Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. mr. M.E. (Miranda) de Meijer

Openbaar Ministerie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Strafrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2021

  2018

  • Benschop, A., Korf, D., de Meijer, M., Simmelink, J., & Willemsen, T. (2018). Beklag over niet vervolgen: Het gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken? (OM-reeks; No. 2). Den Haag: Boom Juridisch. [details]

  2020

  • de Meijer, M. E. (2020). Het openbaar ministerie. In E. Muller, H. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (pp. 365-403). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D33E41&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • de Meijer, M., & Simmelink, J. (2020). Volop in beweging en discussie: Over integriteit van het Openbaar Ministerie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een beetje integer bestaat niet: Integriteit binnen het openbaar bestuur (pp. 79-96). (Montesquieu reeks; No. 15). Boom juridisch. [details]

  2019

  • Bauw, E., de Meijer, M. E., Westerveld, M., & de Wolff, D. J. B. (Eds.) (2019). Togadragers in de rechtsstaat: de juridische professies en de toegang tot het recht. (3e ed.) (Boom masterreeks). Boom juridisch. https://search-ebscohost-com.proxy.uba.uva.nl:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2485349&site=ehost-live&scope=site [details]
  • Coster van Voorhout, J., & de Meijer, M. (2019). Wie nog niet sterk genoeg is, moet slim zijn. Christen democratische verkenningen, 2019(4), 80-86. [details]
  • de Meijer, M. (2019). Beklagrecht in geval van niet-vervolging door het Europese OM. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 67-79). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Meijer, M. E. (2019). Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie. Ars Aequi, jaargang 68(12), 946. [11].
  • de Meijer, M. E. (2019). Is het onvoorstelbare in een wettekst te vangen. Nieuwsbrief Strafrecht, (11), [272].
  • de Meijer, M. E. (2019). Met recht de koninklijke weg. Nieuwsbrief Strafrecht, (3), [54].
  • de Meijer, M. E. (2019). Veenbranden in de rechtstaat. Nieuwsbrief Strafrecht, (7), 17-19. [170].

  2018

  • Korf, D. J., Luijk, S. J., & de Meijer, M. E. (2018). Criminele samenwerkingsverbanden: Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit. (Bonger Reeks; No. 35). Amsterdam: Rozenberg Publishers. [details]
  • de Meijer, M. E. (2018). De rechterlijke straftoemeting, een tantaluskwelling voor de wetgever? Nieuwsbrief Strafrecht, 22(4), 280-281. [99].
  • de Meijer, M. E. (2018). Het Openbaar Ministerie, de rechtstatelijke poortwachter op het politieke strijdtoneel. Nieuwsbrief Strafrecht, 22(12), 1147-1148. [310].
  • de Meijer, M. E. (2018). Wat te doen tegen het laatste woord van de wrakingsrechter. Nieuwsbrief Strafrecht, 22(8), 667-670. [165].
  • van Engers, T. M., de Meijer, M. E., & Barros, A. I. (2018). 'Facilitators in silico, look before you leap': Kennisgebaseerde scenario's voor interventies gericht op facilitators in criminele samenwerkingsverbanden. Strafblad, 16(3), [22]. https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_SDU_SB032018_65726/g_SDU_SB032018_65726 [details]

  2017

  2016

  • Bauw, E., Böhler, B., de Meijer, M. E., & Westerveld, M. (2016). Togadragers in de rechtsstaat: De juridische professies en de toegang tot het recht. (2e ed.) (Boom Masterreeks). Boom juridisch. [details]
  • de Meijer, M. (2016). Integriteit als maatstaf voor het Openbaar Ministerie: Een beschouwing van een meerdimensionaal integriteitsconcept van het Openbaar Ministerie in een democratische rechtstaat. (Oratiereeks; No. 563). Universiteit van Amsterdam. [details]

  2015

  2014

  • De Meijer, M. E., Simmelink, J. B. H. M., & Van Daele, D. (2014). Het Openbaar Ministerie verandert: Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2014. (NVVS; Vol. 2014). Wolf Legal Publishers. [details]
  • de Meijer, M. E., & Wildemors, S. C. M. (2014). Privacybescherming van de kwetsbare getuige in de nieuwe regeling processtukken. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, (5), [23].

  2013

  • de Meijer, M. E. (2013). Belediging van homoseksuelen: er zijn grenzen. In Meesterlijk: Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat (pp. 284-285). Kluwer.
  • de Meijer, M. E. (2013). De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving. In Onbegrensd Strafrecht: Liber Amicorum Hans de Doelder (pp. 335-347). Wolf Legal Publishers (WLP).
  • de Meijer, M. E. (2013). Rechtsmiddelen door het OM. Strafblad, 11(2), 111-122.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Antes / Bouman GGZ
   Voorzitter klachtencommissie
  • Openbaar ministerie
   Advocaat-generaal
  • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
   Voorzitter klachtencommissie