Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) van Henten

Religiewetenschappen, in het bijzonder Jodendom en christendom in de oudheid
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: D1.11A
Postadres
 • Postbus 1622
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Opleiding en functie

  Jan Willem van Henten studeerde geschiedenis en theologie in Leiden, met specialisaties in oude geschiedenis, Jodendom in de Tweede Tempel periode en Nieuwe Testament. Hij promoveerde in 1986 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift "De Joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde: een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën". Voor zijn hoogleraarschap aan de UvA was hij universitair docent Jodendom en Nieuwe Testament aan de UvA, de UL en de UU. Per 1 augustus 1993 is hij hoogleraar Uitlegging van het Nieuwe Testament, vroeg-christelijke letterkunde en Hellenistisch-Joodse literatuur. Vanaf 1 augustus 2008 is hij tevens directeur van de Graduate School for Humanities en vice-decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen.

  Education and position

  Jan Willem van Henten studied History and Theology  at Leiden University, specializing in Ancient History, Judaism in the Second Temple Period and New Testament. His PhD (Leiden 1986) concerns martyrdom and the construction of Jewish identity in 2 and 4 Maccabees. He taught Judaism and New Testament at the Universities of Amsterdam, Leiden and Utrecht and is full professor of New Testament, Early Jewish and Early Christian Literature at the University of Amsterdam since 1993. He is currently also director of the Graduate School for Humanities and vice-dean of the Faculty of Humanities.

  Onderwijs en onderzoek

  Zijn onderwijs betreft de inleiding tot en de uitleg van de Bijbel, de geschiedenis, godsdienst en literatuur van het jodendom en het Nieuwe Testament met de ontstaansgeschiedenis van het christendom. Hij draagt bij aan het MA-programma van Religiestudies (de MA Biblical Studies en een module over religie, geweld en conflictbeheersing. het MA-programma Jewish Studies. Zijn onderzoeksprojekten betreffen de joodse literatuur uit de oudheid, met name een commentaar op Joodse oudheden 15-17 van de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (voor het Brill Josephus project), martelaarschap bij Joden en christenen en de receptie van de Bijbel in de hedendaagse cultuur.

  Teaching and research

  His courses concern the introduction to and interpretation of the Bible, the history, religion and literature of Judaism as well as the New Testament and Christian origins. He contributes to the MA-programme in Religious Studies (including the English taught programme in Biblical Studies and a course on religion andviolence). His research projects concern Jewish literature fromantiquity, especially a commentary on  Jewish Antiquities 15-17 by the Jewish historian Flavius Josephus (in preparation for the Brill Josephus project), martyrdom among Jews and Christians, as well as the reception of the Bible in contemporary culture.

  Department/Afdeling

 • Publicaties

  2023

  • Avemarie, F., van Henten, J. W., & Furstenberg, Y. (2023). Jewish Martyrdom in Antiquity: From the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud . (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum; Vol. 17). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004538269 [details]
  • Bay, C., & van Henten, J. W. (2023). Exempla in 1 Maccabees and Josephus’ Bellum Judaicum: Doing Jewish Exemplarity in the Greco-Roman World. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period. Advance online publication. https://doi.org/10.1163/15700631-bja10082
  • van Henten, J. W. (2023). Die Offenbarung als jüdische Schrift. In W. Kraus, J. Raithel, A. Töllner, & M. Tilly (Eds.), Das Neue Testament jüdisch Erklärt : In der Diskussion (pp. 104-111). Deutsche Bibelgesellschaft. [details]
  • van Henten, J. W. (2023). Dividing the Red Soup: an Antimodel in Bruce Almighty. In A. Bowden, J.-A. Brant, E. Kobel, & M. Warren (Eds.), The Ties That Bind: Negotiating Relationships in Early Jewish and Christian Texts, Contexts, and Reception History: Essays in Honor of Adele Reinhartz (pp. 181–188).
  • van Henten, J. W. (2023). Fundamentals of Self-Government in Ancient Jewish Writing 4 Maccabees. In D. Krüger, C. Mohamad-Klotzbach , & R. Pfeilschifter (Eds.), Local Self-Governance in Antiquity and in the Global South: Theoretical and Empirical Insights from an Interdisciplinary Perspective (pp. 159–176). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110798098-008 [details]
  • van Henten, J. W. (2023). God in the second book of Maccabees: The connection between words and deeds. In die Skriflig/In Luce Verbi , 57(1), Article a2949. https://doi.org/10.4102/ids.v57i1.2949 [details]
  • van Henten, J. W. (2023). Jerusalem in 1 and 2 Maccabees: Perceived, Conceived, Biblicised and Personlised Space. Religion in the Roman Empire , 9(1), 71-95. https://doi.org/10.1628/rre-2023-0007 [details]
  • van Henten, J. W. (2023). Jewish Studies. NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 77(4), 293-294. https://doi.org/10.5117/Ntt2023.4.009.hENt

  2022

  • van Henten, J. W. (2022). Characters, Emotions, and Enargeia in 2 Maccabees. In M. de Bakker, B. van den Berg, & J. Klooster (Eds.), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond: Studies in Honour of Irene de Jong (pp. 508-519). (Mnemosyne Supplements ; Vol. 451). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004506053_034 [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Coping with Revelation 2:20-23. In M. Klinker-De Klerck, A. den Heyer, & J. van Nes (Eds.), Troubling Texts in the New Testament: Essays in honour of Rob van Houwelingen (pp. 365-385). (Contributions to biblical exegesis and theology ; Vol. 113). Peeters. [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Introduction. In J. W. van Henten (Ed.), The Books of Maccabees: Literary, Historical, and Religious Perspectives (pp. XI-XXII). (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; Vol. 328). Peeters. [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Josephus. In T. Kaizer (Ed.), A Companion to the Hellenistic and Roman Near East (pp. 67-76). (Blackwell companions to the ancient world). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119037354.ch7 [details]
  • van Henten, J. W. (2022). New Perspectives on 1–4 Maccabees. In J. W. van Henten (Ed.), The Books of Maccabees: Literary, Historical, and Religious Perspectives (pp. 3-37). (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; Vol. 328). Peeters. [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Patterns of Christian reinterpretations of the Maccabean martyrdoms. In J. M. G. Barclay, & K. Crabbe (Eds.), The Reception of Jewish Traditions in the Social Imagination of the Early Christians (pp. 87-106). (The Reception of Jesus in the First Three Centuries ; Vol. 8). T&T Clark. https://doi.org/10.5040/9780567696014.ch-005 [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Personification of empire and Israel and the role of appearance and speech in the Judith story. Hervormde Teologiese Studies, 78(1), Article a7564. Advance online publication. https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7564 [details]
  • van Henten, J. W. (2022). Reports about the Maccabean Martyrs in Jewish and Christian Reception. In M. Meiser, & F. Wilk (Eds.), Die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Septuaginta (pp. 255-265). (Handbuch zur Septuaginta : LXX.H; Vol. 6). Gütersloher Verlagshaus. [details]
  • van Henten, J. W., & Huitink, L. (2022). Josephus. In M. de Bakker, & I. J. F. de Jong (Eds.), Speech in Ancient Greek Literature (pp. 350-374). (Studies in Ancient Greek Narrative; Vol. 5), (Mnemosyne. Supplements; Vol. 448). Brill. Advance online publication. https://doi.org/10.1163/9789004498815_018 [details]

  2021

  • Van Henten, J. W. (2021). [Review of: S.M. Ehorn (2020) 2 Maccabees 1-7: A Handbook on the Greek Text]. Review of Biblical Literature. https://www.sblcentral.org/API/Reviews/1000061_71746.pdf [details]
  • van Henten, J. W. (2021). 4 Maccabees. In G. S. Oegema (Ed.), The Oxford Handbook of the Apocrypha (pp. 200-216). (Oxford handbooks online. Religion). Oxford University Press. [details]
  • van Henten, J. W. (2021). Commemorating First World Soldiers as Martyrs. In A. Brenner-Idan, & G. A. Yee (Eds.), Samuel, Kings, Chronicles, Ezra-Nehemiah: Volume 2 (pp. 83-105). (Texts@Contexts; Vol. 8). T&T Clark. https://doi.org/10.5040/9780567701176, https://doi.org/10.5040/9780567701176.0012 [details]
  • van Henten, J. W. (2021). Perspectives on Power and the New Testament. In P. G. R. de Villiers, & A. B. Merz (Eds.), Power in the New Testament (pp. 3-20). (Contributions to Biblical Exegesis & Theology; Vol. 107). Peeters. [details]
  • van Henten, J. W. (2021). The Use of Νοῦς in Flavius Josephus. In J. Frey, & M. Nägele (Eds.), Der Nous bei Paulus und in seiner Umwelt: Griechisch-römische, frühjüdische und frühchristliche Perspektiven (pp. 151-172). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; Vol. 464). Mohr Siebeck. https://doi.org/10.1628/978-3-16-160232-0 [details]
  • van Henten, J. W. (2021). [Review of: J. Magness (2019) Masada: From Jewish Revolt to Modern Myth]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 52(1), 145-147. https://doi.org/10.1163/15700631-12511310 [details]
  • van Henten, J. W. (2021). [Review of: V. Glissmann (2019) Out of Exile, not out of Babylon: The Diaspora Theology of the Golah]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 52(3), 463-464. Advance online publication. https://doi.org/10.1163/15700631-12511324 [details]

  2020

  • Saloul, I., & van Henten, J. W. (Eds.) (2020). Martyrdom: Canonisation, Contestation and Afterlives. (Heritage and Memory Studies). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462988187 [details]
  • van Henten, J. W. (2020). Commemorating World War I Soldiers as Martyrs. In I. Saloul, & J. W. van Henten (Eds.), Martyrdom: Canonisation, Contestation and Afterlives (pp. 153-179). (Heritage and Memory Studies). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462988187 [details]
  • van Henten, J. W. (2020). Herod's Law against Theft in its Literary, Legal and Historical Contexts. Jewish Studies : an Internet Journal, 19. http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ19/van_henten.pdf [details]
  • van Henten, J. W. (2020). Review of Martin Friis, Image and Imitation: Josephus’ Antiquities 1–11 and Greco-Roman Historiography. Review of Biblical Literature, (April 3, 2020).
  • van Henten, J. W. (2020). Testimonium Flavianum. In H. K. Bond (Ed.), The Reception of Jesus in the First Three Centuries: From Paul to Josephus : literary receptions of Jesus in the first century CE (Vol. 1, pp. 365-370). T&T Clark. [details]
  • van Henten, J. W. (2020). Θρησκεία in Philo and Josephus: Worship, Virtue, or Religion? Studia Philonica Annual, 32, 137-155. https://doi.org/10.2307/j.ctv1fx4hff.11 [details]
  • van Henten, J. W., & Saloul, I. (2020). Introduction. In I. Saloul, & J. W. van Henten (Eds.), Martyrdom: Canonisation, Contestation and Afterlives (pp. 11-31). (Heritage and Memory Studies). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462988187 [details]

  2019

  • Walvoort, H. C., & van Henten, J. W. (2019). The Re-Interpretation of the Maccabean Mother and her Sons by Frater Magdalius Iacobus Gaudensis in the Framework of the Cult of the Maccabees in Cologne. Lias, 46(1), 1-28. https://doi.org/10.2143/LIAS.46.1.3286809 [details]
  • van Henten, J. W. (2019). Maccabees. Christianity. In C. Helmer, G. S. Helft, & N. Rupschus (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception. - 17: Lotus-Masrekah (pp. 312-314). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.maccabees [details]
  • van Henten, J. W. (2019). Martyr, Martyrdom. Judaism. A: Second Temple and Hellenistic Judaism. In C. Helmer, G. S. Helft, & N. Rupschus (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception. - 17: Lotus-Masrekah (pp. 1066-1070). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.martyrmartyrdom [details]
  • van Henten, J. W. (2019). Martyr: Title and First World War Context. In A. Mein, N. MacDonald, & M. A. Collins (Eds.), The First World War and the Mobilization of Biblical Scholarship (pp. 207-224). (Scriptural Traces: Critical Perspectives on the Reception and Influence of the Bible; Vol. 15), (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies; Vol. 691). T&T Clark. [details]
  • van Henten, J. W. (2019). [Review of: L. DiTommaso, M. Henze, W. Adler (2018) The Embroidered Bible: Studies in Biblical Apocrypha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone. Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha, Vol. 26]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 50(2), 281-283. https://doi.org/10.1163/15700631-12502001 [details]
  • van Henten, J. W. (2019). [Review of: M. Karrer (2017) Johannesoffenbarung – Teilband 1, Offb 1,1-5,14 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament Band XXIV/1).]. Biblica, 100(4), 628-631. https://doi.org/10.2143/BIB.100.4.3287301 [details]

  2018

  • van Henten, J. W. (2018). Abel J. Herzberg’s The Memoirs of King Herod: The Interaction between a Tragic Tyrant and His Subjects. In M. L. Satlow (Ed.), Strength to Strength: Essays in Honor of Shaye J.D. Cohen (pp. 631-650). (Brown Judaic studies; No. 363). Brown Judaic Studies. [details]
  • van Henten, J. W. (2018). Josephus as Narrator. In E-M. Becker, & J. Rüpke (Eds.), Autoren in religiösen literarischen Texten der späthellenistischen und frühkaiserzeitlichen Welt: Zwölf Fallstudien (pp. 121-150). (Culture, religion, and politics in the Greco-Roman world; Vol. 3). Mohr Siebeck. https://doi.org/10.1628/978-3-16-156138-2 [details]
  • van Henten, J. W. (2018). Self-sacrifice and Substitution in Greek and Roman Literature. In M. Hüttenhof, W. Kraus, & K. Meyer (Eds.), “… mein Blut für Euch”: Theologische Perspektiven zum Verständnis des Tode Jesu Heute (pp. 61-89). Vandenhoeck & Ruprecht. [details]
  • van Henten, J. W. (2018). [Review of: J. Dietrich (2017) Der Tod von eigener Hand. Studien zum Suizid im Alten Testament, Alten Ägypten und Alten Orient]. Theologische Literaturzeitung, 143(1), 48-49. http://www.thlz.com/artikel/19967 [details]
  • van Henten, J. W., & Huitink, L. (2018). Josephus. In K. De Temmerman, & E. van Emde Boas (Eds.), Characterization in Ancient Greek Literature (pp. 251-270). (Studies in Ancient Greek Narrative; Vol. 4), (Mnemosyne. Supplements; Vol. 411). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004356313_016 [details]

  2017

  • van Henten, J. W. (2017). Josephus on the Temple from a Post-70 Perspective. In J. Schwartz, & P. J. Tomson (Eds.), Jews and Christians in the First and Second Centuries: The Interbellum 70-132 CE (pp. 357-377). (Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum; Vol. 15). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004352971_019 [details]
  • van Henten, J. W. (2017). Masada World Heritage Site: Josephus the Narrator Defeated. In J. Baden, H. Najman, & E. Tigchelaar (Eds.), Sibyls, Scriptures, and Scrolls: John Collins at seventy (Vol. 2, pp. 1330-1346). (Supplements to the Journal for the study of Judaism; Vol. 175). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004324749_070 [details]
  • van Henten, J. W. (2017). Negative Peace Re-Assessed: The Case of Herod the Great. In R. Zimmermann, & S. Joubert (Eds.), Biblical Ethics and Application: Purview, validity, and relevance of Biblical texts in ethical discourse (pp. 63-74). Mohr Siebeck. [details]
  • van Henten, J. W. (2017). The Maccabean Martyrs as Models in Early Christian Writings. In D. J. Wertheim (Ed.), The Jew as Legitimation: Jewish-Gentile Relations Beyond Antisemitism and Philosemitism (pp. 17-32). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42601-3_2 [details]
  • van Henten, J. W. (2017). Time as a Narrative Tool in 2 Maccabees. In F. Avemarie, P. Bukovec, S. Krauter, & M. Tilly (Eds.), Die Makkabäer (pp. 85-106). Mohr Siebeck. [details]
  • van Henten, J. W. (2017). Violence in Revelation. In A. Y. Collins (Ed.), New perspectives on the Book of Revelation (pp. 49-77). (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium; Vol. 291). Peeters. [details]

  2016

  2015

  • van Henten, J. W. (2015). Hannah and her Seven Sons. Judaism and Christianity. In H-J. Klauck, D. Allison, & C. Helmer (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception. - 11: Halah-Hizquni (pp. 244-248). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.hannahandhersevensons [details]
  • van Henten, J. W. (2015). Josephus, fifth evangelist, and Jesus on the Temple. Hervormde Teologiese Studies, 71(1), Article 2944. https://doi.org/10.4102/hts.v71i1.2944 [details]
  • van Henten, J. W. (2015). The World Leader from the Land of the Jews: Josephus, Jewish War 6.300-315; Tacitus, Histories 5.13; and Suetonius, Vespasian 4.5. In G. H. van Kooten, & P. Barthel (Eds.), The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy (pp. 359-386). (Themes in Biblical Narrative; No. 19). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004308473_016 [details]
  • van Henten, J. W. (2015). Words and Deeds: Seduction and Power in Judith and Death Proof. In A. Brenner-Idan, & H. Efthimiades-Keith (Eds.), Tobit und Judith (pp. 226-241). (The Feminist Companion to the Bible; No. 20). Bloomsbury. [details]
  • van Henten, J. W., & Mulders, E. (2015). Hannah and her Seven Sons. Visual Art. In H-J. Klauck, D. Allison, & C. Helmer (Eds.), The Encyclopedia of the Bible and its Reception. - 11: Halah-Hizquni (pp. 248-251). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.hannahandhersevensons [details]

  2014

  • van Henten, J. W. (2014). Flavius Josephus: Translation and commentary. - Vol. 7B: Judean antiquities 15. Leiden: Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2014). Masada als werelderfgoedlocatie: de verteller Josephus verslagen. Lampas, 47(3), 263-278. [details]

  2013

  • van Henten, J. W., & Verheyden, J. (2013). Introduction. In J. W. van Henten, & J. Verheyden (Eds.), Early Christian ethics in interaction with Jewish and Greco-Roman contexts (pp. 1-16). (Studies in theology and religion; No. 17). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004242159_002 [details]

  2012

  • Huitink, L., & van Henten, J. W. (2012). Josephus. In I. J. F. de Jong (Ed.), Space in ancient Greek literature (pp. 199-217). (Studies in Ancient Greek Narrative; Vol. 3), (Mnemosyne. Supplements; Vol. 339). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004224384_012 [details]
  • van Henten, J. W. (2012). Noble death and martyrdom in antiquity. Ancient Judaism and Early Christianity, 80, 85-110. [details]
  • van Henten, J. W. (2012). Religie en macht: theoretische invalshoeken in verband met het Nieuwe Testament. Hervormde Teologiese Studies, 68(1), 1068. Article 1068. https://doi.org/10.4102/hts.v68i1.1068 [details]
  • van Henten, J. W. (2012). Religion, bible and violence. Studies in Theology and Religion: STAR, 16, 3-21. [details]
  • van Henten, J. W. (2012). The Passio Perpetuae and Jewish martyrdom: the motif of motherly love. In J. N. Bremmer, & M. Formisano (Eds.), Perpetua’s passions: multidisciplinary approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis (pp. 118-133). Oxford University Press. [details]
  • van Henten, J. W. (2012). The concept of martyrdom in Revelation. In J. Frey, J. A. Kelhoffer, & F. Tóth (Eds.), Die Johannesapokalypse: Kontexte - Konzepte - Rezeption (pp. 587-618). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; No. 287). Mohr Siebeck. [details]

  2011

  • van Henten, J. W. (2011). 'Knowing everything’ in the Gospel of John and in Josephus: the case of Manaemus. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 65(3), 195-211. [details]
  • van Henten, J. W. (2011). 1-4 Maccabees. Oxford Bibliographies, Biblical Studies. https://doi.org/10.1093/OBO/9780195393361-0041 [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Anti-Judaïsme in ‘n Joodse teks? Die geval van Openbaring. Scripta, 108(1), 282-293. https://doi.org/10.7833/108-1-3 [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Barbarism and the word group βάρβαρος etcetera in the Septuagint. In J. Joosten, & E. Bons (Eds.), Septuagint vocabulary: pre-history, usage, reception (pp. 87-100). (Society of Biblical Literature: Septuagint and cognate studies; No. 58). Society of Biblical Literature. [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Constructing Herod as a tyrant: assessing Josephus’ parallel passages. Journal for the Study of Judaism. Supplement, 146, 193-216. https://doi.org/10.1163/ej.9789004191266.i-438.83 [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Jesus als Märtyrer. In S. Horsch, & M. Treml (Eds.), Grenzgänger der Religionskulturen: Kulturwissenschaftliche Beiträge zu Gegenwart und Geschichte der Märtyrer (pp. 47-64). Wilhelm Fink. [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Martyrium II (ideengeschichtlich). In G. Schöllgen, H. Brakmann, S. de Blaauw, T. Fuhrer, K. Hoheisel, W. Löhr, & W. Speyer (Eds.), Reallexikon für Antike und Christentum: Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt. - Bd. XXIV (pp. 300-325). Anton Hiersemann. [details]
  • van Henten, J. W. (2011). Rebellion under Herod the Great and Archelaus: prominent motifs and narrative function. Journal for the Study of Judaism. Supplement, 154, 241-270. https://doi.org/10.1163/9789004216693_009 [details]

  2010

  • ter Borg, M. B., & van Henten, J. W. (2010). Introduction. In M. B. ter Borg, & J. W. van Henten (Eds.), Powers: religion as a social and spiritual force (pp. 1-19, 293-294). (The future of the religious past). Fordham University Press. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). Blaming the women: women at Herod’s court in Josephus’s Jewish Antiquities 15.23-231. In S. P. Ahearne-Kroll, P. A. Holloway, & J. A. Kelhoffer (Eds.), Women and gender in ancient religions: interdisciplinary approaches (pp. 153-175). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; No. 263). Mohr Siebeck. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). Fourth Book of Maccabees. In J. J. Collins, & D. C. Harlow (Eds.), The Eerdmans dictionary of early Judaism (pp. 909-910). Eerdmans. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). Martyrdom. Oxford Bibliographies, Biblical Studies. https://doi.org/10.1093/OBO/9780195393361-0132 [details]
  • van Henten, J. W. (2010). Martyrdom. In J. J. Collins, & D. C. Harlow (Eds.), The Eerdmans dictionary of early Judaism (pp. 917-919). Eerdmans. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). The Christianization of the Maccabean martyrs: the case of Origen. In J. Leemans (Ed.), Martyrdom and persecution in late antique Christianity: festschrift Boudewijn Dehandschutter (pp. 333-351). (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium; No. 241). Peeters. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). The reception of Daniel 3 and 6 and the Maccabean martyrdoms in Hebrews 11:33-38. In J. Dijkstra, J. Kroesen, & Y. Kuiper (Eds.), Myths, martyrs, and modernity: studies in the history of religions in honour of Jan N. Bremmer (pp. 359-377). (Numen book series; No. 127). Brill. [details]

  2009

  2008

  • van Henten, J. W. (2008). Balaam in Revelation 2:14. In G. H. van Kooten, & J. van Ruiten (Eds.), The prestige of the pagan prophet Balaam in Judaism, early Christianity and Islam (pp. 247-263). (Themes in biblical narrative; No. 11). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2008). Jüdisches Märtyrertum und der Tod Jesu. In L. Doering, H-G. Waubke, & F. Wilk (Eds.), Judaistik und neutestamentliche Wissenschaft : Standorte-Grenzen-Beziehungen (pp. 146-172). (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; No. 226). Vandenhoeck & Ruprecht. [details]
  • van Henten, J. W. (2008). Matthew 2:16 and Josephus’ portrayals of Herod. In R. Buitenwerf, H. W. Hollander, & J. Tromp (Eds.), Jesus, Paul, and early Christianity: studies in honour of Henk Jan de Jonge (pp. 101-122). (Supplements to Novum Testamentum; No. 130). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2008). Perversions of food: Revelation and 'eXistenZ'. In S. Shepherd (Ed.), Images of the Word: Hollywood's Bible and beyond (pp. 61-81). (Semeia Studies; No. 54). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2008). The Panegyris in Jerusalem: responses to Herod’s initiative (Josephus, Antiquities 15.268-291). In A. Houtman, A. de Jong, & M. Misset-van de Weg (Eds.), Empsychoi Logoi: religious innovations in antiquity : studies in honour of Pieter Willem van der Horst (pp. 151-173). (Ancient Judaism and early Christianity; No. 73). Brill. [details]

  2007

  • van Henten, J. W. (2007). Noble death in Josephus: just rhetoric? Journal for the Study of Judaism. Supplement, 110, 195-218.
  • van Henten, J. W. (2007). Royal Ideology: 1 and 2 Maccabees and Egypt. In J. Aitken, J. Dines, S. Pearce, & T. Rajak (Eds.), Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers (pp. 265-282). University of California Press.
  • van Henten, J. W. (2007). The Hasmonaean Period. In M. Bockmuehl, & J. Carleton Paget (Eds.), Redemption and Resistance, The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity (pp. 15-28). London/New York: T & T Clark International.
  • van Henten, J. W., & Huitink, L. (2007). Josephus. In I. J. F. de Jong, & R. Nünlist (Eds.), Time in Ancient Greek Literature (pp. 213-230). (Studies in Ancient Greek Narrative; Vol. 2), (Mnemosyne. Supplements; Vol. 291). Brill. https://doi.org/10.1163/9789047422938_015 [details]

  2006

  • van Henten, J. W. (2006). Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12-13. In D. Barr (Ed.), The Reality of Apocalypse: Rhetoric and Politics in the Book of Revelation (pp. 181-203). Georgia: Atlanta. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Judas the Maccabee's Dream (2 Macc. 15:11-16) and the Egyptian King's Sickle Sword. Zutot, (2004), 8-15. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Playing God in the Movies: Bruce Almighty and the Preposterous History of Genesis 1:26-27. In A. Hunter, & C. VanderStichele (Eds.), Creation and Creativity: From Genesis to Genetics and Back (pp. 125-141). Sheffield: Amsterdam Studies in the Bible and Religion 1. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Ruler or God? The Demolition of Herod's Eagle. In J. Fotopoulos (Ed.), New Testament and Early Christian Literature in Greco-Roman Context: Studies in Honor of David E. Aune (pp. 257-286). Leiden: Brill. [details]
  • van Henten, J. W., & Avemarie, F. (2006). Il martirio volontario come sfida. Cristianesimo nella storia, 37, 31-66. [details]

  2022

  • van Henten, J. W. (2022). [Review of: P. Schäfer (2020) Two Gods in Heaven : Jewish Concepts of God in Antiquity]. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 76(2), 168-169. https://doi.org/10.5117/NTT2022.2.008.HENT [details]
  • van Henten, J. W. (2022). [Review of: V. Hunink (2021) Acta Martyrum Scillitanorum : A Literary Commentary]. Annali di Storia dell’Esegesi, 39(1), 265-266. [details]
  • van Henten, J. W. (2022). [Review of: É. Rebillard (2021) The Early Martyr Narratives: Neither Authentic Accounts nor Forgeries]. Review of Biblical Literature, 2022(4). Advance online publication. [details]

  2020

  • van Henten, J. W. (2020). [Review of: S. Swoboda (2019) Leben nach dem Tod : Josephus im Kontext antiker Geschichtsschreibung]. Theologische Literaturzeitung, 145(10), 919-920. http://www.thlz.com/artikel/21655 [details]

  2018

  2017

  2015

  • van Henten, J. W. (2015). The Demolition of Herod’s Eagle. In N. Förster, & J. C. de Vos (Eds.), Juden und Christen unter römischen Herrschaft: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in den ersten beiden Jahrhunderten n.Chr. (pp. 175-186). Vandenhoeck & Ruprecht. http://www.v-r.de/de/juden_und_christen_unter_roemischer_herrschaft/t-1/1037830/ [details]
  • van Henten, J. W. (2015). The Intertextual Nexus of Revelation and Graeco-Roman Literature. In S. Alkier, T. Hieke, & T. Nicklas (Eds.), Poetik und Intertextualität der Joahnnesapokalypse (pp. 395-422). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; No. 346). Mohr Siebeck. [details]

  2013

  • van Henten, J. W. (2013). Het loflied voor Judas Makkabeüs in 1 Makkabeeën 3:3-9. In P. J. van Midden (Ed.), Deuterocanonieke boeken (pp. 39-46, 133). (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de bijbel en zijn tradities; No. 28). Uitgeverij 2VM. [details]

  2012

  • de Villiers, P. G. R., & van Henten, J. W. (2012). Coping with violence in the New Testament. (Studies in theology and religion; No. 16). Leiden: Brill. [details]

  2010

  • ter Borg, M. B., & van Henten, J. W. (2010). Powers: religion as a social and spiritual force. (The future of the religious past). New York, NY: Fordham University Press. [details]
  • van Henten, J. W. (2010). Jesus as martyr. In J. H. Ellens (Ed.), The healing power of spirituality: how faith helps humans thrive. - Vol. 1: Personal spirituality (pp. 170-188). (Psychology, religion, and spirituality). Praeger/ABC-CLIO. [details]

  2007

  • van Henten, J. W. (2007). Second Temple Studies. London: Continuum Press.

  2006

  • Buitenwerf, R. (Ed.), van Henten, J. W. (Ed.), & de Jong-van den Berg, N. (2006). Ambacht en wetenschap: elf wetenschappers over De Nieuwe Bijbelvertaling . Uitgeverij NBG. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Studies in Theology and Religion (STAR). Assen: Van Gorcum. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Dragon myth and imp[erial ideology in Revelation 12-13. In D. Barr (Ed.), The reality of apocalypse. rhetoric and politics in the Book of Revelation (pp. 181-203). (Society of biblical literature symposium series; No. 39). Society of Biblical Literature. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Judas the Maccabee's dream (2 Macc. 15:11-16) and the Egyptian King's Sickle Sword. Zutot, 6, 8-15. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Namen doen er toe: bijbelse namen en transculturatie. In R. Buitenwerf, J. W. van Henten, & N. de Jong-Van den Berg (Eds.), Tussen ambacht en wetenschap: vertaalanalyses bij de Nieuwe Bijbelvertaling (pp. 91-104). Heerenveen: Jongbloed. [details]
  • van Henten, J. W. (2006). Ruler or God? The demolition of Herod's eagle. In J. Fotopoulos (Ed.), The New Testament and early Christian literature in Greco-Roman context. Studies in honor of David E. Aune (pp. 257-286). (Supplements to Novum Testamentum; No. 122). Brill. [details]

  2022

  • van Henten, J. W. (2022). De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: Een tragische koning. [details]

  2019

  • van Henten, J. W. (2019). Θρησκεία in Josephus: religie? Frons, 39(5), 15-17. [details]

  2018

  • van Henten, J. W. (2018). Violence in the Book of Revelation. The Bible Today, 56(6), 349-354. [details]

  2016

  • van Henten, J. W. (2016). De synagoge van de Satan. In R. Ensel (Ed.), Sjacheren met stereotypen: Essays over “de Jood” als sjabloon (pp. 58-62). (Menasseh ben Israel Instituut studies; No. 12). Menasseh ben Israel Institute. [details]

  2015

  • van Henten, J. W. (2015). 1 en 2 Makkabeeën: nationalistische literatuur in de Bijbel. In H. Debel, & P. Kevers (Eds.), Een God die geschiedenis schrijft?: de Historische Boeken in het Oude Testament (pp. 267-282). (Verslagboek Didachè-studiedagen Bijbel; No. 2014). Acco. [details]

  2014

  2013

  2012

  2011

  • van Henten, J. W. (2011). [Review of: M.A. Brighton (2009) The Sicarii in Josephus's Judean war: rhetorical analysis and historical observations]. Journal of Jewish Studies, 62(2), 401-402. [details]

  2010

  2009

  • van Henten, J. W. (2009). Joël en de apocalyptiek. Schrift, 41(4 (244)), 131-135. [details]
  • van Henten, J. W. (2009). [Bespreking van: G. Van Oyen, T. Shepherd (2006) The trial and death of Jesus: essays on the passion narrative in Mark]. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 63(1), 70-72. [details]
  • van Henten, J. W. (2009). [Bespreking van: R. Waddell (2006) The spirit of the book of Revelation]. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 63(4), 342-343. [details]
  • van Henten, J. W. (2009). [Review of: E. Bickerman (2007) Studies in Jewish and Christian history : a new edition in English including The God of the Maccabees]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 40, 368. https://doi.org/10.1163/157006309X443549 [details]
  • van Henten, J. W. (2009). [Review of: G. Nickelsburg (2006) Resurrection, immortality, and eternal life in intertestamental Judaism and early Christianity]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 40, 441. https://doi.org/10.1163/157006309X443864 [details]
  • van Henten, J. W. (2009). [Review of: J. Frey, D.R. Schwartz (2007) Jewish Identity in the Greco-Roman World/Jüdische Identität in der griechisch-römischen Welt. Ancient Judaism and Early Christianity 71]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 40, 392-393. https://doi.org/10.1163/157006309X443657 [details]

  2008

  2007

  • van Henten, J. W. (2007). About the Jews. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 3-4). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). About the Kings in Judea. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 4-5). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Aristeas Exegete. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 39-40). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Eupolemus, Pseudo-. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 115). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Greek Poets, Pseudo-. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 152-153). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Hecataeus, Pseudo-. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 156-157). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Histories (4). In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 159-160). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Justus of Tiberias. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 199). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Leading Out. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 205). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Philo the Epic Poet. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 342-343). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Phocylides, Pseudo-. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 344-345). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). Theophilus. In J. Neusner, A. J. Avery-Peck, & W. S. Green (Eds.), Encyclopedia of religious and philosophical writings in late antiquity : pagan, Judaic, Christian (pp. 415). Brill. [details]
  • van Henten, J. W. (2007). [Review of: C. Bakhos (2005) Ancient Judaism in Its Hellenistic Context]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 38(1), 92-94. http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/brill/00472212/v38n1/s6.pdf?expires=1213871737&id=44757100&titleid=5403&accname=Universiteit+van+Amsterdam&checksum=F348E47DB4A2D7A4BD5FA36FE5570890
  • van Henten, J. W. (2007). [Review of: D. Brakke, M.L. Satlow (2005) Religion and the Self in Antiquity]. Review of Biblical Literature, 2007(03). http://www.bookreviews.org/pdf/5234_5513.pdf
  • van Henten, J. W. (2007). [Review of: E. Nodet (2005) La Crise Maccabéenne. Historiographie juive et traditions bibliques]. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, 38, 138-139.

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • van Henten, J. (member of editorial board) (2016-2018). New Testament Studies (Journal).
  • van Henten, J. (member of editorial board) (2016-2018). Neotestamentica (Journal).
  • van Henten, J. (editor in chief) & Robbins, M. (editor in chief) (2000-2017). Brill (Publisher). http://www.brill.com/publications/studies-theology-and-religion
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden