Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. J.B. (Jeroen) Goedkoop

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Bestuurszaken FNWI
Fotograaf: Monique Kooijmans

Bezoekadres
 • Science Park 904
Postadres
 • Postbus 94214
  1090 GE Amsterdam
Social media
 • Profiel

  Jeroen Goedkoop

  Ik ben de FNWI projectleider op het terrein van aansluiting voortgezet onderwijs - FNWI/UvA/hoger onderwijs. Mijn huidige projecten zijn gericht op:

  Inclusiviteit en kansgelijkheid voor vo leerlingen en FNWI studenten. Samen met studentenorganisatie DiversityTalks zet ikeen programma op waarin FNWI studenten werken aan deze thema's. Daartoe ontwikkelen we een studentengemeenschap die binnen de FNWI opleidingen en studievereniging activiteiten ontwikkelen die zorgen voor een meer inclusieve studiecultuur binnen de FNWI. Daarnaast zetten de studenten zich in voor meer kansgelijkheid in de aanvliegrouters naar de FNWI opleidingen. Daarbij gaat het om het terugdringen van de invloed van het prive commerscieel schaduwonderwijs door het opzetten van gratis huiswerk- en examentraining. Dit deel van het programma richt zich op alle 1e generatie studenten in de regio Noord Holland en Flevoland (dus studenten waarvan de ouders zelf geen ho opleiding hebben). In dit programma werken we samen met veel andere partners binnen en buiten de FNWI en UvA. Dit programma wordt financieel ondersteund door een ECHO subsidie en FNWI middelen.

  Vernieuwing lerarenopleiding exacte vakken. Samen met ILO werken we aan de vernieuwing van de beta lerarenopleidingen. Inzet is om een nieuwe master op te richten waarin studenten zich parallel ontwikkelen in één of meer bèta schoolvakken EN de lerarenopleiding. Belangrijkste doel is om studenten uit de brede beta bacheloropleidingen toegang te verlenen tot de lerarenopleiding. Kenmerken zijn: op Science Park, high profile, een duidelijke FNWI atmosfeer, een cohort gevoel

  Regionaal netwerken met het voortgezet onderwijs. De FNWI is al vele jaren lid van Betapartners, een netwerk met 47 scholen en VU BETA dat zich richt op het versterken van het regionale vo onderwijs (vwo en havo). Doelen zijn: onderhouden van kennis en enthousiasme van vo docenten door het aanbieden van masterclasses, netwerkvorming, studiereizen etc. Nevendoel is ook dat docenten het Amsterdamse onderwijsaanbod goed kennen zodat zij een goede gids kunnen zijn voor hun leerlingen, en zo bijdragen aan een betere studiekeuze en verlaging van de studieuitval (30-50% op universiteiten, tot 60% op het HBO!)

   

  Van mei 2013 tot 1 januari 2020 was ik Onderwijsdirecteur van het College of Science waarin 9 bacheloropleidingen van de FNWI in zijn samengebracht. Ik was daarmee eindverantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en het CoS-brede onderwijs (ethiek, reflectie, honours, educatieve minor).  In deze tijd is het aantal studenten in het CoS meer dan verdubbeld, maar tegelijkertijd is de studeerbaarheid van de opleidingen enorm verbeterd. Mijn belangrijkste actie was het bij elkaar brengen van de opleidingsdirecteuren waardoor de opleidingen van elkaar zijn gaan leren.

  Ik heb daarbij bij alle opleidingen gezorgd voor de invoering van vaardighedenprogrammas onder leiding van een coordinator. Deze organiseren ook de tutoraatsprogrammas gericht op de goede aansluiting van vo op ons onderwijs. We hebben ook Orientatieprogrammas ontwikkeld die studenten begeleiden in hun persooonlijke en onderwijsontwikkeling naar de toekomst. 

  Ik noem mijzelf de grootvader van het FNWI onderwijssysteem Datanose  door de toen tweede jaars student Wiskunde Gerrit Oomens vier jaar lang te begeleiden in de ontwikkeling van zijn systeem.

  Ik gaf daarmee ook leiding aan de afdeling CoS die  onderwijspersoneel huisvest waarin de andere FNWI afdelingen niet kunnen voorzien, in totaal ongeveer 80 fte. 


  Tot 2015 was ik daarnaast Universitair Hoofddocent bij het van der Waals Zeeman Instituut voor Experimentel Natuurkunde van het Institute of Physics, zie verder onder Onderzoek.

  College of Science
 • Onderzoek

  Na een PhD in Nijmegen over het benutten van polarizatie van Rontgenstraling voor het onderzoek van magenetische materialen en een postdoc bij de VU heb ik zes jaar gewerkt bij ESRF, Grenoble. 

  Vanaf 1998 werk ik aan de UvA als groepsleider in een nieuwe groep X-ray scattering & Spectroscopy, waarbij het maken en karakterizeren van dunne magnetische lagen een belangrijke ondersteundende activiteit was. Het onderzoek zelf werd verricht bij synchrotroncentra in Grenoble, Berlijn en Hamburg. De ontwikkeling van geavanceerde apparatuur voor dit onderzoek is altijd een belangrijk aspect geweest. De meest recente beschrijving kan hier gevonden worden.

  Het vijfde en laatste proefschrift dat onder mijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen is in 2016 verdedigd door dr Bo Shi.

  Zie de links hieronder voor een publicatieoverzicht.

  publicatie en citatieoverzicht google scholar
 • Publicaties

  2013

  • Huijben, M., Koster, G., Kruize, M. K., Wenderich, S., Verbeeck, J., Bals, S., ... Rijnders, G. (2013). Defect engineering in oxide heterostructures by enhanced oxygen surface exchange. Advanced Functional Materials, 23(42), 5240-5248. https://doi.org/10.1002/adfm.201203355 [details]

  2012

  • Koepernik, K., Johnston, S., van Heumen, E., Huang, Y., Kaas, J., Goedkoop, J. B., Golden, M. S., & van den Brink, J. (2012). Surface adatom conductance filtering in scanning tunneling spectroscopy of Co-doped BaFe2As2 iron pnictide superconductors. Physical Review Letters, 109(12), [127001]. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.127001 [details]

  2011

  • Konings, S., Schüßler-Langeheine, C., Ott, H., Weschke, E., Schierle, E., Zabel, H., & Goedkoop, J. B. (2011). Magnetic Domain Fluctuations in an Antiferromagnetic Film Observed with Coherent Resonant Soft X-Ray Scattering. Physical Review Letters, 106(7). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.077402 [details]
  • Massee, F., de Jong, S., Huang, Y., Siu, W. K., Santoso, I., Mans, A., ... Golden, M. S. (2011). Bilayer manganites reveal polarons in the midst of a metallic breakdown. Nature Physics, 7, 978-982. https://doi.org/10.1038/NPHYS2089 [details]
  • van Heumen, E., Vuorinen, J., Koepernik, K., Massee, F., Huang, Y., Shi, M., Klei, J., Goedkoop, J., Lindroos, M., van den Brink, J., & Golden, M. S. (2011). Existence, character and origin of surface-related bands in the high temperature iron pnictide superconductor BaFe2-xCoxAs2. Physical Review Letters, 106(2), [027002]. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.027002 [details]

  2010

  • Massee, F., Huang, Y. K., Kaas, J., van Heumen, E., de Jong, S., Huisman, R., ... Golden, M. S. (2010). Pseudogap-less high-Tc superconductivity in BaCoxFe2−xAs2. Europhysics Letters, 92(5), 57012. https://doi.org/10.1209/0295-5075/92/57012 [details]
  • de Jong, S., van Heumen, E., Thirupathaiah, S., Huisman, R., Massee, F., Goedkoop, J. B., Ovsyannikov, R., Fink, J., Dürr, H. A., Gloskovskii, A., Jeevan, H. S., Gegenwart, P., Erb, A., Patthey, L., Shi, M., Follath, R., Varykhalov, A., & Golden, M. S. (2010). Droplet-like Fermi surfaces in the anti-ferromagnetic phase of EuFe2As2, an Fe-pnictide superconductor parent compound. Europhysics Letters, 89(2), 27007. https://doi.org/10.1209/0295-5075/89/27007 [details]

  2009

  • Massee, F., Huang, Y., Huisman, R., de Jong, S., Goedkoop, J. B., & Golden, M. S. (2009). Nanoscale superconducting-gap variations and lack of phase separation in optimally doped BaFe1.86Co0.14As2. Physical Review B, 79(22), 220517(R). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.220517 [details]
  • Massee, F., de Jong, S., Huang, Y., Kaas, J., van Heumen, E., Goedkoop, J. B., & Golden, M. S. (2009). Cleavage surfaces of the BaFe2−xCoxAs2 and FeySe1−xTex superconductors: A combined STM plus LEED study. Physical Review B, 80(14), 140507(R). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.140507 [details]
  • de Jong, S., Huang, Y., Huisman, R., Massee, F., Thirupathaiah, R., Gorgoi, M., ... Golden, M. S. (2009). High-resolution, hard x-ray photoemission investigation of BaFe2As2: Moderate influence of the surface and evidence for a low degree of Fe 3d-As 4p hybridization of electronic states near the Fermi energy. Physical Review B, 79(11), 115125. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.115125 [details]
  • de Jong, S., Massee, F., Huang, Y., Gorgoi, M., Schaefers, F., Fink, J., ... Golden, M. S. (2009). High-resolution hard x-ray photoemission investigation of La2−2xSr1+2xMn2O7 (0.30<=x<0.50): Microscopic phase separation and surface electronic structure of a bilayer colossal magnetoresistance manganite. Physical Review B, 80(20), 205108. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.205108 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden