Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. C.L. (Chunglin) Kwa

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Profile

  Books

  Chunglin Kwa, What is Truth? A New Philosophy of the Sciences and the Humanities, Amsterdam: Boom, 2018, 312 pp.

  Chunglin Kwa, Wat is waarheid? Basisboek Wetenschapsfilosofie, Amsterdam: Boom, 2017, 319 pp.

  Chunglin Kwa, Kernthema's in de wetenschapsfilosofie, Den Haag: Boom Lemma, 2014, 173 pp.

  Chunglin Kwa , Styles of Knowing. A new history of science from ancient times to the present , Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011, 366 p.

  Chunglin Kwa , De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap , Amsterdam: Boom, 2005, 384 pp, 2e druk 2007, 3e druk 2009.

  Henk de Regt & Chunglin Kwa  (Eds.) Building Bridges: Connecting Science, Technology and Philosophy, Amsterdam: VU University Press 2014.

  Piet Verkruijsse en Chunglin Kwa (red.), Aap, vis boek. Linnaeus in de Artisbibliotheek , Waanders, 2007.

   

  Key refereed academic journal and book chapter publications prior to 2008 (see publications page for 2008 and after)

  2007

  Chunglin Kwa, Shifts in Dominance of Scientific Styles: From Modernity to Post-Modernity, History and Technology 23 (2007), 166-176.

  Chunglin Kwa, Onderzoek aan de universiteiten. Een geschiedenis van de academische autonomie, Krisis , nr 4 (2007), 36-51.

  2006

  Chunglin Kwa, Interdisciplinary Research through Informal Science-Policy Interactions, Science & Public Policy 10 (2006), 457-467.

  2005

  Chunglin Kwa, Local Ecologies, Global Science: Discourses and Strategies of the International Geosphere-Biosphere Programme, Social Studiesof Science 35 (2005), 923-950.

  Chunglin Kwa, Alexander von Humboldt's Invention of the Natural Landscape, The European Legacy 10 (2005), 149-162.   

  Chunglin Kwa, Interdisciplinarity and Postmodernity in the Environmental Sciences, History and Technology 21 (2005), 331-344.                                             

  2003

  Chunglin Kwa, Alexander von Humboldt, het schilderkunstige en het natuurlijke landschap, Feit en Fictie jrg V, nr. 4 (2003), 16-34.

  2002

  Chunglin Kwa, Romantic and Baroque Conceptions of Complex Wholes in the Sciences, in: John Law & Annemarie Mol (eds.), Complexities: Social Studies of Knowledge Practices , Durham, NCa: Duke University Press, 2002, pp. 23-52.   Republished unaltered in: Stig O. Johannessen & Lesley Kuhn (eds.), Complexity in Organization Studies, Vol. 1: Ways of Thinking about Complexity , London: Sage, 2012, pp. 311-334.

  2001

  Chunglin Kwa, The Rise and Fall of Weather Modification: Changes in American Attitudes towards Technology, Nature and Society, in: Clark Miller & Paul Edwards (eds.), Changing the Atmosphere: Expert Knowledge and Environmental Governance , Cambridge, Ma: MIT Press,2001, pp. 135-165.

  Chunglin Kwa, History of the Environmental Sciences, in Neil Smelsen and Paul Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences , Vol. 7, Pergamon/Elsevier, 2001,4659-4663.

  Chunglin Kwa and Leen Dresen, Readers, Users, Regimes: Integrated Assessment Models in Context, Integrated Assessment 2 (2001), 39-42.

  2000

  Mechtild de Jong and Chunglin Kwa, Ecological Theories and Dutch Nature Conservation, Biodiversity and Conservation 9 (2000), 1171-1186.

  1998

  Sheila Jasanoff and Brian Wynne, with contributions by F. Buttel, F. Charvolin, P. Edwards, A. Elzinga, P. Haas, C. Kwa, W.H. Lambright, M. Lynch, C. Miller), Science and Decisionmaking, chapter 1 of Human Choice and Climate Change, Vol 1: The Societal Framework , Steve Rayner & Elizabeth Malone (eds.), Columbus, Ohio: Battelle Press, 1998, pp. 1-87.

  1994

  Chunglin Kwa, Modelling Technologies of Control, Science as Culture , Vol 4, (Nr. 20), (1994), 363-391.      

  1993

  Chunglin Kwa, Modeling the Grasslands , Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 24 (1993), 125-155; Addendum in HSPS 25 (1994), 184-186. 

  Chunglin Kwa, Radiation Ecology, Systems Ecology and the Management of the Environment, in Michael Shortland (ed.), Science and Nature , Stanford in the Vale: British Society for the History of Science (BSHS Monograph 8), 1993, pp. 213-249 (downloadable at: http://www.bshs.org.uk/node/3495 )   

  Chunglin Kwa, Nature, Power, Scale: The Modernist Context of Ecosystems Ecology (in Bulgarian), Bulgarian Sociological Review 18 (1993), No. 4-5, 50-57.

  1991

  Chunglin Kwa, Wetten en verhalen; discursieve en narratieve verbeeldingen van de natuur. Kennis en Methode 15 (1991), 105-120.

  Chunglin Kwa, Beheerst en evenwichtig, Een technologisch ideaal ter diskussie. Krisis nr. 45 (1991), 6-19.

  1989

  Chunglin Kwa, De retorische structuur van geschiedkundige teksten. Krisis nr. 37 (1989), 54-60.

  1987

  Chunglin Kwa, Representations of Nature Mediating between Ecology and Science Policy: the Case of the International Biological Programme. Social Studies of Science 17 (1987), 413-442.

  Chunglin Kwa, Stabiliteit als metafoor. Landschap 4 (1987), 19-29.

  1986

  Chunglin Kwa, Representations of nature in cybernetic and evolutionaryecology. In: Foundations of Biology , P. Weingartner and G. Dorn (eds.), Vienna, Austria: Hoelder-Pichler- Tempsky, 1986, pp. 167-189.

  1985

  Jozef Keulartz, Chunglin Kwa and Hans Radder, Scientific and social problems and perspectives of alternative medicine. Analysis of a Dutch controversy, Radical Philosophy , Nr. 41 (1985), 2-9.

  Chunglin Kwa, Metaforen in de wetenschap: middel tot kommunikatie en mobilisatie, Krisis nr. 18, 1985, 9-22.

  1984

  Chunglin Kwa, De relatie tot de natuur in cybernetische en evolutionaire ecologie, Kennis en Methode 8 (1984), 25-40.

  Chunglin Kwa, Verbeeldingen van de natuur in de milieubeweging, Krisis nr. 16, 1984, 16-26.

  Chunglin Kwa

  is Lecturer in Science and Technology Studies. He teaches courses in History of Science, Philosophy of Science and on the history of the relationship between politics and expertise.

  Kwa was Faculty Fellow at Harvard University (Kennedy School of Government) during 1999-2000. From 1991 to 2006, he was Editor of the EASST Review , the Journal of the European Association for the Study of Science and Technology.

  Kwa is currently working on a comparison of the classical-deductive style and the style of hypothetical modelling.

 • Stijlen van wetenschap

  De ontdekking van het weten

  De ontdekking van het weten heeft als uitgangspunt de verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening die sinds de Oudheid zijn ontwikkeld: deductie (uit eerste principes), experiment, hypothese (gebaseerd op analogie), statistiek en evolutie. De 'styles of scientific thinking'  werden oorspronkelijk voorgesteld door de Britse historicus Alistair Crombie. Basisidee is dat elke stijl op een bepaald moment in de geschiedenis zijn eigen criteria heeft ontwikkeld voor wat goede wetenschap is, wat de manier is om 'waarheid' te produceren. Er bestaat dus geen manier om de stijlen in de wetenschap ergens uit af te leiden. De ontdekking van het weten verbindt Crombie's stijlen met vele inzichten uit de wetenschaps- en technologiestudies.

  Recensies van De ontdekking van het weten verschenen onder meer in Isis (engelstalig), De Gids , Gewina (3x) , Filosofie en Praktijk , Academische Boekengids , Krisis , NRC-Handelsblad , De Morgen (België), de Volkskrant , Intermediair  en Eos Magazine .

  Inhoud

  1  De deductieve stijl in de wetenschap

         De geboorte van het deductivisme in Griekenland

         De waardencontext van de wetenschap

  2  De deductieve stijl in een christelijke context

         De herovering van het antieke erfgoed in de Middeleeuwen

         De joods-christelijke God en de natuurwet

         Naar een logica van het experiment

         Het kwantitatieve aspect en de nieuwe wiskunde

         De medische wetenschap

         Coda

  3  Van geleerde tot virtuoos. Het ontstaan van de experimentele stijl in de Renaissance

         De humanisten

         De kunstenaars-ingenieurs

         De universiteitsgeleerden

         Galileo Galileï

  4  De experimentele stijl II. De sceptici en hun tegenstanders

         Het radicale scepticisme

         Protestants antiscepticisme en katholiek scepticisme

         Ptolemaeus en Copernicus

         Het antiscepticisme van Galileo, Kepler en Descartes

         Marin Mersenne

  5  De experimentele stijl III.Alchemie en de nieuwe wetenschappen

         Van Marsilio Ficino tot Johannes Baptista van Helmont. Kleine galerij van magiërs

         De relatie tussen occulte kennis en magie en wetenschap

         Francis Bacon

         Het Britse baconianisme

         Het Nederlandse baconianisme

         Coda

  6  De hypothetische stijl. analogieën tussen natuur en techniek

         De mechanische analogieën van Kepler, Harvey en Descartes

         Het mechanicisme van René Descartes

         Isaac Newtons Principia en het einde van het klassieke mechanicisme

         Een neomechanicisme: de veldtheorieën

         Coda

  7  De taxonomische stijl in de wetenschap

         Verzamelingen en emblematiek

         Planten verzamelen

         Planten classificeren

         Carl Linnaeus

         De nieuwe taxonomie van na Linnaeus

         Epiloog

  8  Statistische analyse als wetenschappelijke stijl

         Het waarschijnlijkheidsconcept in de zeventiende en achttiende eeuw

         Astronomie en foutenanalyse

         De stortvloed van cijfers

         Francis Galton, Ronald Fisher en de variabiliteit van de natuur

         Statistiek in de sociale wetenschappen

         Coda

  9  De evolutionaire stijl in de wetenschap

         Oorsprongsmythen

         Mechanicisme en preformationisme

         De levende wezens en het leven

         De crisis van het darwinisme en het ontstaan van de genetica

         De neodarwinistische synthese

         Evolutionaire procesen in de fysische wereld

         Coda

  Slot: wetenschap in de twintigste eeuw

         Een mozaïek van stijlen

         Wetenschap en macht

  Beknopte chronologie

  Bibliografie

  Register

  Tijdens de boekpresentatie

  in het Teylersmuseum, 28 september 2005.

  Publicaties van Chunglin Kwa in de Nederlandse taal (selectie)

  Onderzoek aan de universiteiten. Een geschiedenis van de academische autonomie, Krisis 8, nr 4 (2007), 36-51.

  Alexander von Humboldt, het schilderkunstige en het natuurlijke landschap,   Feit en Fictie , V (4), 2003, pp. 16-34.

  De evolutie van de evolutiegedachte, in De evolutie de baas , M. Schilder & M. Lebouille (red.), Amsterdam: Vossius Pers AUP, 1998, pp. 32-47.

  Wetten en verhalen; discursieve en narratieve verbeeldingen van de natuur. Kennis en Methode 15 (1991), 105-120.

  De retorische structuur van geschiedkundige teksten. Krisis nr. 37 (1989), 54-60.

  De retorische structuur van wetenschap. In: F. Geraedts en L. de Jong (red.), Ergo Cogito I , Groningen: Historische Uitgeverij, 1988, pp. 84-100.

  Stabiliteit als metafoor. Landschap 4 (1987), 19-29.

  Metaforen in de wetenschap: middel tot kommunikatie en mobilisatie, Krisis nr. 18, 1985, 9-22.

  Verbeeldingen van de natuur in de milieubeweging, Krisis nr. 16, 1984, 16-26.

  De relatie tot de natuur in cybernetische en evolutionaire ecologie, Kennis en Methode 8 (1984), 25-40.

  Boekbesprekingen (selectie)

  'Objectiviteit en ontologie, bespreking van Lorraine Daston & Peter Galison, Objectivity, Zone Books, New York, 2007 en Ursula Klein & Wolfgang Lefèvre, Materials in Eighteenth-Century Science: A Historical Ontology, The MIT Press, Cambridge, Mass., 2007 (345 pp.), Academische Boekengids nr 72, januari 2009.

  Het Kasboek der Natuur. De rol van handel en kerk bij de wetenschappelijke revolutie in de Gouden Eeuw, recensie van Het Boeck der Natuere door Erik Jorink, Leiden, 2006, en Matters of Exchange: Commerce, Medicine and Science in the  Dutch Golden Age , New Haven, 2007, in: De Academische Boekengids 68 (mei 2008), pp. 27-30.  http://www.academischeboekengids.nl/abg/do.php?a=show_visitor_artikel&id=709

  Recensie van Donna Mehos, Science and Culture for Members Only: The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century , Amsterdam University Press, 2005, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4 (3), 2007, 149-151.

  Technologische bluf. Wie iserbang voor globalisering? Bespreking van Leonardo to the Internet: Technology and culture from the Renaissance to the Present door Thomas Misa, Johns Hopkins, 2004 en Hubris and Hybrids: A CulturalHistory of Technology and Science door Andrew Jamison, Routledge, 2005, in De Academische Boekengids 62 (mei 2007), pp. 8-9. http://www.academischeboekengids.nl/abg/do.php?a=show_visitor_artikel&id=604

  De schoonheid heeft haar gezicht verbrand, bespreking van Beauty and Revolution in Science door James McAllister, Cornell University Press, 1996, Kennis en Methode 23 (1999), 208-212.

  Om de dingen heen cirkelen (boekbespreking van M. van Nierop e.a. (red.), Mooie dingen: over de esthetica van het object , Boom, 1993), Kennis en Methode 18 (1994), 146-149.

  Techniek, machines en filosofie (boekbespreking van Hans Achterhuis, red., De maat van de techniek , Baarn 1992 en T.M.T. Coolen, De machine voorbij , Meppel 1992), Kennis en Methode 17 (1993), 401-407.

  Epistemes en paradigma's (boekbespreking van D. Stemerding, Plants, Animals and Formulae , proefschrift RL, 1991 en D. Meijers, Kunst als natuur , Amsterdam 1991), Kennis en Methode 16 (1992), 215-221.

  Titel nieuwe paragraaf

  Tekst van de nieuwe paragraaf

 • Styles of Knowing

  Styles of Knowing - Styles of Scientific Thinking

  Chunglin Kwa, Styles of Knowing: A New History of Science from Ancient Times to the Present , Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press, 2011 (366 pp.).

  Contents

  1   Introduction: The Six Styles of Knowing

  2   The Deductive Style of Science

  3   The Deductive Style in a Christian Context

  4   From Scholar to Virtuoso: The Renaissance Origin of the Experimental Style

  5   The Experimental Style II: The Skeptics and their Opponents

  6   The Experimental Style III: Alchemy and the New Sciences

  7   The Hypothetical Style: Analogies between Nature and Technology

  8   The Taxonomic Style

  9   Statistical Analysis as a Style of Science

  10  The Evolutionary Style

  11  Science in the Twentieth Century

  Reviews of Styles of Knowing

  have appeared in:

   

  Ambix Vol 59 (2012), pp. 294-307, by Sean Johnston

   

  Metascience Vol 23 (2014), pp. 625–631, by Victor Boantza

   

  HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science, Vol. 4 (2014), pp. 161-165, by: Elay Schech

   

  History and Philosophy of the Life Sciences (2015), by Neeraja Sankaran

   

 • History of Ecology; Global interdisciplinarity

  Global Change, Interdisciplinarity and Postmodernity in the Sciences

  I worked on the early history of the International Geosphere-Biosphere Programme during my year as a Fellow at Harvard University, 1999-2000. This is the Global Environmental Assessment Project (1995-present), with William Clark as Project Director and senior Harvard faculty including Sheila Jasanoff and James McCarthy. Among the other former Fellows, I mention in particular Silke Beck, Cathy Fogel, Clark Miller, Marybeth Long Martello, Tim Forsyth, Aarti Gupta,  Mojdeh Keykhah, Dele Ogunseitan and Myanna Lahsen.

  The work resulted so far in four articles:

  Local Ecologies and Global Science: Discourses and Strategies of the International Geosphere-Biosphere Programme, Social Studies of Science 35 (2005), 923-950.

  Interdisciplinarity and Postmodernity in the Environmental Sciences, History and Technology 21 (2005),331-344.

  The Programming of Interdisciplinary Research through Informal Science-Policy Interactions, Science and Public Policy 33 (2006), 457-467.

  Chunglin Kwa and René Rector,   A Data Bias in Interdisciplinary Cooperation in the Sciences: Ecology in climate change research, in: John Parker, Niki Vermeulen and Bart Penders (eds.), Collaboration in the New Life Sciences , Ashgate, London, 2010, pp. 161-176.

  My PhD work on the history of US systems ecology (1950-1975)

  is available through the following article publications:

  Representations of Nature Mediating between Ecology and Science Policy: the Case of the International Biological Programme, Social Studies of Science 17 (1987), 413-442.

  Radiation Ecology, Systems Ecology and the Management of the Environment, in: Michael Shortland (ed.), Science and Nature , Stanford in the Vale: British Society for the History of Science (BSHS Monograph 8), 1993, pp. 213-249.

  (downloadable at: http://www.bshs.org.uk/node/3495  )

  Modeling the Grasslands, Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 24 (1993), 125-155.

  Visualizing Landscapes

  Landscapes have been painted and photographed, they are being studied by geographers and ecologists, and they can be designed by landscape architects. The concept of 'landscape' hangs ambiguously between a visual representation and a natural entity. Historically, the primacy was for the visual aspect. When we designate natural scenery as 'landscape', we are in fact using a metaphor. This metaphor is a visual metaphor, since the way we understand what a landscape is, is formed by the pictorial conventions associated with the original landscape-as-picture.

  Publications:

  Painting and Photographing Landscapes: Pictorial Conventions and Gestalts,

  Configurations

  16 (2008), 57-75. 

  C.L. Kwa, M. van Hemert & L. van der Weij , Visualizing Landscapes: Gestalts, Models, Pictures, in: Scholten, H.J., van de Velde, R.J., van Manen, N. (eds), Geospatial Technology and the Role of Location within Science, GeoJournal Library 96 , Springer, Dordrecht, 2009,   pp. 47-58.

 • Publicaties

  2018

  2017

  • Kwa, C. (2017). Wat is waarheid? Basisboek wetenschapsfilosofie. Amsterdam: Boom. [details]

  2015

  2014

  • Kwa, C. (2014). Kernthema's in de wetenschapsfilosofie. (Wetenschapsfilosofie in context). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. [details]
  • Kwa, C. (2014). Bündnis der Stile. Ein neues Modell für das Zusammenwirken von Wissenschaft und Technik. In A. Nordmann, H. Radder, & G. Schiemann (Eds.), Strukturwandel der Wissenschaft: Positionen zum Epochenbruch (pp. 127-139). Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. [details]
  • Kwa, C. (2014). Hoe kan de klimaatscepsis het hoofd worden geboden? Krisis, 2014(1), 92-98. http://www.krisis.eu/content/2014-1/krisis-2014-1-12-kwa.pdf [details]

  2012

  • Kwa, C. (2012). An "ecological" view of styles of science and of art: Alois Riegl’s explorations of the style concept. Studies in history and philosophy of science. Part A, 43(4), 610-618. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2012.07.003 [details]
  • Kwa, C. (2012). Romantic and baroque conceptions of complex wholes in the sciences. In S. O. Johannessen, & L. Kuhn (Eds.), Complexity in organization studies. - Vol. 1: Ways of thinking about complexity (pp. 311-334). (Sage library in business and management). Sage. [details]

  2011

  • Kwa, C. (2011). Styles of knowing: a new history of science from ancient times to the present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. [details]
  • Kwa, C. (2011). Alliances between styles: a new model for the interaction between science and technology. In A. Nordmann, H. Radder, & G. Schiemann (Eds.), Science transformed? Debating claims of an epochal break (pp. 106-116). University of Pittsburgh Press. [details]
  • Kwa, C., & van Hemert, M. (2011). Engineering the planet: the issue of biodiversity in the framework of climate manipulation and climate governance. Quaderni, (76), 79-89. [details]

  2010

  • Kwa, C. (2010). Agency and space in Darwin's concept of variation. Critical Studies, 32, 79-90. [details]
  • Kwa, C., & Rector, R. (2010). A data bias in interdisciplinary cooperation in the sciences: ecology in climate change research. In J. N. Parker, N. Vermeulen, & B. Penders (Eds.), Collaboration in the new life sciences (pp. 161-176). Ashgate. [details]

  2009

  • Kwa, C. (2009). Maps and the taxonomic style. In M. Drenthen, J. Keulartz, & J. Proctor (Eds.), New visions of nature: complexity and authenticity (pp. 173-177). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2611-8_13 [details]
  • Kwa, C., van Hemert, M., & van der Weij, L. (2009). Visualizing landscapes: do pictures represent theory or data? In H. J. Scholten, R. van de Velde, & N. van Manen (Eds.), Geospatial technology and the role of location in science (pp. 47-58). (The geojournal library; No. 96). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2620-0_4 [details]

  2008

  • Kwa, C. (2008). Painting and photographing landscapes: pictorial conventions and gestalts. Configurations, 16(1), 57-75. https://doi.org/10.1353/con.0.0049 [details]
  • Kwa, C. (2008). Wat is waarheid? Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 100(3), 212-214. [details]

  2014

  2008

  • Kwa, C., & van Adrichem, A. (2008). Pixels van de werkelijkheid. Parmentier, 17(4), 30-37. [details]

  2023

  • Kwa, C. L. (2023). De inhoud van de stijl. Filosofie-tijdschrift, 33(6), 10-15.

  2017

  • Kwa, C. (2017). [Review of: D. Jin (2015) The Great Knowledge Transcendence: The Rise of Western Science and Technology Reframed; J.E. McClellan III, H. Dorn (2015) Science and Technology in World History: An Introduction]. Isis, 108(4), 877-879. https://doi.org/10.1086/695680 [details]

  2011

  2010

  2008

  • Kwa, C. (2008). Het kasboek der natuur: de rol van handel en kerk bij de wetenschappelijke revolutie in de Gouden Eeuw [Bespreking van: E. Jorink (2006) Het 'Boeck der Natuere': Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715; H.J. Cook (2007) Matters of exchange: commerce, medicine, and science in the Dutch Golden Age]. De Academische Boekengids, 68, 26-27. http://www.academischeboekengids.nl [details]
  • Kwa, C. (2008). [Bespreking van: C. Buskes (2006) Evolutionair denken: de invloed van Darwin op ons wereldbeeld]. Studium, 1(1), 77-78. https://doi.org/10.18352/studium.1456 [details]

  Spreker

  • Kwa, C. L. (invited speaker) (25-3-2016). The changing logic of Big Science programs in ecology: From IBP to IGBP and how Gaia got lost on the way., Gaia and Earth System Science: scientific, historical and philosophical perspectives , Paris.
  • Kwa, C. (invited speaker) (13-6-2011). The Baroque in Science and in Art - Notes on a style (invited paper), CRESC Workshop “The Baroque as Empirical Sensibility", Manchester.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden