Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. W.T.J.M. (Wilhelmus) Kuiper

Faculteit der Geesteswetenschappen
Neerlandistiek
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Curriculum Vitae

  Wilhelmus (vader - vader) Theodorus (vader - moeder) Jacobus (moeder - vader) Maria (moeder - moeder) Kuiper werd pas op 6 juli 1948 geboren. Niet zozeer omdat hij als eerste kind wat over tijd was - wat inderdaad het geval was - maar vooral omdat zijn ouders - die elkaar bij toeval hadden leren kennen tijdens een zomerse fietstocht in het jaar 1939 - door de Tweede Wereldoorlog, waarin Nederland vanaf 10 mei 1940 betrokken raakte, besloten hun voorgenomen huwelijk uit te stellen. Het zou tot 15 augustus 1947 duren voordat zij elkaar het 'ja'-woord gaven, nadat zij woonruimte (illegale onderhuur) gevonden hadden aan de Egelantiersgracht te Amsterdam, een buurt die hen beiden volstrekt vreemd was. Mijn vader (1919-1982) kwam van Abcoude, toen nog een écht dorp, en was de zoon van een beurtschipper met een heel groot gezin: 17 kinderen. Mijn moeder (1914-1966) kwam uit een minder grootgezin - 13 kinderen slechts - en was de dochter van een onderwijzer op een Amsterdamse Kweekschool. Mijn ouders kozen bewust voor een klein gezin, wat geen sinecure was aangezien beiden van huis uit katholiek waren. Het is mijn stellige overtuiging dat de moederkerk gedurende de jaren '50 veel zielen nodeloos en zinloos van zich vervreemd heeft door anticonceptie - destijds een hot item in verband met het op de markt komen van een anticonceptiepil - te (blijven) verbieden aan ouders die de nadelen van een (te) groot gezin aan den lijve hadden ondervonden, om nog maar te zwijgen van de extra zorg voor een geestelijk gehandicapt nakomertje...

  Omdat mijn ouders niet wilden dat ik zou opgroeien als stads bleekneusje zochten en vonden zij een huurwoning in het voor hen volstrekt vreemde Koog aan de Zaan: het middelste huis in een blokje van vijf in de Pinkstraat, zo genoemd naar oliemolen Het Pink die daar tot de jaren '40 van de vorige eeuw in zelf gezochte eenzaamheid opgewarmd lijnzaad scheidde in lijnolie en veekoeken. De Pinkstraat stond haaks op de Kieftstraat als een de bovenkant van een letter T, en was in zekere zin een Vergeten straat om met Louis Paul Boon te spreken. Aan weerszijden liep de Pinkstraat dood, en achter ons huis was een groot volkstuinencomplex dat als een natuurlijke grens fungeerde. De volkstuinders - fabrieksarbeiders die hun eigen spruiten, bonen, bloemkool en aardbeien teelden - voerden daar een ongelijke strijd tegen het hemel- en grondwater. Als in het najaar de natte moesson begon stonden snel grote stukken blank.

  Nog tijdens mijn kinderjaren werd de Pinkstraat uit haar isolement verlost: naar het noordendoor het dempen van de Dors, een brede sloot waaraan molen Het Pink gelegen was, die 's zomers smerig kon stinken en 's winters als ijsbaan dienst deed - naar het zuiden richting de Breestraat en het winkelhart van deze Zaangemeente: het kruispunt: Hoogstraat, Julianastraat en Zuideinde. Daarmee kwam het voetbalveld van de Koogse Football Club - alias de Groote Koogse - binnen het bereik van mijn beentjes. Nadat ik de zwakke plekken in de schamele omheining gezocht en gevonden had, heb ik trouw alle thuiswedstrijden van KFC (en later FC Zaanstreek) bezocht en zo de invoering van het betaald voetbal meebeleefd. KFC kon namelijk een heel goed voetbalteam het veld in sturen! Spelers uit die tijd die ik mij nog levendig herinner zijn: Jo Kruiver, en diens zoon Piet Kruiver, die het nog geschopt heeft tot goaltjesdief bij Feyenoord - Martin Koeman, de vader van Erwin en Ronald Koeman, een typische spits die op doel schoot zodra hij over de middenlijn was - de blessurevrije doelman Dick Schouten - linksachter Henk Wullems die onwaarschijnlijk goed en hard kon koppen - midvoor Cees Groot, de jongere broer van de bekendere Henk Groot - en natuurlijk de gebroeders Cees en Klaas Molenaar (Klaas een typische rechtsbuiten met krijt aan de noppen, Cees een elegante rechtsachter en later laatste man), de grondvesters van het inmiddels verdwenen Wastora imperium en de drijvende krachten achter het AZ67, dat in het seizoen 1980-1981 op superieure wijze kampioen van Nederland werd en het jaar erop op een haar na de UEFA cup (niet) won.

