Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. C. (Chantal) Mak

Privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: J.G. Mak

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A8.21
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profile

  Curriculum vitae

  Chantal Mak is a Professor of Private law, in particular fundamental rights and private law, at the Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT). Her research focuses on the constitutional legal framework for private law in Europe and the influence of constitutional law (including fundamental rights) on private law matters, with a special interest for the role of the judiciary in European private law. 

  Publications

  Papers on SSRN

  Links

  Amsterdam Centre for Transformative Private Law
 • Publicaties

  2023

  • Mak, C. (2023). Reimagining Europe Through Private Law Adjudication. In C. Mak, & B. Kas (Eds.), Civil Courts and the European Polity: The Constitutional Role of Private Law Adjudication in Europe (pp. 63-77). Hart Publishing.
  • Mak, C., & Kas, B. (2023). Civil Courts and the European Polity: The Constitutional Role of Private Law Adjudication in Europe. Hart.

  2022

  • Mak, C. (2022). Civil Courts and Delocalized Justice: Reflections on the Shell Nigeria Cases in Light of Theories of Communication and Constitutionalization. German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, 23(6), 872-880. https://doi.org/10.1017/glj.2022.57 [details]

  2021

  2020

  2018

  2017

  • Mak, C., Mak, E., & Mak, V. (2017). De verwijzende rechter: Rechtspolitieke verandering via prejudiciële vragen van lagere rechters aan het Europese Hof van Justitie. Nederlands Juristenblad, 92(25), 1724-1732. [1329]. [details]

  2016

  2015

  2014

  • Mak, C. (2014). Judges in Utopia. Fundamental rights as constitutive elements of a European private legal culture. In G. Helleringer, & K. Purnhagen (Eds.), Towards a European legal culture (pp. 375-393). München/Oxford/Baden-Baden: C.H. Beck/Hart/Nomos. https://doi.org/10.2139/ssrn.2127137 [details]
  • Mak, C. (2014). Rights and Remedies: Article 47 EUCFR and Effective Judicial Protection in European Private Law Matters. In H-W. Micklitz (Ed.), Constitutionalization of European private law (pp. 236-258). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.2139/ssrn.2126551 [details]

  2013

  • Helberger, N., Loos, M. B. M., Guibault, L., Mak, C., & Pessers, L. (2013). Digital content contracts for consumers. Journal of Consumer Policy, 36(1), 37-57. https://doi.org/10.1007/s10603-012-9201-1 [details]
  • Mak, C. (2013). The One and the Many: Translating Insights from Constitutional Pluralism to European Contract Law Theory. European Review of Private Law, 21(5/6), 1189-1210. [details]
  • Mak, C. (2013). The lion, the fox and the workplace: fundamental rights and the politics of long-term contractual relationships. In S. Grundmann, F. Cafaggi, & G. Vettori (Eds.), The organizational contract. From exchange to long-term network cooperation in European contract law (pp. 97-110). (Markets and the law). Farnham: Ashgate. https://doi.org/10.2139/ssrn.1437601 [details]
  • Mak, C. (2013). Unweaving the CESL: legal-economic reason and institutional imagination in European contract law. Common Market Law Review, 50(1/2), 277-295. [details]

  2012

  • Mak, C. (2012). Europe-building through private law: Lessons from constitutional theory. European Review of Contract Law, 8(3), 326-341. https://doi.org/10.1515/ercl-2012-0326 [details]
  • Mak, C. (2012). Hedgehogs in Luxembourg? A Dworkinian reading of the CJEU's case law on principles of private law and some doubts of the fox. European Review of Private Law, 20(2), 323-345. [details]

  2011

  2008

  • Mak, C. (2008). Fundamental rights in European contract law: a comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England . (Private law in European context series; Vol. 12). Kluwer Law International. [details]

  2022

  • Mak, C. (2022). Corporate sustainability due diligence: more than ticking the boxes? Maastricht Journal of European and Comparative Law, 29(3), 301-303. https://doi.org/10.1177/1023263X221105714 [details]
  • Mak, C. (2022). What is European in European Private Law? A Reflection. In H-W. Micklitz, & G. Vettori (Eds.), What is European in European Private Law? Che cosa c'è di europeo nel diritto privato europeo? (pp. 343-353). Giuffre.

  2021

  • van Eechoud, M. M. M., Ausloos, J., Loos, M. B. M., Mak, C., Reinhartz, B. E., Schumacher, L. D., & Pol, L. (2021). Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen: Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Instituut voor Informatierecht.

  2017

  • Mak, C. (2017). Artikel 6:233 BW – Hoe de doorwerking van Europees consumentenrecht tornt aan het systeem van het Nederlandse privaatrecht. In F. van de Pol, T. Beumers, C. de Kluiver, M. Overheul, & L. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW: Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 255-261). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mak, C., Mak, E., & Mak, V. (2017). Rechterlijk activisme – what’s in a name? Nederlands Juristenblad, 92(34), 2464. [1857]. [details]

  2015

  • Loos, M. B. M., Mak, C., Hugenholtz, P. B., & Helberger, N. (2015). Questionnaire on Digital Content Services for Consumers. University of Amsterdam.

  2014

  • Mak, C. (2014). 'Do justice, Justice' - Rechterlijke rechtsvorming in het Europees contractenrecht. In C. Mak, S. Ranchordás, & K. van Willigenburg (Eds.), Congresbundel de Jonge Nederlandse Juristen Vereniging 2014: Rechtsvinding en de evolutie van het recht (pp. 7-17). Uitgeverij Paris. http://jongenjv.nl/wp-content/uploads/2014/11/Bijdrage-Mak-Bundel-Jonge-NJV-2014.pdf [details]
  • Mak, C. (2014). On beauty and being fair: the interaction of national and supranational judiciaries in the development of a European law on remedies. In K. Purnhagen, & P. Rott (Eds.), Varieties of European economic law and regulation: liber amicorum for Hans Micklitz (pp. 823-834). (Studies in European economic law and regulation; No. 3). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04903-8_40 [details]
  • Mak, C. (2014). Unchart(er)ed territory: EU fundamental rights and national private law. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), The influence of EU law on national private law (pp. 323-353). (Serie onderneming en Recht; No. 81-I). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Helberger, N., Guibault, L., Loos, M., Mak, C., Pessers, L., & van der Sloot, B. (2013). Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework. (Information law series; No. 28). Kluwer Law International. [details]
  • Mak, C. (2013). Children's rights in EU law. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 129-138). Nijmegen: Ars Aequi Libri. https://doi.org/10.2139/ssrn.2338425 [details]
  • Mak, C. (2013). Fundamental rights and digital content contracts. In N. Helberger, L. Guibault, M. Loos, C. Mak, L. Pessers, & B. van der Sloot (Eds.), Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework (pp. 131-147). (Information Law Series; No. 28). Kluwer Law International. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2081943 [details]
  • Mak, C., & Fauvarque-Cosson, B. (2013). Le traitement juridique des contrats liés en droit néerlandais. Revue des Contrats, 2013(3), 1104-1108. [details]
  • de Graaf, J. H., Mak, C., Montanus, P. J., & van Wijk, F. K. (Eds.) (2013). Rechten van het kind en waardigheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  • Helberger, N., & Mak, C. (2012). Towards identifying safe and fair contract terms and conditions for consumers and small firms using cloud computing services: an agenda. Publications Office of the European Union. [details]
  • Loos, M. B. M., & Mak, C. (2012). Remedies for buyers in case of contracts for the supply of digital content. Brussels: European Parliament. [details]

