Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. O.C.R. (Otto) Marres

Integriteit van de fiscale grondslag
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Belastingrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 109A
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Nevenwerkzaamheden

  - Advocaat / belastingkundige bij Meijburg & Co (B)

  - Raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Den Haag (BA)

  - Redacteur NTFR en NDFR, uitgegeven door SDU (B)

  - Lid redactieraad MBB  

   

 • Publicaties

  2018

  • Marres, O. (2018). Division of Tax Jurisdiction; Double Tax Relief Mechanisms; Tax Treaty Issues. In P. J. Wattel, O. Marres, & H. Vermeulen (Eds.), Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation (7th ed., pp. 695-723). (Fiscale handboeken; No. 10). Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). Dividendbelasting. (5e ed.) (Fed Fiscale Studieserie; No. 26). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). The Parent-Subsidiary Directive. In P. Wattel, H. Vermeulen, & O. Marres (Eds.), European Tax Law (Volume 1): General Topics and Direct Taxation (7 ed., Vol. 1, pp. 219-278). Deventer.
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. - Student edition. (7th ed.) (Fiscale studieserie; No. 29). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. (7th ed.) (Fiscale handboeken; No. 10). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). De toekomst van fraus legis in de vennootschapsbelasting. In L. J. A. Pieterse, & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten: Van Amersfoort-bundel : opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden (pp. 223-233). Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7179), 233-242. [39]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD5DF4&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel I). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7178), 191-202. [34]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD4F42&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. MBB. Belastingbeschouwingen, 86(10), 305-311. https://www.ndfr.nl/Tijdschriften/Item/MBB2017-10-01 [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2017). The General Anti-Abuse Clause in the EU Parent-Subsidiary Directive. In D. Weber (Ed.), EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law : EU BEPS and State Aid (pp. 225-247). IBFD.

  2011

  • Marres, O. (2011). From Bosal Holding to X Holding: the future of tax base protection in the Netherlands. EUCOTAX series on European taxation, 29, 137-151. [details]
  • Marres, O. (2011). The principle of territoriality and cross-border loss compensation. Intertax, 39(3), 112-125. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). Exit heffing? NTFR Beschouwingen, 5(4), [16]. [details]
  • Marres, O. C. R., & Wattel, P. J. (2011). Dividendbelasting. - 4e dr. (Fiscale studieserie; No. 26). Deventer: Kluwer. [details]

  2021

  • Marres, O. C. R., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2021). Hoofdzaken belastingrecht. (23 ed.) Boom juridisch.

  2020

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). Panta rhei: de doorstroomarresten. NTFR Beschouwingen, 2019(6), [23]. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFRB2019-23 [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Renteaftrek. In J. L. van de Streek, & A. J. A. Stevens (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar wet VPB 1969 (pp. 269-278). Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • Marres, O. (2016). Interest Deduction Limitations: when to apply Articles 9 and 24(4) of the OECD Model. European Taxation, 56(1), 2-14. http://online2.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/et/html/et_2016_01_int_2.html [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). Over opties en dividendbelasting. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 195-204). Wolters Kluwer. [details]

  2015

  2013

  • Marres, O. (2013). Exit taxes on Companies. In A. P. Dourado (Ed.), Movement of persons and tax mobility in the EU: changing winds (pp. 171-188). Amsterdam: IBFD. [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O., & Monteiro, R. (2013). Introduction. In O. Marres, & D. Weber (Eds.), Tax treatment of interest for corporations (pp. 1-4). Amsterdam: IBFD. [details]
  • Marres, O., & Weber, D. (Eds.) (2013). Tax treatment of interest for corporations. Amsterdam: IBFD. [details]

  2012

  • Marres, O. C. R. (2012). De onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6939), 142-152. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Deelnemingsrente. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6975), 1426-1440. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Over coördinatie, concurrentie en consolidatie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6944), 324-328. [details]
  • Weber, D., & Marres, O. (Eds.) (2012). Taxing the financial sector: financial taxes, bank levies and more. Amsterdam: IBFD. [details]

  2010

  • Marres, O. C. R. (2010). Aftrek van rente op onzakelijke leningen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(29), 1-6. [1672]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). Defiscalisering en vermogensaftrek. De toekomst van renteaftrek en grondslagbescherming. In D. M. Weber (Ed.), Continuïteit en vernieuwing: een visie op het belastingstelsel (pp. 76-88). Amsterdam: Amsterdam Centre for Tax Law. [details]
  • Marres, O. C. R., & Kalloe, V. (2010). Analytische vennootschapsbelasting. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(7), 9-13. [340]. [details]

  2009

  • Marres, O. C. R. (2009). HvJ EG (nr. C-210/06: Cartesio en fiscale eindafrekening). 34. Case note on: HvJ EG, 16/12/08 NTFR Beschouwingen, 2009(8/9), 17-21. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HvJ EG (nr. C-282/07: Objectieve vergelijkbaarheid van binnenlanders en buitenlanders). 9. Case note on: HvJ EG, 22/12/08 NTFR Beschouwingen, 2009(2), 18-22. [details]

  2020

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). FED 2019/41. 41. Case note on: HR, 18/01/19, ECLI:NL:HR:2019:57 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(6), 31-34. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). FED 2019/78. 78. Case note on: HR, 15/03/19, ECLI:NL:HR:2019:358, ECLI:NL:PHR:2018:467 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(11), 24-26. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 15/00194: Eindbeslissing zaak X BV. Vrijheid van vestiging. Fiscale eenheid. Per-elementbenadering. Renteaftrekbeperking winstdrainage). BNB, 2019(17), [17].
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 17/0510: Rentelasten op lening ter verkrijging aandelen in winningsbedrijf vormen na fusie kosten van dat winningsbedrijf). BNB, 2019(130), [130].
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 18/02329: Renteaftrekbeperking winstdrainage. Tegenbewijs. Onvoldoende parallellie tussen interne leningen en externe financiering). BNB, 2019(98), [98].
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 18/03614: Teruggaaf dividendbelasting. Bewijslastverdeling bij beoordeling of een verzoeker de tot de opbrengst gerechtigde en de uiteindelijk gerechtigde is). BNB, 2019(190), [190].
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 18/03647: Zakelijke winstverdeling sluit niet uit dat het winstaandeel van een in het buitenland woonachtige partner gedeeltelijk wordt behaald met behulp van een in Nederland woonachtige vaste vertegenwoordiger). BNB, 2019(174), [174].
  • Marres, O. C. R. (2019). HR (nr. 18/04850: Belastbaarheid overheidspensioen. Eerbiedigende werking bij inwerkingtreding nieuw verdrag met Verenigd Koninkrijk). BNB, 2019(187), [187].
  • Marres, O. C. R. (2019). Naschrift. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(41), [2467]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(34-35), [2078]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Waarom de earningsstrippingmaatregel niet in strijd met het primaire Unierecht is. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(50), [3022]. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2019-3022 [details]

  2018

  • Marres, O. C. R. (2018). HR (17/02152: beperking renteaftrek bij onderkapitalisatie). BNB, 2018(96).
  • Marres, O. C. R. (2018). HvJ EU (C-382/16: Hornbach). Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(16/17).

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). De Anti-ontgaansrichtlijn. NTFR Beschouwingen, 2017(4), [18]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). HR (zaaknr. 16/03669: Belastingconstructie Credit Suisse. Renteaftrekbeperking in verband met winstdrainage.). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(16).
  • Marres, O. C. R. (2017). HR (zaaknr. 17/01256: Beantwoording prejudiciële vragen over belastingheffing over lijfrente en pensioen bij emigratie). Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(21).
  • Marres, O. C. R. (2017). HR (zaaknr. 5/05836: Onderlingoverlegovereenkomst kan geen inbreuk maken op oordeel hoogste rechter over verdeling heffingsbevoegdheid.). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(10).

  2016

  • Marres, O. C. R. (2016). HR (nr. 14/03647: geen vast middelpunt). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(7), 6-11.
  • Marres, O. C. R. (2016). HR (nr. 14/05100: Bevestiging 'Sarakreek' voor royalty's). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(16/17), 16-19.
  • Marres, O. C. R. (2016). HR (nr. 15/00194: Uitsluiting renteaftrek. Beoordeling zakelijkheid rechtshandelingen binnen concern. Niveau waarop compenserende heffing wordt getoetst. Per-elementbenadering. Prejudiciële vraag). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(19).
  • Marres, O. C. R. (2016). HR (nr. 15/03006: uitlegging begrip 'international verkeer'). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(12), 24-26.
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2015

  • Marres, O. C. R. (2015). At arm’s length winstbepaling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(44), [2813]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HR (zaaknummer 11/00453bis: Eindbeslissing zaak TBG. Heffing 8,3% dividendbelasting op dividenduitkering naar Nederlandse Antillen niet in strijd met EU-recht). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(11), [111]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C999AE&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HR (zaaknummer 13/05184: Redelijke heffingstoets wordt van jaar tot jaar aangelegd). Fiscaal Tijdschrift FED, 2015(9), [38]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C97F9B&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HvJ EU (zaaknummer C-386/14: Groupe Steria). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(22), [223]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CAED5F&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). Van overeenkomstige toepassing. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(28), [1901]. [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2015). Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7115), 1185-1189. [details]

  2014

  2013

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 499-532). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 473-482). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Altijd ergens enkele verliesverrekening. NTFR Beschouwingen, 7(9), [32]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De duurzaamheid van belastingplanning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(38), [1779]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De relevantie van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg. In T. Groeneveld, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail: liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013 (pp. 191-198). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Dividendbelasting. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 311-324). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 10/02824, LJN BT1517). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 206-235. [14]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0545D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 10/05268, LJN BT5858). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 235-281. [15]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0545E&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 11/00675, LJN BV1426). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(13), 2595-2653. [137]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C2DF8C&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]

  2012

  2011

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 489-522). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 465-472). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). HR (zaaknr. 09/04375, LJN BO1303). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(13), 2914-2954. [163]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D66E&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). HR (zaaknr. 10/01204, LJN BO7508). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(13), 2901-2913. [162]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B826F9&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). Het gat. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(29), 1-3. [1593]. [details]

  2010

  2009

  2008

  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. (10e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Spreker

  • Marres, O. (speaker) (27-9-2018). Introduction 'Wetsvoorstel Bronbelasting 2020', ACTL afternoon seminar ‘Dividendbelasting: Afschaffen of niet?' , Amsterdam.
  • Marres, O. (speaker) (21-6-2018). Lecture ‘The Parent-Subsidiary Directive’, GREIT Summer Course, Lisbon.
  • Marres, O. (speaker) (14-6-2018). Fiscale studiebijeenkomst Hoge Raad ‘Rente, fiscale eenheid en EU-recht’, Hoge Raad der Nederlanden.
  • Marres, O. (speaker) (28-5-2018). Introduction 'De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting', ACTL afternoon seminar ‘De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting’ , ACTL.
  • Marres, O. (speaker) (5-3-2018). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (speaker) (9-5-2017). Beginselen van en ontwikkelingen in de dividendbelasting, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (speaker) (21-4-2017). The EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), Central University of Finance and Economics (Beijing).
  • Marres, O. (speaker) (3-4-2017). Renteaftrek, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (13-3-2017). Implementatie art. 4 ATAD, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (6-3-2017). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-11-2016). Introductie dividendbelasting; Dividendbelasting en EU-recht, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (invited speaker) (3-10-2016). Renteaftrek, NOB Anti-BEPS Congres, Bussum.
  • Marres, O. (invited speaker) (21-9-2016). “Aggressive tax planning – base erosion” (with Prof. Yariv Brauner), ACTL/IBFD seminar ‘Duets in International Taxation: State Claims to Taxing Jurisdiction in a Post-BEPS World - Can They Be Coordinated?, Amsterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-6-2016). Interest limitation rule, ACTL Seminar 'Anti-BEPS implementation in the EU', Amsterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (7-4-2016). Zakelijk handelen, Belastingdienst.
  • Marres, O. (speaker) (7-3-2016). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland (with J.J.L. Leenman), EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (14-1-2016). BEPS and Interest Deductions, Wintercourse on International Tax Law, Amsterdam, Amsterdam.

  Andere

  • Marres, O. (participant) (28-6-2018). ACTL-IBFD-Conference 'Taxing the digital economy: the EU proposals and other insights', Amsterdam. Moderator panel 3 (long term solutions) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Marres, O. (participant) (20-3-2018). ACTL-Afternoon seminar Spoedmaatregelen Fiscale eenheid - en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, Amsterdam. Chair (participating in a conference, workshop, ...).

  2020

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • KPMG Meijburg en Co
   Belastingadviseur
  • SDU
   Redacteur