  Wordt vervolgd.

  Selectie gedrukte publicaties

  - Mieke van Doorn en Willem Kuiper. 'Der vrouwen heimlicheid', in: Spektator 6 (1976-1977), p. 539-551.

  - Willem Kuiper. 'Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in Middelnederlandse epische teksten', in: Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85. Digitale 'herdruk': http://www.dbnl.org/tekst/kuip008lomb01_01/  

  - Willem Kuiper. 'De roodharige in de middeleeuwse literatuur', in: Wie veel leest, heeft veel te verantwoorden.... Opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan F. Lulofs . Groningen 1980, p. 130-139.

  - Willem Kuiper. 'Dat hi mijn wijf hevet verhoert (A 73)', in: Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan F. Lulofs . Groningen 1984, p. 87-104.

  - Willem Kuiper. 'Over het slaan van vrouwen in de voorhoofse epiek', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 35 (1984), p. 228-242.

  - Willem Kuiper. 'De Middelnederlandse Ferguut ', in: 'Koning Arthur in de middeleeuwen' ( Bzzlletin 124, 1985), p. 46-50.

  - Willem Kuiper. 'Mariken van Nieumeghen, een gerenoveerd Maria-mirakel', in: Spektator 15 (1985-1986), p. 249-267.

  - De historie van Sibilla . Uitgegeven en van commentaar voorzien door Bart Besamusca, Willem Kuiper en Rob Resoort. Muiderberg 1988.

  - Willem Kuiper. Die riddere metten witten scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut , gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium . Amsterdam 1989. Diss. UvA.

  - Willem Kuiper en Rob Resoort. Het ongelukkige leven van Esopus . Amsterdam 1990. Griffioen-reeks.

  - Jan Croes (eindredacteur), Tonnus Oosterhoff, Willem Kuiper en Ton Amir. Fraaie historie . Groningen 1991,hoofdstukken 1-4, p. 10-49.

  - Willem Kuiper. ' Ferguut ', in: Literatuur 8 (1991), p. 382-383.

  - Willem Kuiper. 'De Middelnederlandse Esopet', in: Spektator 21 (1992), p. 35-54.

  - Willem Kuiper, Herman Pleij en Rob Resoort.'Bouden vander Lore: Achte personen wenschen ', in: Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem . Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België. Hilversum 1992, p. 23-31.

  - W. Kuiper. ' Ferguut ', in: W.P. Gerritsen en A.G. vanMelle(red.). Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst . Tweede, herziene druk. Nijmegen 1998, p. 125-128. Digitale 'herdruk': http://www.vanatotzreeks.nl/lemma.php?letter=F&categorie=0&t=106

  - Willem Kuiper. 'Gebrek aan geld, of gebrek aan visie?', in: Dokumentaal 23 (1994), afl. 2, p. 69-74.

  - Maria op de markt. Middeleeuws toneel in Brussel . Vertaling: Willem Kuiper en Rob Resoort. Amsterdam 1995. Griffioen-reeks. Digitale 'herdruk': http://www.dbnl.org/tekst/kuip008midd01_01/

  - Dit es van den scijtstoel . Uitgegeven met een nawoord en verantwoording door dr. Kees Akkerman en dr. E.K. Konijn [Willem Kuiper en Rob Resoort]. Kaap de Goede Hoop 1996.

  - Willem Kuiper, 'Van Averne naar Denemerken . Waarheen en hoe ver?', in Spiegel der Letteren 39 (1997), p. 291-297.

  - Willem Kuiper, 'De filoloog als patholoog-anatoom', in: Queeste 5 (1998), afl. 2, p. 172-180.

  - Willem Kuiper, ' Queeste vanden Grale : De beproevingen van Perchevael', in: Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie onder redactie van Bart Besamusca . Hilversum 1999, p. 135-161.

  - Het Handschrift-Borgloon . Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I A 24 l , m , n . Diplomatische editie bezorgd door Jos Biemans, Hans Kienhorst, Willem Kuiper en Rob Resoort. Hilversum 2000.

  - Willem Kuiper. 'Een digitaal deltaplanvoor de literatuur van het verleden', in: Bzzlletin Literair , nr. 277 (april 2000), themanummer Middeleeuwen nu , p. 113-121.

  - Willem Kuiper, 'Oorsprong, betekenis en functie van de eigennamen in de abele spelen Esmoreit , Gloriant en Lanseloet van Denemerken ', in: Hans van Dijk, Bart Ramakers e.a., Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen . Amsterdam 2001, p. 98-110, 327-332.

  - Willem Kuiper, "Ende ic ware op grauwele...", in: De Middeleeuwen in kleur , Themanummer van Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 15 (2001), nr.4, p. 290-299.

  - Ferguut of De Ridder met het Witte Schild . Vertaling Willem Kuiper. Amsterdam 2002. Griffioen-reeks.

  - Willem Kuiper, 'In memoriam Francis Lulofs, filoloog en Reynaert onderzoeker', in: Tiecelijn, tijdschrift voor Reynaerdofielen 16 (2003), afl. 4, p. 262-264.

  - Willem Kuiper en Jos Biemans, ' Jourdein van Blaves . Editie van de bewaard gebleven fragmenten.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120 (2004), (aflevering 3), p. 211-246.

  - Willem Kuiper, 'Lunette van Brabais. De herkomst van een hoge adellijke eregaste bij het slottoernooi in de Ferguut ', in: Naamkunde 34 (2004), p. 161-170.

  - Willem Kuiper, 'Briseïda. De identiteit van een'middeleeuws' romanpersonage', in: Simulacrum, het eigentijdse tijdschrift voor kunst en cultuur , themanummer Identiteit, 12 (2004), afl. 3, p. 17-19.

  - Marjolein Hogenbirk en Willem Kuiper,'Geschiedenis van een volwaardig fenomeen. n.a.v. Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 . Amsterdam [...] 2006', in: v akTaal . Tijdschrift van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici 19 (2006), nr. 2/3, p. 9-10.

  - Willem Kuiper, ' Die Destructie van Jherusalem in handschrift en druk', in: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek ( 25) 2007, p. 67-88.

  - Willem Kuiper, 'Past, present and future of editing Ferguut , the medieval Dutch translation / adaptation of the Old-French Li Chevalier au Biel Escu , better known as Fergus ', in: Variants 5 (2006), p. 277-284.

  - Willem Kuiper, 'De held van de dag', in: Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, onder redactie van Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen. Amsterdam 2008, p. 181-187.

  - Willem Kuiper, 'Willem's Madoc', in: Fokke & Sukke kunnen het niet alleen . z.p. 2008, p. 150-152.

  - Claudine A. Chavannes-Mazel,  Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden. de pracht  van beelden . Met vertalingen uit het Middelnederlands van het handschrift 10 B 21 door Karina van Dalen-Oskam en Willem Kuiper. Den Haag 2008

  - Willem Kuiper, 'Een schort van vijgebladeren', in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 22 (2008), p. 102-109.

  - Willem Kuiper (und Geert Claassens) [und Roel Zemel, WK], 'Fergus' / 'Ferguut', in: Höfischer roman in Vers und Prosa .Germania Litteraria Mediaevalis Francigena (GLMF) V. Herausgegeven von René Pérennec und Elisabeth Schmid. Redaktion Nils Borgman. Berlin / New York 2010, p. 311-329.

  - Willem Kuiper, 'Valentijn ende Oursson', in: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 28 (2010), p. 213-245. [on-line versie beschikbaar op BML]

  - De Nederlandse reisliteratuur in 80 en enige verhalen . Samengesteld en ingeleid door Jan Blokker. Amsterdam 2011, p. 23-48: vertalingen in hedendaags Nederlands van passages uit drie laat-middeleeuwse Middelnederlandse reisverhalen naarJeruzalem.

  - Willem Kuiper, ' Histoire deJason eindelijk vertaald', in: Madoc 25 (2011), p. 124-126.

  - Orlanda S.H. Lie en Willem Kuiper, The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ms. Ghent UB 444 . (Translation by Thea Summerfield). Hilversum 2011.

  - Gulden legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140 door Amand Berteloot, Geert Claassens en Willem Kuiper . Deel II. Leuven 2011.

  - Willem Kuiper, 'Valentijn ende Oursson. Auteur, vertaler, censor en doelgroep', in:  Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek  (30) 2012, p. 87-112.  [on-line versie beschikbaar op BML

  Publicaties op Internet

  - Amand Berteloot, Geert Claassens en Willem Kuiper, 'Voorpublicatie kritische editie Zomerstuk van Legenda aurea on-line', in Neder-L d.d. 02-02-2011: http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Legenda_aurea/Brussel_Zomerstuk.pdf

  - Legenda aurea. Winterstuk (Amsterdam, UBA, hs. VI B14) Geschreven te Utrecht in het jaar 1438 voor de Regulieren te Amersfoort 'In den Birk'. Diplomatische editie bezorgd door de 'Werkgroep Legenda aurea' (SHL14, 1992-1993, 3e trimester) onder leiding van dr. Willem Kuiper, IvN UvA. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Legenda_aurea/UBA_VI_B_14.pdf
  - Legenda aurea. Zomerstuk (Amsterdam, UBA, hs. VI B15) Geschreven te Utrecht in het jaar 1438 voor de Regulieren te Amersfoort 'In den Birk'. Diplomatische editie bezorgd door de 'Werkgroep Legenda aurea' (SHL14, 1992-1993, 3e trimester) onder leiding van dr. Willem Kuiper, IvN UvA. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Legenda_aurea/UBA_VI_B_15.pdf
  - Een schoene ghenuechlicke ende seer vreemde hystorie van eenre vrouwen gheheeten Meluzyne/ ende van harer afcoemste ende gheslachte van haer voert ghecomen synde. ende van harer alre wonderlike ende vrome wercken ende feyten die sy gedaen ende bedreuen hebben . Diplomatische editie van de oudst bewaard gebleven druk, Geraert Leeu,  Antwerpen 1492, bezorgd door dr. Willem Kuiper, UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Meluzine/leeu1491.pdf
  - Een seer sonderlinghe schone ende wonderlike historie diemen warachtich hout te syne ende auctentick sprekende van eenre vrouwen gheheeten Melusine: van haren kinderen ende gheslachte ende van haer alre wonderlike wercken. Diplomatische editie van de herdruk van Henrick Eckert van Homborch, Antwerpen 1510, bezorgd door dr. Willem Kuiper,UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Meluzine/homborch1510.pdf
  - Die Historie vander Amoruesheyt van Troylusende van Briseda ende oeck kortelijc overlopen dieDestructie van Troyen . Diplomatische editievan de oudst bewaard gebleven druk van Rolant vanden Dorpe, Antwerpen ca.1500, bezorgd door drs. Jacco de Lange (afschrift)
  en dr. Willem Kuiper (collatie en eindredactie).
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Destructie_van_Troyen/Troylus_ende_Briseda.pdf
  - Frederijc van Jenuen. Diplomatische editie van de oudst bewaard gebleven druk van Willem Vorsterman, Antwerpen 1531, bezorgd door dr. Willem Kuiper UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Frederijc_van_Jenuen/Frederijc_van_Jenuen.pdf
  - Die destructie van Jherusalem . De Middelnederlandse vertaling van La Vengeance deNostre Seigneur . Diplomatische editie van de oudste bewaard gebleven druk van Willem Vorsterman, Antwerpen z.j., bezorgd door dr. Willem Kuiper UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Destructie_van_Jherusalem/Distructie_diplomatisch.pdf
  - Die destructie van Jherusalem . De Middelnederlandse vertaling van La Vengeance de NostreSeigneur . Kritische tweetalige editie van de oudste bewaard gebleven druk van Willem Vorsterman, Antwerpen z.j. en de Franse brontekst, bezorgd door dr. Willem Kuiper UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Destructie_van_Jherusalem/Distructie_kritisch.pdf
  - Die Destructie van Jherusalem, voleint ter Goude in Hollant bi mi Geraart Leeu in 't jaar onsHeren MCCCClxxxii (1482) op sinte Bartholomees avont (23 augustus) . Kritische editie van het exemplaar BLL: IA. 47339 bezorgd door dr. Willem Kuiper UvA.
  http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Destructie_van_Jherusalem/Leeu1482_kritisch.pdf
  - 't Bouck vande menscheliker ketyvicheyt . De vertaling van De miseria conditionis humanae van Lotario di Segni (ca. 1160-1216), de latere paus Innocentius III (1198-1216) door de Oudenaardse rederijker Andries vander Muelen (ca. 1450-1509) op 52-jarige leeftijd, naar zijn zeggen als boetedoening voor een zondig leven. Diplomatische editie met de Latijnse brontekst bezorgd door dr. Willem Kuiper en Sebastiaan Engel M.A. http://cf.hum.uva.nl/dsphome/scriptamanent/bml/Bouck_vander_menscheliker_ketyvicheyt/vdmuelen.pdf
  Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijnende Oursson . Kritische synoptische editie van de oudste bewaard gebleven druk: Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657, bezorgd door dr. Willem Kuiper. Amsterdam 2012.   http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf

  Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson . Kritische lees-editie van de oudste bewaard gebleven druk: Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657, bezorgd door dr. Willem Kuiper. Amsterdam 2012.    http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/leeseditie.pdf

  Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson . Kritische lees-editie van de druk van Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657, bezorgd door Willem Kuiper. Amsterdam 2012. Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde. URL http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/Valentijn_ende_Oursson_epub_editie.zip

  -  Kritische studie-editie van Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie, zoals bewaard gebleven in de ‘unieke’ uitgave van Niclaes vanden Wouwere, Antwerpen 1564, [exemplaar Museum Meermanno Westrenianum: 006 B 032] bezorgd door dr. Willem Kuiper, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA. Amsterdam 2013. Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde.

   - Synoptische kritische editie van Een schone ende wonderlijcke historie van Rijckaert zonder Vreese, sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien, die door sijne kloecke daden ende voorsichticheyt koninc van Enghelandt wert, zoals gedrukt door Hieronimus Verdussen te Antwerpen in 1619, op basis van de exemplaren: UB Göttingen 8 FAB III, 1945 (fotokopie DOVO) en BnF RES-Y2-1463. Transcriptie: Suzanne Preij. Collatie en editie: Willem Kuiper. Deze roman werd eerder in de vorm van een feuilleton van 29 juli 2013 tot en met 17 augustus 2013 gepubliceerd in: Neder-L, Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek http://nederl.blogspot.nl/

  - Kritische epub editie van Een schone ende wonderlijcke historie van Rijckaert zonder Vreese, sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien, die door sijne kloecke daden ende voorsichticheyt koninc van Enghelandt wert, zoals gedrukt door Hieronimus Verdussen te Antwerpen in 1619, op basis van de exemplaren: UB Göttingen 8 FAB III, 1945 (fotokopie DOVO) en BnF RES-Y2-1463. Transcriptie: Suzanne Preij. Collatie en editie: Willem Kuiper. Deze roman werd eerder in de vorm van een feuilleton van 29 juli 2013 tot en met 17 augustus 2013 gepubliceerd in: Neder-L, Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. http://nederl.blogspot.nl/

   

  - Willem Kuiper, Hella Hendriks en Sasja Koetsier (red.), Repertorium van Eigennamenin Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) - beta-versie -http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm

  Multimedia

  - De Habsburgers, het Huis van Oranje en de graven van den Bergh, [m.m.v. o.a.] Dr. WillemKuiper [over de legende van Maria Magdalena zoals in beeld gebracht in Handschrift 16 uit de collectie van Huis Bergh, 's-Heerenberg.].Musick's Monument Multi-Media Art Productions2004. DVD.
  - Den wech teRoeme. Een multimediale visualisatie van een laat-middeleeuwse routebeschrijving van Parijs naar Rome: http://wthjmkuiper.googlepages.com/home

  - Den wech van Parijs tot Sente Jacobs. Een multimediale visualisatie van een laat-middeleeuwse routebeschrijving van Parijs naar Santiago de Compostella: http://wthjmkuiper.googlepages.com/denwechvanparijstotsentejacobs

