Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. P.H. (Peter) van Dam

Nederlandse Geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis
Fotograaf: Greetje van der Werf

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: E 1.12
Postadres
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Dr. Peter van Dam is Universitair Docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en coördinator van de onderzoeksmaster geschiedenis. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen hun zorgen en wensen vertalen naar maatschappelijk engagement. Een belangrijk onderwerp is daarbij de relatie tussen religie en maatschappelijke organisatie. In zijn huidige onderzoek peilt hij de vervlochten geschiedenis van duurzaamheid en de consumptiemaatschappij .

  Hij coördineert de onderzoeksgroep 'Environment & Society: contestation & governance', die analyseert hoe mensen dachten, actievoerden en onderhandelden over milieu en klimaat.

  Geselecteerde publicaties

  • 'The Age of Interdependence: Varieties of Sustainability in the Low Countries during the Twentieth Century' (2022) [themanummer BMGN/LCHR].
  • 'Trajectories of Global Solidarity: Fair Trade Activism Since the 1960s' (2019) [forum Contemporary European History]
  • Wereldverbeteraars: een geschiedenis van fair trade (Amsterdam 2018)
  • Een calvinistisch land? Religie in Nederland (Amsterdam 2018)
  • 'The Rise of Consumer Society' (2017) [met Joost Jonker, themanummer BMGN/LCHR]
  • Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam 2014) [uitgegeven met James Kennedy en Friso Wielenga]
  • Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 2014) [uitgegeven met Bram Mellink en Jouke Turpijn].
  • "Vervlochten geschiedenis. Hoe histoire croisée de natiestaat bedwingt", Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012) 1, 97-109.
  • Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011).
  • Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (Münster 2010).

   (Zie het tabblad 'Publicaties' voor een volledig overzicht)

  Onderzoek en onderwijs

  Belangrijkste thema's

  • Geschiedenis van duurzaamheid en duurzame consumptie
  • Geschiedenis van de consumptiemaatschappij
  • Transnationale civil society
  • Religie in West-Europa sinds 1789
  • Theorie en methoden van de geschiedschrijving
 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  2020

  • van Dam, P. (2020). Dutch Unions’ Solidarity with the Third World (1950s–1970s): Reappraising Transnational Solidarity as an Entangled History of Globalization. In K. Christiaens, J. Nieuwenhuys, & C. Roemer (Eds.), International Solidarity in the Low Countries during the Twentieth Century: New Perspectives and Themes (pp. 311-342). De Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1515/9783110639346-012 [details]

  2019

  2018

  • van Dam, P. (2018). Attracted and repelled: Transnational relations between civil society and the state in the history of the fair trade movement since the 1960s. In R. van Dijk, S. Kruizinga, V. Kuitenbrouwer, & R. van der Maar (Eds.), Shaping the international relations of the Netherlands, 1815-2000: A small country on the global scene (pp. 183-200). (Routledge Studies in Modern European History; Vol. 55). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351856140/chapters/10.4324%2F9781315228440-9 [details]

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  • van Dam, P. (2013). Noch van de kerk, noch van de wereld. Het Christelijke Nationaal Vakverbond en het Nederlands protestantisme, 1945-1979. In G. Harinck, & P. van Trigt (Eds.), 'In de vergifkast?' Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (pp. 139-154). (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; No. 21). Meinema. [details]

  2012

  2011

  2010

  • van Dam, P. (2010). Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (1945-1980). (Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart; No. 2). Waxmann. [details]

  2008

  • van Dam, P. (2008). Sind die Säulen noch tragfähig? ‘Versäulung’ in der niederländischen Historiographie. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 415-433.

  2018

  • van Dam, P. (2018). Een calvinistisch land? Religie in Nederland. Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P. (2018). Wereldverbeteraars: Een geschiedenis van fair trade. AUP. [details]
  • van Dam, P. H. (2018). Religie in Nederland. (Elementaire Deeltjes). Amsterdam University Press.

  2017

  • van Dam, P. (2017). The Puzzle of Postcolonial Entanglement: Fair Trade Activism in the 1960s and 1970s. In L. Rehm, J. Kemner, & O. Kaltmeier (Eds.), Politics of Entanglement in the Americas: Connecting transnational flows and local perspectives (pp. 115-128). (Inter-American studies; Vol. 19). Wissenschaftlicher Verlag Trier. [details]

  2015

  • van Dam, P. (2015). Eine protestantische Nation?: Zur Rolle der Religion in der niederländischen Gesellschaft. In F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Die Niederlande: Ein Länderbericht (pp. 141-180). Bundeszentrale für politische Bildung. [details]
  • van Dam, P. (2015). Handel im Tempel? Fair trade und Kirchen in den Niederlanden seit 1945. In W. Damberg, T. Jähnichen, A. Holzem, J-C. Kaiser, F-M. Kuhlemann, & W. Loth (Eds.), Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung sozialkirchlichen Handelns (pp. 279-296). Kohlhammer. [details]

