Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. T.M. (Ted) de Boer

Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Ted M. de Boer (1943), LL.M. (Utrecht University 1969); LL.M. (New York University 1971), J.S.D. (University of Amsterdam 1987 cum laude), is emeritus professor of private international law and comparative law at the University of Amsterdam, member of the Royal Academy of Sciences of the Netherlands, part-time judge at the District Court of Alkmaar, and a member of the Dutch Standing Committee on Private International Law. In 2009, the University of Amsterdam granted him the title of 'distinguished professor', in acknowledgement of his academic achievement and his commitment to the cause of international legal studies.

  Principal publications:

  • Beyond Lex Loci Delicti, Conflicts methodology and multistate torts in American case law, Deventer/Antwerp/London/Frankfurt/Boston/New- York, 1987     
  • Facultative Choice of Law, The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign Law, Recueil des Cours, vol. 257 (1996), p. 223-427
  • 'Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening', Vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht, Medelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-pen, Nieuwe Reeks, Deel 59 (jaargang 1996), nr. 1, p. 3-58
  • Living Apart Together: The Relationship between Public and Private International Law, Netherlands International Law Review, issue 2, 2010, p. 183-207
  • Th.M. de Boer & F. Ibili, Nederlands internationaal personen- en familierecht ‒   Wegwijzer voor de rechtspraktijk, Serie Recht en praktijk - Personen en familierecht PFR3, Kluwer: Deventer, 2012
 • Publicaties

  2015

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996: nieuwe regels in de schaduw van Brussel II-bis. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 34(12), 308-314. [104]. [details]

  2006

  • de Boer, T. M. (2006). Internationale kunstuitleen: een hachelijke onderneming? Nederlands Juristenblad, 81(20), 1097-1102. [details]

  2003

  • de Boer, T. M. (2003). Internationale arbitrage en fundamenteel recht. Ars Aequi, 2003, 50-57.
  • de Boer, T. M. (2003). Uitzonderingen en correctieven: de artikelen 8 tot en met 12. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6537), 466-471.

  2002

  • de Boer, T. M. (2002). Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: A Labyrinth of European and International Legislation. Netherlands International Law Review, 307-351.

  1999

  • de Boer, T. M. (1999). Brussel II: een eerste stap naar een communautair i.p.r. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 244-249.
  • de Boer, T. M. (1999). Facultative Choice of Law in Extrajudicial Proceedings. In J-F. Gerfkens, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger, & R. Vigneron (Eds.), Mélanges Fritz Sturm (pp. 1409-1424). Editions juridiques de l'Université de Liège.

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). Opinie: hoe betrouwbaar is 'de Fruin 1998'. Nederlands Juristenblad, 1510-1510.

  1995

  • de Boer, T. M. (1995). Opinie: Beeldende kunst als melkkoe. Nederlands Juristenblad, 1995, 702-703.
  • de Boer, T. M. (1995). Overzicht der Nederlandse rechtspraak, Internationaal privaatrecht 1990-1993, Internationale echtscheiding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6169), 148-150.

  1994

  • de Boer, T. M. (1994). The Relation between Uniform Aubstantive Law and Private International Law. In A. Hartkamp, M. Hesselink, E. H. Hondius, E. du Perron, & J. Vranken (Eds.), Towards a European Civil Code (pp. 51-63).

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978: een verdrag met gebruiksaanwijzing. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6092), 342-350.
  • de Boer, T. M. (1993). Honderd jaar Haagse Conferentie: een felicitatie waard? Nederlands Juristenblad, 1993, 685-692.
  • de Boer, T. M. (1993). The Hague Conference and Dutch Choice of Law: Some Cirticism and a Suggestion. Netherlands International Law Review, 1993, 1-13.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts, A Methodological Perspective. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1990, 25-62.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Beyond lex loci delicti: conflicts methodology and multistate torts in American case law. Kluwer.

  2014

  2013

  • de Boer, T. M. (2013). Voorwoord. In J. W. Rutgers, & M. Zilinsky (Eds.), Begrensde vrijheid in het IPR: bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 9-10). (IPR thema reeks; No. 3). Maklu. http://www.maklu.be/link/9789046606025vw.pdf [details]
  • de Boer, T. M., & Hugenholtz, P. B. (2013). HvJ EU (zaaknr. C-145/10, LJN BU7495: Painer/Standard Verlags GmbH). 66. Case note on: HvJ EU, 1/12/11, ECLI:NL:XX:2011:BU7495 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(7), 761-778. [details]

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). And the winner is ...? Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR. In A. A. H. van Hoek, R. J. Q. Klomp, M. B. M. Loos, A. E. Oderkerk, J. A. Pontier, & J. W. Rutgers (Eds.), Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012) (pp. 35-44). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Enkele gedachten over de grondslagen van het internationaal bevoegdheidsrecht. In F. Ibili, M. E. Koppenol-Laforce, & M. Zilinksy (Eds.), IPR in de spiegel van Paul Vlas: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 37-49). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., & Ibili, F. (Eds.) (2012). Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk. (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • de Boer, T. (2011). Europese oogkleppen: waarom 'Rome III' voor Nederland geen optie is. In K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht: vijfde UCERF symposium (pp. 73-86). Ars Aequi Libri. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Auteurscontracten en internationaal privaatrecht. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 35(1), 3-9. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Het testament van Abraham Bredius. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 65-78). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Nieuwe regels voor de internationale alimentatie. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 33(12), 356-363. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B83379&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • de Boer, T. M., Fokkens, J. W., Vlas, P., Vos, M. J., & de Vries Lentsch-Kostense, C. L. (Eds.) (2011). Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  2009

  2008

  • de Boer, T. M. (2008). De grondslagen van de Verordening Rome II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6780), 988-993. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.do?type=gen&key=IMPRWPNR-2008121391&anchor= [details]
  • de Boer, T. M. (2008). The Hague Convention on Child Abduction: how about the best interests of the child? In J. H. de Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 153-162). Ars Aequi Libri. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). The second revision of the Brussels II regulation: jurisdiction and applicable law. In K. Boele-Woelki, & T. Sverdrup (Eds.), European challenges in contemporary family law (pp. 321-341). (European family law series; No. 19). Intersentia. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). Unwelcome foreign law: public policy and other means to protect the fundamental values and public interests of the European Community. In A. Malatesta, S. Bariatti, & F. Pocar (Eds.), The external dimension of EC private international law in family and succession matters (pp. 295-330). CEDAM. [details]

  2007

  2006

  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (2006). Chapter 15: Private International Law. In G. P-H. Hondius, E. Chorus, J. (Ed.), Introduction to Dutch Law - 4th revised edition (pp. 269-297). Kluwer Law International. [details]

  2005

  • de Boer, T. M. (2005). Enkele knelpunten bij de toepassing van de Verordening Brussel II-bis. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 27(10), 222-230. [90]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Hersenschim krijgt juridisch gestalte: de invoering van het volgrecht in Nederland. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 29(6), 181-190. [details]

  2004

  • de Boer, T. M. (2004). Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid ("Brussel II-bis"). Staatscommissie IPR. [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Forum Preferences in Contemporary European Conflicts Law: The Myth of a Neutral Choice. In Festschrift Erik Jayme (pp. 229-245). [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Lecture on Voorkeur voor de lex fori. In Voorkeur voor de lex fori, Symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th.M. de Boer als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 199-259). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Voorkeur voor de lex fori. In R. Kotting, J. A. Pontier, & L. Strikwerda (Eds.), Voorkeur voor de lex fori. Symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th.M. de Boer als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 199-259). Kluwer.

  2002

  • de Boer, T. M. (2002). Dwaling in het internationaal huwelijksgoederenrecht. In H. F. G. Lemaire, & P. Vlas (Eds.), Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe (pp. 1-15). (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Kluwer.
  • de Boer, T. M. (2002). Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: a Labyrinth of European and International Legislation. Netherlands International Law Review, (2002), 307-351. [details]

  2001

  • de Boer, T. M. (2001). Prospects for European Conflicts Law in the Twenty-First Century. In P. J. Borchers, & J. Zekoll (Eds.), International Conflicts Laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K. Juenger (pp. 193-214). Transnational Publishers. [details]

  1999

  • de Boer, T. M. (1999). Facultative Choice of Law in Extrajudicial Proceedings. In J. F. Gerfkens, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger, & R. Vigneron (Eds.), Melanges Fritz Sturm (pp. 1411-1424). Editions Juridiques de l' Université de Liège. [details]
  • de Boer, T. M. (1999). Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking: een dubieuze relatie. In E. H. Hondius (Ed.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 1-18). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 57). Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1999). Interventie [Review of: E.H. Hondius. Juridisch onderwijs in rechtsvergelijkend perspectief (Geschriften NVRV nr. 56)]. Geschriften Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 59, 179-182. [details]
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1999). Private International Law. In J. M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hondius, & A. K. Koekkoek (Eds.), Introduction to Dutch Law (pp. 264-288). Kluwer. [details]

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). Bescherming en begunstiging op het terrein van de internationaal onrechtmatige daad. In T. M. de Boer (Ed.), Vijftig jaar lex loci delicti, Van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. (pp. 35-45). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Caravan Centrum Zundert v. Kreuznacher Volksbank). Case note on: HR, 13/09/96 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Cessie van toekomstige vorderingen). Case note on: HR, 16/05/97 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Coppoolse v. De Vleeschmeesters BV.). Case note on: HR, 31/05/96 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Erkenning Marokkaans kind). Case note on: HR, 7/11/97 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Foppen). Case note on: HR, 26/09/97 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Micoperi). Case note on: HR, 12/09/97 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Neyens v. Breemans). Case note on: HR, 11/10/96 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (Rechtskeuze alimentatie Iraanse echtscheiding). Case note on: HR, 21/02/97 Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]

  1997

  • de Boer, T. M. (1997). Opkomst en ondergang van de open norm in het internationaal privaatrecht. Spes Victoriae, 18-24.

  1996

  • de Boer, T. M. (1996). 'Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening', Vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht. Mededelingen v.d. Afd. Letterkunde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 59(1), 3-58.
  • de Boer, T. M. (1996). De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in arbeidsgeschillen. In G. E. Schmidt, & J. Freedberg-Swartzburg (Eds.), Het NIPR genanoteerd, Annotaties opgedragen aan Dr. Mathilde Sumampouw (pp. 173-183). T.M.C. Asser Instituut.
  • de Boer, T. M. (1996). Favor divortii en rechtsmacht, Commentaar op artikel 2 van het voorstel voor een bevoegdheids- en executieverdrag in zaken van familie- en erfrecht. In S. C. J. J. Kortmann, J. M. M. Maeijer, A. J. M. Nuytinck, & S. Perrick (Eds.), Op recht, Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (pp. 19-31). W.J. Tjeenk Willink.
  • de Boer, T. M. (1996). Uitdrukkelijke en stilzwijgende forumkeuze in het commune Nederlandse ipr: een vergelijking met de bevoegdheidsverdragen van San Sebastian en Lugano. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1996(special issue), 67-88.

  1995

  • de Boer, T. M. (1995). Knelpunten in het internationaal huwelijksvermogensrecht. Trema, 1995, 138-165.

  1994

  • de Boer, T. M. (1994). Het COVA-arrest: een mijlpaal voor de internationale onrechtmatige daad. Ars Aequi, 1994, 165-171.
  • de Boer, T. M. (1994). Internationaal huwelijksvermogensrecht: een puzzel die nog steeds niet af is. Ars Aequi, 1994, 611-619.
  • de Boer, T. M. (1994). The Missing Link: Some thoughts on the relationship between private international law and comparative law. In K. Boele-Woelki, F. W. Grosheide, E. H. Hondius, & Steenhoff, G.J.W. (Eds.), Comparability and Evaluation, Essays on Comparative Law, Private International Law and International Commercial Arbitration (pp. 15-25). Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M. (1994). Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen. Ars Aequi, 1994(special issue), 303-310.