  - Claes van Dusen, Den wech van Venetien nae den Heylighen Lande ende Jeruzalem . Een multimediale visualisatie van een laat-middeleeuwse routebeschrijving van Venetië naar Jeruzalem: http://wthjmkuiper.googlepages.com/denweghvanvenetiennaedenheylighenlandeen

  - Dit is die viagie oft reyse geschiet by brueder Jan Want van der Prekaren oorden in Tzertoghenbosch nae den Heylighen Lande, te weten tot Jerusalem [AD 1519]. Een multimediale visualisatievan een laat-middeleeuwse routebeschrijving van 's-Hertogenbosch naar Jeruzalem: http://wthjmkuiper.googlepages.com/ditisdieviagieoftreysegeschietbybruederj

  - Bedevaart naar Jerusalem, volbracht en beschreven in het jaar 1525, door meester Arent Willemsz., barbier tot Delft in Hollant. Een multimediale visualisatie van een laat-middeleeuwse routebeschrijving van Delft naar Jeruzalem:http://wthjmkuiper.googlepages.com/bedevaartnaarjerusalem%2Cvolbrachtenbeschr

  Onderweg

  Onderhanden

  - In samenwerking met Jelle Koopmans, kritische editie van Valentin et Orson , op basis van de druk van Jacques Maillet, Lyon 1489.

  - In samenwerking met Menno Anbeeken Paul Brüggemann, kritische editie van Valentijn ende Oursson , op basis van de drukken van Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657 en Hieronymus Verdussen, Antwerpen z.j.

  - In samenwerking met Jelle Koopmans, kritische editie van Jourdain de Blaves , op basis van de druk van Jehan Bonfons s.d.

  - De Middelnederlandse vertaling/bewerking van Jourdain de Blaves en de these van Oskar Kalbus. artikel

  - Kritische editie van de Destructie van Jherusalem van Jacob van M(a)erlant - de bewerking van Flavius Josephus' Debello judaeico -   zoals in verzen bewaardgebleven in het handschrift KB Brussel 15001 en in proza in de druk van Geraert Leeu, Gouda 1482.

  - Kritische editie en vertaling in hedendaags Nederlands van de Destructie van Jherusalem - de bewerking van La vengeance de Nostre Seignor - zoals bewaard gebleven in de druk van Willem Vorsterman, Antwerpen ca. 1525.

  - Diplomatische en kritische editie en vertaling in hedendaags Nederlands van het Bredase handschrift van Het sacrament van de Nieuwervaert .

  - Diplomatische en kritische editie (in samenwerking met drs. M. Holwerda) van Die jeeste van Julius Cesar . s.d. / s.l. / s.n.

  - Kritische editie en vertaling (in samenwerking met Menno Anbeek) in hedendaags Nederlands van  Jezus' Kintsheit , zoals bewaard gebleven in het tweede boek van Der leken spiegel van Jan [van] Boendale.

  - Kritische synoptische editie (met de Franse brontekst) van de laat-middeleeuwse roman Rijckaert zonder Vreese zoals gedrukt door Hieronimus Verdussen, Antwerpen, 1619.

  - Kritische synoptische editie (met de Nederduitse brontekst) van de laat-middeleeuwse roman Frederick van Jenuen zoals gedrukt door Willem Vorsterman, Antwerpen 1531.

  - In samenwerking met prof. dr. Amand Berteloot (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster) en prof. dr. Geert Claassens (Katholieke Universiteit Leuven): Kritische editievan de Zuid-Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea op basis van het oudste compleet bewaardgebleven handschrift KB Brussel 15140.

  - In samenwerking met de stichting Musick's Monument: Het album van Aefgen Claesdochter vanGiblant(1598-1601). Multimediale facsimile-editie van het gehele album met gezongen uitvoeringen van de liederen waarvan de melodie bekend is.

  - In samenwerking met M.H. (Meike) Poortman: Kritische synoptische editie (met de Franse brontekst) van de laat-middeleeuwse roman Jan van Parijs zoalsgedrukt door Pauwels Stroobant, Antwerpen 1612.

  - In samenwerking met R.M. (Matthijs)  Kleywegt: Kritische synoptische editie (met de Franse brontekst) van de laat-middeleeuwse roman Peeter van Provencen zoals gedrukt door Willem Vorsterman,Antwerpen, ca. 1517. 

  - In samenwerking met de Werkgroep Middelnederlandse Artes Literatuur (WEMAL) een diplomatische editievan de boeken 17 (bomen en planten) en 19 (geuren, smaken, getallen) van de Middelnederlandse vertaling van De proprietatibus rerum ,een dertiende-eeuwse encyclopedie geschreven door de (Engelse?) Franciscaan Bartholomeus Anglicus. De Middelnederlandse vertaling bleef bewaard in een drukuit 1485 uit de werkplaats van Jacob Bellaert te Haarlem.

  - In samenwerking met ? een kritische tweetalige (Middelnederlands-Latijn) editie van boek 17 van bovengenoemde encyclopedie.

  - In samenwerking met dr. Jelle Koopmans: kritische (en diplomatische) editie van Valentin et Orson , zoals gedrukt door Jacques Maillet, Lyon 1489. 

  Nevenwerkzaamheden

  - Naast mijn 0,5 fte aanstelling aan de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA ben ik (sinds 1 oktober 2004) voor 0,2 fte verbonden aan het Huygens Instituut voor TeksteditiesenIntellectuele Geschiedenis (KNAW) te Den Haag,waar ik mij vooral bezighoud met de editie van de tweede helftvan de Middelnederlandse vertaling van La Queste del saint Graal , zoals overgeleverd in de Lanceloet-compilatie (KB Den Haag 129 A 10) voor de reeks 'Middelnederlandse Lancelotromans'. Daarvoor was ik sinds 1 januari 1993 voor 0,2 fte verbonden aan het (P.J.) Meertens Instituut (KNAW), waar ik tot 1999 het project Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) coördineerde. Na de stopzetting van dit project in de zomer van 1999 heb ik totnajaar 2002 meegewerkt aan hetproject Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 . Daarna ben ik verbonden geweest aan het project Nederlandse Volksverhalenbank .

  - Sinds 1993 redacteur/columnist van Neder-L,elektronischtijdschrift voor de Neerlandistiek , na sinds jaargang 6 (1976-1977) tot en met 24 (1995), het laatste jaar, redacteur te zijngeweest van Spektator, tijdschrift voor Neerlandistiek.

  - Voorzitter van de stichting Musick's Monument, die zich specialiseert in multimediale digitale producties.

  - Van ? tot 2005 eindredacteur van de on-line versie en columnist van de papieren versie van Hardware Info Magazine .

  Aanbevolen sites

 • Publicaties

  2014

  • Kuiper, W. (2014). Luna en Fortuna. In A. van Leerdam, O. S. H. Lie, M. Meuwese, & M. Patijn (Eds.), Kennis in beeld: denken en doen in de Middeleeuwen (pp. 46-53). (Artesliteratuur in de Nederlanden; No. 8). Hilversum: Verloren. [details]

  2012

  • Kuiper, W. (2012). Valentijn ende Oursson: Auteur, vertaler, censor en doelgroep. Voortgang, 30, 87-112. [details]

  2011

  • Kuiper, W. (2011). ‘Histoire de Jason' eindelijk vertaald [Bespreking van: R. Lefèvre, R. de Does (2009) De avonturen van Jason: vijftiende-eeuwse ridderroman]. Madoc, 23(2), 124-126. [details]

  2010

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  • Kuiper, W. (2009). Dramatisch lezen: [column]. Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, 0912.b, 0912.58. [details]
  • Kuiper, W., Hendriks, H., & Koetsier, S. (2009). Repertorium van eigennamen in Middelnederlandse literaire teksten: corpus epiek (beta versie). Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA ; (P.J.) Meertens Instituut KNAW. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm [details]

  2008

  2007

  2006

  • Kuiper, W. (2006). Past, present and future of editing Ferguut, the medieval Dutch translation/adaptation of the Old-French Li Chevalier au Biel Escu, better known as Fergus. In L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout, & M. Mathijsen (Eds.), Texts in multiple versions: histories of editions (pp. 277-284). (Variants; No. 5). Rodopi. [details]

  2014

  2013

  2012

  2011

  Tijdschriftredactie

  • Coppen, P. A. (editor), Kuiper, W. T. J. M. (editor), van Oostendorp, M. (editor), Petiet, F. (editor), Salemans, B. J. P. (editor) & Verkruijsse, P. J. (editor) (2008). Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek (Journal). http://www.neder-l.nl
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden