Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. A. (Arjan) Nobel

Nederlandse Geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: ET 16C
Postadres
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
Social media
 • Profiel

  Arjan Nobel (1978) is docent Nederlandse Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke geschiedenis van de vroegmoderne tijd. In 2012 promoveerde hij op een studie getiteld: Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012). Hij doet onder andere onderzoek naar de politieke cultuur van het vroegmoderne platteland en lobbypraktijken in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Nevenactiviteiten

  • Hoofdredacteur Jaarboek Oranje-Nassau, 2017-heden
  • Lid redactieraad Skript Historisch Tijdschrift, 2016-heden
  • Voorzitter Zeven Provinciën Reeks (secretaris 2012-2015), 2015-heden
  • Hoofdredacteur Holland Historisch Tijdschrift (redactielid 2007-2014), 2014-heden
  • Voorzitter Vereniging van Christen-Historici (bestuurslid 2012-2013), 2013-heden
  • Bestuurslid Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, 2012-heden
  • Vice-voorzitter Stichting Historisch Tijdschrift Holland, 2009-heden
  • Bestuurslid Stichting Museum Hoeksche Waard, 2008-2016
  • Redacteur Transparant, tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, 2009-2013
  • Promovendus-lid bestuur opleiding Geschiedenis, Universiteit Leiden, 2007-2008
  • Redacteur en penningmeester Leidschrift Historisch Tijdschrift, 2000-2003

  Boeken

  • Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012).
 • Publicaties

  2020

  2016

  • Nobel, A. (2016). 'Which of them do belong to the parish or not': The Changing Rural Parish in the Dutch Republic after the Reformation. In A. Spicer (Ed.), Parish Churches in the Early Modern World (pp. 179-198). Farnham: Ashgate. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). 'Elc liep met de zijnen inden hagh': Hollandse dorpsbestuurders en hun belangenbehartiging bij de gewestelijke Staten, 1568-1700. In L. Geevers, & G. Vermeesch (Eds.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden: de rol van lobby, petities, en officiele delegaties in politieke besluitvorming (pp. 31-46). Maastricht: Shaker Publishing. [details]

  2012

  • Nobel, A. (2012). Eenheid versus gescheidenheid: bestuurlijke samenwerking in de vroegmoderne Zaanstreek. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek (Vol. 1, pp. 321-343). Zwolle: WBooks. [details]

  2022

  • Nobel, A. (2022). 'Den dach des oordeels is nakende'. De inwoners van de Hoeksche Waard in oorlogstijd, 1572-1593. Holland, 54(1), 44-53.
  • Nobel, A. (2022). Gorinchem en de martelaren. In M. Eekhout, I. Huysman, H. van Nierop, J. Pollmann, & J. Visser (Eds.), Willem van Oranje in brieven: De Opstand in 1572 (pp. 124-129). Waanders Uitgevers. [details]
  • Nobel, A. (2022). Successen en zorgen. In M. Eekhout, I. Huysman, H. van Nierop, J. Pollmann, & J. Visser (Eds.), Willem van Oranje in brieven: De Opstand in 1572 (pp. 118-123). Waanders Uitgevers. [details]

  2018

  • Nobel, A. (2018). 'Denk aan de consument, die aap-noot-mies van de geschiedenis wil leren': Vijftig jaar Holland Historisch Tijdschrift. Holland, 50(1), 4-14. [details]

  2017

  • Nobel, A. (2017). Heerlijkheden in Holland: Een historiografische en historische verkenning. In F. W. Lantink, & J. Temminck (Eds.), Heerlijkheden in Holland (pp. 15-52). (Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief; No. 3). Hilversum: Verloren. [details]

  2013

  • Bruggeman, M., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Leven met elkaar: De Scheveningse samenleving en cultuur, 1300-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 121-159, 283-288). Walburg Pers. [details]
  • Stal, K., van Bree, C., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Een geïsoleerd vissersdorp? De Scheveningers en hun relatie met de buitenwereld, 1450-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 43-81, 277-281). Walburg Pers. [details]

  2023

  • Nobel, A. (2023). Van deftige heren tot Oranjefans: In gesprek met Renny van Heuven en Marieke Spliethoff. Jaarboek Oranje-Nassau, 2023, 246-255. [details]
  • Nobel, A. (2023). [Bespreking van: Kees Zandvliet, De wereld van de familie Blaeu (Zutphen 2023)]. Amstelodamum, 110(2), 122-124.

  2022

  • Nobel, A. (2022). [Bespreking van: D.E.H. de Boer, E. Broesterhuizen, H. Endhoven, W. Hovestreydt, E. Sodderland (2019) Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog : schetsen van een dorpssamenleving]. Holland. https://tijdschriftholland.nl/leiderdorp-tachtigjarige-oorlog/ [details]
  • Nobel, A., & Visser, J. (2022). Tussen uiterlijke façade en innerlijke overtuiging. René van Stipriaan over Willem van Oranje. Transparant, 33(2), 6-11.
  • Nobel, A., & Visser, J. (2022). Tussen uiterlijke façade en innerlijke overtuiging: René van Stipriaan over Willem van Oranje. Jaarboek Oranje-Nassau, 2021-2022, 8-15. [details]

  2021

  • Nobel, A. (2021). 1400-1600: Tussen Rome en Reformatie. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 64-68). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1421-1650: Politiek en bestuur in een nieuw land. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 69-74). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1600-1800: Een veelkleurig religieus landschap. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 120-125). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1650-1780: Samenwerken in de polder. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 100-106). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). De eeuw van mijn grootvader. Riviervisserij in de 20ste eeuw. Holland, 53(3), 126-132.
  • Nobel, A. (2021). Simon Oomius' bazuinpamfletten [Bespreking van: Theo Basoski, Voor de Heer en voor Oranje. Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674) (Hilversum 2020)]. Transparant, 32(2), 29.
  • Nobel, A. (2021). [Bespreking van: P. Martens (2020) Visserij in Noord-Brabant]. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 30(1), 75-77. [details]
  • Nobel, A. (2021). [Bespreking van: P. de Jong (2018) Van macht naar folklore: Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse tijd]. Holland, 53(4), 187. https://tijdschriftholland.nl/recensie-heerlijkheden-jong/ [details]

  2020

  • Nobel, A. (2020). Een Hollandse tempel [Bespreking van: Thomas H. von der Dunk, Een Hollandse tempel van Salomo. De maquette voor een nooit gebouwde koepelkerk in Amsterdam (Zutphen 2020)]. Transparant, 31(4), 29.
  • Nobel, A. (2020). Katholiek in de Republiek [Bespreking van: Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750 (Nijmegen 2019)]. Transparant, 31(1), 29.
  • Nobel, A. (2020). Topstuk: Huissleutels van den Jood. Holland, 52(2), 87-89.
  • Nobel, A. (2020). [Bespreking van: L. Zoon (2019) Broek en Waterland: Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811]. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 29(1), 26-27. [details]

  2019

  • Nobel, A. (2019). Anna van Saksen [Bespreking van: Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2018)]. Transparant, 30(2), 29.

  2018

  • Nobel, A. (2018). 1969: De oprichting van Holland: Een interview met Peter Henderikx. Holland, 50(1), 15-17. [details]
  • Nobel, A. (2018). Bronnen als basis. In gesprek met Simon Groenveld. Transparant, 29(3), 12-15.
  • Nobel, A. (2018). Edelman en militair [Bespreking van: Jeroen Punt en Louis Ph. Sloos, Willem van Oranje. De jonge prins als edelman en militair (Zutphen 2018)]. Transparant, 29(3), 29.
  • Nobel, A. (2018). Reformatie in Staphorst en Rouveen [Bespreking van: Klaas Tippe, Bevochten bestaan. Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700 (Apeldoorn 2017)]. Transparant, 29(2), 29.

  2017

  2016

  • Nobel, A. (2016). Tussen hof en gewest: De Utrechtse makelaars van Willem III [Bespreking van: C. Wilders (2015) Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III]. Virtus, 23, 216-218. https://virtusjournal.org/article/view/31855 [details]
  • Nobel, A. (2016). [Bespreking van: G. Parker (2015) Filips II : onmachtig koning]. Transparant, 27(2), 29. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). Publieksgeschiedenis. Transparant, 25(4), 21. [details]
  • Nobel, A. (2014). Topstuk: De polsstokbriefjes van Alkmaar. Holland, 46(2), 86-87, 94. [details]

  2013

  • Nobel, A. (2013). Heer en meester op het 'bronneneiland': Joke Roelevink over A.Th. van Deursen. Transparant, 24(2), 6-11. [details]
  • Nobel, A. (2013). Op weg naar tachtig jaar oorlog [Bespreking van: J.J. Woltjer (2011) Op weg naar tachtig jaar oorlog: het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond: over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand]. Transparant, 24(4), 28. [details]
  • Nobel, A., & Zuijderduijn, J. (2013). Beeldeassay: Vergaderen. Holland, 45(1), 34-40, 47. [details]

  2012

  Prijs / subsidie

  • Nobel, A. (2018). Nationaal Archief Fellowship.

  Mediaoptreden

  • Nobel, A. (11-11-2022). Het Rampjaar 1672, afl. 4: Redeloos, radeloos, reddeloos [Television] NTR. Het Rampjaar 1672, afl. 4: Redeloos, radeloos, reddeloos. https://www.npostart.nl/VPWON_1336021

  Tijdschriftredactie

  • Nobel, A. (editor) (2023). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2023). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2022). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2021). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2021-2022). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2020). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2020). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2019). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2019). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2018). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2018). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2017). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2017). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2016). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2015). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2014). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2013). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2012). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).

  2012

  • Nobel, A. (2012). Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780. Zutphen: Walburg Pers.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden