Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. M. (Marjolein) Hogenbirk

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
Fotograaf: Rob Niemantsverdriet

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel
  CMSA

  Functie

  Marjolein Hogenbirk is universitair docent bij de afdeling Historische Letterkunde van het Departement Neerlandistiek. Haar specialisme ligt op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde.

   

  In januari 2015 ontving Marjolein een eervolle vermelding in de verkiezing Docent van het jaar 2014, Geesteswetenschappen. 

  Ze doet onderzoek op het terrein van de Europese Arturroman. Momenteel houdt zij zich bezig met de Middelnederlandse roman Arturs doet en met een onderzoek naar de Europese vertalingen en adaptaties van de brontekst van deze Middelnederlandse roman, de Oudfranse La Mort le roi Artu

   

   English

  Marjolein Hogenbirk is assistant professor and researcher at the department of Dutch, Historical Dutch literature. Her specialism is Middle Dutch Literature.

  Her current research is entitled:  The Middle Dutch Arthurian romance Arturs doet in European context.

  She is president of the Dutch Branch of the International Arthurian Society.

  ICG/ICH

  CV

  Marjolein Hogenbirk studeerde Nederlandse taal-en letterkunde aan de VU in Amsterdam en de Universiteit van Utrecht, specialisatie middeleeuwse literatuur. In Leiden bekwaamde zij zich in handschriftenkunde.

  Ze werkte na haar studie gedurende vier jaar in het volwassenenonderwijs. Daarna werd ze AIO en Universitair docent aan de Universiteit Utrecht.

  Zij promoveerde in 2004 op het proefschrift: Avontuur en Anti-avontuur. Een onderzoek naar 'Walewein ende Keye', een Arturroman uit de 'Lancelotcompilatie'.  Promotor was Prof.dr. W.P. Gerritsen.

  Van 2006 tot 2011 was zij als onderzoeker en gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nationale Geschiedenis, waar zij in 2009 en 2011 een digitale en een gedrukte kritische editie van de Arturroman Walewein ende Keye publiceerde. In samenwerking met het Huygens Instituut bereidt zij ook haar editie van de Arturroman Arturs doet voor.

  In 2006 verkreeg zij een VENI-beurs voor het onderzoek  The Interplay between Middle Dutch Charlemagne epics and Arthurian Romances en voerde dit onderzoek uit aan de Universiteit Utrecht.

  Zij werkte als universitair docent ook aan de Universiteit van Groningen.

  Sinds September 2010 werkt zij met veel plezier aan de UvA en verzorgt cursussen in zowel de Bachelor als de master.

  Onderzoek

  Marjolein Hogenbirk doet onderzoek naar Middeleeuwse ridderepiek. Centraal in haar onderzoek staan de Arturromans. Zij publiceert onder andere over de aard en identiteit van de Nederlandse ridderepiek binnen het grotere kader van de Europese traditie. Haar onderzoek heeft daardoor een sterk comparatief karakter.

   Zij werkte tot 2011 aan een onderzoek over de wisselwerking tussen Artur- en Karelepiek (VENI).

  Zij publiceerde in 2009 in samenwerking met W.P. Gerritsen een digitale kritische editie van de dertiende-eeuwse Arturroman Walewein ende Keye op de website van het Huygens Instituut voor Nationale geschiedenis.

  De editie is vervaardigd mbv het geavanceerde contentmanagementsysteem eLaborate, ontwikkeld door het Huygens  ING.

  1 juni 2011 verscheen de gedrukte, uitgebreide editie van Walewein ende Keye bij Uitgeverij Verloren in Hilversum.

  In december 2012 is verschenen bij Uitgeverij Verloren Ene andre tale, tendensen in Middellnederlandse late ridderepiek, onder redactie van An Faems & Marjolein Hogenbirk.

  Digitale editie Walewein ende Keye

  Onderwijs

  Marjolein Hogenbirk geeft sinds september 2010 onderwijs binnen het departement Neerlandistiek. Voorheen gaf zij onderwijs op het gebied van de middeleeuwse literatuur aan de Universiteiten van Utrecht en Groningen.

  Haar colleges hebben betrekking op Middelnederlandse taal- en literatuur, handschriftenkunde en teksteditie.

  Andere bezigheden

  Bestuur Center for Medieval Studies Amsterdam (CMSA)

  Bibliograaf 'Nederland' in het jaarlijks verschijnende bulletin van The International Arthurian Society

  (BBIAS).

  Voorzitter van de Nederlandse afdeling van The International Arthurian Society ; vertegenwoordiger van Nederland op vergaderingen tijdens internationale congressen.  

  Lid Werkgroep Lancelotromans Koninklijke Bibliotheek en Huygens ING.

  Initiatiefnemer Werkgroep Middelnederlandse Late Ridderepiek (met Dr. An Faems, KU Leuven)

  Redacteur Middeleeuwse letterkunde bij het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde ( TNTL )

  Adviseur bij een (DFG) langlopend Onderzoeksprogramma 'Arthurian Heroes in Medieval German Literature'. Projectleider Prof.dr. Cora Dietl, Gieβen.

   

   

   

 • Alle publicaties

  Publicaties Boeken & Boekredactie

   

  -Marjolein Hogenbirk & Roel Zemel (eds.), ''Want hi verkende dien name wale'. Opstellen voor Willem Kuiper'. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen 2014. 

   -An Faems & Marjolein Hogenbirk (eds.), 'Ene andere tale'. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Hilversum, Verloren, 2012.

  -Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman overgeleverd in de Lancelotcompilatie, met inleiding en commentaar, bezorgd door Marjolein Hogenbirk met medewerking van Wim Gerritsen. Middelnederlandse Lancelotromans X, Hilversum: Verloren 2011.

  -Avontuur en Anti-avontuur. Een onderzoek naar Walewein ende Keye, een Arturroman uit de Lancelotcompilatie . Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen, 2004. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU 42.

  Artikelen

   Marjolein Hogenbirk, ‘B. Kijken over de schouder van kopiist B in Arturs doet’. In: Marjolein Hogenbirk & Roel Zemel (eds.) ‘Ende hi verkende dien name wale’. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam Münster : Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 2014.

  -Marjolein Hogenbirk, ‘Back to Basics. Reacting to the Conte du Graal in the Low Countries’. In: K. Ridder (ed.) Wolfram Studien 23 (2014). Wolframs Parzival im europäischen Kontext. Tübinger Kollquium 2012. Berlin 2014, 51-69. 

  - Marjolein Hogenbirk & Mike Kestemont, 'Het werk van een klerk. Een stylometrische verkenning van het auteurschap achter Der ystorien bloeme.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129, Special issue Digital Humanities (2013), p. 246-273.

  -'Dutch Design. The Romance of Moriaen as an example of Middle Dutch Arthurian literature'. In:  Zeitschrift für deutsche Philologie 130 (2011), Sonderheft Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, Hsg. v. Bernd Bastert, Helmut Tervooren und Frank Willaert p. 127-140.

  -'The I-word and Genre. Merging Epic and Romance in the Roman van Walewein'. In: "Li premerains vers": Essays in Honor of Keith Busby . Catherine M. Jones and Logan E. Whalen (eds.), Amsterdam / New York : Rodopi, 2011, p. 157-170.

   -'Vom au β enseiter zum gröβten Helden des Hofes. Die Karriere des schwarzen Ritters Moriaen'. In: Artushof und Artusliteratur. Matthias Däumer, Cora Dietl & Friedrich Wolfzettel (eds.), Berlin / New York : Niemeyer: 2010, p. 283-308.

  -'Is hij het? Lodewijk van Velthem en de compilator'. In: B. Besamusca, R. Sleiderink, G. Warnar (red.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering . Hilversum: Verloren, 2009, p. 41-72.

  -'De carrière van de zwarte ridder Moriaen. Tussen Conte du Graal en Aliscans'. In: Queeste 16 (2009), p. 51-74.

  -'Gringalet as an Epic Character'. In: B. Besamusca, F. Brandsma & K. Busby (red.) Arthurian Literature XXIV, The European Dimensions of Arthurian literature . Cambridge : Brewer, 2007, p. 65-78.

  -Marjolein Hogenbirk en Corry Hogetoorn, 'La tradition du Graal en Moyen Néerlandais'. In: Michel Stanesco (red.) La Légende du Graal dans les Littératures Européennes, Anthologie commentée . Paris 2006, Le livre de Poche, p. 1173-1181.

  -'Wat een held! Humor in Walewein ende Keye', In: Ton van Strien & Roel Zemel (eds.), 'Daer omme lachen die liede', Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree . Amsterdam, Stichting NeerlandistiekVU, Münster, Nodus Publikationen, 2005, p. 31-36.

  -Intertextuality and Gauvain '. In: Arthuriana 15 (2005), p. 13-25.

  -Catalogue numbers 22; 26; 27; 28; 30; 31; 34. In: Martine Meuwese (ed.), King Arthur in the Netherlands , Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam, Amsterdam : In de Pelikaan 2005.

  -'Liefde of Lust? Humor in twee episoden uit Die Wrake van Ragisel '. In: Vooys 23 (2005), p. 16-27.

  -'A Comical Villain. Arthur's Seneschal in a section of the Middle Dutch Lancelot Compilation.' In: Keith Busby & Roger Dalrymple (eds.) Arthurian Literature XIX. Comedy in Arthurian Literature . Cambridge :   Brewer, 2003, p. 165-175.

  -'A Perfect Knight. The Character of Walewein in the Middle Dutch Romance Walewein ende Keye .' In: Geert H.M. Claassens and David F. Johnson (eds.) King Arthur in the Medieval Low Countries . Leuven : University Press, 2000, p. 163-172 (Mediaevalia Lovaniensia 28).

  -'Walewein en Gringolet: trouwe kameraden.' In: Bart Besamusca, Frank Brandsma & Dieuwke van der Poel (eds.) Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat . Hilversum : Verloren, 2000, p. 85-90.  

  -'Kinderblackmailen een opschepper eerste klas.' In: Bart Besamusca (ed.) Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie . Hilversum: Verloren, 1999, p. 163-180.

  -' Vengeance Raguidel'. In: Liselotte Ltz. [et al.], Lexikon des Mittelalters . München [etc.]: Artemis, 1997, p. 1473.

  -'Gauvain,the Lady, and her Lover. The Middle Dutch Walewein ende Keye and Old French Romance.' In: Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society , Vol. XLVIII (1996),p. 257-270.

   -' Walewein ende Keye: hoogmoed ten val gebracht.' In: Bart Besamusca en Frank Brandsma (eds.) De kunst van het zoeken. Studies over ' avontuur' en ' queeste' in de middeleeuwse literatuur . Amsterdam : Stichting NeerlandistiekVU/Nodus Publikationen, 1996, p. 89-109. 

  -' 'Die Coenste die ie werd geboren'. Over Walewein ende Keye' . In: Ntg 87 (1994), p. 57-75.

  Recensies

  -Rec. van Joost van Driel, Meesters van het word. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. Hilversum: Verloren, 2012. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 129 (2013), Web VI-VII.

  -Rec. van Lancelot. Der mittelhochdeutsche Roman im europäischen Kontext . Hrsg. von K. Ridder und Ch. Huber, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2007. In: ABÄG 65 (2009), p. 269-271.

  -'De verteller aan het woord in Middelnederlandse Arturromans'. Rec. van: An Faems, Hier namaels seldijt bat verstaen: vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek .In: Queeste 2007, p. 182-184.

  -Marjolein Hogenbirk en Willem Kuiper, 'Geschiedenis van een volwaardig fenomeen'. Rec. van: Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 . Amsterdam [...] 2006', in: VakTaal . Tijdschrift van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici 19 (2006), nr. 2/3, p. 9-10.

  -'Gerecyclede teksten'. Rec. van: A.M. Duinhoven, Floris, Gloriant en Walewein. Over Middelnederlandse kringloopliteratuur . Hilversum: Verloren, 2006, Middeleeuwse Studies en Bronnen 90. In: Queeste 13 (2006), p. 186-89.

  -'Middelnederlandse Merlijn vertaald'. Rec. van Jacob van Maerlant en Lodewijk vanVelthem, Merlijn, de tovenaar van koning Artur . Keuze, tekstbezorging en vertaling Frank Brandsma, Griffioen, Amsterdam: Atheneum Polak & Van Gennep 2004. In: Madoc 18 (2004), p. 271-273.

  -Rec. van:David F. Johnson and Geert H.M. Claassens, The Romance of Walewein. Dutch Romances I. Arthurian Archives 6. Cambridge: Brewer, 2000. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 117 (2001), p.312-313.

  -Rec. van: Bart Besamusca and Erik Kooper (red.) Originality and tradition in the Middle Dutch 'Roman van Walewein' . Cambridge: Brewer, 1999. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118. http: www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl: web 16-18.

  - Rec. van: Jozef D. Janssens e.a. (red.) Op Avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen . Amsterdam: Prometheus, 1998. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999), p. 272-274.

  - 'Over listige jonkvrouwen en verwijfde ridders.' Rec. van: Arthurian Romance and Gender. Masculin/Féminin dans le roman arthurien médiéval, Geschlechterrollenim mittelalterlichen Artusroman . hrsg. von Friedrich Wolfzettel. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 1995. In: Literatuur 13 (1996), 50-51.

   Lezingen:

  -2014, juli, Hand-on Arturs doet. Reworking La Mort le roi Artu in the Low Countries.

  -2014, mei, Reworking la Mort le roi Artu. European perspectives. Cambridge, Medieval Francophone Literary Culture outside France.

  -2012, september, Back to Basics. Reactions to the Conte du Graal in the Low Countries , Tübingen, Wolfram von Eschenbach Gesellschaft (invited speaker).

  -2012 juni,WOG-GOLIATH, Leuven, Arturs doet in internationale context .

  -2011 juli, Like father, like son.The quest for identity in Moraien and Ridder metter Mouwen , International Triennial Conference of The International Arthurian Society (IAS), Bristol, Engeland.

  -2011 januari: Dutch Design. Middle Dutch Arthurian Romance . Invited lectures Vancouver , University of British Columbia , CAANS, Vancouver , Canada .

  -2010: To be continued in Dutch ... The Middle Dutch Moriaen as the Fifth Continuation of the Conte du Graal .   West-Michigan University , International medieval Conference, session in honour of Prof. dr. Keith Busby, invited. Kalamazoo , USA .

  -2008: A stranger at Arthur'sCourt. The case of the Middle Dutch Moriaen . Duitse afdeling The International Arthurian Society (invited), Schloss Rauischholzhausen (Duitsland).

  -2008: Multi-layered heroes: Yvain, Fergus and Moriaen.  Triennial Conference IAS, Rennes , Fankrijk.

  -2007: Challenging Generic Boundaries. Epic Fight Descriptions in Arthurian Romances ; The Sydney Arthurian Colloquium 10-14 July 2007, University of Sydney , Australië.

  -2007: De digitale editie van Walewein ende Keye . Hygens ING, Den Haag.

  -2006: Liever een paard dan een vrouw . Nederlandse afdeling Société Rencesvals, Utrecht.

  -2005: A horse is a horse, Gringolet as an Epic Character . Tevens voorzitterschap van verschillende internationale sessies op dit congres. Triennial Conference IAS, Utrecht.

  -2004: Onderzoek naar Walewein ende Keye . Nederlandse Afdeling van de IAS, Utrecht

  -2002: How a girl was tranformed into a boy . Triennial Conference IAS, Bangor , Wales. -1999: A Comical villain . Triennial Conference IAS, Toulouse , Frankrijk.

  -1996: Gauvain, the Lady, and her Lover . Triennial Conference IAS, Garda, Italië.

  -1996: A Perfect Knight . West-Michigan University , International medieval Conference, Kalamazoo , USA .

  -1995: Hoogmoed ten val gebracht . Nederlandse afdeling van de IAS, Utrecht.

 • International Arthurian Society

  Website Nederlandse afdeling International Arthurian Society

  Door omstandigheden wordt de website van de Nederlandse afdeling op dit moment door de UU niet meer bijgehouden. Daarom worden recente zaken en nieuws op deze pagina gepubliceerd. U kunt de website nog wel raadplegen. Excuses voor het ongemak. Zie beneden voor de links naar de websites van de Nederlandse afdeling en die van the International Arthurian Society.             

  International Arthurian Society Nederlandse afdeling

  Informatie en Lidmaatschap

  The International Arthurian Society is een wetenschappelijke vereniging gericht op het onderzoek van de middeleeuwse verhalen over Koning Arthur, zijn Ronde Tafel en de Graal. De leden zijn afkomstig uit vele wetenschappelijke disciplines: letterkunde (Frans, Italiaans, Engels, Nederlands, Duits etc.) handschriftenkunde, kunstgeschiedenis enzovoort. Met de moderne verwerking van de Arthurstof houdt de vereniging zich niet of nauwelijks bezig. De internationale vereniging organiseert eens in de drie jaar een congres en publiceert jaarlijks een bibliografie. Er zijn nationale afdelingen in vele landen, die ieder hun deel van de bibliografie (de informatie over de boeken, artikelen en recensies die in hun land verschenen zijn) verzorgen en andere activiteiten ontplooien. De Nederlandse afdeling organiseert eens per drie jaar een lezingenmiddag. Het lidmaatschap kost circa € 20,- per jaar; u ontvangt dan de bibliografie enwordt van alle activiteiten op de hoogte gehouden. 

  Het bestuur van de nederlandse afdeling bestaat uit:

  Dr. Marjolein Hogenbirk (voorzitter); Dr. Frank Brandsma (secreatris/penningmeester) en Dr. Bart Besamusca (erevoorzitter).

  Frank brandsma en Marjolein Hogenbirk verzorgen jaarlijks de bibliografie voor de nederlandse afdeling.

  Heeft u interesse in een lidmaatschap,  stuurt u dan een email naar F.P.Brandsma@uu.nl .

  Recent Nieuws

  Lees hieronder de Eindejaarsbrief 2011.

  Voorjaar 2013 wordt een nieuwe lezingendag georganiseerd; houd uw email of deze website in de gaten.

  In juli 2014 vindt het volgende Internationale congres plaats in Boekarest. Zie voor de thema's de Eindejaarsbrief.

 • Nieuws

  In Mei 2014 werd de bundel "Want hi verkende dien name wale', feestelijk aangeboden aan Willem Kuiper. De bundel is geredigeerd door Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel en bevat 29 artikelen voor Willem Kuiper, ter ere van het door hem opgezette en onderhouden Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten.

  Eind 2012 verscheen An Faems & Marjolein Hogenbirk (red.)'Ene andre tale'. Tendensen in deMiddelnederlandse late ridderepiek. Hilversum: Verloren 2012. Middeleeuwse Studies en Bronnen 131.

   

  De Middelnederlandse late ridderepiek biedt de lezer een spectaculaire veelheid aan personages, locaties en wervelende avonturen in een vaak complexe structuur. De auteurs en bewerkers putten uitgebreid uit de traditie en gaan daar niet zelden bijzonder creatief mee om. Tegelijk zoeken ze de grenzen van het genre op. Toch zijn de meeste van deze romans in het verleden om uiteenlopende redenen weinig bestudeerd. In dit boek bieden Vlaamse en Nederlandse specialisten nieuwe inzichten met betrekking tot de Borchgrave van Couchi, de Roman van Cassamus, de Roman van Florimont, Huge van Bordeeus, Seghelijn van Jherusalem en andere contemporaine werken. De auteurs van de bijdragen plaatsen de teksten in een bredere context en proberen zo de eigenheid van de late ridderromans op het spoor te komen.

   

   

   

  Op de door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderhouden website over Textual Scholarship staat een stuk van Marjolein Hogenbirk in het kader van het Manuscript van de Maand (augustus 2011). Het houdt verband met de verschijning van de editie van de Middelnederlandse Arturroman Walewein ende Keye  .

  Het stuk is getiteld, Walewen, der avonturen vader en is hier te lezen.

   

 • Nevenwerkzaamheden
  • Huygens Instituut Den Haag
   Redacteur Middeleeuwen