  2014

  • van Dam, P. (2014). 'Een stukje ellende in uw eigen wereldje': Solidariteit met de derde wereld in de Nederlandse vakbeweging. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 231-252, 321-325). Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P. (2014). Voorbij verzuiling en ontzuiling als kader in de religiegeschiedenis. In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (pp. 31-53, 386-391). AUP. [details]
  • van Dam, P., & Kennedy, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (pp. 11-29, 385-386). AUP. [details]
  • van Dam, P., Kennedy, J., & Wielenga, F. (2014). Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. AUP. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (Eds.) (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • van Dam, P. (2013). Das Feindbild als Selbstdeutung. Zur Genealogie von Versäulung und Entsäulung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 15-36). (Niederlande-Studien; No. 55). Waxmann. [details]
  • van Dam, P., & Wielenga, F. (2013). Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945. (Niederlande-Studien; No. 55). Waxmann. [details]
  • van Dam, P., & Wielenga, F. (2013). Einleitung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 7-14). (Niederlande-Studien; No. 55). Waxmann. [details]

  2012

  • van Dam, P. (2012). Polarisierung und Poldermodell: Versäulung und Entsäulung in den Niederlanden seit 1945. In S. Köppl, & U. Kranenpohl (Eds.), Konkordanzdemokratie: ein Demokratietyp der Vergangenheit? (pp. 99-115). (Tutzinger Studien zur Politik; No. 2). Nomos. [details]

  2011

  • van Dam, P. (2011). Staat van verzuiling: over een Nederlandse mythe. Wereldbibliotheek. [details]
  • van Dam, P. (2011). Religiöse Mobilisierung? Religiöse Traditionen in der deutschen und niederländischen Arbeiterbewegung. In A. Liedhegener, & I-J. Werkner (Eds.), Religion zwischen Zivilgesellschaft und politischem System : Befunde - Positionen - Perspektiven (pp. 211-231). VS Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92742-8_9 [details]

  2010

  • van Dam, P. (2010). Zwei ungleiche Nachbarn? Deutsch-niederländische Geschichtsschreibung zwischen Vergleich, Transfer und Verflechtung. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 21, 121-136. [details]

  2009

  • van Dam, P. (2009). 'In der Weite des Landes ein verlorener Protest’? Der Studentenprotest in westdeutschen und niederländischen Zeitungen, 1965-70. In H. Jürgen, J. Pekelder, F. Bretschneider, & K. Bachmann (Eds.), Eine Welt zu gewinnen!: Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (pp. 43-58). Leipziger Universitätsverlag. [details]

  2007

  • van Dam, P. (2007). Ein Kanon der niederländischen Geschichte? Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 18, 189-201.

  2006

  • van Dam, P. (2006). Studentenproteste der 60er Jahre in deutschen und niederländischen Zeitungen. Forschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 2, 15-26.

  2022

  • van Dam, P. (2022). Duurzame consumptie: een ongemakkelijke geschiedenis. Skript: historisch tijdschrift, 43(3), 92-95. [details]

  2021

  • van Dam, P. (2021). Fair trade: naar een historisch perspectief op de markt. Groniek : Historisch Tijdschrift, 53(228/229), 380-392. [details]

  2015

  2014

  • van Dam, P. (2014). Nederland na 1800 [Bespreking van: C. Laarman (2013) Oude onbekenden: het politieke en publieke debat [...]; P. de Rooy (2014) Ons stipje op de waereldkaart; B. Enning (2014) Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs [...]; D. Klein Kranenburg (2013) 'Samen voor ons eigen’: de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt [...]; F. Baudet (2013) Het vierde wapen: voorlichting, propaganda [...]; M. van der Linde, J. Frieswijk (2013) De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010; A. van Heijst (2014) Gedreven helpers: een geschiedenis van Cordaids voorlopers; R. de Winter (2013) Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland; D. Starink (2013) De jonge jaren van de Luchtmacht [...]; E. van Loo (2013) ‘Eenige wakkere jongens’ [...]; Q. van der Vegt (2013) Take-off: de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten; I. de Haan, P. den Hoed (2013) Een nieuwe staat: het begin van het Koninkrijk [...]; E. Witte (2014) Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten[...]]. Geschiedenis Magazine, 49(6), 60-62. [details]

  2013

  2012

  2011

  2010

  • van Dam, P. (2010). Een geschiedenis van het CNV [Bespreking van: P. Hazenbosch (2009) 'Voor het volk om Christus' wil': een geschiedenis van het CNV]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(1), 144-145. [details]

  2009

  • van Dam, P. (2009). Mannen Gods [Bespreking van: G. Ackermans, M. Monteiro (2007) Mannen Gods: clericale identiteit in verandering]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(1), 111-112. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2009.1.B13 [details]
  • van Dam, P. (2009). Van 'blank broederschap' naar antiracisme [Bespreking van: E. Meijers (2008) Blanke broeders, zwarte vreemden: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(3), 441-442. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2009.3.B32 [details]

  2008

  • van Dam, P. (2008). [Review of: F.W. Graf, K. Große Kracht (2007) Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 479-481.

  2006

  • van Dam, P. (2006). [Review of: E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (2005) Comparing modernities. Pluralism versus homogenity – Essays in homage to Shmuel N. Eisenstadt]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 100, 422-423.
  • van Dam, P. (2006). [Review of: R. van der Maar (2007) Welterusten mijnheer de president: Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973]. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 17, 217-219.

  2005

  • van Dam, P. (2005). [Review of: J. Frishman, W. Otten (2004) Religious identity and the problem of historical foundation]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 99.

  Tijdschriftredactie

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Fair Trade Advocacy Office
   Independent member of the board
  • TvNK
   Lid Brede Redactie Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis