Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. J.A.C.M.P. (José) Brugman-Augustijn

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bestuurszaken FdR

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A7.14
Postadres
 • Postbus 15544
  1001 NA Amsterdam
 • Hoofd Bestuurszaken/Bestuurssecretaris

  De afdeling Bestuurszaken ondersteunt de decaan, onderwijs- en onderzoeksdirecteuren zowel inhoudelijk als procesmatig bij facultaire bestuurs- en beleidszaken.

  De afdeling Bestuurszaken verzorgt taken op het terrein van:

  • bestuursaangelegenheden en bestuurlijke overleggen;
  • facultaire pdca-cyclus;
  • hooglerarenbeleid;
  • onderwijsbeleid en onderwijskwaliteitszorg;
  • advisering m.b.t. onderwijs en toetsing (Teaching & Learning Center);
  • onderzoeksbeleid, onderzoekskwaliteitszorg en -projectondersteuning;
  • promovendibeleid en promovendisecretariaat;
  • secretarisfuncties OR, FSR en Opleidingscommissies;
  • bestuurssecretariaat. 

   

 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden