Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. M. (Marja) Clement

Faculteit der Geesteswetenschappen
Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 1631
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Marja Clement promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een taalkundige analyse van het proza van Josepha Mendels. Zij was tien jaar docent neerlandistiek aan de Universität Zürich. Momenteel is zij werkzaam als docent Nederlands / NT2 bij het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Publicaties

  Peter Paul Moormann, Bob Bermond, Francine Albach, Marja Clement and Anouk Winkelman, ‘Artistic Creativity and the Mad Genius Controversy from the Perspective of Alexithymia Types’. In: Egon Brauer (ed.): Psychological Distress: Current Perspectives and Challenges,  New York: Nova Science Publishers, 2021, 55-96.

  Marja Clement, Meins G.S. Coetsier & Jurjen Wiersma (red.): Geen moment verloren. Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom. Liber amicorum voor dr. Klaas A.D. Smelik bij zijn afscheid als professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2019.

  ‘The Girl Who Could Not Kneel: Etty Hillesum and the Turn Inward’. In: Klaas A.D. Smelik (ed.), The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings: Proceedings of the Third International Etty Hillesum Conference at Middelburg, September 2018. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, 139-155.

  ‘Het meisje dat niet knielen kon. Etty Hillesum en de beweging naar binnen’. In: Klaas A.D. Smelik e.a. (red.): Etty Hillesum en de contouren van haar tijd (Etty Hillesum Studies 10), Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch 2018, 69-100.

  Hineinhorchen and writing. The language use of Etty Hillesum’. In: Klaas Smelik, Gerrit Van Oord & Jurjen Wiersma (ed.): Reading Etty Hillesum in Context. Writings, Life, and Influences of a Visionary Author, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, 51-77.

  ‘‘Hineinhorchen’ en schrijven. De taal van Etty Hillesum’. In: Klaas A.D. Smelik e.a. (red.): Etty Hillesum weer thuis in Middelburg (Etty Hillesum Studies 7), Antwerpen/Apeldoorn 2015, 15-36.

  ‘The development of free indirect constructions in Dutch novels’. In: Journal of Literary Semantics 43 (2), 2014, 127-141.

  Clement, Marja & Elvira Glaser: ‘Hoe krijg je dit gepubliceerd? ‘Krijgen’-constructies in het Nederlands’. In: F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, S. Verbrugge (red.): Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, Leuven 2014, 195-214.

  Glaser, Elvira & Marja Clement (Hg.): Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Jelle Stegeman zum Abschied. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, Amsterdam/New York 2014.

  Glaser, Elvira & Marja Clement: ‘Deutsche Syntax im Lichte des Niederländischen: bekommen-Periphrasen’. In: Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Jelle Stegeman zum Abschied. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, Amsterdam/New York 2014, 193-223.

  ‘Zwitserland’. In: C. Kiening & B. Naumann (Hg.): Lieblingsstücke. Germanistik in Zürich. 125 Jahre Deutsches Seminar, Zürich 2011, 46-47.

  ‘Het verschil tussen de ik-roman en de hij/zij-roman’. In: A.J. Gelderblom (red.): Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum, Woubrugge 2004, 83-96.

  Josepha Mendels, taal en tijd (diss.), Amsterdam 1997.

  ‘“... Letters die ze nooit helemaal heeft kunnen be­grij­pen”. Over het perfectum in het proza van Josep­ha Mendels’. In: E.C. Scher­mer-Ver­meer, W.G. Klooster, A.F. Florijn (red.): De kunst van de gram­mati­ca. Arti­kelen aange­boden aan Frida Balk-Smit Duy­zent­kunst, Am­sterdam 1992, 27-34.

  ‘Present – Preterite: Tense and Nar­rative Point of View’. In: F. Drijkoningen & A. van Keme­nade (ed.): Linguistics in the Netherlands 1991, Amsterdam/Philadelphia 1991, 11-20.

 • Onderwijs
  • Nederlandse taalverwerving voor hoogopgeleide anderstaligen
  • ‘Beter Schrijven’ voor studenten Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Nevenwerkzaamheden

  Docent Nederlands/NT2, Academisch Talencentrum, Universiteit Leiden, universiteitleiden.nl/talencentrum

  • ‘Academische Vaardigheden’ voor studenten Russische Studies
  • Nederlandse taalverwerving voor hoogopgeleide anderstaligen
 • Publicaties

  1997

  • Clement, M. (1997). Josepha Mendels, taal en tijd. Amsterdam: in eigen beheer. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Marja Clement
   Verzorgen van taaltrainingen / cursussen Nederlandse taalvaardigheid