Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. N.P.D.W. (Nathan) van Kleij MA

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Fotograaf: Nathan van Kleij

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
Postadres
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
Social media
 • Profiel

  Nathan van Kleij is een promovendus bij de Amsterdam School for Historical Studies, binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij is aangesloten bij het Amsterdam Centre for Urban History (http://acuh.uva.nl/), en het Amsterdam Center for Medieval and Renaissance Studies (http://cmsa.uva.nl/).

  Zijn onderzoek (2016-2020) richt zich op laatmiddeleeuwse stadhuizen (en stedelijke rechtsruimten). Hij onderzoekt de totstandkoming, het 'design' en inrichting van de gebouwen; hoe daarbinnen openbaarheid of juist geslotenheid werd gefaciliteerd, verbeeld en gereguleerd; en hoe deze ruimten door de stedelijke gemeenschap werden gebruikt.

  Het onderzoek is onderdeel van het project "Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages" bij de Onderzoeksschool Mediëvistiek, gefinancierd door het NWO.

  Nathan is daarnaast bezig met meer publiekshistorische projecten, als adviseur (historische) inhoudsvisie voor een geschiedenismethode middelbaar onderwijs. Hij is eveneens redacteur bij het Historisch Café Amsterdam.

  Onderzoeksinteresses

  • Stadhuizen
  • Publieke gebouwen en ruimten
  • Publieke sfeer
  • Materiële cultuur
  • Architectuur en kunst
  • Stadsgeschiedenis
  • Geschiedenis van stadscultuur
  • Sociale en culturele geschiedenis van laatmiddeleeuwse steden

  Onderwijs
   

  • Inleiding in de geschiedenis I en II (BA) 
  • Middeleeuwse geschiedenis: bronnen en literatuur (BA)
  • Gastcollege The History of Punishments (BA)
  Tafereel linksonder op "Het Laatste Oordeel" van Maastricht, door Jan van Brussel (1477)
 • Lezingen
  • "Town Halls and Urban Society in the Low Countries, c.1400-1500"
   Amsterdam Centre for Urban History, Universiteit van Amsterdam, 21 november 2019.
  • "De toegankelijkheid van het middeleeuws stadhuis: openbaarheid en geslotenheid in een voormodern publiek overheidsgebouw "
   Session (co-organised): S1 Onverwachte vormen van middeleeuwse communicatie: een nieuwe blik op inclusie en exclusie. 
   Historicidagen 2019, Rijksuniversiteit Groningen. 
  • "Town Hall Thresholds and Civic Agency in the Late Medieval Low Countries", 
   session: Transforming Cities, Negotiating Spaces and Powers: Markets and Civic Buildings in Europe, the Middle-East and North-Africa (XIIIth c. / XIXth c. ).
   European Association of Urban History (EAUH) Conference 2018, Roma Tre University, Rome.
  • "Space, Paintings and Collective Memory in the Late Medieval Urban Courtroom"
   Collective Memory in and around the Courtroom (Organizer: Nathan van Kleij)
   ​International Medieval Congress Leeds 2018.
  • "De functie en symbolische betekenis van schilderijen in laatmiddeleeuwse rechtsruimten"
   lecture at the studiedag Kunst en Recht, organized by Museum Hof van Busleyden in Mechelen (BE) and Opera Vlaanderen,
   accomanying the exhibition "Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden (1450-1650)"
    "Call for Justice. Art and Law in the Burgundian Low Countries (1450-1650)" (31-05-2018)
  • ''Backroom Politics': Openness and Secrecy Inside the Late Medieval Town Hall.' (Conference Paper 17. Symposium des Mediävistenverbandes, Gheimnis und Verborgenes im Mittelalter, 19.-22. März 2017. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
  • "Town Halls, Courtrooms and Society in the Low Countries, c.1300-1500"
   (Conference Paper for the 22nd Dutch-Flemish Medieval Studies Day: "Readjusting the Middle Ages", Utrecht 11 November 2016)
  • "Adressing Accessibility of the Courtroom in the Late Medievel Town Hall"
   (Conference Paper for 'Voices of Law: Law and Ritual', Leeuwarden 22-23 September 2016)
  • "Stadhuizen als fenomeen"
   (Gastlezing op het symposium 'Zwolle in de Middeleeuwen', Varias Vias / Buro Ruis / Stadkamer, 14-04-2016
 • Publicaties

  2016

  • van Kleij, N. (2016). 'Ende dat jonckwijff heeft geseit': De deelname van vrouwen aan criminele rechtspraak in Gouda, ca. 1450-1530. Historica, 39(1), 3-7. [details]

  2018

  • van Kleij, N. (2018). Middeleeuwse rijkdom met iets te veel goud gepresenteerd [Bespreking van: V. Lambert, P. Stabel (2016) Gouden tijden : rijkdom en status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(1), 172-173. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.1.BOEK [details]

  2017

  • Van Kleij, N. (2017). [Review of: A.-L. van Bruane, B. Blondé, M. Boone (2016) Gouden eeuwen: Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600]. The Medieval Low Countries. An Annual Review, 4, 331-335. https://doi.org/10.1484/J.MLC.5.114813 [details]

  2018

  • van Kleij, N. (2018). Een hardnekkig misverstand. De feodale piramide in het geschiedonderwijs. Madoc, 32(4), 268-269.

  2017

  2016

  • van Kleij, N. (2016). De verhalen in en achter de genadebrief: misdaad, intriges en sociale portretten [Bespreking van: W. Prevenier, P. Arnade (2015) Onze gratie en genade: misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden]. Madoc, 30(2), 116-118. [details]

  Mediaoptreden

  • van Kleij, N. (20-07-2018). https://www.trouw.nl/opinie/blok-deed-zijn-omstreden-uitspraken-niet-op-een-besloten-bijeenkomst~a3fc7441/ [Print] Trouw. Blok deed zijn omstreden uitspraken níet op een besloten bijeenkomst.
  • van Kleij, N. (25-03-2016). Rechtszaak Wilders moet volledig in beeld [Print] Trouw. Rechtszaak Wilders moet volledig in beeld.

  Spreker

  • van Kleij, N. (speaker) (31-5-2018). De functie en symbolische betekenis van schilderijen in laatmiddeleeuwse rechtsruimten, Studiedag Kunst en Recht, organized by Museum Hof van Busleyden in Mechelen (BE) and Opera Vlaanderen, accompanying the exhibition “Roep om rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederland (1450-1650). 31-05-2018, Museum Hof van Busleyden, Mechelen., Mechelen, Belgium.

  Andere

  • van Kleij, N. (participant) (23-8-2019). Historicidagen 2019, Groningen, Netherlands. Session organisation, moderation and paper contribution: "Onverwachte vormen van middeleeuwse communicatie: een nieuwe blik op inclusie en (…) (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (participant) (22-2-2019). Nascholingsdag Middeleeuwen geschiedenismethode Saga, Nijmegen. Workshopleider: De keizerskroning van Karel de Grote (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (participant) (15-2-2019). Nascholingsdag Middeleeuwen geschiedenismethode Saga, Zwolle. Workshopleider: De keizerskroning van Karel de Grote (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (28-9-2018). Workshop Theory and History of the Field, “The Truth Reconsidered”, The Netherlands Research School for Medieval studies, Utrecht, Netherlands. This workshop relates to various themes with regard to truth, especially the historiographical truth beyond Europe. During the discussions, we will (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (3-7-2018). International Medieval Congress Leeds 2018. Series of sessions Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages - session 1: Collective Memory in and Around the Courtroom (organising a conference, workshop, ...).
  • van Kleij, N. (organiser) (15-9-2017). Alternative Facts and the Middle Ages, Utrecht, Netherlands. Workshop on alternativities in and about the middle ages. (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend