Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. prof. dr. T.M. (Ted) de Boer

Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Ted M. de Boer (1943), LL.M. (Utrecht University 1969); LL.M. (New York University 1971), J.S.D. (University of Amsterdam 1987 cum laude), is emeritus professor of private international law and comparative law at the University of Amsterdam, member of the Royal Academy of Sciences of the Netherlands, part-time judge at the District Court of Alkmaar, and a member of the Dutch Standing Committee on Private International Law. In 2009, the University of Amsterdam granted him the title of 'distinguished professor', in acknowledgement of his academic achievement and his commitment to the cause of international legal studies.

  Principal publications:

  • Beyond Lex Loci Delicti, Conflicts methodology and multistate torts in American case law, Deventer/Antwerp/London/Frankfurt/Boston/New- York, 1987     
  • Facultative Choice of Law, The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign Law, Recueil des Cours, vol. 257 (1996), p. 223-427
  • 'Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening', Vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht, Medelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-pen, Nieuwe Reeks, Deel 59 (jaargang 1996), nr. 1, p. 3-58
  • Living Apart Together: The Relationship between Public and Private International Law, Netherlands International Law Review, issue 2, 2010, p. 183-207
  • Th.M. de Boer & F. Ibili, Nederlands internationaal personen- en familierecht ‒   Wegwijzer voor de rechtspraktijk, Serie Recht en praktijk - Personen en familierecht PFR3, Kluwer: Deventer, 2012
 • Publicaties

  2015

  • de Boer, T. M. (2015). What we should not expect from a recast of the Brussels IIbis Regulation. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 33(1), 10-19. [91]. [details]

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996: nieuwe regels in de schaduw van Brussel II-bis. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 34(12), 308-314. [104]. [details]

  2006

  • de Boer, T. M. (2006). Internationale kunstuitleen: een hachelijke onderneming? Nederlands Juristenblad, 81(20), 1097-1102. [details]

  2003

  • de Boer, T. M. (2003). Internationale arbitrage en fundamenteel recht. Ars Aequi, 2003, 50-57.
  • de Boer, T. M. (2003). Uitzonderingen en correctieven: de artikelen 8 tot en met 12. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6537), 466-471.

  2002

  • de Boer, T. M. (2002). Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: A Labyrinth of European and International Legislation. Netherlands International Law Review, 307-351.

  1999

  • de Boer, T. M. (1999). Brussel II: een eerste stap naar een communautair i.p.r. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 244-249.
  • de Boer, T. M. (1999). Facultative Choice of Law in Extrajudicial Proceedings. In J-F. Gerfkens, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger, & R. Vigneron (Eds.), Mélanges Fritz Sturm (pp. 1409-1424). Luik: Editions juridiques de l'Université de Liège.

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). Opinie: hoe betrouwbaar is 'de Fruin 1998'. Nederlands Juristenblad, 1510-1510.

  1995

  • de Boer, T. M. (1995). Opinie: Beeldende kunst als melkkoe. Nederlands Juristenblad, 1995, 702-703.
  • de Boer, T. M. (1995). Overzicht der Nederlandse rechtspraak, Internationaal privaatrecht 1990-1993, Internationale echtscheiding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6169), 148-150.

  1994

  • de Boer, T. M. (1994). The Relation between Uniform Aubstantive Law and Private International Law. In A. Hartkamp, M. Hesselink, E. H. Hondius, E. du Perron, & J. Vranken (Eds.), Towards a European Civil Code (pp. 51-63). Nijmegen/Dordrecht/Boston/London.

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978: een verdrag met gebruiksaanwijzing. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6092), 342-350.
  • de Boer, T. M. (1993). Honderd jaar Haagse Conferentie: een felicitatie waard? Nederlands Juristenblad, 1993, 685-692.
  • de Boer, T. M. (1993). The Hague Conference and Dutch Choice of Law: Some Cirticism and a Suggestion. Netherlands International Law Review, 1993, 1-13.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts, A Methodological Perspective. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1990, 25-62.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Beyond lex loci delicti: conflicts methodology and multistate torts in American case law. Deventer [etc.]: Kluwer.

  2014

  • de Boer, T. (2014). Van wie is de Mona Lisa? Over culturele identiteit en globalisering. In M. Groenhuijsen, E. Hondius, & A. Soeteman (Eds.), Recht in geding (pp. 161-174). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2013

  • de Boer, T. M. (2013). Voorwoord. In J. W. Rutgers, & M. Zilinsky (Eds.), Begrensde vrijheid in het IPR: bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 9-10). (IPR thema reeks; No. 3). Antwerpen: Maklu. [details]
  • de Boer, T. M., & Hugenholtz, P. B., (2013). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-145/10, LJN BU7495: Painer/Standard Verlags GmbH), No. 66, No. ECLI:NL:XX:2011:BU7495, Dec 01, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 7). [details]

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). And the winner is ...? Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR. In A. A. H. van Hoek, R. J. Q. Klomp, M. B. M. Loos, A. E. Oderkerk, J. A. Pontier, & J. W. Rutgers (Eds.), Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012) (pp. 35-44). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Enkele gedachten over de grondslagen van het internationaal bevoegdheidsrecht. In F. Ibili, M. E. Koppenol-Laforce, & M. Zilinksy (Eds.), IPR in de spiegel van Paul Vlas: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 37-49). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., & Ibili, F. (Eds.) (2012). Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk. (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • de Boer, T. (2011). Europese oogkleppen: waarom 'Rome III' voor Nederland geen optie is. In K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht: vijfde UCERF symposium (pp. 73-86). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Auteurscontracten en internationaal privaatrecht. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 35(1), 3-9. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Het testament van Abraham Bredius. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 65-78). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2011). Nieuwe regels voor de internationale alimentatie. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 33(12), 356-363. [details]
  • de Boer, T. M., Fokkens, J. W., Vlas, P., Vos, M. J., & de Vries Lentsch-Kostense, C. L. (Eds.) (2011). Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • de Boer, T. M. (2010). Living apart together: the relationship between public and private international law. Netherlands International Law Review, 57(2), 183-207. https://doi.org/10.1017/S0165070X10200049 [details]
  • de Boer, T. M. (2010). Samenloop van verdragen en verordeningen op het terrein van het internationaal familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 32(12), 308-315. [117]. [details]

  2009

  2008

  • de Boer, T. M. (2008). De grondslagen van de Verordening Rome II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6780), 988-993. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). The Hague Convention on Child Abduction: how about the best interests of the child? In J. H. de Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 153-162). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). The second revision of the Brussels II regulation: jurisdiction and applicable law. In K. Boele-Woelki, & T. Sverdrup (Eds.), European challenges in contemporary family law (pp. 321-341). (European family law series; No. 19). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • de Boer, T. M. (2008). Unwelcome foreign law: public policy and other means to protect the fundamental values and public interests of the European Community. In A. Malatesta, S. Bariatti, & F. Pocar (Eds.), The external dimension of EC private international law in family and succession matters (pp. 295-330). Padova: CEDAM. [details]

  2007

  2006

  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (2006). Chapter 15: Private International Law. In G. P-H. Hondius, E. Chorus, J. (Ed.), Introduction to Dutch Law - 4th revised edition (pp. 269-297). Kluwer Law International. [details]

  2005

  • de Boer, T. M. (2005). Enkele knelpunten bij de toepassing van de Verordening Brussel II-bis. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 27(10), 222-230. [90]. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Hersenschim krijgt juridisch gestalte: de invoering van het volgrecht in Nederland. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 29(6), 181-190. [details]

  2004

  • de Boer, T. M. (2004). Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid ("Brussel II-bis"). website Staatscommissie IPR: Staatscommissie IPR. [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Forum Preferences in Contemporary European Conflicts Law: The Myth of a Neutral Choice. In Festschrift Erik Jayme (pp. 229-245). Munchen. [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Lecture on Voorkeur voor de lex fori. In Voorkeur voor de lex fori, Symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th.M. de Boer als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 199-259). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2004). Voorkeur voor de lex fori. In R. Kotting, J. A. Pontier, & L. Strikwerda (Eds.), Voorkeur voor de lex fori. Symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th.M. de Boer als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 199-259). Deventer: Kluwer.

  2002

  • de Boer, T. M. (2002). Dwaling in het internationaal huwelijksgoederenrecht. In H. F. G. Lemaire, & P. Vlas (Eds.), Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe (pp. 1-15). (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Deventer: Kluwer.
  • de Boer, T. M. (2002). Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: a Labyrinth of European and International Legislation. Netherlands International Law Review, (2002), 307-351. [details]

  2001

  • de Boer, T. M. (2001). Prospects for European Conflicts Law in the Twenty-First Century. In P. J. Borchers, & J. Zekoll (Eds.), International Conflicts Laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K. Juenger (pp. 193-214). Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers. [details]

  1999

  • de Boer, T. M. (1999). Facultative Choice of Law in Extrajudicial Proceedings. In J. F. Gerfkens, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger, & R. Vigneron (Eds.), Melanges Fritz Sturm (pp. 1411-1424). Liège: Editions Juridiques de l' Université de Liège. [details]
  • de Boer, T. M. (1999). Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking: een dubieuze relatie. In E. H. Hondius (Ed.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 1-18). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 57). Deventer: Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1999). Interventie [Review of: E.H. Hondius. Juridisch onderwijs in rechtsvergelijkend perspectief (Geschriften NVRV nr. 56)]. Geschriften Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 59, 179-182. [details]
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1999). Private International Law. In J. M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hondius, & A. K. Koekkoek (Eds.), Introduction to Dutch Law (pp. 264-288). Deventer/Boston: Kluwer. [details]

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). Bescherming en begunstiging op het terrein van de internationaal onrechtmatige daad. In T. M. de Boer (Ed.), Vijftig jaar lex loci delicti, Van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. (pp. 35-45). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Caravan Centrum Zundert v. Kreuznacher Volksbank), Sep 13, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Cessie van toekomstige vorderingen), May 16, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Coppoolse v. De Vleeschmeesters BV.), May 31, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Erkenning Marokkaans kind), Nov 07, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Foppen), Sep 26, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Micoperi), Sep 12, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Neyens v. Breemans), Oct 11, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Rechtskeuze alimentatie Iraanse echtscheiding), Feb 21, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]

  1997

  • de Boer, T. M. (1997). Opkomst en ondergang van de open norm in het internationaal privaatrecht. Spes Victoriae, 18-24.

  1996

  • de Boer, T. M. (1996). 'Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening', Vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht. Mededelingen v.d. Afd. Letterkunde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 59(1), 3-58.
  • de Boer, T. M. (1996). De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in arbeidsgeschillen. In G. E. Schmidt, & J. Freedberg-Swartzburg (Eds.), Het NIPR genanoteerd, Annotaties opgedragen aan Dr. Mathilde Sumampouw (pp. 173-183). Den Haag: T.M.C. Asser Instituut.
  • de Boer, T. M. (1996). Favor divortii en rechtsmacht, Commentaar op artikel 2 van het voorstel voor een bevoegdheids- en executieverdrag in zaken van familie- en erfrecht. In S. C. J. J. Kortmann, J. M. M. Maeijer, A. J. M. Nuytinck, & S. Perrick (Eds.), Op recht, Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (pp. 19-31). Zwolle: W.J. Tjeenk Willink.
  • de Boer, T. M. (1996). Uitdrukkelijke en stilzwijgende forumkeuze in het commune Nederlandse ipr: een vergelijking met de bevoegdheidsverdragen van San Sebastian en Lugano. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1996(special issue), 67-88.

  1995

  • de Boer, T. M. (1995). Knelpunten in het internationaal huwelijksvermogensrecht. Trema, 1995, 138-165.

  1994

  • de Boer, T. M. (1994). Het COVA-arrest: een mijlpaal voor de internationale onrechtmatige daad. Ars Aequi, 1994, 165-171.
  • de Boer, T. M. (1994). Internationaal huwelijksvermogensrecht: een puzzel die nog steeds niet af is. Ars Aequi, 1994, 611-619.
  • de Boer, T. M. (1994). The Missing Link: Some thoughts on the relationship between private international law and comparative law. In K. Boele-Woelki, F. W. Grosheide, E. H. Hondius, & Steenhoff, G.J.W. (Eds.), Comparability and Evaluation, Essays on Comparative Law, Private International Law and International Commercial Arbitration (pp. 15-25). Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M. (1994). Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen. Ars Aequi, 1994(special issue), 303-310.

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 47). Deventer: Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1993). Een Hollandse kijk op het EEG-Overeenkomstenverdrag: het Balenpers-arrest. Ars Aequi, 1993, 207-215.
  • de Boer, T. M. (1993). Filmauteursrecht en internationaal privaatrecht. Informatierecht : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht, 17, 3-7.
  • de Boer, T. M., & NvVR, W. IPR. (1993). Knelpunten bij de toepassing van artikel 1 Wet conflictenrecht echtscheiding. Trema, 1993, 129-164.

  1992

  • de Boer, T. M. (1992). Internationaal huwelijksvermogensrecht: het allerlaatste stukje van de puzzel? Ars Aequi, 1992, 170-177.
  • de Boer, T. M. (1992). Internationale milieuverontreiniging. Ars Aequi, 1992, 521-528.
  • de Boer, T. M. (1992). Tacit Submission to Jurisdiction: The Scope of Article 18 of the EEC Jurisdiction Convention. In M. Sumampouw, L. A. N. M. Barnhoorn, J. A. Freedberg-Swartzburg, J. J. M. Tromm, & J. A. Wade (Eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil (pp. 27-45). Dordrecht/Boston /London: Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M. (1992). Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6033), 39-48.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1992). Kinderontvoering en het belang van het kind. In T. M. de Boer, M. Fiege, J. H. de Graaf, C. Kelk, & R. Kotting (Eds.), De kant van het kind, Liber amicorum Prof. mr. Miek de Langen (pp. 301-313). Arnhem: Gouda/Quint.

  1991

  • de Boer, T. M. (1991). Choice of Law in Contracts and Torts in the Netherlands. In C. C. A. Voskuil, & J. A. Wade (Eds.), Hague-Zagbreb-Ghent Essays 8 on the Law of International Trade, International Obligations (Choice of Law)/Provisional Measures in Arbitration (pp. 21-58). Apeldoorn/Antwerp: Maklu Publishers.
  • de Boer, T. M. (1991). Internationale echtscheiding: het kennelijk ontbreken van een maatschappelijke band. Ars Aequi, 1991, 252-260.
  • de Boer, T. M. (1991). Universalisme of provicialisme in de rechtenstudie: de noodzaak van internationalisering. In In het nu, wat worden zal, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H.C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (pp. 29-37). Deventer: Kluwer.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). Forty Years On, The Evolution of Postwar Private International Law in Europe. In Forty Years On, The Evolution of Postwar Private International Law in Europe (pp. 1-14). (Publikaties van het Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht Universiteit van Amsterdam; No. 5). Deventer: Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1990). Internationaal privaatrecht: herziening van een testamentair beding. Ars Aequi, 1990, 556-562.
  • de Boer, T. M. (1990). Naar een gecodificeerd internationaal privaatrecht? Preadvies NVIR. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 101, 49-161.

  1989

  • de Boer, T. M. (1989). Internationaal privaatrecht: Terug naar Chelouche? Ars Aequi, 1989, 788-800.
  • de Boer, T. M. (1989). Internationaal privaatrecht: forumkeuze voor een buitenlandse rechter. Ars Aequi, 1989, 206-217.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1989). 'Het belang van het kind' als conflictenrechtelijk keuzemotief. In M. de Langen, J. H. de Graaf, & F. B. M. Kunneman (Eds.), Kinderen en recht, Opstellen over de positie van minderjarigen in het recht (pp. 74-84). Arnhem/Deventer: Gouda Quint/Kluwer.

  1988

  • de Boer, T. M. (1988). Internationaal privaatrecht: rechtsmacht inzake een nevenvordering tot boedelscheiding. Ars Aequi, 1988, 562-571.
  • de Boer, T. M. (1988). Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland. Ars Aequi, 1988, 182-190.
  • de Boer, T. M. (1988). Vijftig jaar later. In De werkelijkheid van I. Henri Hijmans (pp. 1-7). (Publikaties van het Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht Universiteit van Amsterdam; No. 4). Deventer: Kluwer.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Feit en fictie in het internationaal procesrecht - Over de vaststelling van onweersproken feiten in i.p.r.-procedures. In Offerhauskring 25 jaar: feestbundel ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Studiekring Prof. Mr. J. Offerhaus (pp. 23-39). Deventer: Kluwer.
  • de Boer, T. M. (1987). Internationale agentuurovereenkomst: het recht op boekencontrole. Ars Aequi, 1987, 558-564.

  2014

  • de Boer, T. M., (2014). Case note: HR (zaaknr. 11/00860: internationaal privaatrecht, faillissementsrecht, Yukos, rechtsgevolgen buitenlands faillissement), No. 454, Sep 13, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 47). [details]
  • de Boer, T. M., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/02548: staatsimmuniteit van executie; conservatoir beslag op leegstaand ambassadegebouw mogelijk?; Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (WVDV); onschendbaarheid gebouwen van de diplomatieke zending in zin art. 22 WVDV; uitleg), No. 453, No. ECLI:NL:HR:2013:45; ECLI:NL:PHR:2013:BZ7195, Jun 28, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 47). [details]
  • de Boer, T. M., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/04255: interregionaal recht; art. 38 lid 3 Statuut; interregionale bevoegdheid rechter i.g.v. verzoek tot nihilstelling alimentatie; overeenkomstige toepassing IPR-bevoegdheidsrecht; voorrang verdragen en EU-verordeningen in interregionale gevallen), No. 468, No. ECLI:NL:HR:2014:1063; ECLI:NL:PHR:2014:183, May 02, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 48). [details]
  • de Boer, T. M., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/04528: internationaal privaatrecht; internationale bevoegdheid ter zake verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing; art. 8 lid 1 Brussel II-bis; peildatum; nader onderzoek naar kinderontvoering in zin art. 10 Brussel II-bis; verwijzing door Nederlandse naar Duitse rechter in zin art. 15 Brussel II-bis?), No. 437, No. ECLI:NL:HR:2014:443; ECLI:NL:PHR:2014:5, Feb 28, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 46). [details]
  • de Boer, T. M., (2014). Case note: Hof Arnhem (zaaknr. 200.072.219, LJN BR3312: Ontslagrecht, internationaal privaatrecht), No. 491, No. ECLI:NL:GHARN:2011:BR3312; ECLI:NL:GHARN:2012:441, Feb 21, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 49). [details]

  2013

  • de Boer, T. M., & Gielen, C., (2013). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-616/10, LJN BX2267: Solvay/Honeywell), No. 67, No. ECLI:NL:XX:2012:BX2267, Jul 12, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 7). [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HR (Netherlands Judicial Decisions Involving Questions of Private International Law: Can the United Nations be Sued for its Role in the Srebrenica Massacre? Mothers of Srebrenica Foundation v. the State of the Netherlands and the United Nations), Apr 13, 2012. (Netherlands International Law Review; Vol. 2013, No. 1). https://doi.org/10.1017/S0165070X12001064 [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HR (zaaknr. 10/03865, LJN BV1522: Rafidain Bank/Solvochem), No. 235, No. ECLI:NL:HR:2012:BV1522; ECLI:NL:PHR:2012:BV1522, Apr 06, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 19). [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/00878, LJN BW7476: internationale kinderontvoering), No. 257, No. ECLI:NL:HR:2012:BW7476; ECLI:NL:PHR:2012:BW7476, Jul 13, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 20/21). [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/00989, LJN BY4107), No. 434, No. ECLI:NL:HR:2013:BY4107; ECLI:NL:PHR:2013:BY4107, May 03, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 41). [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HR (zaakrn. 11/03153, LJN BX6962: [erkenning en adoptie Pools kind]), No. 221, Nov 02, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 18). [details]
  • de Boer, T. M., (2013). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-154/11, LJN BX2931: Achmed Mahamdia/ Volksrepubliek Algerije), No. 334, No. ECLI:NL:XX:2012:BX2931, Jul 19, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 28). [details]

  2012

  • de Boer, T. M. (2012). Algemene leerstukken. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 29-47). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Kernbegrippen. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 1-28). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M. (2012). Ouderlijke verantwoordelijkheid, kinderbescherming, kinderontvoering. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 153-199). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., (2012). Case note: HR (zaaknr. 09/05141: LJN BO7116: ouderlijk gezag: internationale bevoegdheid; Brussel IIbis-Verordening; ambtshalve beoordeling in hoger beroep; perpetuatio fori-beginsel), No. 333, Feb 18, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 25). [details]
  • de Boer, T. M., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04382, LJN BQ1696: [Turks/Noorse echtscheiding]), No. 335, Jun 24, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 25). [details]
  • de Boer, T. M., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/00346, LJN BQ4833: [Griekse kinderontvoering]), No. 311, Jun 17, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 23/24). [details]
  • de Boer, T. M., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/04386 (CW 2613), LJN BU2834: [cassatie in het belang der wet]), No. 313, Dec 09, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 23/24). [details]
  • de Boer, T. M., (2012). Case note: Hof 's-Gravenhage (zaakrnr. 200.082.059/01: LJN BP7558: personen- en familierecht: internationale kinderontvoering; rechterlijk bevel), No. 328, Mar 09, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 23/24). [details]
  • de Boer, T., & Ibili, F. (2012). Voorwoord. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. v-vi). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EG (zaaknr. C-168/08, LJN BJ3756: [L. Hadadi/C.M. Mesko (echtgenote van Hadadi)]), No. 347, Jul 16, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 34/35). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EG (zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA]), No. 349, Jul 16, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 34/35). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-211/10 PPU, LJN BN0856: Doris Povse/Mauro Alpago), No. 459, Jul 01, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 43). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez), No. 498-499, Jul 15, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 46). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-403/09 PPU, LJN BK9564: Jasma Detiček/Maurizio Sguelgia), No. 348, Dec 23, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 34/35). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-491/10 PPU, LJN BP0409: [Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz]), No. 460, Dec 22, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 43). [details]
  • de Boer, T. M., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe), No. 500, Dec 22, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 46). [details]
  • de Boer, T., Fokkens, J. W., Vlas, P., de Vos, M., & de Vries Lentsch-Kostense, C. (2011). Voorwoord. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 7-9). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • de Boer, T. M., (2010). Case note: HR (zaaknr. 07/13385, LJN BI6317: [R.F./Het Koninkrijk Marokko]), No. 523-524, Sep 11, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/03023, LJN BK9154: Azeta BV/Republiek Chili), No. 526, Mar 26, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01115, LJN BL3651: [negatief jurisdictieconflict]), No. 556, May 07, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 44). [details]
  • de Boer, T. M., (2010). Case note: HR (zaaknr. C07/054HR, LJN BD1387: [Azeta v. Staat der Nederlanden]), No. 525, Jul 11, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2010). Case note: HvJ EG (zaaknr. C-133/08, LJN BJ9858: [Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV en MIC Operations BV]), No. 168, Oct 06, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 14). [details]

  2009

  • de Boer, T. M. (2009). Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 31(12), 318-323. [details]
  • de Boer, T. M., (2009). Case note: HR (nr. 07/11447: [bevoegdheid curator Yukos Oil]), No. 456, Dec 19, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2009). Case note: HR (nr. R07/103HR: [Antilliaanse ontkenning van vaderschap]), No. 454, Jul 11, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2009). Case note: HvJ EG (nr. C-195/08 PPU: [Inga Rinau]), No. 455, Jul 11, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 42). [details]
  • de Boer, T. M., (2009). Case note: HvJ EG (nr. C-523/07: [Finse uithuisplaatsing]), No. 457, Apr 02, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 42). [details]

  2008

  • de Boer, T. M., (2008). Case note: HR (nr 07/13642HR, LJN: BC8942: [Australische kinderontvoering]), No. 539, Apr 25, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 44). [details]
  • de Boer, T. M., (2008). Case note: HR (nr R05/041HR, LJN: AY5698: ['Toeboet Zaoujia'-huwelijk]), No. 537, Nov 10, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 44). [details]
  • de Boer, T. M., (2008). Case note: HR (nr R06/127HR, LJN: AZ7772: [ondertoezichtstelling kind in Frans Guyana]), No. 546, Apr 27, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 45). [details]
  • de Boer, T. M., (2008). Case note: HR (nr R07/045HR, LJN: BB3193: [Italiaanse en Hawaïaanse kinderontvoering, 2e ronde]), No. 548, 549, Sep 28, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 45). [details]

  2007

  • de Boer, T. M. (2007). Interventie naar aanleiding van de preadviezen van Johan Meeusen en G.R. Schmidt tijdens de jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 2006. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 134, 9-15.
  • de Boer, T. M., (2007). Case note: HR (zaaknr. R06/096HR: LJN AY8774: [kinderontvoering]), No. 383-385, Oct 20, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2007, No. 32). [details]

  2006

  • de Boer, T. M., (2006). Case note: HR (nr 56720/00, LJN: AV4275: [Defence Industries Iran]), No. 469, Jan 28, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2006, No. 37). [details]
  • de Boer, T. M., (2006). Case note: HR (nr C03/290HR, LJN: AR4837: [Vegro Plantenkwekerijen v. Grootscholten]), No. 517, Jan 28, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2006, No. 41). [details]
  • de Boer, T. M., (2006). Case note: HR (nr R03/138HR, LJN: AS2718: [James Town v. Dynamo]), No. 479, Apr 29, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2006, No. 38). [details]
  • de Boer, T. M., (2006). Case note: HR (nr R05/083HR, LJN: AU4795: [Italiaanse kinderontvoering]), No. 545, Jan 20, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2006, No. 43). [details]

  2005

  • de Boer, T. M. (2005). Olke, bolke knol! Nederlands Juristenblad, 2005, 949-950. [details]
  • de Boer, T. M. (2005). Titel 14 (Internationaal Privaatrecht: kinderbescherming en gezagsvoorziening in het ipr). In Personen- en familierecht (losbl. uitg.). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: Hoge Raad (Belgische meerderjarigenadoptie.), No. 562, Dec 03, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: Hoge Raad (Erkenning door gehuwde Nederlander.), No. 554, May 27, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: Hoge Raad (Israëlische kinderontvoering.), No. 563, Mar 18, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: Hoge Raad (Schulte v. Deutag.), No. 552, Nov 12, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: HvJ EG (Ingmar GB Ltd. v. Eaton Leonard Technologies.), No. 332, Nov 09, 2000. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]
  • de Boer, T. M., (2005). Case note: HvJ EG (Weber v. Universal Ogden.), No. 336, Feb 27, 2002. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2005). [details]

  2004

  • de Boer, T. M., (2004). Case note: Hoge Raad (Alimentatie-indexering), Jan 30, 2004. (Nederlands Juristenblad; Vol. 2004, No. 560). [details]
  • de Boer, T. M., (2004). Case note: Hoge Raad (Erkenning Amerikaanse echtscheiding), Jun 27, 2003. (Nederlands Juristenblad; Vol. 2004, No. 615). [details]
  • de Boer, T. M., (2004). Case note: Hoge Raad (Paardekooper & Hoffman v. Lambrecht), Oct 24, 2003. (Nederlands Juristenblad; Vol. 2004, No. 652). [details]

  2003

  • de Boer, T. M., (2003). Case note: Hoge Raad (HR 18 oktober 2002, NJ 2003, 345 (Canadese kinderontvoering)), No. 345, Oct 18, 2002. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2003).
  • de Boer, T. M., (2003). Case note: Hoge Raad (HR 31 mei 2002, NJ 2003, 344 (Balunan/Universal)), May 31, 2002. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2003).

  2002

  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Afrika v. Ambtenaar B.S.), No. 215, Jul 13, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Bus Berzelius v. Chemconserve), No. 254, Sep 21, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Corvese v. Knigge), No. 282, Dec 21, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Diner v. Igielko), No. 255, Oct 12, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Erkenning Marokkaanse "khoel"), No. 223, Jul 13, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Kusters v. ABP), No. 281, Nov 23, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]
  • de Boer, T. M., (2002). Case note: Hoge Raad (Lamallem v. El Ouardani), No. 279, Nov 09, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2002). [details]

  2001

  • de Boer, T. M. (2001). De internationale cessie na het Hansa-arrest. In Internationaal privaatrecht en financiele transacties (pp. 7-15). (NIBE Bankjuridische Reeks; No. 41). Amsterdam: NIBE. [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Bureau Jeugdzorg Amsterdam v. Hamilton), No. 452, Apr 14, 2000. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 32). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (CA v. Heeren), No. 451, Jul 14, 2000. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 32). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Gestolen auto), No. 374, Mar 03, 1999. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 27). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Loco-cassatie), No. 431, Feb 23, 2001. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 31). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Marokkaans kind), No. 212, May 28, 1999. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 15). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Omgangsregeling), No. 214, Nov 19, 1999. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 15). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Retentierecht), No. 375, Jan 07, 2000. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 27). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Sigtermans v. CA), No. 450, Apr 14, 2000. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 32). [details]
  • de Boer, T. M., (2001). Case note: Hoge Raad (Zwitsers kind), No. 213, Oct 01, 1999. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2001, No. 15). [details]

  1999

  • de Boer, T. M., (1999). Case note: Hoge Raad (HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316 (Gustafsen/Mosk)), No. 316, Oct 24, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1999).
  • de Boer, T. M., (1999). Case note: Hoge Raad (HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44 (Land Sachsen/Cohen)), No. 44, May 08, 1998. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1999).

  1998

  • de Boer, T. M. (1998). Voorwoord. In T. M. de Boer (Ed.), Vijftig jaar lex loci delicti, Van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Deventer: Kluwer. [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (Toepassing Duits processrecht door HR), Mar 21, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998, No. NJ 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: HR (rechtskeuze alimentatie Iraanse echtscheiding), No. 416, Feb 21, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 11 oktober 1996, NJ 1998, 95 (Neyens/Breemans)), No. 95, Oct 11, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998). [details]
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 12 september 1997, NJ 1998, 688 (Microperi)), No. 688, Sep 12, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 13 september 1996, NJ 1998, 96 (Caravan Centrum Zundert/Kreuznacher Volksbank)), No. 96, Sep 13, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 16 mei 1997, NJ 1998, 585 (Hansa)), No. 585, May 16, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 21 maart 1997, NJ 1998, 568 (toepassing Duits procesrecht door HR)), No. 568, Mar 21, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 26 september 1997, NJ 1998, 681 (Foppen)), No. 681, Sep 26, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 31 mei 1996, NJ 1998, 108 (Coppoolse/De Vleeschmeesters BV)), No. 108, May 31, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).
  • de Boer, T. M., (1998). Case note: Hoge Raad (HR 7 november 1997, NJ 1998, 438 (erkenning Marokkaans kind)), No. 438, Nov 07, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1998).

  1997

  • de Boer, T. M. (1997). Facultative Choice of Law, The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign Law. (Recueil des Cours; No. Vol. 257). The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hof Amsterdam (Hof Amsterdam 23 november 1995, NJ 1997, 731 (Kater/Strategic Design)), No. 731, Nov 23, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 13 juli 1993, NJ 1997, 61 (Mulox/Geels)), No. 61, Jul 13, 1993. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 19 september 1995, NJ 1997, 52 (Marinari)), No. 52, Sep 13, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 20 maart 1997, NJ 1997, 715 (begrip onderhoudsgerechtigde)), No. 715, Mar 20, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 9 januari 1997, NJ 1997, 717 (Rutten/Cross Medical)), No. 717, Jan 09, 1997. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 12 oktober 1995, NJ 1997, 466 (brieven van wettiging)), No. 466, Oct 12, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 13 december 1996, NJ 1997, 469 (consulair huwelijk)), No. 469, Dec 13, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 19 april 1996, NJ 1997, 467 (Marokkaanse herbevestiging huwelijk)), No. 467, Apr 19, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 23 februari 1996, NJ 1997, 276 (Total Liban)), No. 276, Feb 23, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 26 januari 1996, NJ 1997, 258 (Julien/Kikkert)), No. 258, Jan 26, 1996. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 3 juli 1995, NJ 1997, 54 (Surinaamse echtscheiding)), No. 54, Jul 03, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).
  • de Boer, T. M., (1997). Case note: Hoge Raad (HR 6 oktober 1995, NJ 1997, 257 (Marokkaanse echtscheiding)), No. 257, Oct 06, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1997).

  1996

  • de Boer, T. M. (1996). Book Review [Review of: (1993) Anton Heini, Max Keller, Kurt Siehr, Frank Vischer, Paul Volken (eds.), IPRG Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) vom 1. Januar 1989, Zürich 1993]. Netherlands International Law Review, 1996, 108-110.
  • de Boer, T. M., (1996). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 7 maart 1995, NJ 1996, 269 (Shevill/Presse Alliance)), No. 269, Mar 07, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1996).
  • de Boer, T. M., (1996). Case note: Rechtbank Arnhem (Rb. Arnhem 8 augustus 1995, NJ 1996, 340 (Gemeente Arnhem/El Abbar Ouali)), No. 340, Aug 08, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1996).

  1995

  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 2 juni 1994, NJ 1995, 637 (Solo Kleinmotoren/Boch)), No. 637, Jun 02, 1994. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).
  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hof van Justitie EG (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 659 (litispendentie)), No. 659, Dec 06, 1994. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).
  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hoge Raad (HR 16 september 1994, NJ 1995, 169 (Hong Kong-arrest)), No. 169, Sep 16, 1994. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).
  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hoge Raad (HR 17 januari 1995, NJ 1995, 423 (subrogatie)), No. 423, Jan 17, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).
  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hoge Raad (HR 20 oktober 1994, NJ 1995, 466 (brieven van wettiging)), No. 466, Oct 20, 1994. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).
  • de Boer, T. M., (1995). Case note: Hoge Raad (HR 25 november 1994, NJ 1995, 650 (immuniteit)), No. 650, Nov 25, 1995. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 1995).

  1993

  • de Boer, T. M. (1993). Hoofdstuk 5: De internationale aspecten. In R. C. Gisolf (Ed.), Kort geding en rechter, Inleiding tot het kort geding geschreven vanuit de rechtszaal Zwolle: W.J.E. Tjeenk Willink.
  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1993). Chapter 15: Private International Law. In J. M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hondius, & A. K. Koekkoek (Eds.), Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers (2d rev. ed.) (pp. 219-238). Deventer: Kluwer.

  1992

  • de Boer, T. M. (1992). De kant van het kind, Liber amicorum Prof. mr. Miek de Langen. Arnhem: Gouda Quint.
  • de Boer, T. M. (1992). Ambulance-chasing in Nederland: hoe verdienen we het meest aan de vliegramp in de Bijlmer? Nederlands Juristenblad, 1992, 1423-1424.

  1990

  • de Boer, T. M. (1990). Stop de ratificatie van het Haags Huwelijksgoederenverdrag 1978! Nederlands Juristenblad, 1990, 783.

  1989

  • de Boer, T. M., & Kotting, R. (1989). Hoe onberekenbaar is het Nederlandse IPR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1989(5911), 213.

  1988

  • de Boer, T. M. (1988). Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een ipr-codificatie. Deventer: Kluwer.

  1987

  • de Boer, T. M. (1987). Overzicht der Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht: Onrechtmatige daad (1983-1986). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1987(5834), 363-365.
  • de Boer, T. M. (1987). Overzicht der Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht: Overgang van vorderingen (1979-1986). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1987(5833), 346-350.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden