Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. F.M. (Feike) Dietz

Faculteit der Geesteswetenschappen
Neerlandistiek
Fotograaf: Kirsten van Santen

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 4.50
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Feike Dietz (1984) is hoogleraar ‘Mondiale dynamiek van de Nederlandse letterkunde’ aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek gaat over de relatie tussen vroegmoderne teksten, kennis en lezen, met speciale interesse voor jeugd, vrouwen en meisjes. Over de creatie van jeugdige lezers en geletterdheid in achttiende-eeuwse kinderboeken schreef zij Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children's Books Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books (Palgrave Macmillan 2019). Jeugdige empirische leerpraktijken staan centraal in het themanummer van Science in Context dat ze redigeerde met Sven Dupré: Youthful Minds and Hands: Learning Practical Knowledge in Early Modern Europe (2019). Ideeën over de kennis en kunde van vroegmoderne schrijvende vrouwen onderzoekt ze samen met Nina Geerdink. Dat onderzoek resulteerde recentelijk in ‘Women’s Strength Made Perfect in Weakness’, Open Access gepubliceerd in Portraits & Poses: Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern Europe (Beatrijs Vanacker en Lieke van Deinsen, Leuven UP 2022).

  Het onderzoek naar kennis, jeugd en vrouwen werd in de afgelopen jaren gedeeltelijk uitgevoerd binnen het interdisciplinaire project 'Global Knowledge Society'. In het voorjaar van 2020 was Feike NIAS-fellow binnen de themagroep ' Understanding Knowledge in the Low Countries (1500-1900)'. In 2018 participeerde zij in de NIAS-themagroep ‘Knowledge and the Market’. De samenwerking resulteerde in Early Modern Knowledge Societies as Affective Economies (Inger Leemans en Anne Goldgar, Routledge 2020).

  Daarnaast geeft Feike sinds september 2016 samen met Marjo van Koppen leiding aan het NWO Vrije Competitieproject 'Language Dynamics in the Dutch Golden Age', waarin de letterkundige en taalkundige factoren van taalvariatie in het zeventiende-eeuws Nederlands op interdisciplinaire wijze worden bestudeerd. Binnen dit project promoveerde Cora van de Poppe succesvol op de retorische en literaire effecten van werkwoordvariatie in zeventiende-eeuwse prozateksten (2022).

  Feike is redactielid en mede-oprichter van het tijdschrift Early Modern Low Countries. Zij is redacteur van LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderwijs op middelbare scholen, en werkt mee aan de vernieuwing van Literatuurgeschiedenis.org, als trekker van de contentgroep Achttiende Eeuw. Zij publiceert regelmatig over literatuuronderwijs, en over leerprocessen en kindbeelden in de hedendaagse wereld. In 2019 en 2020 voerde ze samen met Laurens Ham een onderzoek uit naar de verbeelding van kinderen in veertig jaar Kinderen voor Kinderen, dat veel media-aandacht genoot.

  Van 2007 tot 2011 werkte Feike aan een proefschrift over de interconfessionele uitwisseling van geïllustreerde religieuze literatuur in de vroegmoderne Republiek (Universiteit Utrecht, 16 mei 2012). Haar boek Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek verscheen in 2012 bij uitgeverij Verloren. Zij was ook editor van Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (Ashgate 2014).

  Van 2011 tot 2022 werkte Feike als Universiteit Docent Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij was opleidingscoördinator van interdisciplinaire bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies en programmacoördinator van de Research Master Nederlandse Literatuur en Cultuur. Eerder gaf zij ook colleges aan de Hogeschool Utrecht, in de Master Leraar Nederlands.  

 • Publicaties

  2023

  • Dietz, F. M. (2023). Bringing Young Grandisons across the Channel: Plural and interacting mediator roles as vital forces behind the production and circulation of transnational youth literature. In C. Haven, van der, J. Bloemendal, Y. Desplenter, & J. A. Parente, jr. (Eds.), Literature without frontiers: Transnational perspectives on premodern literature in the Low Countries, 1200-1800 (pp. 57-75). Brill.
  • Dietz, F. M. (2023). Girlhood as a Transnational Creation: An International Perspective on Dutch Girls’ Books (1750-1800). In C. Appel, N. Christensen, & M. O. Grenby (Eds.), Transnational Books for Children 1750-1900 (pp. 315-333). John Benjamins.
  • Dietz, F., van Koppen, M., & van Zanten, M. (2023). Spelen met verwachtingen: Een- en tweeledige negatie in de scheepsjournalen van Michiel de Ruyter. Nederlandse Taalkunde, 28(3), 247-277. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2023.3.001.KOPP [details]

  2022

  • Dietz, F. (2022). Ecowijze kinderen in de bres voor sociaal-politieke stabiliteit. De verwevenheid van het natuurlijke en het gecreëerde in achttiende-eeuwse kinderboeken. Nederlandse Letterkunde, 27(3), 286-316. Advance online publication. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2022.3.003.DIET [details]
  • Dietz, F. M., van Koppen, J. M., van de Poppe, C., Wall, J., & Schraagen, M. P. (Eds.) (2022). Special Issue: Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic. Journal of Historical Syntax, 6(13-18). https://ojs.ub.uni-konstanz.de/hs/index.php/hs
  • Dietz, F., van Koppen, M., van de Poppe, C., Schraagen, M., & Wall, J. (2022). Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic. Journal of Historical Syntax, 6(13-18), Article 13. Advance online publication. https://doi.org/10.18148/hs/2022.v7i13-18.167 [details]
  • Dietz, F., van de Poppe, C., & Vaartjes, A. (2022). Speech Representation as an Instrument of Creating Characters in Reports on the Murder of the De Witt Brothers (1672). Journal of Historical Syntax, 6(13), Article 18. Advance online publication. https://doi.org/10.18148/hs/2022.v6i13-18.137 [details]
  • Geerdink, N., & Dietz, F. (2022). Women’s Strength Made Perfect in Weakness: Paratextual Authority Constructions in Printed Vernacular Religious Literature by Early Modern Dutch Women Writers. In B. Vanacker, & L. van Deinsen (Eds.), Portraits and Poses: Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern Europe (pp. 163-183). Leuven University Press. https://muse.jhu.edu/book/100515
  • van Bodegraven, A., Dietz, F., & Geerdink, N. (2022). Grijs vernuft in groene jaren: Reflecties op auteurschapsontwikkeling bij vrouwen in vroegmoderne voorwerkteksten. Spiegel der Letteren, 64(2), 97-126. https://doi.org/10.2143/SDL.64.2.3291064 [details]

  2021

  • Dietz, F. (2021). Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Palgrave Macmillan.
  • Dietz, F. (2021). Twee schatkisten en hun erfenis: Dimensies van gender en age in de Nederlandse vroegmoderne letterkunde. Nederlandse Letterkunde, 26(2-3), 202-222. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2021.2-3.006.DIET
  • Paijmans, M., Dietz, F., Geerdink, N., Leemans, I., de Morrée, C., & Veldhuizen, M. (2021). Pathways to agency: women writers and radical thought in the Low Countries, 1500–1800. Intellectual History Review, 31(1), 51-71. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/17496977.2020.1858389 [details]

  2020

  • Dietz, F. M. (2020). The shaping of young consumers in early modern book-objects: Managing affects and markets by books for youths. In I. Leemans, & A. Goldgar (Eds.), Early Modern Knowledge Societies as Affective Economies (pp. 165-199). (Knowledge Societies in History). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429270222

  2019

  2018

  • Coelen, P. V. D., Dietz, F. M., Schreuder, A., & Stronks, E. (2018). Strategisch zetten. De eerste druk van de Statenvertaling gelezen als product van de boekindustrie. Spiegel der Letteren, 59(4), 487-519. https://doi.org/10.2143/SDL.59.4.3285375
  • Dietz, U., & van Vliet, G. (2018). Karel, Reynaert - en de anderen? De breedheid van het literatuurbegrip in het middelbaar onderwijs. Nederlandse Letterkunde, 23(3), 287-310. https://doi.org/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE
  • Schraagen, M. P., Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2018). Linguistic and Sociolinguistic Annotation of 17th Century Dutch Letters: Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2018). In N. Calzolari (Ed.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (pp. 1146-1152). European Language Resources Association (ELRA). https://aclanthology.info/papers/L18-1184/l18-1184
  • van der Deijl, L., Dietz, F., & Stronks, E. (2018). Literatuur leren onderzoeken in de klas: Hoe de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur en LitLab.nl scholieren kunnen opleiden tot literatuuronderzoekers. Nederlandse Letterkunde, 23(3), 235-255. https://doi.org/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN [details]

  2017

  • Schraagen, M. P., van Koppen, J. M., Dietz, F. M., Bouma, G. (Ed.), & Adesam, Y. (Ed.) (2017). Data-driven Morphology and Sociolinguistics for Early Modern Dutch. In G. Bouma, & Y. Adesam (Eds.), NEALT Proceedings Series: Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Processing Historical Language: Vol. 32 (pp. 47-53). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356058/Schraagen_NoDaLiDa_2017.pdf?sequence=1
  • Tjong Kim Sang, E., Bollman, M., Boschker, R., Casacuberta, F., Dietz, F. M., Dipper, S., Domingo, M., van der Goot, R., van Koppen, J. M., Ljubešić, N., Östling, R., Petran, F., Pettersson, E., Scherrer, Y., Schraagen, M. P., Sevens, L., Tiedeman, J., Vanallemeersch, T., & Zervanou, K. (2017). The CLIN27 Shared Task: Translating Historical Text to Contemporary Language for Improving Automatic Linguistic Annotation. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 7, 53-64. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360876/04.clin27_shared_task.pdf?sequence=1

  2016

  • Boot, P., Dietz, F. M., Stronks, E., & Zwart, W. (2016). Young Agents: Jonge auteurs op de vroegmoderne boekenmarkt. Nederlandse Letterkunde, 21(1), 1-34. https://doi.org/10.5117/NEDLET2016.1.BOOT
  • Dietz, F. M. (2016). Met fictieve peers op zoek naar de waarheid: Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre (1781-1798). Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 131(3), 3-25. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10224

  2015

  • Dietz, F. M. (2015). Fictionele schrijfwijzers voor de jeugd: De verbeelding van de scheppende schrijfhand in zeventiende-eeuwse jeugdliteratuur. Zeventiende Eeuw, 31(2), 307-326. https://doi.org/10.18352/dze.10142
  • Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2015). De verleiding van de lezer: Wetenschapscommunicatie over pikante oudere Nederlandse letterkunde. Internationale Neerlandistiek, 53(3), 213-227. https://doi.org/10.5117/IN2015.3.DIET

  2013

  • Dietz, F. M. (2013). Media Literate Catholics. Seeing, Reading and Writing in Early Modern Participatory Culture. Authorship, 2(2). https://doi.org/10.21825/aj.v2i2.791
  • Dietz, F. M., & Ponjee, L. P. (2013). Sara Burgerhart als leeswijzer: literaire socialisatie via lezende personages. Nederlandse Letterkunde, 18(3), 79-100.

  2012

  • Dietz, F. M., & Müller, J. (2012). De Spieghel in beeld. Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit in Jezus en de ziel van Jan Luyken. Ons Geestelijk Erf, 82(1), 59-84.

  2011

  • Stronks, E., & Dietz, F. M. (2011). German Religious Emblems as Stimuli of Visual Culture in the Dutch Republic. Church History and Religious Culture, 91(3-4), 31-57. https://doi.org/10.1163/187124111X609379

  2010

  • Dietz, F. M. (2010). Gedrukte boeken, met de pen gelezen. Sporen van leesinterpretaties in de religieuze manuscriptcultuur. Zeventiende Eeuw, 26-2, 152-171.

  2009

  • Dietz, F. M. (2009). In bonte samenhang. De veelzijdige eenheid in Triumphus Cupidinus (1628). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125(3), 232-252.
  • Dietz, F. M. (2009). Pia desideria through children's eyes. The eighteenth-century revival of Pia desideria in a Dutch children's book. Emblematica, 17, 191-212.
  • Dietz, F. M., Stronks, E., & Zawadska, K. (2009). Rooms-katholieke Pia desideria-bewerkingen in internationaal perspectief. Internationale Neerlandistiek, 47(3), 31-49.

  2008

  • Dietz, F. M. (2008). Over/lezen (van) emblemen. Een nieuw vaderland voor de muzen als bron van interactieve geleerdheid. Nederlandse Letterkunde, 13(2), 133-143.

  2023

  • Dietz, F. M., & Kirmse, S. (2023). Generations and Lifecycles in Early Modern History (ca. 1500-1800). In J. Hansen, J. Hung, J. Ira, J. Klement, S. Lesage, J. L. Simal, & A. Tompkins (Eds.), The European Experience: A Multiperspective History of Modern Europe, 1500-2000 (pp. 791-798). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0323

  2021

  • Dietz, F. (2021). Literatuuronderwijs als bijvangst? Wat we kunnen leren van hoe achttiende-eeuwse leerboeken literaire vaardigheden trainen. Vooys, 39(2), 6-16.

  2020

  • Dietz, F. (2020). Review of: Lyric Address in Dutch Literature, 1250–1800. Cornelis van der Haven and Jürgen Pieters, eds. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. Renaissance Quarterly, 74(4), 1544-1546. https://doi.org/10.1017/rqx.2019.462
  • Dietz, F. M., & Haan, A. (2020). Culturele diversiteit in lesmethodes Nederlands. Levende Talen Magazine, 107(2), 26-30.

  2019

  • Dietz, F. (2019). Recensie van: Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer (eds.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. BMGN - Low Countries Historical Review, 134(2). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10664
  • Dietz, F. (2019). Review of: Dorothée Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek. Early Modern Low Countries , 3(2), 283-285. https://doi.org/10.18352/emlc.114
  • Dietz, F. M. (2019). Het achttiende-eeuwse jeugdboek als instrument van Zeeuwse genootschappelijkheid: kennisverspreider, stimulator en toegangspoort. In A. van Dixhoorn, H. Nellen, & F. Petiet (Eds.), Een hoger streven: Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuwsch Genootschap, 1769-2019 (pp. 137-160). (Archief - Mededelingen van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen). Archief - Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

  2018

  • Dietz, F. M. (2018). 1782: De kleine Grandisson als internationale bestseller. In Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 339-344). Ambo|Anthos.

  2017

  • Dietz, F. (2017). Nieuwe bloemen uit een braakland: [Bespreking van: T. Verschaffel (2016) De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Zuidelijke Nederlanden]. Tijdschrift voor Geschiedenis , 130(3), 506-508. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.3.BOEK
  • Dietz, F. M. (2017). Recensie van: Peter Rietbergen, Clio’s stiefzusters. Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 132, 359. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10354
  • Dietz, F. M. (2017). Review of: Lotte Jensen, Celebrating Peace: The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815 (Nijmegen: Vantilt, 2017) / Lotte Jensen, The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600- 1815 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016). Journal of Dutch Literature, 8(1), 79-82.
  • Dietz, F. M., van Koppen, J. M., Schraagen, M. P., & Kramer, I. (2017). Corpus enrichment for 17th century Dutch: a pilot study. In Proceedings of DHBenelux 2017 - Tuesday (pp. 68-71)

  2016

  • Dietz, F. M. (2016). Jeroen Blaak (ed.). Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628. Zeventiende Eeuw, 32(1), 108. https://doi.org/10.18352/dze.9893
  • Dietz, F. M. (2016). Review Sybren Sybrandy en Piter van Tuinen. Geldzucht en godsvrucht. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679). Zeventiende Eeuw, 32(2), 262. https://doi.org/10.18352/dze.10167

  2015

  • Dietz, F. M. (2015). Joep van Gennip. Controversen in Context. Een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten in de zeventiende-eeuwse Republiek. Zeventiende Eeuw, 31(2), 262-266. https://doi.org/10.18352/dze.9870
  • Dietz, F. M. (2015). Recensie van: J. van de Kamp, A. Goudriaan en W. van Vlastuin (red.), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd. Feestbundel voor prof.dr. W.J. op ’t Hof. Ons Geestelijk Erf, 86(3), 263-266.
  • Dietz, F. M., & de Baar, M. (2015). Een gouden leertijd: Inleiding op het themanummer. Zeventiende Eeuw, 31(2), 262-266.

  2014

  • Dietz, F. M. (2014). Linking the Dutch Market to its German Counterpart: The Case of Johannes Boekholt and a Newly Discovered 1661 Edition of Levendige herts-theologie. In F. M. Dietz, A. Morton, L. Roggen, E. Stronks, & M. Van Vaeck (Eds.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (pp. 237-256). Ashgate.
  • Dietz, F. M. (2014). Recensie van: David J. Davis, Seeing Faith, Printing Pictures. Religious Identity during the English Reformation. De Gulden Passer, 2013(2), 12-13.
  • Dietz, F. M. (2014). Simon McKeown (ed.). Otto Vaenius and his Emblem Books. Zeventiende Eeuw, 30(1), 142.
  • Dietz, F. M., Morton, A., Roggen, L., Stronks, E., & Van Vaeck, M. (Eds.) (2014). Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800. Ashgate.
  • Dietz, F. M., Stronks, E., & Morton, A. (2014). Introduction: The Function and Nature of International Religious Contacts in Northern Europe. In F. M. Dietz, A. Morton, L. Roggen, E. Stronks, & M. Van Vaeck (Eds.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (pp. 1-18). Ashgate.

  2013

  • Dietz, F. M. (2013). Frisse blikken en blinde vlekken: Heidi de Mare, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw (Vantilt; Nijmegen 2012) 607 p., €39,95 ISBN 9789460040665. Tijdschrift voor Geschiedenis , 126(4), 589-590. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2013.4.B10
  • Dietz, F. M. (2013). Het achttiende-eeuwse kinderboek of de iPadschool avant la lettre. Vooys, 31(3/4), 44-55.

  2012

  • Dietz, F. M. (2012). Literaire levensaders: Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek. Verloren.
  • Dietz, F. M. (2012). Under the Cover of Augustine. Augustinian Spirituality and Catholic Emblems in the Dutch Republic. In M. J. Gill, & K. Pollmann (Eds.), Augustine beyond the Book: Intermediality, Transmediality,and Reception (pp. 167-194). Brill Nijhoff.

  2011

  • Dietz, F. M. (2011). Dark Images, Clear Words. Pieter Paets's Illustrated Devotional Literature from the Missio Hollandica. In W. Melion, & K. Enenkel (Eds.), Meditatio - Refashioning the Self (pp. 291-320). Brill Nijhoff.

  2010

  • Dietz, F. M. (2010). 'Natascha Veldhorst, Zingend door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw' [Signalement]'. Zeventiende Eeuw, 27(1), 118-119.

  2009

  • Dietz, F. M. (2009). Sprekende beelden, sprekende woorden. De plaats van de tekst in het onderzoek naar de Noord-Nederlandse receptie van Pia desideria. Kunstlicht, 30(3/4), 40-46.

  2008

  • Dietz, F. M. (2008). Zappen door emblemen. De Zuid-Nederlandse embleemliteratuur Nieuw gelezen. Vooys, 26, 60-71.

  2007

  • Dietz, F. M. (2007). In vogelvlucht: Recensie van: Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006). Nederlandse Letterkunde, 12, 285-287.
  • Dietz, F. M. (2007). Lichten tegen bevriezing: Vondel belicht. Voorstellingen van soevereiniteit. Vooys, 25, 72-74.
  • Dietz, F. M. (2007). Rumoer: Recensie van: De andere achttiende eeuw. Vooys, 25, 61-63.

  2006

  • Dietz, F. M. (2006). Een mens gelijk? Vondels Jeptha in het licht van de filosofie van Nussbaum. Vooys, 24(3), 72-74.
  • Dietz, F. M. (2006). Literaire travestie. Vooys, 24(1), 58-59.

  2005

  • Dietz, F. M. (2005). Lolbroek van de neerlandistiek? Vooys, 23(4), 61-62.

  2023

  2022

  2021

  • Dietz, F. M. (2021). Taal saai? Niet voor achttiende-eeuwse kinderen. VakTaal, 2021(3), 12-13.
  • Dietz, F., & Ham, L. (2021). 'Dat kun je toch niet maken, pedagogisch beschouwd?': Kinderen voor Kinderen als spiegel van veranderende opvoedstrategieën. Pedagogiek in Praktijk, 123(oktober), 12-16.
  • Stronks, E. (Author), van der Deijl, L. (Author), van de Warenburg, T. (Author), & Dietz, F. (Author). (2021). Staaltjes. Web publication or website, LitLab. https://litlab.nl/staaltjes/

  2020

  2019

  2018

  • Stronks, E. (Author), Dietz, F. M. (Author), & van der Deijl, L. A. (Author). (2018). Leesclubs. Web publication or website, LitLab. https://litlab.nl/leesclubs/
  • Univer, U., Stronks, E., & van der Deijl, L. A. (2018). De LitLab leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 32ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 317-321). (Het schoolvak Nederlands). Skribis Gent.
  • van der Deijl, L., Dietz, F., & Stronks, E. (2018). Maak van leerlingen onderzoekende lezers (met LitLab). Van Twaalf tot Achttien, 28(3), 14-15. https://van12tot18.nl/artikelen/maak-van-leerlingen-onderzoekende-lezers-met-litlab [details]

  2017

  • Dietz, F. (Author). (2017). Een gedicht belicht: over Juliana Cornelia de Lannoy, Aan mynen geest. Web publication or website, Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/index.php?l=2017&gedicht=201704_diet005aanm01.php
  • Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Hoe de taaldynamiek van de Gouden Eeuw kan bijdragen aan bewuste geletterdheid. VakTaal, 30(4), 17-19.
  • Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Rappers van de Gouden Eeuw: Integratie van taalkunde en historische letterkunde in het onderzoek en op school. In A. Mottart (Ed.), 31ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 309-313). Skribis.

  2016

  • Dietz, F. M. (2016). Literaire tulpen over de grens. VakTaal, 2016(3/4), 22-23.
  • Dietz, F. M. (Author). (2016). Jan Harmensz. Krul: Meester in multimediale ervaringen: Bijdrage aan www.schrijverskabinet.nl. Web publication or website, Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/jan-harmensz-krul/
  • Dietz, F. M. (Author). (2016). Jan Luyken: Reizen door het land van deze tijd: Bijdrage aan www.schrijverskabinet.nl. Web publication or website, Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/jan-luyken/
  • Dietz, N., Pieterse, S. A., & Ham, L. (2016). Gezellig, indianen verdrijven bij een kopje chocolademelk. De Groene Amsterdammer, 140(49), 42-43.
  • Visser, A. S. Q. (Author), & Dietz, F. M. (Author). (2016). Otto van Veen: Buitenbeentje en multitalent: Bijdrage aan www.schrijverskabinet.nl. Web publication or website, Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/otto-vaenius/

  2012

  • Dietz, F. M. (2012). Bataven, zeehelden en de Nederlanders van vandaag: Oude teksten voor moderne kinderen. VakTaal, 25(4), 6-9.

  Spreker

  • Dietz, F. (speaker) & van Deinsen, L. (speaker) (11-4-2023). More than Meets the Eyes: De algemene graphometer als onderdeel van de auteursrepresentatie van Petronella de Timmerman, Objects Colloquia.
  • Dietz, F. (speaker) & van de Warenburg, T. (speaker) (22-11-2022). Begrijpender lezen met de LitLab Staaltjes. Bruggen bouwen tussen literatuur, leesvaardigheid en vakinhoud in het schoolvak Nederlands, Dag van het Literatuuronderwijs, Rotterdam.
  • Dietz, F. (speaker) & Geerdink, N. (speaker) (14-7-2022). The Emancipatory Power of Paratexts: Gendered Discourses in Front Matter of Literary Publications by Dutch Female Authors (1600-1800), Sharp 2022: Power of the written word, Amsterdam.
  • Dietz, F. (speaker) (13-5-2022). Briefromans en de training van literaire competenties, Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies: De vroegmoderne brief ontvouwd, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) & Geerdink, N. (speaker) (1-4-2022). Gendered Discourses in Front Matter of Literary Publications by Dutch Female Authors (1600–1800), Renaissance Society of America Annual Meeting 2022, Dublin.
  • Dietz, F. (speaker) & Geerdink, N. (speaker) (19-6-2021). Community Building as a Paratextual Strategy in the Literary Publications of Early Modern Dutch Women (1600-1800), Gender and the Book Trades, St Andrews.
  • Dietz, F. (speaker) (6-3-2020). Nieuwe generatie onderzoek: Lettering the Young., Dag van de Neerlandistiek.
  • Dietz, F. (speaker) (5-3-2020). Visies op vrouwen in historisch perspectief. Lezing en debat bij het Vrouwennetwerk Goirle, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, Vrouwennetwerk Goirle.
  • Dietz, F. (speaker) (1-11-2019). Girlhood as a Transnational Creation: An International Perspective on Dutch Girls’ Books (1750-1800), Books for Children: Transnational Encounters 1750-1850 (Part II) , Princeton.
  • Dietz, F. (speaker) & Geerdink, N. (speaker) (22-6-2019). Women Writers as Knowledgeable Literary Authors 1600-1800: contribution to round table, 8th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries.
  • Dietz, F. (speaker) & Geerdink, N. (speaker) (21-3-2019). Women Writers as Knowledgeable Authors: Paratextual Strategies of Dutch Women Writers during the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Portraits & Poses. Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe, Leuven.
  • Dietz, F. (speaker) & van der Deijl, L. (speaker) (20-11-2018). LitLab Leesclub (workshop), Dag van het Literatuuronderwijs, Rotterdam.
  • Dietz, F. (speaker) & van der Deijl, L. (speaker) (17-11-2018). De LitLab Leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm, Het Schoolvak Nederlands (HSN), Brussel.
  • Dietz, F. (speaker), Stronks, E. (speaker) & van der Deijl, L. (speaker) (27-8-2018). LitLab: een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek. Mogelijkheden voor de internationale neerlandistiek, IVN-Congres, Leuven.
  • Dietz, F. (speaker) (23-3-2018). Shaping Young Consumers for the Early Modern Book Market, Renaissance Society of America, New Orleans.
  • Dietz, F. (speaker) (9-2-2018). The significance of Anglo-Dutch literary exchange for the development of literacy education, Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries, Gent.
  • Dietz, F. (speaker) & van de Poppe, C. J. (speaker) (2-2-2018). De taal van de Republiek: regels of ratjetoe?, De macht van het woord: Publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies, Utrecht. http://languagedynamics.wp.hum.uu.nl/ucems-publieksdag-de-taal-van-de-republiek-regels-of-ratjetoe/
  • Dietz, F. (speaker) & van Koppen, J. M. (speaker) (26-1-2018). Tussen taaldebat en taalkunst: variatie in het zeventiende-eeuws Nederlands, De boeken- en krantenwereld in de zeventiende eeuw, Amsterdam. http://languagedynamics.wp.hum.uu.nl/studiemiddag-tussen-taaldebat-en-taalkunst-variatie-in-het-zeventiende-eeuws-nederlands/
  • Dietz, F. (speaker) & van Koppen, J. M. (speaker) (25-11-2017). Rappers van de Gouden Eeuw: integratie van taalkunde en historische letterkunde in het onderzoek en op school, 31ste hSN-Conferentie Onderwijs Nederlands, Zwolle.
  • Dietz, F. (speaker) (19-4-2017). Lezen, kijken en ondervinden in achttiende-eeuwse jeugdboeken uit Zeeuwse kringen. Hurgronje Lecture III, Roosevelt Academy (University College, Middelburg).
  • Dietz, F. (speaker) (24-3-2017). Creating young consumers on the early modern book market, Knowledge - market - affect: Workshop of the Global Knowledge Society Project, Amsterdam.
  • Dietz, F. (speaker), Zervanou, K. (speaker), Schraagen, M. P. (speaker) & van Koppen, J. M. (speaker) (10-2-2017). Modernizing historical Dutch: the UU system, CLIN 2017. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356085/clin_poster.pdf?sequence=1
  • Dietz, F. (speaker), van Koppen, J. M. (speaker), Schraagen, M. P. (speaker), van de Poppe, C. J. (speaker) & van Engeland, j. (speaker) (2-2-2017). Language Dynamics in the Dutch Golden Age, Language Sciences Day, Utrecht. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356084/languagesciencesday_poster.pdf?sequence=1
  • Dietz, F. (speaker) (1-10-2016). Leren lezen en schrijven door de eeuwen heen, Drongo Talenfestival, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) (24-6-2016). Reading spaces. The production of knowledge by reading early modern travel stories for children, Knowledgeable Youngsters Follow-up: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) (1-4-2016). The Fiction of Peer Learning in Eighteenth Century Youth Literature, Mates, Mischief and Make-Believe: Children’s Peer Cultures, Past and Present, Manchester.
  • Dietz, F. (speaker) & van Koppen, J. M. (speaker) (6-2-2016). Language Dynamics in the Dutch Golden Age: Negation in the letters of P.C. Hooft, Tin-dag, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) (28-7-2015). How to Use the Book as a Moral Touchstone? The Teaching of Media Wisdom and Morality in Eighteenth-Century Youth Literature, ISECS 2015 conference, Rotterdam.
  • Dietz, F. (speaker) (26-6-2015). Skilled to Read the Book of Nature - Literacy Education in Physico-Theological Youth Literature from England and the Dutch Republic, Knowledgeable Youngsters, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) (30-8-2014). Zeventiende-eeuwse jeugdliteratuur als schrijfwijzer. De verbeelding van het schrift als performatieve kracht, Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw: Een gouden leertijd.
  • Dietz, F. (speaker) (27-3-2014). Visual Experiences in Children’s Catechisms. The Dissemination of Visual Skills among the Young, Renaissance Society of America 2014, New York.
  • Dietz, F. (speaker) (22-9-2012). Hoe verkoop je historische letterkunde? Nederlandse identiteitsvorming van historische teksten tot vandaag, Jubileumcongres LVVN (Landelijke Vereniging voor Neerlandici).
  • Dietz, F. (speaker) (12-1-2012). Linking the Dutch Market to its German Counterpart: The Case of Johannes Boekholt, Crosscurrents in Illustrated Religious Texts in the North of Europe, Utrecht.
  • Dietz, F. (speaker) (21-10-2011). Reading by Writing. Early Modern Reading Practices in Manuscript and Print Culture, Remix in Retrospect: Looking Back to See the Future of Authorship, Amsterdam.
  • Dietz, F. (speaker) & Stronks, E. (speaker) (28-6-2011). Exchange Networks in Emblematics: National Developments in an International Perspective, The Society for Emblem Studies, Ninth International Conference: ‘Looking Back and Looking Forward’, Glasgow.
  • Dietz, F. (speaker) (29-8-2009). Lezen met de pen in de zeventiende eeuw. Bewerkingsprocessen in de katholieke manuscriptcultuur als sporen van leesinterpretaties, Pen, penseel, pers en podium. De medialiteit van cultuur en wetenschap in de zeventiende eeuw. Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw 2009., Utrecht.
  • Dietz, u. (speaker) (21-3-2009). A Catholic Awakening. The Reception of Pia Desideria in the Protestant Northern Netherlands, Fifty-Fifth Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Los Angeles.
  • Dietz, F. (speaker) (29-1-2009). Under the Cover of Augustine. Augustinian Spirituality and Catholic Emblems in the Dutch Republic, Augustine beyond the book, The Hague.
  • Dietz, F. (speaker) (16-1-2009). Geleende vroomheid. Intertekstualiteit als brandpunt van religieuze uitwisseling, Cross-over congres, Katholieke Universiteit Leuven.
  • Dietz, F. (speaker) (20-9-2008). De grenzen voorbij? Katholieke sporen in een verlicht-protestants kinderboek, Grenzeloos. Eerste Graduate Conference voor Letterkundige Neerlandici, Berlijn.
  • Dietz, F. (speaker) (28-7-2008). Pia desideria through children's eyes. The eighteenth-century revival of Pia desideria in a Dutch children's book, Eighth International Conference of the Society for Emblem Studies, Winchester.
  • Dietz, F. (speaker) (22-5-2008). Pia desideria in kinderhanden. De illustraties uit Pia desideria in een achttiende-eeuws kinderboek, Werk in uitvoering, Berlijn.
  • Dietz, F. (speaker) (6-3-2008). Over/lezen (van) emblemen, Boekpresentatie van K. Porteman & M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen (Dordrecht).

  Andere

  • Dietz, F. (organiser) (23-6-2016 - 24-6-2016). Knowledgeable Youngsters Follow-up: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Dietz, F. (organiser) & van Koppen, J. M. (organiser) (16-11-2015). Morfosyntactisch verrijken van historische teksten, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Dietz, F. (organiser) (25-6-2015 - 26-6-2015). Knowledgeable Youngsters, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Dietz, F. (organiser) (12-1-2012 - 13-1-2012). Crosscurrents in Illustrated Religious Texts in the North of Europe, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).

  2012

  • Dietz, F. M. (2012). Literaire levensaders. [Thesis, fully external, Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek]. Utrecht University.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Literatuurgeschiedenis.org
   trekker contentgroep Achttiende Eeuw
  • LitLab (website literatuuronderwijs)
   redactielid
  • Studies in Early Modernity (AUP)
   voorzitter
  • Vooys, tijdschrift voor letteren
   Bestuurslid (secretaris)
  • Tijdschrift Early Modern Low Countries
   redacteur, voorzitter
  • Stichting Early Modern Low Countries
   Doel van de stichting is het financieel onderbrengen van het tijdschrift EMLC.
  • Werkgroep Zeventiende Eeuw (voorzitter)
   DZE organiseert jaarlijkse congressen en geeft twee tijdschriften uit.