  2011

  • Hartkamp, A. S., Hesselink, M. W., Hondius, E. H., Mak, C., & du Perron, C. E. (Eds.) (2011). Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. Kluwer Law International. [details]
  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2011). Burgerlijk Wetboek 2011/2012. (Ars Aequi wetseditie). Juridische Uitgeverij Ars Aequi. [details]
  • Loos, M. B. M., Helberger, N., Guibault, L., Mak, C., Pessers, L., Cseres, K. J., van der Sloot, B., & Tigner, R. (2011). Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts. - Final report: Comparative analysis, law & economics analysis, assessment and development of recommendations for possible future rules on digital content contracts. (Digital content contracts for consumers). University of Amsterdam, Centre for the Study of European Contract Law [etc.]. [details]
  • Mak, C. (2011). Constitutional aspects of a European civil code. In A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. Mak, & C. E. Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (pp. 333-352). Kluwer Law International. [details]
  • Mak, C. (2011). Europa en het privaatrecht: de doorwerking van fundamentele rechten in de civiele rechtspraak. Ars Aequi, 60(10), 696-702. [details]
  • Mak, C. (2011). Instrumentalisme, legitimiteit en de onderstroom van het Europees contractenrecht. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 41-52). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2010

  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2010). Burgerlijk Wetboek 2010/2011. - 19e herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Ars Aequi Libri. [details]
  • Laine, J., Rochfeld, J., Brunaux, G., Tigner, R., Rott, P., Csehi, Z., Amato, C., Perfumi, C., Loos, M. B. M., Mak, C., Helberger, N., Guibault, L., van der Sloot, B., Pessers, L., Kadouch, A., Baidoo, D., Lunde, T., Zoll, F., Luzak, J. A., ... Braucher, J. (2010). Comparative analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content services. - Report 1: Country reports. (Digital content services for consumers). University of Amsterdam, Centre for the Study of European Contract Law; Institute for Information Law. [details]
  • Mak, C., Sanchez Galera, M. D., Wünsch, S., Jorge Ramos, F., & Kraus, C. (2010). Italy: [national report]. In G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, & G. Comandé (Eds.), Fundamental rights and private law in the European Union. - Vol. 1: A comparative overview (pp. 325-404). Cambridge: Cambridge University Press. [details]
  • Perfumi, C., & Mak, C. (2010). The impact of fundamental rights on the content of contracts: determining limits to freedom of contract in family and employment relations. In G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, & G. Comandé (Eds.), Fundamental rights and private law in the European Union. - Vol. 2: Comparative analyses of selected case patterns (pp. 33-75). Cambridge: Cambridge University Press. [details]
  • Spath, J. B., Jongbloed, A. W., Klomp, R. J. Q., Mak, C., & van Rhee, C. H. (Eds.) (2010). Burgerlijk recht 2010/2011. - 6e herz. wetseditie. (Ars Aequi wetseditite). Ars Aequi Libri. [details]
  • de Graaf, J. H., Mak, C., van Wijk, F. K., & Mulders, L. A. (Eds.) (2010). Rechten van het kind en autonomie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  • Amato, C., Chauviré, M. P., Lazari, A., Lorentz, R., Iacometti, V., James, M. C., ... Szczerbowski, J. (2009). Protection of purchasers in the case of cross-border purchasers of real property in the European Union: final report. Brescia: CeSDEC, Center of European and Comparative Law, University of Brescia. [details]
  • Hesselink, M. W., Mak, C., & Rutgers, J. W. (2009). Constitutional aspects of European private law: freedoms, rights and social justice in the Draft Common Frame of Reference, report for the CoPECL project. (Centre for the Study of European Contract Law working paper series; No. 2009/05). Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law. [details]
  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2009). Burgerlijk wetboek 2009/2010. - 18e, herz. ed. Ars Aequi Libri. [details]
  • Mak, C. (2009). Fundamental Rights Action Plan 2009: national report on the Netherlands. Osnabrück: European Legal Studies Institute. [details]
  • Mak, C. (2009). Contratto, prevenzione e diritti fondamentali: l’esempio della clausola penale. In F. D. Busnelli, & G. Comandé (Eds.), L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi (pp. 125-142). Milano: Giuffrè. [details]
  • Mak, C. (2009). The constitutional momentum of European contract law: on the interpretation of the DCFR in light of fundamental rights. European Review of Private Law, 17(4), 513-529. [details]
  • Spath, J. B., Klomp, R. J. Q., Mak, C., Jongbloed, A. W., & van Rhee, C. H. (Eds.) (2009). Burgerlijk recht 2009/2010. - 5e herziene wetseditie. (Ars Aequi wetseditite). Ars Aequi Libri.
  • de Booys, T. Q., Mak, C., & Hesselink, M. W. (2009). A comparison between the provisions of the draft Common Frame of Reference and the European Commission’s proposal for a Consumer Rights Directive: how the CFR can improve the Consumer Rights Directive. European Parliament. [details]

  2008

  • Mak, C. (2008). Baas in eigen buik? De rechtsgeldigheid en nakoming van draagmoederschapsovereenkomsten in het licht van grondrechten. In J. H. de Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 29-42). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mak, C. (2008). Fundamental rights and the European regulation of iConsumer contracts. Journal of Consumer Policy, 31(4), 425-439. https://doi.org/10.1007/s10603-008-9084-3 [details]
  • Mak, C. (2008). Grondrechten en Europees contractenrecht: over de rechtspolitieke achtergrond van contractenrechtelijke uitspraken. NJCM-Bulletin, 33(6), 770-781. [details]
  • Mak, C. (2008). The constitution of a Common Frame of Reference for European contract law. European Review of Contract Law, 4(4), 553-565. https://doi.org/10.1515/ERCL.2008.553 [details]
  • de Graaf, J. H., Mak, C., & van Wijk, F. K. (Eds.) (2008). Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2007

  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2007). Burgerlijk wetboek 2007/2008: boeken 1 t/m 8. - 16e, herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mak, C. (2007). Harmonising effects of fundamental rights in European contract law. Erasmus law review, 1(1), 59-79. [details]
  • Mak, C. (2007). Het Gemeenschappelijk Referentiekader en de toekomst van het Europees contractenrecht. Contracteren, 2007(3), 72-74. [details]
  • Mak, C. (2007). HvJ EG (81/05: Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)). Case note on: HvJ EG, 7/09/06 European Review of Contract Law, 2007(3-4), 432-438. [details]

  2006

  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2006). Burgerlijk wetboek 2006/2007: boeken 1 t/m 8. - 15e, herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Ars Aequi Libri. [details]

  2005

  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (Eds.) (2005). Burgerlijk wetboek 2005/2006: boeken 1 t/m 8. - 14e, herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Ars Aequi Libri. [details]

  2004

  • Mak, C. (2004). De meerwaarde van grondrechten in het privaatrecht: Een reactie op het preadvies ‘Constitutionalisering van het vermogensrecht’ van prof. mr. J.M. Smits. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 21(3), 124-130. [20]. [details]
  • Mak, C. (2004). Interventie in. In Verslag van het debat over het preadvies 'Constitutionalisering van het vermogensrecht' van J.M. Smits, op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 16 december 2003 te Amsterdam (pp. 116-118). Deventer: Kluwer. [details]

  2003

  • Mak, C. (2003). 'Looking up at the stars' - Afwegingen tussen vrije arbeidskeuze en werkgeversbelang in het wetsvoorstel inzake het concurrentiebeding. Rechtshulp, 2003(6/7), 32-38. [details]
  • Mak, C. (2003). Concurrentiebeding, onrechtmatige concurrentie en vrijheid van arbeidskeuze - Over doorwerking van grondrechten in het verbintenissenrecht. Ars Aequi, 52(6), 428-436. [details]
  • Mak, C. (2003). Personality rights in the Dutch and German law of obligations. In M. W. Hesselink, C. E. Du Perron, & A. F. Salomons (Eds.), Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (pp. 169-184). Boom Juridische Uitgevers. [details]

  2002

  • Mak, C. (2002). Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen: Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law. Ars Aequi, 51(2), 62-70. [details]
  • Mak, C. (2002). General Duties. Art. 1:201-202 PECL. In D. Busch, E. H. Hondius, H. J. van Kooten, H. N. Schelhaas, & W. M. Schrama (Eds.), The Principles of European Contract Law: a Commentary (pp. 47-53). Nijmegen/The Hague-London-New York: Ars Aequi Libri/Kluwer Law International. [details]
  • Mak, C. (2002). Liability for Negotiations. Art. 2:301-302 PECL. In D. Busch, & et al. (Eds.), The Principles of European Contract and Dutch Law. A Commentary (pp. 129-133). Nijmegen/The Hague-London-New York: Ars Aequi Libri/Kluwer Law International. [details]
  • Mak, C. (2002). Precontractuele aansprakelijkheid in Nederland. In J. M. Smits, & S. Stijns (Eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht (pp. 99-123). Antwerpen/Groningen: Intersentia. [details]

  2023

  • Gerards, J. H., & Mak, C. (2023). Dimici t. Turkije (EHRM, nr. 70133/16) – Discriminatie naar geslacht in uit 1563 stammende stichtingsakte. 2022-0202. Case note on: EHRM, 5/07/22, ECLI:CE:ECHR:2022:0507JUD007013316 (Dimici t. Turkije). EHRC Updates, 2023. [details]

  2022

  2020

  • Breemen, V. E. (Author), Cohen Jehoram, T. (Author), van Eechoud, M. M. M. (Author), van Engelen, T. C. J. A. (Author), Geerts, P. G. F. A. (Author), Gielen, C. (Author), van Gompel, S. J. (Author), Grosheide, F. W. (Author), Haentjens, M. (Author), Hoyng, W. A. (Author), Hugenholtz, P. B. (Author), Kamperman Sanders, A. (Author), Koster, H. (Author), Krans, H. B. (Author), Kulk, S. (Author), Mak, C. (Author), Poort, J. P. (Author), Prins, J. E. J. (Author), Raas, R. (Author), ... Visser, D. J. G. (Author). (2020). ‘Corona-amendement’ bij artikel 12 lid 5 Auteurswet – online classroom use. Web publication or website, IE-Forum. https://www.ie-forum.nl/artikelen/corona-amendement-bij-artikel-12-lid-5-auteurswet-online-classroom-use [details]

  2019

  • Mak, C. (2019). C-569/16 en C-570/16, Bauer. C-619/16, Kreuziger. C-684/16, Max-Planck. 19-21. Case note on: HvJ EU, 6/11/18, C-569/16, ECLI:EU:C:2018:871 (Stadt Wuppertal t. Bauer). EHRC. European Human Right Cases, 20(2), 55-62. [details]

  2018

  • Mak, C. (2018). Algemene voorwaarden en het Europese gelijkheidsbeginsel: De verhouding tussen de artikelen 6:235 lid 1 en 6:247 lid 2 BW bezien in het licht van artikel 18 VWEU. ORP, 2018(7), 4-8. [224]. [details]

  2017

  • Mak, C. (2017). EHRC 2017/85. 85. Case note on: EHRM, 24/01/17, 25358/12, ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 (Paradiso en Campanelli t. Italië). EHRC. European Human Right Cases, 18(5), 284-288. [details]

  2016

  • Mak, C. (2016). Justice through European Private Law. (Oratiereeks; No. 562). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Mak, C. (2016). [Review of: I. Benöhr (2013) EU consumer law and human rights]. EuCML, 5(3), 145-146. [details]

  2015

  • Mak, C. (2015). [Review of: N. Reich (2014) General principles of EU civil law]. Common Market Law Review, 52(2), 591-592. [details]

  2014

  • Mak, C. (2014). HvJ EU (rolnr. C-314/12: UPC Telekabel Wien / Constantin Film Verleih en Wega Filmproduktionsgesellschaft). EHRC. European Human Right Cases, 2014(7), 363-367. [138]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2014/138 [details]
  • Mak, C. (2014). HvJ EU (rolnummer C-169/14: Sánchez Morcillo en Abril García tegen Banco Bilbao). EHRC. European Human Right Cases, 2014(11), 624-627. [234]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2014/234 [details]
  • Mak, C. (2014). [Review of: D. Leczykiewicz, S. Weatherill (2013) The involvement of EU law in private law relationships]. Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, 3(2), 137-138. [details]
  • Mak, C. (2014). [Review of: L. Niglia (2013) Pluralism and European private law]. Common Market Law Review, 51(2), 717-719. [details]

  2013

  2012

  • Mak, C. (2012). [Review of: A. Gatto (2011) Multinational enterprises and human rights: obligations under EU law and international law]. Common Market Law Review, 49(5), 1799-1801. [details]
  • Mak, C. (2012). [Review of: H.-W. Micklitz (2011) The many concepts of social justice in European private law]. Yearbook of European Law, 31(1), 516-523. https://doi.org/10.1093/yel/yes010 [details]

  2011

  • Hartkamp, A. S., Hesselink, M. W., Hondius, E. H., Mak, C., & du Perron, C. E. (2011). Preface to the fourth edition. In A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. Mak, & C. E. du Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (pp. xlv-xlvi). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International [etc.]. [details]
  • Mak, C. (2011). [Bespreking van: B.J. de Vos (2010) Horizontale werking van grondrechten: een kritiek]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 2(2), 233-236. [details]

  2010

  • Mak, C. (2010). HvJ EG (C-40/08: Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira). European Review of Contract Law, 2010(6-4), 437-448. https://doi.org/10.1515/ERCL.2010.437 [details]
  • Mak, C. (2010). HvJ EG (C-40/08: Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira). Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2010(5), 213-218. http://www.uitgeverijparis.nl/reader/3324/3214 [details]
  • de Graaf, J. H., Mak, C., van Wijk, F. K., & Mulders, L. A. (2010). Toelichting op de bijdragen en verantwoording van de opbouw. In J. H. de Graaf, F. K. van Wijk, C. Mak, & L. A. Mulders (Eds.), Rechten van het kind en autonomie (pp. 11-15). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  2008

  • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (2008). Burgerlijk Wetboek 2008/2009. - 17de herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mak, C. (2008). Rechtbank Utrecht (Ontzetting uit voogdij, ondertoezichtstelling en omgangsregeling na draagmoederschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(7), 567-568. [130]. [details]
  • Mak, C., & Valk, L. (2008). Bewerking (tezamen met L. Valk e.a.) van het commentaar bij Art. 6:2 BW, Kluwer losbladige groene serie, Verbintenissenrecht. In R. J. Q. Klomp, & H. N. Schelhaas (Eds.), Groene Serie Verbintenissenrecht (Groene Serie). Wolters Kluwer.
  • de Graaf, J. H., Mak, C., & van Wijk, F. K. (2008). Ten geleide. In J. H. de Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 11-12). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2001

  • van den Berg, J., & Mak, C. (2001). Vergelijkende reclame. Ars Aequi, 50(11), 896-903. [details]

  Spreker

  • Mak, C. (speaker) (23-8-2016). The legitimacy of the horizontal effect of fundamental rights, Private Law and Democracy, Amsterdam.

  2007

  • Mak, C. (2007). Fundamental rights in European contract law: A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England = Grondrechten in het Europees contractenrecht: Een vergelijking van de werking van grondrechten in contractuele relaties in Duitsland, Nederland, Italië en Engeland. [details]

  2022

  • Burgers, L. E., Bartl, M., & Mak, C. (2022). The Evolving Concept of Private Law in Europe: Introduction to M. Bartl, L. Burgers and C. Mak (eds) 'Uncovering European Private Law - Student Handbook' [forthcoming]. https://doi.org/10.2139/ssrn.4304717
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Uitgeverij Sdu
   Redacteur European Human Rights Cases
  • Uitgeverij Ars Aequi
   Redacteur jaarlijkse teksteditie Burgerlijk Wetboek
  • Centre for Children's Rights Amsterdam
   bestuurslid
  • Marcel Henri Bregstein Stichting
   bestuurslid
  • Ned. Juristen Comité vr de Mensenrechten
   lid adviesraad Nederlands tijdschrift voor de Mensenrechten / NJCM-Bulletin