Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. dr. drs. D.L.M.T. (Diana) Dankers- Hagenaars

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A 8.20
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum Vitae

  Diana Dankers-Hagenaars studeerde Nederlands recht (doctoraalexamen 1991) en Franse taal- en letterkunde (doctoraalexamen 1984, eerstegraadslesbevoegdheid 1982) aan de Rijksuniversiteit Leiden.
  In de periode 1984 - 1991 werkte zij als lerares Frans in het middelbaar onderwijs. Sinds 1991 is zij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam, eerst als Universitair Docent, sinds 1 januari 2010 als Universitair Hoofddocent.
  In oktober 2000 verdedigde zij aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift getiteld  'Op het spoor van de concessie. Een onderzoek naar het rechtskarakter van de concessie in Nederland en in Frankrijk'.
  Zij is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Frans-Nederlands Netwerk (RFN), lid van de Société de Législation Comparée, correspondent voor het Comité scientifique van de Fondation pour le droit continental en lid van de Onderzoeksschool 'Ius Commune'.
  Sinds 1992 is zij lid van het bestuur van de Nederlandse tak van de Franse rechtsvergelijkende vereniging `Association Henri Capitant', eerst als algemeen secretaris, sinds september 2009 als voorzitter. Voorts is zij onder meer Facultair Coördinator Basis Kwalificatie Onderwijs en lid van de Toetscommissie FdR. Sinds 2010 is zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

  Diana Dankers-Hagenaars studied Dutch law (graduation in 1991) and French Language and Literature (graduation in 1984, teaching qualifications in 1982 ) at the University of Leyden.
  From 1984 until 1991 she worked as a teacher of French language at High school. Since 1991 she has been affiliated to the Amsterdam Institute for Private Law of the University of Amsterdam, since January 1th 2010 as Associate professor. In October 2000 she defended her PhD thesis at the University of Amsterdam on the topic of the legal nature of the concession, a specific public service contract, in Dutch and French law.
  She is member of the Scientific Committee of the Réseau franco-néerlandais, correspondent for the Fondation pour le droit continental, member of the Société de Législation Comparée and member of the Research School 'Ius Commune'.
  Since 1992 she is member of the board of the Dutch Chapter of the Association Henri Capitant (association that focuses on comparative law in the French legal tradition), since September 2009 as president. She is the coordinator of the Faculty Teaching Quality Committee. Since 2010 she is deputy judge to the Court of Appeal of Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam).

  Onderzoeksinteresse / Currrent research

  Het grensgebied tussen privaatrecht en publiekrecht; Vraagstukken van codificatie; Verbintenissenrecht in Nederland en in Frankrijk; Infrastructuurgerelateerde contracten en ontwikkelingen in het Europees verbintenissenrecht.

  The border between Private law and Public law; Problems of codification; The law of obligations In the Netherlands and France, Infrastructure related contracts and developments in European contract law.

 • Publicaties

  2016

  • Dankers-Hagenaars, D. (2016). De action de groupe in Frankrijk, een inspiratiebron voor het Nederlandse wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie? Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(1), 24-30. [details]

  2014

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2014). De Srebrenica-arresten: een doorbraak met grote gevolgen? Maandblad voor Vermogensrecht, 24(2), 27-35. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2014). De no-cure-no-payovereenkomst in verhouding tot de redelijkheidstoets bij de begroting van buitengerechtelijke kosten: Een analyse van HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797 (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). Maandblad voor Vermogensrecht, 25(12), 339-344. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672014012012004 [details]

  2013

  • Dankers-Hagenaars, D. (2013). La lettre des Pays-Bas: Le "nouveau" Code civil néerlandais, vingt-et-un ans après. Revue Juridique Thémis, 47(3), 533-546. [details]

  2018

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2018). Les arrosages de Pélissanne et l’introduction de l’imprévision dans le droit civil français. In Mélanges en l'honneur du Professeur Azzedine Kettani (pp. 501-511). Casablanca: Najah Al Jadida (CTP).

  2017

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2017). L’avant-propos de la législation concernant l’action de groupe (recours collectif) aux Pays-Bas sous l’angle comparatiste belge et français. In R. Jafferali, V. Marquette, & A. Nuyts (Eds.), Liber Amicorum Nadine Watté (pp. 87-103). Brussel: Bruylant.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., Castermans, A. G., Beumers, M. T., de Graaff, R., Vancoppernolle, T., Veldt, G. M., ... Nuninga, W. T. (2017). Regards comparatistes sur la réforme de la responsabilité civile: Le rapprochement des responsabilités contractuelle et délictuelle dans l’avant-projet de réforme, abordé sous l’angle du droit comparé. Revue Internationale de Droit Comparé, 69(1), 5-44.

  2015

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2015). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2015/2016. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Dankers-Hagenaars, D. (2014). Entre l'autonomie et la solidarité: la révision du contrat dans le droit civil Néerlandais, regards comparatistes au nouveau Code civil roumain. In F. A. Baias, & R. Dincă (Eds.), Le nouveau Code civil roumain : Vu de l'intérieur - Vu de l'extérieur (pp. 273-288). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2014). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2014/2015. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D., (2014). Case note: HR (De aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden voor het optreden van de Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica), No. ECLI:NL:HR:2013:BZ92285, Sep 06, 2013. (NJCM-Bulletin; Vol. 2014, No. 4). [details]

  2013

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2013). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2013/2014. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2012

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2012). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2012/2013. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2011

  • Dankers-Hagenaars, D. (2011). La formation du juriste aux Pays-Bas. Travaux de l'Association Henri Capitant, 61, 541-549. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2011). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2011/2012. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

  2010

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (2010). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2010/2011. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2009

  • Dankers-Hagenaars, D. (2009). Ruis op de lijn! OPTA als derde in interconnectiegeschillen. In I. Samoy (Ed.), Derden in het contractenrecht (pp. 199-216). (Ius commune Europaeum; No. 81). Antwerpen [etc.]: Intersentia. [details]

  2008

  • Bos, T. M., Dankers-Hagenaars, D., Oderkerk, M., & Reinhartz, B. E. (2008). Inleiding: Derden in het privaatrecht: processen van betrokkenheid en distantie. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 1-13). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. (2008). Culture et droit civil aux Pays-Bas. Travaux de l'Association Henri Capitant, 58, 195-206. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. (2008). Le nouveau Code Civil Néerlandais de 1992: aspects de la politique et de la technique législatives. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia, 2008, 139-154. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2008). Drinkwater en de overheid als derde: de overeenkomst tot levering van drinkwater en de rol van de overheid als derde bij dit contract. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 37-66). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Hondius, E., & Dankers-Hagenaars, D. (2008). Rapport néerlandais: la révision du contrat dans le droit néerlandais. Travaux de l'Association Henri Capitant, 55, 621-632. [details]
  • Reinhartz, B. E., Oderkerk, A. E., Bos, T. M., & Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2008). Derden in het privaatrecht. (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2007

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2007). Struikelen over de drempel. De franchise in art. 6:190 lid 1 sub b BW. In D. Busch, & H. N. Schelhaas (Eds.), Vergelijkenderwijs. Opstellen aangeboden aan prof. mr. E.H. Hondius (pp. 75-89). Deventer: Kluwer.
  • Dankers-Hagenaars, D., & Loos, M. (2007). Les contrats du consommateur aux Pays-Bas. Travaux de l'Association Henri Capitant, 57, 183-198. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D., Loos, M., & Rinkes, J. (2007). La sécurité du consommateur aux Pays-Bas. Travaux de l'Association Henri Capitant, 57, 451-459. [details]

  2006

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Wedekind, W. G. P. E. (2006). Pays-Bas. In Les droits de tradition civiliste en question (pp. 111-116). Paris: Société de Legislation Comparée. [details]

  2005

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2005). De 'Wet financiële dienstverlening' en de gevolgen voor de financiele dienstverlener en de consument. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2005(3), 78-85. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2005). Le nouveau Code civil néerlandais. Un cousin lointain dans la famille du droit français. In J. P. Dunand, & B. Winiger (Eds.), 'Le Code civil français dans le droit européen' (pp. 179-195). Bruxelles: Bruylant. [details]

  2004

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2004). Bewerking van art. 6:229 BW. In Verbintenissenrecht losbladige editie (pp. 229-1-229-28). Deventer: Kluwer. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2004). Bewerking van art. 6:230 BW. In Verbintenissenrecht losbladige editie (pp. 230-1-230-126). Deventer: Kluwer. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2004). Le nouveau Code civil néerlandais. Un cousin lointain dans la famille du droit français. In Verschijnt begin 2005 Bruylant. [details]

  2003

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2003). Aan Wil besteed, Opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan prof. W.G.Ph.E. Wedekind ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 26 mei 2003. Deventer: Kluwer. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2003). Enige opmerkingen over de concessie en de overheidsopdracht voor werken en diensten in Nederland. Bouwrecht : Documentatieblad voor Rechtspraak en Literatuur op het Stuk van Bouwrecht, 2003(8), 672-678. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2003). Het standbeeld van Napoleon, Mijnwet 1810 Adieu. In D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Ed.), Aan Wil besteed, Opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 26 mei 2003 (pp. 181-194). Deventer: Kluwer. [details]

  2002

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., van der Kolk, A., Latten, RL., & Leijenaar, R. (2002). Van Roodeschool naar Hoek van Holland: het spoorvervoer geliberaliseerd? Deel I. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2002(1), 3-13. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., van der Kolk, A., Latten, RL., & Leijenaar, R. (2002). Van Roodeschool naar Hoek van Holland: het spoorvervoer geliberaliseerd? Deel II. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2002(2), 53-59. [details]

  2018

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2018). Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht 2018/2019. (Boom Jurisprudentie en Documentatie). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2018). Affectieschade, No. 46, No. ECLI:NL:GHARL:2018:1210, 3 p., Feb 06, 2018. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2018, No. 5).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2018). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.088.742: Blokkeringsrecht), No. 87, No. ECLI:NL:GHARL:2018:3867, Apr 24, 2018. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2018, No. 10).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2018). Medische aansprakelijkheid, No. 30, No. ECLI:NL:RBLIM:2017:9987, 6 p., Oct 18, 2017. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2018, No. 3).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2018). Medische aansprakelijkheid, No. 6, No. ECLI:NL:GHARL:2017:8025, 9 p., Sep 12, 2017. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2018, No. 1).

  2017

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2017). Droit des Pays-Bas (scientific direction). (Bibliothèque de L'Association Henri Capitant). Paris: LGDJ.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2017). La responsabilité. In Droit des Pays-Bas (pp. 73-79). (Bibliothèque de L'Association Henri Capitant). Paris: LGDJ.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2017). Les quasi-contrats. In Droit des Pays-Bas (pp. 81-85). (Bibliothèque de L'Association Henri Capitant). Paris.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Bolscher, K. G. A. (2017). Les personnes. In Droit des Pays-Bas (pp. 45-51). (Bibliothèque de L'Association Henri Capitant). Paris: LGDJ.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Cleiren, C. P. M. (2017). Acteurs du droit. In Droit des Pays-Bas (pp. 31-37). (Bibliothèque De L'Association Henri Captiant). Paris: LGDJ.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Pavillon, C. M. D. S. (2017). Le contrat. In Droit des Pays-Bas (pp. 65-71). (Bibliothèque de L'Association Henri Capitant). Paris: LGDJ.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2017). Case Note: HR (nr. 15/03780: Medische aansprakelijkheid. Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind. Mislukte controle), No. 36, No. ECLI:NL:HR:2016:2987, Dec 23, 2016. (Rechtsspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2017, No. 4).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2017). Case note: Rb. Gelderland (locatie: Arnhem) (nr. 294607: “Shockschade”. Vrouw door misdrijf om het leven gekomen. Confrontatie. Immateriële schadevergoeding), No. 29, No. ECLI:NL:RBGEL:2016:5852, Oct 12, 2016. (Rechtsspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht ; Vol. 2017, No. 3).

  2016

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2016). Artikelsgewijs commentaar op titel 1, 2, 4 en 5. - Titel 5, afdeling 2: Het tot stand komen van overeenkomsten. Art. 229. In Verbintenissenrecht (losbladig) (Groene serie). Kluwer.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2016). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2016/2017. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: EHRM (nr. 63034/11: Recht op leven), No. 92, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0628JUDO06303411, Jun 28, 2016. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 11).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: HR (Civiele kamer) (zaaknr. 15/01318: Beroepsaansprakelijkheid notaris), No. 46, No. ECLI:NL:HR:2016:288; ECLI:NL:PHR:2015:2306, Feb 19, 2016. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 5). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. HD 200.168.392_01: Werkgeversaansprakelijkheid. Is werkgever aansprakelijk voor schade van werknemer die gewond raakt wanneer hij over hek van toegangspoort klimt?), No. 37, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:5156, Dec 08, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 4). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.150.833: Facebookmoord), No. 65, No. ECLI:NL:GHARL:2015:9813, Dec 22, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 7/8).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: Hof Den Haag (nr. 200.155.018/01: Aansprakelijkheid wegbeheerder), No. 88, No. ECLI:NL:GHDHA:2016:1350, May 17, 2016. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 10).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: Rb. Gelderland (nr. 296538: Sport- en spelsituatie), No. 107, No. ECLI:NL:RBGEL:2016:4775, Jul 27, 2016. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 12).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2016). Case note: Rb. Overijssel (zaaknr. C/08/156146 / HA ZA 14-263: Medische aansprakelijkheid), No. 30, No. ECLI:NL:RBOVE:2015:5058, Nov 18, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2016, No. 3). [details]

  2015

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: HR (Civiele kamer) (zaaknr. 13/04192: De Jonge/Scheper Ziekenhuis), No. 1, No. ECLI:NL:HR:2014:2797; ECLI:NL:PHR:2014:1633, Sep 26, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 1). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. HD 200.149.053/01: medische aansprakelijkheid, omvang stelplicht, motiveringsplicht), No. 28, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:4784, Nov 18, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 3). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Hof Den Haag (zaaknr. 200.132.424/01: onrechtmatige daad, schadevergoeding, verjaring), No. 67, No. ECLI:GHDHA:2015:725, Apr 07, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 7/8). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Rb. Limburg (zaaknr. C/03/192706 / HA ZA 14-348: medische aansprakelijkheid, causaal verband, maatstaf), No. 79, No. ECLI:NL:RBLIM:2015:2882, Apr 08, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 9). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Rb. Midden-Nederland (zaaknr. C/16/370429 / HA ZA 14-452 MAR: shockschade, onrechtmatige daad, oogmerkcriterium), No. 49, No. ECLI:NL:RBMNE:2014:7326, Dec 24, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 5). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Rb. Oost-Brabant (zaaknr. C/01/286021 / HA ZA 14-828), No. 110, No. ECLI:NL:ROBR:2015:5381, Sep 09, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 12). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2015). Case note: Rb. Rotterdam (zaaknr. C/10/461497 / HA ZA 14-1051: Medische aansprakelijkheid. Zijn ziekenhuis en arts aansprakelijk voor gebrekkig product (Metaal op metaal-MoM-heup)?), No. 100, No. ECLI:NL:RBROT:2015:6179, Aug 19, 2015. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2015, No. 11). [details]

  2014

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 200.098.263/01), No. 6, No. ECLI:NL:GHAMS:2013:1621, May 28, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 1). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.129.692/01: Aansprakelijkheid, devolutieve werking appel, letselschade), No. 81, No. ECLI:NL:GHARL:2014:4331, Jun 03, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 10). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Rb. Den Haag (zaaknr. C/09/295247 / HA ZA 07-2973: Staatsaansprakelijkheid, internationaal recht, toerekening), No. 93, No. ECLI:NL:RBDHA:2014:8562, Jul 16, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 11). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Rb. Limburg (zaaknr. 508213 \ CV EXPL 13-216: Letselschade, werkgeversaansprakelijkheid), No. 45, No. ECLI:NL:RBLIM:2014:873, Jan 29, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Rb. Rotterdam (zaaknr. 1419335 CV EXPL 13-5974: Onrechtmatige daad.; groepsaansprakelijkheid; immateriële schadevergoeding), No. 106, No. ECLI:NL:RBROT:2014:7209, Aug 29, 2014. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 12). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2014). Case note: Rb. Rotterdam (zaaknr. C/10/409512 / HA ZA 12-834: verjaring, letselschade), No. 37, No. ECLI:NL:RBROT:2013:10570, Dec 04, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2014, No. 4). [details]

  2013

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/03049, LJN: BW9243), No. 4, No. ECLI:NL:HR:2012:BW9243; ECLI:NL:PHR:2012:BW9243, Oct 12, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/03135, LJN BX7579: Gemeente Amsterdam/Have Onroerend Goed), No. 33, No. ECLI:NL:HR:2013:BX7579; ECLI:NL:PHR:2013:BX7579, Jan 11, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 4). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/05665, LJN BY5056: St. Konninginnerock / x), No. 54, No. ECLI:NL:HR:2013:BY5056; ECLI:NL:PHR:2013:BY5056, Mar 08, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/03329, LJN BZ9228: De Staat der Nederlanden / Mustafic c.s.), No. 101, No. ECLI:NL:HR:2013:BZ9228; ECLI:NL:PHR:2013:BZ9228, Sep 06, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 12). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/04385: x / het land Curacao), No. 91, No. ECLI:NL:HR:2013:47; ECLI:NL:PHR:2013:BZ9283, Jun 28, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: Hoge Raad (zaaknr. 12/01003, LJN BY8661), No. 63, No. ECLI:NL:HR:2013:BY8661; ECLI:NL:PHR:2013:BY8661, Mar 29, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 7/8). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: Rb. Amsterdam (zaaknr. 527175 / KG ZA 12-1351 Pee/MV, LJN BY2758: Palm Invest / ABN AMRO), No. 18, No. ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2758, Nov 08, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2013). Case note: Rb. Oost-Nederland (zaaknr. C/05/235732 / HA ZA 12-773, 224247 / HA ZA 11-1604, LJN: BZ1102), No. 48, No. ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1102, Jan 30, 2013. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2013, No. 5). [details]

  2012

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/01194, LJN BU9920: LVNL/Chipshol), No. 82, No. ECLI:NL:HR:2012:BU9920; ECLI:NL:PHR:2012:BU9920, May 25, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 10). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04181, LJN: BT7193), No. 31, No. ECLI:NL:HR:2011:BT7193; ECLI:NL:PHR:2011:BT7193, Dec 23, 2011. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 4). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04744, LJN: BU9855), No. 52, No. ECLI:NL:HR:2012:BU9855; ECLI:NL:PHR:2012:BU9855, Feb 24, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/05575, LJN: BU3922: x / Cyrte Investments, Delta Lloyd), No. 26, No. ECLI:NL:HR:2011:BU3922; ECLI:NL:PHR:2011:BU3922, Dec 16, 2011. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 3). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/02138, LJN BU6508: Goosen/Dexia), No. 47, No. ECLI:NL:HR:2012:BU6508; ECLI:NL:PHR:2012:BU6508, Feb 17, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 5). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: Rb. 's-Gravenhage (zaaknr. 423095 / KG ZA 12-725, LJN: BX7262), No. 107, No. ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7262, Aug 13, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 12). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: Rb. Amsterdam (zaaknr. 490303 / HA ZA 11-1601, LJN: BX1494), No. 97, No. ECLI:NL:RBAMS:2012:BX1494, Jun 13, 2012. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 11). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2012). Case note: Rb. Arnhem (zaaknr. 207127 / HA ZA 10-2096, LJN: BT7237), No. 4, No. ECLI:NL:RBARN:2011:BT7237, Sep 28, 2011. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2012, No. 1). [details]

  2011

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/01675, LJN BM6095: Hangmat), No. 5, No. ECLI:NL:HR:2010:BM6095; ECLI:NL:PHR:2010:BM6095, Oct 08, 2010. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/02455, LJN BP6588: x - Parochie van de Heilige Nicolaas), No. 73, No. ECLI:NL:HR:2011:BP6588; ECLI:NL:PHR:2011:BP6588, Apr 22, 2011. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2011, No. 9). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/04150, LJN BQ1823), No. 96, No. ECLI:NL:HR:2011:BQ1823; ECLI:NL:PHR:2011:BQ1823, Jul 08, 2011. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2011, No. 11). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2011). Case note: Hof 's-Gravenhage (zaaknr. 200.029.070/01, LJN BO2456), No. 18, No. ECLI:NL:GHSGR:2010:BO2456, Oct 26, 2010. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2011, No. 2). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2011). Case note: Rb. Zutphen (zaaknr. 114342 / HA RK 10-52, LJN BO7286: Allianz), No. 41, No. ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7286, Oct 22, 2010. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2011, No. 4). [details]

  2010

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2010). Artikelsgewijs commentaar op titel 1, 2, 4 en 5. - Titel 5, afdeling 2: Het tot stand komen van overeenkomsten. Art. 229-art.230. In E. W. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01146, LJN BM1733), No. 80, No. ECLI:NL:HR:2010:BM1733; ECLI:NL:PHR:2010:BM1733, Jun 11, 2010. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2010, No. 10). [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01916, LJN BM1688), No. 90, No. ECLI:NL:HR:2010:BM1688; ECLI:NL:PHR:2010:BM1688, Jul 09, 2010. (Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht; Vol. 2010, No. 11). [details]

  2009

  • Dankers-Hagenaars, D. (2009). Een ‘gat’ in het BW: zand erover? Nederlands Juristenblad, 84(2), 101-102. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2009). Art. 3:54 (3.2.17c) Wijziging i.p.v. vernietiging bij misbruik van omstandigheden. In A. C. van Schaick, T. F. E. Tjong Tjin Tai, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (pp. 82-83). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2009). Art. 6:229 (6.5.2.12) Voortbouwende overeenkomst. In A. C. van Schaick, T. F. E. Tjong Tjin Tai, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (pp. 1049-1054). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2009). Art. 6:230 (6.5.2.12a) Wijziging overeenkomst. In A. C. van Schaick, T. F. E. Tjong Tjin Tai, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (pp. 1054-1057). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer. [details]

  2008

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2008). Bewerking van art. 6:229 BW. In Verbintenissenrecht, losbladige editie (pp. 1-6). (Groene serie verbintenissenrecht). Deventer: Kluwer. [details]

  2007

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2007). Art. 6:229 en 6:230 BW. In A. C. van Schaick, T. Hartlief, & C. E. du Perron (Eds.), Burgerlijk wetboek, boeken 3, 5 en 6 (pp. 901-904). (Wet en rechtspraak). Deventer: Kluwer.

  2005

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2005). L`explosion d`une boisson gazeuse espagnole et ses conséquences, Annotation. European Review of Private Law, 2005(2), 171-178. [details]

  2001

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2001). De concessie, een geschikt alternatief voor privatisering? Privatisering, 1(8), 21-24. [details]

  2000

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2000). Beknopte schets van de concessie in het verleden en van de concessie in Frankrijk. In De concessie, 'Revival' van een oud instrument? (pp. 35-49). Den Haag: Min. Verkeer en Waterstaat. [details]
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2000). Het rechtskarakter van de concessie in Nederland. In Het rechtskarkater van de concessie in Nederland (pp. 132-148). Den Haag: Min. v. Verkeer- en Waterstaat. [details]

  Prijs

  • Dankers-Hagenaars, D. (2017). Van Gogh travel grant.
  • Dankers-Hagenaars, D. (2014). Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

  Lidmaatschap

  • Dankers-Hagenaars, D. (2017). Lid van Wetenschappelijke adviesraad van het Frans-Nederlands Netwerk (Réseau franco-néerlandais – RFN).
   , membre du conseil scientifique du Réseau franco-néerlandais – RFN.

  Spreker

  • Dankers-Hagenaars, D. (speaker) (1-6-2018). Vulnérabilité et accès à la justice aux Pays-Bas, La vulnérabilité, Ottawa, Canada.
  • Dankers-Hagenaars, D. (speaker) (1-3-2018). La bonne foi contractuelle: une valeur sûre qui évolue avec le temps, Inexécution et justifications<br/>, Bucarest, Romania.
  • Dankers-Hagenaars, D. (speaker) (5-2017). Presentation: Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif néerlandais (Turin), Journées internationales Association Henri Capitant.
  • Dankers-Hagenaars, D. (speaker) (14-10-2016). Voorzien in onvoorzien. De imprévision en de wijzigingsbevoegdheid van de rechter, Studiemiddag Frans Verbintenissenrecht, Leiden.
  • Dankers-Hagenaars, D. (invited speaker) & et d'autres participants du Grotius-Pothier Group, (speaker) (22-6-2016). Bespreking advies 'REGARDS COMPARATISTES SUR LA RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE' (Event), Bespreking advies 'REGARDS COMPARATISTES SUR LA RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE', Leiden.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (invited speaker) (24-3-2015). La codification civile aux Pays-Bas, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Roemenie).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (17-11-2009). Interventie naar aanleiding van het preadvies ‘De Aanbestedingsovereenkomst’ van prof. dr. C.E.C. Jansen, Vergadering Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, "De aanbestedingsovereenkomst, Aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief"., Amsterdam.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (15-10-2009). Les grands traits du système juridique et judiciaire aux Pays-Bas, Conseil supérieur des notaires, Amsterdam.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (10-10-2008). Le Nouveau Code Civil néerlandais de 1992, Aspects de la politique et de la technique législatives, conférence 'La recodification et les tendances actuelles du droit privé', Bălţi (Republiek Moldavie).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (19-5-2008). Culture et droit civil, conférence 'Droit et Culture', Baton Rouge en New Orleans (USA).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (25-9-2007). La sécurité du consommateur, Journées de l'Association henri Capitant 'Le Consommateur', Bogota, Colombia.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (24-9-2007). Le contrat du consommateur, Journées de l'Association Henri Capitant 'Le Consommateur', Bogota, Colombia.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (2-1-2007). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune cursus 'Onderzoek doen naar buitenlands recht', Universiteit Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (19-1-2006). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune cursus onderzoek doen naar buitenlands recht, Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (26-5-2005). La révision du contrat dans le droit néerlandais, Journées de l'Association Henri Capitant 'Le Contrat', Sao Paolo (Brazilie).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (20-1-2005). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune cursus 'Onderzoek doen naar buitenlands recht', Universiteit Utrecht, Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (24-3-2004). Organisatie van het symposium en openingstoespraak, Symposium De Tussenpersoon en de Wet financiele dienstverlening, Amsterdam.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (26-2-2004). Le code civil néerlandais. Un cousin lointain dans la famille du droit francais., Colloque sur la codification. 'Le Code civil français dans le droit européen'., Genève.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (15-1-2004). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune cursus 'Onderzoek doen naar buitenlands recht', Universiteit Utrecht, Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (16-1-2003). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune cursus 'Onderzoek doen naar buitenlands recht', Universiteit Utrecht, Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (17-1-2002). Onderzoek doen naar Frans recht, Ius Commune Cursus Universiteit Utrecht, Utrecht.
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (speaker) (1-12-2000). Het rechtskarakter van de concessie in Nederland, Symposium: De concessie, "Revival" van een oud instrument?, Den Haag.

  Andere

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant) (8-9-2010). Jaarvergadering van de Nederlandse afdeling van de Association Henri Capitant, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (2010). Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (2010). Annotator, Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant) (9-9-2009). symposium ‘De juridische status van het menselijk lichaam’ / ‘Le statut juridique du corps humain’, Maison Descartes, Amsterdam. voorzitter en organisator (participating in a conference, workshop, ...).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant) & Sijmons, J. (participant) (8-6-2009). congres Aspects du droit de la Santé, ‘Le statut juridique du corps humain’ (Congres van de Association Henri Capitant), Lausanne (Zwitserland). Dagvoorzitter (participating in a conference, workshop, ...).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (2009). Voorzitter Nederlandse afdeling, Association Henri Capitant (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant), Reinhartz, B. E. (participant), Oderkerk, A. E. (participant) & Bos, T. M. (participant) (21-11-2008). symposium 'Derden in het privaatrecht', Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (2008). Secretaris Nederlandse afdeling, Association Henri Capitant (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (2003). Medewerker, losbladige serie Verbintenissenrecht, Groene Serie, Kluwer (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant) (18-1-2001). Landelijke AIO-bijeenkomst "onderzoek doen naar buitenlands recht", Utrecht. Onderzoek doen naar Frans recht (participating in a conference, workshop, ...).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (other) (1992 - 2008). secretaris, Association Henri Capitant, Nederlandse groep (other).

  2000

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (2000). Op het spoor van de concessie. Een onderzoek naar het rechtskarakter van de concessie in Nederland en in Frankrijk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • HLE Juridisch Onderwijsadvies
   Advisering over curriculumontwikkeling en toetsing
  • Gerechtshof Amsterdam
   Raadsheer-Plaatsvervanger
  • Groupe neerlandais de l'Association Henr
   Voorzitter
  • Kluwer Juridische Uitgeverij
   Annotator Rechtspraak Aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht
  • Kluwer Juridische Uitgeverij
   Redacteur Groene Serie Verbintenissenrecht