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 47). Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1993). Een Hollandse kijk op het EEG-Overeenkomstenverdrag: het Balenpers-arrest. Ars Aequi, 1993, 207-215.
  • de Boer, T. M. (1993). Filmauteursrecht en internationaal privaatrecht. Informatierecht : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht, 17, 3-7.
  • de Boer, T. M., & NvVR, W. IPR. (1993). Knelpunten bij de toepassing van artikel 1 Wet conflictenrecht echtscheiding. Trema, 1993, 129-164.

  1992

  • de Boer, T. M. (1992). Internationaal huwelijksvermogensrecht: het allerlaatste stukje van de puzzel? Ars Aequi, 1992, 170-177.
  • de Boer, T. M. (1992). Internationale milieuverontreiniging. Ars Aequi, 1992, 521-528.
  • de Boer, T. M. (1992). Tacit Submission to Jurisdiction: The Scope of Article 18 of the EEC Jurisdiction Convention. In M. Sumampouw, L. A. N. M. Barnhoorn, J. A. Freedberg-Swartzburg, J. J. M. Tromm, & J. A. Wade (Eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil (pp. 27-45). Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M. (1992). Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6033), 39-48.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1992). Kinderontvoering en het belang van het kind. In T. M. de Boer, M. Fiege, J. H. de Graaf, C. Kelk, & R. Kotting (Eds.), De kant van het kind, Liber amicorum Prof. mr. Miek de Langen (pp. 301-313). Gouda/Quint.

  1991

  • de Boer, T. M. (1991). Choice of Law in Contracts and Torts in the Netherlands. In C. C. A. Voskuil, & J. A. Wade (Eds.), Hague-Zagbreb-Ghent Essays 8 on the Law of International Trade, International Obligations (Choice of Law)/Provisional Measures in Arbitration (pp. 21-58). Maklu Publishers.
  • de Boer, T. M. (1991). Internationale echtscheiding: het kennelijk ontbreken van een maatschappelijke band. Ars Aequi, 1991, 252-260.
  • de Boer, T. M. (1991). Universalisme of provicialisme in de rechtenstudie: de noodzaak van internationalisering. In In het nu, wat worden zal, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H.C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (pp. 29-37). Kluwer.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). Forty Years On, The Evolution of Postwar Private International Law in Europe. In Forty Years On, The Evolution of Postwar Private International Law in Europe (pp. 1-14). (Publikaties van het Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht Universiteit van Amsterdam; No. 5). Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1990). Internationaal privaatrecht: herziening van een testamentair beding. Ars Aequi, 1990, 556-562.
  • de Boer, T. M. (1990). Naar een gecodificeerd internationaal privaatrecht? Preadvies NVIR. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 101, 49-161.

  1989

  • de Boer, T. M. (1989). Internationaal privaatrecht: Terug naar Chelouche? Ars Aequi, 1989, 788-800.
  • de Boer, T. M. (1989). Internationaal privaatrecht: forumkeuze voor een buitenlandse rechter. Ars Aequi, 1989, 206-217.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1989). 'Het belang van het kind' als conflictenrechtelijk keuzemotief. In M. de Langen, J. H. de Graaf, & F. B. M. Kunneman (Eds.), Kinderen en recht, Opstellen over de positie van minderjarigen in het recht (pp. 74-84). Gouda Quint/Kluwer.

  1988

  • de Boer, T. M. (1988). Internationaal privaatrecht: rechtsmacht inzake een nevenvordering tot boedelscheiding. Ars Aequi, 1988, 562-571.
  • de Boer, T. M. (1988). Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland. Ars Aequi, 1988, 182-190.
  • de Boer, T. M. (1988). Vijftig jaar later. In De werkelijkheid van I. Henri Hijmans (pp. 1-7). (Publikaties van het Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht Universiteit van Amsterdam; No. 4). Kluwer.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Feit en fictie in het internationaal procesrecht - Over de vaststelling van onweersproken feiten in i.p.r.-procedures. In Offerhauskring 25 jaar: feestbundel ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Studiekring Prof. Mr. J. Offerhaus (pp. 23-39). Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1987). Internationale agentuurovereenkomst: het recht op boekencontrole. Ars Aequi, 1987, 558-564.

  2014

  2013

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). Algemene leerstukken. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 29-47). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). HR (zaaknr. 09/05141: LJN BO7116: ouderlijk gezag: internationale bevoegdheid; Brussel IIbis-Verordening; ambtshalve beoordeling in hoger beroep; perpetuatio fori-beginsel). Nederlandse Jurisprudentie, 2012(25), 3664-3675. [333]. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). HR (zaaknr. 10/04382, LJN BQ1696: [Turks/Noorse echtscheiding]). Nederlandse Jurisprudentie, 2012(25), 3712-3732. [335]. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). HR (zaaknr. 11/00346, LJN BQ4833: [Griekse kinderontvoering]). Nederlandse Jurisprudentie, 2012(23/24), 3414-3447. [311]. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). HR (zaaknr. 11/04386 (CW 2613), LJN BU2834: [cassatie in het belang der wet]). Nederlandse Jurisprudentie, 2012(23/24), 3466-3476. [313]. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Hof 's-Gravenhage (zaakrnr. 200.082.059/01: LJN BP7558: personen- en familierecht: internationale kinderontvoering; rechterlijk bevel). Nederlandse Jurisprudentie, 2012(23/24), 3628-3634. [328]. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Kernbegrippen. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 1-28). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Ouderlijke verantwoordelijkheid, kinderbescherming, kinderontvoering. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 153-199). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Kluwer. [details]
  • de Boer, T., & Ibili, F. (2012). Voorwoord. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. v-vi). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Kluwer. [details]

  2011

  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EG (zaaknr. C-168/08, LJN BJ3756: [L. Hadadi/C.M. Mesko (echtgenote van Hadadi)]). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3506-3515. [347]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EG (zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA]). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3523-3528. [349]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-211/10 PPU, LJN BN0856: Doris Povse/Mauro Alpago). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(43), 4623-4635. [459]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(46), 5073-5097. [498-499]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-403/09 PPU, LJN BK9564: Jasma Detiček/Maurizio Sguelgia). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3515-3523. [348]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-491/10 PPU, LJN BP0409: [Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz]). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(43), 4635-4644. [460]. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe). Nederlandse Jurisprudentie, 2011(46), 5097-5106. [500]. [details]
  • de Boer, T., Fokkens, J. W., Vlas, P., de Vos, M., & de Vries Lentsch-Kostense, C. (2011). Voorwoord. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 7-9). Kluwer. [details]

  2010

  • de Boer, T. M. (2010). HR (zaaknr. 07/13385, LJN BI6317: [R.F./Het Koninkrijk Marokko]). Nederlandse Jurisprudentie, 2010(42), 5146-5176. [523-524]. [details]
  • de Boer, T. M. (2010). HR (zaaknr. 08/03023, LJN BK9154: Azeta BV/Republiek Chili). Nederlandse Jurisprudentie, 2010(42), 5187-5208. [526]. [details]
  • de Boer, T. M. (2010). HR (zaaknr. 09/01115, LJN BL3651: [negatief jurisdictieconflict]). Nederlandse Jurisprudentie, 2010(44), 5544-5557. [556]. [details]
  • de Boer, T. M. (2010). HR (zaaknr. C07/054HR, LJN BD1387: [Azeta v. Staat der Nederlanden]). Nederlandse Jurisprudentie, 2010(42), 5176-5187. [525]. [details]
  • de Boer, T. M. (2010). HvJ EG (zaaknr. C-133/08, LJN BJ9858: [Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV en MIC Operations BV]). Nederlandse Jurisprudentie, 2010(14), 1625-1632. [168]. [details]

  2009

  2008

  • de Boer, T. M. (2008). HR (nr 07/13642HR, LJN: BC8942: [Australische kinderontvoering]). Nederlandse Jurisprudentie, 2008(44), 5561-5579. [539]. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). HR (nr R05/041HR, LJN: AY5698: ['Toeboet Zaoujia'-huwelijk]). Nederlandse Jurisprudentie, 2008(44), 5513-5528. [537]. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). HR (nr R06/127HR, LJN: AZ7772: [ondertoezichtstelling kind in Frans Guyana]). Nederlandse Jurisprudentie, 2008(45), 5627-5632. [546]. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). HR (nr R07/045HR, LJN: BB3193: [Italiaanse en Hawaïaanse kinderontvoering, 2e ronde]). Nederlandse Jurisprudentie, 2008(45), 5659-5682. [548, 549]. [details]

  2007

  • de Boer, T. M. (2007). HR (zaaknr. R06/096HR: LJN AY8774: [kinderontvoering]). Nederlandse Jurisprudentie, 2007(32), 4059-4116. [383-385]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=009AA936 [details]
  • de Boer, T. M. (2007). Interventie naar aanleiding van de preadviezen van Johan Meeusen en G.R. Schmidt tijdens de jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 2006. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 134, 9-15.

  2006

  • de Boer, T. M. (2006). HR (nr 56720/00, LJN: AV4275: [Defence Industries Iran]). Nederlandse Jurisprudentie, 2006(37), 4532-4532. [469]. [details]
  • de Boer, T. M. (2006). HR (nr C03/290HR, LJN: AR4837: [Vegro Plantenkwekerijen v. Grootscholten]). Nederlandse Jurisprudentie, 2006(41), 4996-4996. [517]. [details]
  • de Boer, T. M. (2006). HR (nr R03/138HR, LJN: AS2718: [James Town v. Dynamo]). Nederlandse Jurisprudentie, 2006(38), 4634-4634. [479]. [details]
  • de Boer, T. M. (2006). HR (nr R05/083HR, LJN: AU4795: [Italiaanse kinderontvoering]). Nederlandse Jurisprudentie, 2006(43), 5257-5257. [545]. [details]

  2005

  • de Boer, T. M. (2005). Hoge Raad (Belgische meerderjarigenadoptie.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [562]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Hoge Raad (Erkenning door gehuwde Nederlander.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [554]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Hoge Raad (Israëlische kinderontvoering.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [563]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Hoge Raad (Schulte v. Deutag.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [552]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). HvJ EG (Ingmar GB Ltd. v. Eaton Leonard Technologies.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [332]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). HvJ EG (Weber v. Universal Ogden.). Nederlandse Jurisprudentie, 2005, [336]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Olke, bolke knol! Nederlands Juristenblad, 2005, 949-950. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Titel 14 (Internationaal Privaatrecht: kinderbescherming en gezagsvoorziening in het ipr). In Personen- en familierecht (losbl. uitg.). Kluwer. [details]

  2004

  • de Boer, T. M. (2004). Hoge Raad (Alimentatie-indexering). Nederlands Juristenblad, 2004(560). [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Hoge Raad (Erkenning Amerikaanse echtscheiding). Nederlands Juristenblad, 2004(615). [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Hoge Raad (Paardekooper & Hoffman v. Lambrecht). Nederlands Juristenblad, 2004(652). [details]

  2003

  • de Boer, T. M. (2003). Hoge Raad (HR 18 oktober 2002, NJ 2003, 345 (Canadese kinderontvoering)). Nederlandse Jurisprudentie, 2003, [345].
  • de Boer, T. M. (2003). Hoge Raad (HR 31 mei 2002, NJ 2003, 344 (Balunan/Universal)). Nederlandse Jurisprudentie, 2003.

  2002

  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Afrika v. Ambtenaar B.S.). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 1499-1500. [215]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Bus Berzelius v. Chemconserve). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 1805-1808. [254]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Corvese v. Knigge). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 2073-2074. [282]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Diner v. Igielko). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 1815-1817. [255]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Erkenning Marokkaanse "khoel"). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 1583-1586. [223]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Kusters v. ABP). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 2062-2065. [281]. [details]
  • de Boer, T. M. (2002). Hoge Raad (Lamallem v. El Ouardani). Nederlandse Jurisprudentie, 2002, 2038-2041. [279]. [details]

  2001

  • de Boer, T. M. (2001). De internationale cessie na het Hansa-arrest. In Internationaal privaatrecht en financiele transacties (pp. 7-15). (NIBE Bankjuridische Reeks; No. 41). NIBE. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Bureau Jeugdzorg Amsterdam v. Hamilton). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(32), 3382-3386. [452]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (CA v. Heeren). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(32), 3382-3386. [451]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Gestolen auto). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(27), 2764-2766. [374]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Loco-cassatie). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(31), 3244-3247. [431]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Marokkaans kind). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(15), 1414-1417. [212]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Omgangsregeling). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(15), 1430-1432. [214]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Retentierecht). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(27), 2778-2782. [375]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Sigtermans v. CA). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(32), 3382-3386. [450]. [details]
  • de Boer, T. M. (2001). Hoge Raad (Zwitsers kind). Nederlandse Jurisprudentie, 2001(15), 1414-1417. [213]. [details]

  1999

  • de Boer, T. M. (1999). Hoge Raad (HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316 (Gustafsen/Mosk)). Nederlandse Jurisprudentie, 1999, [316].
  • de Boer, T. M. (1999). Hoge Raad (HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44 (Land Sachsen/Cohen)). Nederlandse Jurisprudentie, 1999, [44].

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). HR (Toepassing Duits processrecht door HR). Nederlandse Jurisprudentie, 1998(NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M. (1998). HR (rechtskeuze alimentatie Iraanse echtscheiding). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [416].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 11 oktober 1996, NJ 1998, 95 (Neyens/Breemans)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [95]. [details]
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 12 september 1997, NJ 1998, 688 (Microperi)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [688].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 13 september 1996, NJ 1998, 96 (Caravan Centrum Zundert/Kreuznacher Volksbank)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [96].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 16 mei 1997, NJ 1998, 585 (Hansa)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [585].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 21 maart 1997, NJ 1998, 568 (toepassing Duits procesrecht door HR)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [568].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 26 september 1997, NJ 1998, 681 (Foppen)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [681].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 31 mei 1996, NJ 1998, 108 (Coppoolse/De Vleeschmeesters BV)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [108].
  • de Boer, T. M. (1998). Hoge Raad (HR 7 november 1997, NJ 1998, 438 (erkenning Marokkaans kind)). Nederlandse Jurisprudentie, 1998, [438].
  • de Boer, T. M. (1998). Voorwoord. In T. M. de Boer (Ed.), Vijftig jaar lex loci delicti, Van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Kluwer. [details]

  1997

  • de Boer, T. M. (1997). Facultative Choice of Law, The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign Law. (Recueil des Cours; No. Vol. 257). Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M. (1997). Hof Amsterdam (Hof Amsterdam 23 november 1995, NJ 1997, 731 (Kater/Strategic Design)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [731].
  • de Boer, T. M. (1997). Hof van Justitie EG (HvJ EG 13 juli 1993, NJ 1997, 61 (Mulox/Geels)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [61].
  • de Boer, T. M. (1997). Hof van Justitie EG (HvJ EG 19 september 1995, NJ 1997, 52 (Marinari)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [52].
  • de Boer, T. M. (1997). Hof van Justitie EG (HvJ EG 20 maart 1997, NJ 1997, 715 (begrip onderhoudsgerechtigde)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [715].
  • de Boer, T. M. (1997). Hof van Justitie EG (HvJ EG 9 januari 1997, NJ 1997, 717 (Rutten/Cross Medical)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [717].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 12 oktober 1995, NJ 1997, 466 (brieven van wettiging)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [466].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 13 december 1996, NJ 1997, 469 (consulair huwelijk)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [469].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 19 april 1996, NJ 1997, 467 (Marokkaanse herbevestiging huwelijk)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [467].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 23 februari 1996, NJ 1997, 276 (Total Liban)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [276].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 26 januari 1996, NJ 1997, 258 (Julien/Kikkert)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [258].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 3 juli 1995, NJ 1997, 54 (Surinaamse echtscheiding)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [54].
  • de Boer, T. M. (1997). Hoge Raad (HR 6 oktober 1995, NJ 1997, 257 (Marokkaanse echtscheiding)). Nederlandse Jurisprudentie, 1997, [257].

  1996

  • de Boer, T. M. (1996). Book Review [Review of: (1993) Anton Heini, Max Keller, Kurt Siehr, Frank Vischer, Paul Volken (eds.), IPRG Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) vom 1. Januar 1989, Zürich 1993]. Netherlands International Law Review, 1996, 108-110.
  • de Boer, T. M. (1996). Hof van Justitie EG (HvJ EG 7 maart 1995, NJ 1996, 269 (Shevill/Presse Alliance)). Nederlandse Jurisprudentie, 1996, [269].
  • de Boer, T. M. (1996). Rechtbank Arnhem (Rb. Arnhem 8 augustus 1995, NJ 1996, 340 (Gemeente Arnhem/El Abbar Ouali)). Nederlandse Jurisprudentie, 1996, [340].

  1995

  • de Boer, T. M. (1995). Hof van Justitie EG (HvJ EG 2 juni 1994, NJ 1995, 637 (Solo Kleinmotoren/Boch)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [637].
  • de Boer, T. M. (1995). Hof van Justitie EG (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 659 (litispendentie)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [659].
  • de Boer, T. M. (1995). Hoge Raad (HR 16 september 1994, NJ 1995, 169 (Hong Kong-arrest)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [169].
  • de Boer, T. M. (1995). Hoge Raad (HR 17 januari 1995, NJ 1995, 423 (subrogatie)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [423].
  • de Boer, T. M. (1995). Hoge Raad (HR 20 oktober 1994, NJ 1995, 466 (brieven van wettiging)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [466].
  • de Boer, T. M. (1995). Hoge Raad (HR 25 november 1994, NJ 1995, 650 (immuniteit)). Nederlandse Jurisprudentie, 1995, [650].

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). Hoofdstuk 5: De internationale aspecten. In R. C. Gisolf (Ed.), Kort geding en rechter, Inleiding tot het kort geding geschreven vanuit de rechtszaal W.J.E. Tjeenk Willink.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1993). Chapter 15: Private International Law. In J. M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hondius, & A. K. Koekkoek (Eds.), Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers (2d rev. ed.) (pp. 219-238). Kluwer.

  1992

  • de Boer, T. M. (1992). De kant van het kind, Liber amicorum Prof. mr. Miek de Langen. Arnhem: Gouda Quint.
  • de Boer, T. M. (1992). Ambulance-chasing in Nederland: hoe verdienen we het meest aan de vliegramp in de Bijlmer? Nederlands Juristenblad, 1992, 1423-1424.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). Stop de ratificatie van het Haags Huwelijksgoederenverdrag 1978! Nederlands Juristenblad, 1990, 783.

  1989

  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1989). Hoe onberekenbaar is het Nederlandse IPR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1989(5911), 213.

  1988

  • de Boer, T. M. (1988). Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een ipr-codificatie. Deventer: Kluwer.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Overzicht der Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht: Onrechtmatige daad (1983-1986). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1987(5834), 363-365.
  • de Boer, T. M. (1987). Overzicht der Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht: Overgang van vorderingen (1979-1986). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1987(5833), 346-350.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden