Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. N.M.Q. (Niels) van der Neut

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Arbeidsrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A6.14
Postadres
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Profiel

  Achtergrond
  Niels van der Neut behaalde in 2014 de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 2016 rondde hij aan dezelfde universiteit de masters Arbeidsrecht en Privaatrechtelijke rechtspraktijk af. Na zijn studie heeft Niels een proefschrift geschreven aan de Universiteit van Amsterdam bij de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht met de titel 'De verbintenisrechtelijke bescherming van de kleine opdrachtnemer'. In zijn proefschrift onderzocht hij het verbintenisrechtelijke beschermingsniveau van de kleine opdrachtnemer (zzp'er) op de thema's loon, aansprakelijkheid en beëindiging. Per thema heeft hij geanalyseerd: de regeling inzake de opdracht, de bijzondere rechtsregels die van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst van opdracht, de (open) normen die uit het algemene verbintenissenrecht voortvloeien en (ter inspiratie) de bepalingen die gelden voor de werknemer, aannemer, handelsagent en huurder. De resultaten van dit onderzoek bieden niet alleen een inkijk in het verbintenisrechtelijke beschermingsniveau van de kleine opdrachtnemer, maar maken ook een gefundeerde afweging mogelijk ten aanzien van de vraag of dit beschermingsniveau wenselijk en gerechtvaardigd is.

  Tijdens zijn promotieonderzoek doceerde en coördineerde Niels verschillende bachelor- en mastervakken, begeleidde hij bachelor- en masterstudenten bij het schrijven van hun scriptie, was hij hoofdredacteur van een uitgeverij en publiceerde hij in verschillende vakbladen en kranten.

  Sinds 1 november 2022 is Niels werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Ook schrijft hij artikelsgewijs commentaar op het gebied van driehoeksrelaties, spreekt hij op (internationale) conferenties, geeft hij lezingen aan vakgenoten en maakt hij de podcast Juridisch Geneuzel.

  Onderzoeksinteresses
  - Arbeidsrecht
  - Verbintenissenrecht
  - Insolventierecht
  - Ondernemingsrecht

 • Publicaties

  2024

  • N.M.Q. van der Neut, 'De rol van de hoedanigheid van ondernemers', Ondernemingsrecht 2024/30.
  • N.M.Q. van der Neut, 'De opdrachtnemer: over 'vergeten' bescherming en accentverschuivingen', TvO 2024/1.3.


  2023

  • N.M.Q. van der Neut, 'Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?', TAC 2023/4.
  • N.M.Q. van der Neut, De verbintenisrechtelijke bescherming van de kleine opdrachtnemer (Monografieën Sociaal Recht nr. 85) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Wolters Kluwer 2023.
  • N.M.Q. van der Neut & J.P.H. Zwemmer, 'De S in ESG en het gebruikmaken van een flexibele schil bij de inzet van arbeidskrachten in de onderneming', TAC 2023/3.
  • N. Jansen & N.M.Q. van der Neut, 'Noot bij hof Amsterdam 3 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2220 (Uber c.s./FNV)', JAR 2023/268.
  • N.M.Q. van der Neut, 'De invloed van de verbintenisrechtelijke opzegregels op de overeenkomst van opdracht', TvO 2023/3.2.
  • N.M.Q. van der Neut, 'De Hoge Raad 'delivers': een nieuw kwalificatiehoofdstuk', ArbeidsRecht 2023/29.


  2022

  • E.F. Grosheide & N.M.Q. van der Neut, 'Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst', TAC 2022/2.
  • N.M.Q. van der Neut, 'Herziening kinderopvangstelsel vergroot ongelijkheid', FD 23 februari 2022.


  2021

  • N.M.Q. van der Neut, 'Kwalificeren op volle toeren: enkele opmerkingen in het licht van de Uber-uitspraak', ArbeidsRecht 2021/48.
  • E.F. Grosheide & N.M.Q. van der Neut, 'Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld', TAC 2021/3.
  • N.M.Q. van der Neut, 'Noot bij hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo)', JAR 2021/62.


  2020

  • N.M.Q. van der Neut, 'Het valt wel mee hoe slecht Uberchauffeurs in Amsterdam verdienen?', Parool 30 september 2020.


  2019

  • N. Jansen, N.M.Q. van der Neut & I. Zaal, 'Reactie op Internetconsultatie: Wet overgang van onderneming bij faillissement', 30 augustus 2019.


  2018

  • N.M.Q. van der Neut, ‘De doorstartpraktijk na Smallsteps: door het ‘oog’ van de naald?’, ArbeidsRecht 2018/40.


  2017

  • N.M.Q. van der Neut, ‘Pre-pack is overgang van onderneming: hoe nu verder?’ TRA 2017/88.
  • N.M.Q. van der Neut & R.D. Poelstra, ‘Huidige arbeidsrecht weet geen raad met de nieuwe platformeconomie’, FD 18 september 2017.


  2016

  • N.M.Q. van der Neut, ‘Cameratoezicht op de werkvloer: hoelang mag het begluren van werknemers op de Caribische eilanden nog voortduren?’, CJB 2016/2.
 • Nevenwerkzaamheden

  Wolters Kluwer

  • Auteur artikelsgewijs commentaar art. 7:690-691 BW en de Waadi


  Podcast Juridisch Geneuzel

  • Podcastmaker
 • Publicaties

  2023

  2018

  2017

  2016

  2022

  2023

  2021

  2017

  • van der Neut, N., & Poelstra, R. (2017). Huidige arbeidsrecht weet geen raad met de nieuwe platformeconomie. Het Financieele Dagblad, Opinie & Dialoog 11. [details]

  2023

  • van der Neut, N. M. Q. (2023). De verbintenisrechtelijke bescherming van de kleine opdrachtnemer. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Juridisch Geneuzel
   Podcastmaker
  • Kluwer
   Auteur artikelsgewijs commentaar
  • Diversen
   Cursussen en lezingen