Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. N.P.D.W. (Nathan) van Kleij

Docent geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis
Fotograaf: An Clapdorp

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: C1.04
Postadres
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Link to English website

  Nathan van Kleij is docent bij de afdeling geschiedenis en coördinator van de propedeuse. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Amsterdam Centre for Urban History (ACUH). Hij doet onderzoek op het snijvlak van sociale, culturele en stadsgeschiedenis, met een focus op de vijftiende eeuw. Zijn interesse ligt bij onderwerpen als publieke ruimten en gebouwde omgeving, geweld en conflicten, misdaad en straf, communicatie en stadsbestuur. Tussen 2016 en 2020 was hij aangesteld als promovendus bij de Amsterdam School for Historical Studies (ASH) aan de UvA. In 2020-21 werkte hij als docent (middeleeuwse) geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

  Zijn proefschrift Beyond the Façade: Town Halls, Publicity, and Urban Society in the Fifteenth Century Low Countries (verdedigd in maart 2021) richt zich op het multifunctionele en publieke gebruik en de gelaagde betekenis van laatmiddeleeuwse stadhuizen. Hij analyseerde daarbij hoe verschillende leden van de stedelijke samenleving - in interactie met onder meer de gebouwde omgeving, dagelijks gebruik en conflicten - samen vorm gaven aan ideeën en toepassingen van openheid en geslotenheid binnen deze gebouwen. Recentelijk zijn een aantal bevindingen samen met het 4D Research Lab van de Universiteit van Amsterdam omgezet in een 3D-reconstructie van de vijftiende eeuwse publieke hal en rechtsruimte van het stadhuis van Gouda.

  In november 2023 kwam de publieksbundel Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere eeuwen voorbij uit, geredigeerd met Jonas Roelens (UGent). Dit boek centreert zich rondom de tien meest hardnekkige clichés over de latere middeleeuwen van de Lage Landen, uitgelegd en weerlegd door tien jonge onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen (winnaar KleioKlasseprijs 2024 voor het best bruikbare geschiedenisboek voor in de klas).

  Op dit moment houdt Nathan zich samen met Frans Camphuijsen (UvA) bezig met een project over zogenaamde steenboetes in de Lage Landen; boetes die door stadsbesturen werden opgelegd en ogenschijnlijk direct werden ingezet voor het onderhouden van de stedelijke infrastructuur. 

  Nathan is lid van de redactieraad van Skript Historisch Tijdschrift. Naast zijn universitaire werkzaamheden binnen onderwijs en onderzoek is hij redacteur bij het Historisch Cafe Amsterdam en betrokken als adviseur historische inhoud bij het ontwikkelteam van de onderwijsmethode Blink Geschiedenis (voorheen Saga). Daarnaast is/was hij onder meer als expert betrokken bij Het Verhaal van Nederland (NTR) en de Het Klokhuis-podcast Onmisbare Uitvindingen (NTR). 

 • Onderwijs

  Colleges:

  De stad in het archief (MA stadsgeschiedenis)
  Van wie is de stad? Strijd en conflict in stedelijke samenlevingen van Oudheid tot heden (gastdocent; BA)
  Historische dilemma's (BA)
  De wereld op straat (BA)
  Middeleeuwse geschiedenis (BA)
  Wetenschapsfilosofie (BA)
  Geschiedfilosofie (BA)
  Academische vaardigheden (Pre-master)
  Tutoraat (BA)
  Themacollege I en II: Stad en stedelijke samenleving, 1300-1650 (BA)
  Middeleeuws geweld (BA)
  Inleiding in de geschiedenis I (BA)
  Inleiding in de geschiedenis II (BA)
  The History of Punishment (guest lecture, BA)
  Werkgroep Bachelorscriptie (BA)

  Scriptiebegeleiding

  Ik sta open voor scriptiebegeleiding (BA en MA) over laatmiddeleeuwse thema's en stadshistorische thema's in de brede zin.
  Recentelijk heb ik de volgende scripties begeleid:

  • Sabine Bos, 'Een vlammende geschiedenis. Hoe de stad Amsterdam veranderde, adapteerde en anticipeerde op brandgevaar in de periode 1400-1700'
  • Joris van Dijk, 'De stiefkinderen van Amsterdam. Hoe de strijd om een oeververbinding bijdroeg aan de identiteitsvorming van Amsterdam-Noord (1900-1968)'
  • Isa van Delft, '‘Een plan dat u welkom heet’. De inbreng en invloed van bewoners bij de transformatie van het Oostelijk Havengebied, 1980-1990' 
  • Anouk Verhoeven, '‘Ghelove wijst den pelgrims den wech’. Een onderzoek naar het laatmiddeleeuwse bedevaartsnetwerk van de Nederlanden (ca. 1350-1550)'
  • Jim Zaat, 'Proto-verstedelijking in de zesde tot tiende eeuw? Ontwikkeling en verval van vroegmiddeleeuwse emporia in Noordwest-Europa'
  • Toon van Middelkoop, 'Eerschending bij overspel. De rol van mannelijke eer bij veroordelingen voor overspel in de late middeleeuwen van de Lage Landen'


   

 • Lezingen en conferentiebijdragen

  (Met Frans Camphuijsen) "Brick for an Eye, Lime for a Tooth: Stone Fines, Common Good and the Urban Fabric in the Later Middle Ages", Amsterdam Centre for Urban History Seminar, 18-01-2024

  (Met Mariëlle Kruithof) "De stedelijke bedrijvigheid van het Sint-Pietersgasthuis: de gasthuisarchieven en  het inclusieve beeld van sociaal Amsterdams leven (ca. 1475-1530)", Publieksdag Middeleeuws Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, 29-10-2023

  (Met Mariëlle Kruithof) "De stedelijke bedrijvigheid van het Sint-Pietersgasthuis: de gasthuisarchieven en  het inclusieve beeld van sociaal Amsterdams leven (ca. 1475-1530)", Conference: Urban Lives: Amsterdam Diaries and Other Stories of the Self, organized by the Vrije Universiteit Amsterdam and the University of Amsterdam, 27-10-2023

  "The Making of Material and Social Environments: Town Halls in the Low Countries, c.1400-1500", Belgian-British Late Medieval Urban History Seminar (online), organized by Ghent University and Queen Mary University of London, 24-02-2023

  "The late medieval town hall in the Low Countries: a social mediated space", HOST - Brussels Urban History Seminars (Vrije Universiteit Brussel), 10-10-2022

  "Moving between Open and Closed Spaces: Doors, Walls, and Municipal Legitimacy in the Cities of the Fifteenth-Century Low Countries". Session: M38 - The City as a Broadcasting System: Communication and Sites of Openness/Seclusion in Premodern Europe (co-organized by Nathan van Kleij and Isabel Casteels). EAUH 2022 Antwerp, 15th Conference of the European Association for Urban History

  "Visual Communication and Communal Accountability in Urban Legal Spaces of the Fifteenth-Century Low Countries" - Workshop Culture of Accountability , Leiden University 2022

  "A (re)visited Building: the Multifunctional Use and Accessibility of the Town Hall in the Late Medieval Low Countries" - keynote at Nájera- Encuentros Internacionales del Medievo 2021: 'The Social Use of Space in the Late Medieval European Town, 25-11-2021

  “Town Halls and Urban Society in the Low Coutnries, c.1400-1500” - Amsterdam Centre for Urban History, Universiteit van Amsterdam, 21-11-2019

  “De toegankelijkheid van het middeleeuwse stadhuis: openbaarheid en geslotenheid in een voormodern publiekoverheidsgebouw”  - co-organized session Historicidagen 2019, Rijksuniversiteit Groningen

  “Town Hall Thresholds and Civic Agency in the Late Medieval Low Countries” - Sesson: Transforming Cities, Negotiating Spaces and Powers: Markets and Civic buildings in Europe, the Middle East and North-Africa (XIIIth c. / XIXth c.) European Association of Urban History (EAUH) Conference 2018, Roma Tre University, Rome

  “Spaces, Paintings and Collective Memory in the Late Medieval Urban Courtroom” - Organized session Collective Memory in and around the Courtroom, International Medieval Congress Leeds 2018.

  “De functie en symbolische betekenis van schilderijen in laatmiddeleeuwse rechtsruimten” - guest lecture at Studiedag Kunst en Recht, Museum Hof van Busleyden in Mechelen en Opera Vlaanderen during the opening of the exhibition “Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak inde bourgondische Nederlanden (1450-1650).

  "Backroom Politics': Openness and Secrecy inside the Late Medieval Town Hall." - 17. Symposium des Mediävistenverbandes, Gheimnis und Verborgenes im Mittelalter, 19.-22. März 2017. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

  "Town Halls, Courtrooms and Society in the Low Countries, c.1300-1500" - 22nd Dutch-Flemish Medieval Studies Day: "Readjusting the Middle Ages", Utrecht 11 November 2016

  "Addressing Accessibility of the Courtroom in the Late Medieval Town Hall" Conference 'Voices of Law: Law and Ritual', Leeuwarden 22-23 September 2016

  "Stadhuizen als fenomeen", guest lecture at the symposium Zwolle in de Middeleeuwen, organized by Varias Vias / Buro Ruis / Stadkamer Stadhuis Zwolle 2016

   

 • Publicaties

  2023

  • Roelens, J., & van Kleij, N. (Eds.) (2023). Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere eeuwen voorbij. Ertsberg.
  • van Kleij, N. (2023). De middeleeuwen zijn gewelddadig. In J. Roelens, & N. van Kleij (Eds.), Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere eeuwen voorbij (pp. 55-84).
  • van Kleij, N. (2023). Inleiding. In J. Roelens, & N. van Kleij (Eds.), Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere eeuwen voorbij (pp. 7-24).
  • van Kleij, N. (2023). Van wie was het stadhuis? Orde en verstoring in een publiek overheidsgebouw in Gouda en Leiden, ca. 1450-1520. BMGN - Low Countries Historical Review, 138(3), 4-31. Advance online publication. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12777 [details]

  2021

  2016

  • van Kleij, N. (2016). 'Ende dat jonckwijff heeft geseit': De deelname van vrouwen aan criminele rechtspraak in Gouda, ca. 1450-1530. Historica, 39(1), 3-7. [details]

  2024

  2023

  2018

  • van Kleij, N. (2018). Middeleeuwse rijkdom met iets te veel goud gepresenteerd [Bespreking van: V. Lambert, P. Stabel (2016) Gouden tijden : rijkdom en status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(1), 172-173. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.1.BOEK [details]

  2017

  • Van Kleij, N. (2017). [Review of: A.-L. van Bruane, B. Blondé, M. Boone (2016) Gouden eeuwen: Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600]. The Medieval Low Countries. An Annual Review, 4, 331-335. https://doi.org/10.1484/J.MLC.5.114813 [details]

  2021

  2018

  • van Kleij, N. (2018). Een hardnekkig misverstand: De feodale piramide in het geschiedonderwijs. Madoc, 32(4), 268-269. [details]

  2017

  2016

  • van Kleij, N. (2016). De verhalen in en achter de genadebrief: misdaad, intriges en sociale portretten: [Bespreking van: W. Prevenier, P. Arnade (2015) Onze gratie en genade: misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden]. Madoc, 30(2), 116-118. [details]

  2022

  • van Kleij, N. P. D. W. (2022). Visual Communication and Communal Accountability in Urban Legal Spaces of the Fifteenth-Century Low Countries. Paper presented at Workshop Culture of Accountability , Leiden, Netherlands.

  Prijs / subsidie

  • van Kleij, N. (2024). KleioKlasseprijs 2024 voor Jonas Roelens en Nathan van Kleij (red), Middeleeuwse Medemensen..
  • van Kleij, N. (2021). KNHG-beurs voor jonge historici.

  Mediaoptreden

  Spreker

  • van Kleij, N. (speaker) (24-2-2023). The Making of Material and Social Environments: Town Halls in the Low Countries, c.1400-1500, Belgian British Late Medieval Urban History Seminar.
  • van Kleij, N. (speaker) (10-10-2022). The late medieval town hall in the Low Countries: a social mediated space, HOST - Brussels Urban History Seminars.
  • van Kleij, N. (speaker) (25-11-2021). A (re)visited Building: the Multifunctional Use and Accessibility of the Town Hall in the Late Medieval Low Countries, Nájera- Encuentros Internacionales del Medievo , Nájera.
  • van Kleij, N. (speaker) (31-5-2018). De functie en symbolische betekenis van schilderijen in laatmiddeleeuwse rechtsruimten, Studiedag Kunst en Recht, organized by Museum Hof van Busleyden in Mechelen (BE) and Opera Vlaanderen, accompanying the exhibition “Roep om rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederland (1450-1650). 31-05-2018, Museum Hof van Busleyden, Mechelen., Mechelen.

  Andere

  • van Kleij, N. (participant) (31-8-2022). EAUH 2022 Antwerp, Antwerp. Moving between Open and Closed Spaces: Doors, Walls, and Municipal Legitimacy in the Cities of the Fifteenth-Century Low Countries (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (chair) (31-8-2022). EAUH 2022 Antwerp, Antwerp. Co-organizer and chair (with Isabel Casteels, KU Leuven) of session M38 - The City as a Broadcasting System: Communication and Sites of (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (participant) (23-8-2019). Historicidagen 2019, Groningen. Session organisation, moderation and paper contribution: "Onverwachte vormen van middeleeuwse communicatie: een nieuwe blik op inclusie en (…) (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (participant) (22-2-2019). Nascholingsdag Middeleeuwen geschiedenismethode Saga, Nijmegen. Workshopleider: De keizerskroning van Karel de Grote (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (participant) (15-2-2019). Nascholingsdag Middeleeuwen geschiedenismethode Saga, Zwolle. Workshopleider: De keizerskroning van Karel de Grote (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (28-9-2018). Workshop Theory and History of the Field, “The Truth Reconsidered”, The Netherlands Research School for Medieval studies, Utrecht. This workshop relates to various themes with regard to truth, especially the historiographical truth beyond Europe. During the discussions, we will (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (3-7-2018). International Medieval Congress Leeds 2018. Series of sessions Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages - session 1: Collective Memory in and Around the Courtroom (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (15-9-2017). Alternative Facts and the Middle Ages, Utrecht. Workshop on alternativities in and about the middle ages. (organising a conference, workshop, ...). http://www.uva.nl/disciplines/shared/subsites/center-for-medieval-studies-amsterdam/en/events/workshops/17/09/alternative-facts-and-the-midd…

  2021

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden