500. In: H. Pleij en J. Reynaert (red.), Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar moderne tijd. Gent [2004], p. 19-46.
  • Schabloonboeken tussen handschrift en druk. In: Jos Biemans, Lisa Kuitert & Piet Verkruijsse (red.), Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2004, p. 419-442.
  • Oortjes, hartstrookjes en rugbeleg. Over het gebruik van perkamentuit middeleeuwse handschriftenin boekbanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, gedemonstreerd aan fragmenten van de Spiegel historiael. In: F. Hendrickx (red.),  E Codicibus Impressisque. Opstellen voor Elly Cockx-Indestege ter gelegenheid van haar vijfenzestigste verjaardag. 3 Dln., Leuven 2004. Deel 3, Miscellanea Neerlandica XX, p.3-24.
  • [Met W. Kuiper:] Jourdein van Blaves. Editie van de bewaard gebleven fragmenten. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 120 (2004), p. 211-246.
  • Boekschilderkunst in laat-middeleeuwse handschriften van Amsterdamse origine? De aankoop van een getijdenboek voor de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In: Zesennegentigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam 2004,  p. 12-26.
  • Codicologische beschrijving van het Kattendijke-handschrift en [in samenwerking met W. van Anrooij en A. Janse:] Karakteristiek van de auteur. In: Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Uitgegeven door A. Janse,  m.m.v. I. Biesheuvel. IngeleiddoorW. van Anrooij, Jos A.A.M. Biemans, R.E.O. Ekkart, A. Janse, C.M. Ridderikhoff enK. Tilmans (eindredactie). Den Haag 2005. Rijksgeschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Kleine Serie 102, p. lxi-xciv respectievelijk p. cxl-cliii.
  • Het begrijpen van de vorm. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500 – 1500), gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Prof. Mr Herman de la Fontaine Verwey Stichting en de Koninklijke Bibliotheek, op 15 april 2005. Amsterdam 2005.
  • De ‘corrector’ in de Lancelotcodex. Een hachelijk avontuur, waarbij aan het eind toch een nieuw perspectief gloort. In: R. Sleiderink, V. Uyttersprot en B. Besamusca (red.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens. [Leuven, Amsterdam  2005], p. 358-375.
  • Het manuscript van Max Havelaar. In: Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der nederlandsche Handelmaatschappij door Multatuli. Toelichting op het handschrift. Met bijdragen van Jos Biemans, Tom Böhm, Chantal Keijsper, Dik van der Meulen en Garmt Stuiveling, onder redactie van Dik van der Meulen. [Toelichting bij de integrale reproductie van het manuscript.] Amsterdam 2007, p. 38-52.
  • Helden in de wereld van het boek.. In: H. Brinkman, J. Jansen en M. Mathijsen (red.), Helden bestaan. Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2007, p. 93-101.
  • Boek en boekschrift bij de overlevering van Latijnse klassieke teksten tijdens de Middeleeuwen. In: R. van Beek, G. Jurriaans-Helle en F. van der Meij (red.), Boek en Oudheid. Amsterdam 2008, p. 48-92 en ‘Handgeschept papier’, ibidem, p. 95.
  • No miniatures, not even decoration, yet extraordinarily fascinating! New hypotheses concerning the Lancelot Compilation and related manuscripts. In: Quaerendo 39 (2009), 225-256.
  • De belettering van het Nationaal Monument op de Dam. Over de samenwerking tussen architect J.J.P. Oud en letterontwerper Jan van Krimpen. In: Jaarboek Amstelodamum 2011 [ter perse]
  • Die Überlieferung der mittelniederländischen Literatur in Handschrift und Druck. In: Bernd Bastert, Helmut Tervooren, Frank Willaert (Red.), Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert, Sonderheft der Zeitschrift für deutsche Philologie 2011 [ter perse]
  • Book production in the fourteenth and fifteenth century, four oppositions: formal – informal, for private use – for the market, commercial – not-commercial and professional – not-professional. In: Patricia Stoop (Ed.), Commercial book production in Western Europe in the Late Middle Ages [ter perse]
 • Publicaties

  2006

  • Biemans, J. A. A. M. (2006). De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. Over codicochirurgie en de reconstructie van de vorm. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 13, 169-187.

  2010

  2009

  2008

  • Biemans, J. A. A. M. (2008). Boek en boekschrift bij de overlevering van Latijnse klassieke teksten tijdens de Middeleeuwen (500-1500). In R. van Beek, G. Jurriaans-Helle, & F. van der Meij (Eds.), Boek en oudheid (pp. 48-92). Polak & Van Gennep ; Allard Pierson Museum. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2008). Handgeschept papier. In R. van Beek, G. Jurriaans-Helle, & F. van der Meij (Eds.), Boek en oudheid (pp. 95). Polak & Van Gennep ; Allard Pierson Museum. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2008). Helden in de wereld van het boek. In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 93-101). Bakker. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2008). Jos M.M. Hermans, 30 March 1949 - 27 July 2007. Quaerendo, 38(1), 1-5. https://doi.org/10.1163/157006908X279420 [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2008). Pleidooi voor Codicopolis = A plea for Codicopolis. In M. Bossenbroek, & P. Moree (Eds.), Karakter: de Koninklijke Bibliotheek onder Wim van Drimmelen 1991-2008 = Character: the Koninklijke Bibliotheek under the Directorship of Wim van Drimmelen 1991-2008 (pp. 405, 407-408, 413-422). Saur. [details]

  2007

  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Bijzonder. In memoriam prof. dr. Jos. M.M. Hermans (1949-2007). De Boekenwereld, 24, 46-47. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Joyeux Noël - Bonne Année. Middeleeuwse miniaturen en een striptekenaar. Madoc, 21, 130-139. [details]

  2006

  2011

  • Biemans, J. A. A. M. (2011). Hollandse prenten voor een Engelse uitgave. In K. van der Hoek, & S. van der Veen (Eds.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (pp. 232-241). Vossiuspers UvA. [details]

  2010

  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Vossius, Gerardus Joannes. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 162-163). Anton Hiersemann. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Vossius, Isaac. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 163). Anton Hiersemann. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Vreese, W.L. de. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 164-165). Anton Hiersemann. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Wageningen. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 169-170). Anton Hiersemann. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Westphalen, Adriaan van. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 253). Anton Hiersemann. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2010). Westreenen van Tiellandt, Willem Hendrik Jacob Baron van. In S. Corsten, S. Füssel, & G. Pflug (Eds.), Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Bd. 8 (pp. 253). Anton Hiersemann. [details]
  • Polak, M., & Biemans, J. (2010). Bijzonder oud papier gevonden: een collectie P.A. Tiele. Nieuwsbrief Dr P.A. Tiele-Stichting, 15, 2. http://www.tiele-stichting.nl/content_assets/Nieuwsbrief%2015%20Webversie.pdf [details]

  2009

  2007

  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Diverse entries. In Lexikon des gesamten Buchwesens (2). Stuttgart. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Het manuscript van Max Havelaar. In D. van der Meulen (Ed.), Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der nederlandsche Handelmaatschappij door Multatuli. Toelichting op het handschrift (pp. 38-52). Amsterdam. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Mendes da Costa, Maurits Benjamin. In R. Fuks-Mansfeld, & e.a. (Eds.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek. (pp. 214-215). Utrecht. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2007). Paleografische en codicologische bespiegelingen over handen en handschriften. In J. Biemans, K. van der Hoek, K. M. Rudy, & E. van der Vlist (Eds.), Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek (pp. 33-46). Zutphen. [details]
  • Biemans, J. A. A. M. (2007). [Review of: W. Heijting (2007) Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam]. Quaerendo, 37, 339-340. [details]

  2006

  • Biemans, J. A. A. M. (2006). Imitatie, mystificatie, falsificatie? Over vervalsing, nep en echt bij middeleeuwse handschriften. De Boekenwereld, 22, 159-169.
  • Biemans, J. A. A. M. (2006). Uit de kast! Over de catalogus van 'Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse handschriften' door J. Deschamps (1972). Vooys, 2006(24), 43-45.

  Spreker

  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (5-11-2010). Book production in the fourteenth and fifteenth century. Four oppositions: formal - informal, for private use - for the market, commercial - not-commercial, professional - not-professional, Commercial Book Production in Western Europe in the Late Middle Ages, Universiteit Antwerpen. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.COMMERCIALBOOKPRODUCTION
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (29-10-2010). "Membra disiecta". Fragmenten van handschrift en druk als bindmateriaal, Minisymposium georganiseerd door het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap, Universiteit Leiden. http://www.boekbandengenootschap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=61
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (19-11-2009). Voortschrijdend inzicht op basis van de praktijk van heden en verleden, Lezing tijdens de studiedag 'Boekrestauratie in Beweging' van de vereniging Restauratoren Nederland, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (18-11-2009). De Middeleeuwen in de Bijzondere Collecties van de UvA, Lezing voor medewerkers, promovendi en research studenten aan de UvA op het terrein van de Middeleeuwen, Amsterdam.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (14-10-2009). IIMM, de kunst van het weglaten, Lezing bij de presentatie van J.P. Gumberts "Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin Scripts in the Nederlands", Leiden.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (24-9-2009). Boekarcheologie en de meerwaarde van codicologisch onderzoek, 'Bijzondere lezing' in het kader van de 'Illustere School' van de UvA, Amsterdam, Spui 25 van de UvA.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (17-9-2009). De vormgeving van boek en schrift gedurende de Middeleeuwen, Lezing voor 25 studenten van de opleiding Fine Line, Graphic & Typographie, Wenen.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (11-7-2009). Bijzondere stukken in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), Presentatie voor de Vrienden van het Museum Meerman-Museum van het Boek, Den Haag.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (27-5-2009). Boekarcheologie en de overlevering van de Middelnederlandse letterkunde, Lezing voor de Orde van den Prince Breda, Rijsbergen.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (10-4-2009). Brand van binnenuit: niet de inhoud, maar de vorm, Lezing gehouden tijdens de jubileumbijeenkomst van Krisis, Tijdschrift voor actuele filosofie, Amsterdam, de Balie.
  • Biemans, J. A. A. M. (speaker) (15-1-2009). Boekwetenschap en Editiewetenschap, Lezing voor medewerkers van het Huygens Instituut van de KNAW, Den Haag.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden