Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven

Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publicaties

  2015

  2014

  • Barkhuysen, T., van Emmerik, M. L., van Ettekoven, B. J., Mul, V., Stijnen, R., & de Werd, M. F. J. M. (2014). Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen: studie naar aanleiding van de agenda voor de rechtspraak. Deventer: Kluwer. [details]
  • van Ettekoven, B. J. (2014). Het concentratiebeginsel bij schadebesluiten en in de verzoekschriftenprocedure. In T. W. Franssen, R. D. Harteman, B. J. P. G. Roozendaal, D. van Tilborg, & G. A. van der Veen (Eds.), Op het grensvlak: opstellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels (pp. 133-142). Stichting Instituut voor Bouwrecht. http://www.ibr.nl/publicaties/ibr-publicaties/op-het-grensvlak/ [details]

  2013

  2012

  • van Ettekoven, B. J. (2012). Meer rechtseenheid in het nadeelcompensatierecht? In T. Barkhuysen, W. den Ouden, & M. K. G. Tjepkema (Eds.), Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek (pp. 329-358). (Meijersreeks; No. MI-203). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Ettekoven, B. J., & Ortlep, R. (2012). Zelf in de zaak voorzien en schadevergoeding. Overheid en Aansprakelijkheid, 2012(1), 2-18. Article 2. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B6EAED&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2011

  • Verburg, D. A., & van Ettekoven, B. J. (2011). Uurtje, factuurtje: rekeningrijden bij de bestuursrechter: over kostendekkende griffierechten. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 13(3), 142-157. http://opmaatbestuursrecht.sdu.nl/opmaatbestuursrecht/d/gen/SDU-JBPLUS-20110301 [details]
  • van Ettekoven, B. J. (2011). Effectieve rechtsbescherming door de bestuursrechter: Afdeling bestuursrechtspraak: ‘op weg van goed naar beter'. In H. D. Tjeenk Willink, T. Koopmans, J. T. J. van den Berg, P. van Dijk, W. Sorgdrager, J. H. van Kreveld, L. Y. Gonçalves-Ho Kang You, & A. M. J. Heijmans (Eds.), De Raad van State in perspectief (pp. 293-324). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van Ettekoven, B. J. (2011). Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht. Verkeersrecht, 59(7/8), 208-215. Article 81. [details]
  • van Ettekoven, B. J., van Ravels, B. P. M., & Tjepkema, M. K. G. (2011). Waarom makkelijk als het moeilijk kan? Het vereiste van de processuele connexiteit in het voorstel voor een Wet nadeelcompensatie. Overheid en Aansprakelijkheid, 2011(2), 58-68. [details]

  2010

  • van Ettekoven, B. J. (2010). Rechtseenheid vanuit het perspectief van de rechtbanken: over de toekomstige organisatie van de bestuursrechtspraak. In T. Barkhuysen, W. den Ouden, & J. E. M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 281-297). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van Ettekoven, B. J., & Klap, A. P. (2010). De bestuurlijke lus als rechtelijke (k)lus. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 12(4), 182-199. http://opmaatbestuursrecht.sdu.nl/opmaatbestuursrecht/d/gen/SDU-JBPLUS-20100401 [details]

  2015

  • van Amersfoort, P. J., de Bont, G. J. M. E., van Eijsden, J. A. R., van Ettekoven, B. J., Marres, O. C. R., Peters, F. G. F., & Pieterse, L. J. A. (2015). De belastingkamer van de Hoge Raad: verleden, heden en toekomst - een verkenning: rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak. (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap; No. 255). [Amsterdam]: Vereniging voor Belastingwetenschap. [details]
  • van Ettekoven, B. J. (2015). Rechtseenheid en afstemming tussen de hoogste bestuursrechters. In R. J. N. Schlössels, M. W. C. Feteris, R. J. B. Schutgens, G. Snijders, J. A. F. Peters, & L. A. D. Keus (Eds.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 649-666). Wolters Kluwer. [details]

  2011

  • van Ettekoven, B. J. (2011). De Hoge Raad in 2025: met of zonder cassatie in de bestuursrechtspraak? In A. M. Hol, I. Giesen, & F. G. H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 263-274). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2009

  • van Ettekoven, B. J. (2009). Bestuursrechtspraak voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel van subjectieve rechtsbescherming. In B. J. Schueler, B. J. van Ettekoven, & J. Hoekstra (Eds.), Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (pp. 71-128). (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht; No. 37). Stichting Instituut voor Bouwrecht. [details]

  2017

  • Chavannes, M. E., Loos, M. B. M., Tjong Tjin Tai, T. F. E., Loof, W., Hildebrandt, M., Neppelenbroek, E. D. C., ... Berendsen, E. (2017). Tweede paneldiscussie over privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk preadvies. In Verslag van de op 10 juni 2016 te Haarlem gehouden algemene vergadering over: Homo Digitalis (pp. 55-83). (Handeling Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 146 (2016), No. 2). Deventer: Kluwer. [details]

  2015

  2014

  • van Ettekoven, B. J. (2014). Finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht (deel 1). In R. C. J. Cremers, E. R. Heijmans, Y. Hinnen, A. M. Jansen, & W. H. E. Parlevliet (Eds.), Terecht bouwrecht: over de bijdrage van het recht aan de bouw in de praktijk (pp. 157-176). Kluwer. [details]

  2013

  2012

  • van Ettekoven, B. J., & Lanshage, S. (2012). Verslag VAR/OSR-bijeenkomst 'De toegang tot de rechter in geding?: het wetsvoorstel verhoging griffierechten'. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2012(5/6), 140-144. Article 20. [details]

  2011

  • van Ettekoven, B. J. (2011). Wat is normaal? Van planschade naar nadeelcompensatie. (Oratiereeks; No. 394). Vossiuspers UvA. [details]

  2010

  • van Ettekoven, B. J. (2010). HR (zaaknr. 08/00316, LJN BJ7919: besluit proceskosten bestuursrecht: procesbelang bestuursorgaan bij hoger beroep?). 60-63. Case note on: HR, 27/11/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(5), 1184-1269. [details]
  • van Ettekoven, B. J. (2010). HR (zaaknr. 09/00370, LJN BM7705: proceskosten bezwaarfase: aan Inspecteur te wijten onrechtmatigheid indien deze nalaat met een normale zorgvuldigheid kennis te nemen van de aangifte en als gevolg daarvan een onjuiste aanslag oplegt: zaaknr. 09/00370, LJN BM7705). 301. Case note on: HR, 18/06/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(21), 5178-5186. [details]

  Mediaoptreden

  • van Ettekoven, B. J. (01-01-2010). Gebruik bij planschade regels voor nadeelcompensatie [Print] Staatscourant, 15 dec. 2010, nr 50-2010, p.6. Gebruik bij planschade regels voor nadeelcompensatie.
  • van Ettekoven, B. J. (01-01-2010). 'De onmisbare rechter [Print] Novum, tijdschrift voor de rechtspraak, aug-sept 2010, nr 4, p. 4-9. 'De onmisbare rechter.

  Spreker

  • van Ettekoven, B. J. (speaker) (28-5-2010). Cassatie in de bestuursrechtspraak?, Interventie voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor procesrecht over 'De positie van de Hoge Raad', Boom Juridische uitgevers Den Haag 2010, pag 49 e.v., Amsterdam.
  • van Ettekoven, B. J. (invited speaker) (21-5-2010). De billijkheid van de redelijke termijn, Jaarrede voorzitter VAR, VAR-reeks nr. 143, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2010.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Gemeenschappelijk Hof
   lid van het Gemeenschappelijk Hof per 1-3-2024
  • Rechter-plaatsvervanger ambtenarenzaken
   Rechter-plaatsvervanger ambtenarenzaken
  • Centrale Raad van Beroep
   Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep (sinds 2018)
  • College van Beroep voor bedrijfsleven
   Raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep bedrijfsleven (sinds 2018)