Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. R.H. (Ronald) van Ooik

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Europees Publiekrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 10.13
Postadres
 • Postbus 15859
  1001 NJ Amsterdam
 • Profiel

  Since the beginning of 2004 Ronald van Ooik has worked as a senior lecturer and researcher at the department of European Law, Faculty of Law, University of Amsterdam. Since 1990 he is also a member of the department of the Law of International Organisations, Utrecht University. His main focus is on the institutional law of the European Union. He has written numerous articles on European law, in particular on the system of judicial protection, free movement of persons, enlargement of the Union, and education and EU law. He participates in many courses, trainings and seminars for third parties, such as law firms, candidates for posts at the European Commission and civil servants of various Dutch ministries. In 1999 he finished his Ph.D. thesis, which deals with the choice of the legal basis for decisions of the European Union.

  Research Interests

  Law of the European Union, Law of InternationalOrganisations

  Courses

  European Law

  Key publications

  • "Revamping the European Union's Enforcement Systems with a View to Eastern Enlargement" (with Deirdre Curtin), Working Documents W 110, WRR Scientific Council for Government Policy, The Hague, 2000, pp. 125 - 152.
  • "Freedom of Movement of Self-Employed Persons and the Europe Agreements", 4 European Journal of Migration and Law, 2002 , pp. 377 - 393.
  • Rapport: "Europeanisation"of the law: consequences for the Dutch judiciary (with S. Prechal, J.H. Jans, K.J.M. Mortelmans), (The Hague: Council for the Judiciary, 2005).
  • "The Growing Importance of Agencies in the EU: Shifting Governance and the Institutional Balance", in: D.M. Curtin and R.A. Wessel (eds.), 'Good Governance and the European Union. Reflections on Concepts, Institutions and Substance, (Antwerp: Intersentia, 2005).
  • "The Yusuf and Kadi-uitspraken in perspectief. Nieuwe verhoudingen in de interne en externe bevoegdheden van de Europese Unie" (with R.A. Wessel), 54 SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch Recht 6, 2006, pp. 231 - 242.
  • "The European Court of Justice and the Division of Competences in the European Union", in: D. Obradovic and N. Lavranos, 'Interface between EU Law and International Law', (Groningen: Europa Law Publishing, 2007), pp. 13 - 40.
  • "Het verdrag van Lisbon: structuur en overzicht", 22 SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch Recht 2, 2008, pp. 38 - 42.
  • "Cross-Pillar Litigation before the ECJ: Demarcation of Community and Union Competences, European Constitutional Law Review, 4: 399 - 420, 2008.
  • Onderzoeksrapport: Het Ministerie van Verkeer en Waterschap en de Europese Agentschappen (with W.T. Eijsbouts), (Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008).


  Link to full text:

 • Publicaties

  2018

  • Curtin, D. M., Kuijper, P. J., & van Ooik, R. H. (2018). The Political Institutions. In P. J. Kuijper, F. Amtenbrink, D. Curtin, B. De Witte, A. McDonnell, & S. Van den Bogaert (Eds.), The Law of the European Union (5th ed., pp. 129-191). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]

  2010

  • Lauwaars, R. H., & van Ooik, R. H. (2010). De problematiek van de dubbele rechtsgrondslagen in het Europese Recht. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 58(7/8), 293-305. [details]

  2009

  • van Ooik, R. H., & Wessel, R. A. (2009). Het Verdrag van Lissabon: balans en afsluiting. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 57(6), 253-260. [details]

  2015

  2013

  • van Ooik, R. H., & Mathis, J. H. (2013). Turkey's accession to the European Union: temporary and permanent derogations from the EU's economic acquis? In B. Akçay, & B. Yilmaz (Eds.), Turkey's accession to the European Union: political and economic challenges (pp. 73-95). Lexington Books. [details]
  • van Ooik, R., & Vandamme, T. (Eds.) (2013). European basic treaties: Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the EU, Charter of Fundamental Rights of the EU, Treaty of Lisbon. - 2nd ed. Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (Eds.) (2012). Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten, Verdrag van Lissabon - 8e druk. Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Koedooder, C., & van Ooik, R. (2011). De passieve personele werkingssfeer van het EU Handvest van de Grondrechten. In J. H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. 183-195). T.M.C. Asser Press. [details]

  2010

  • van Ooik, R. H. (2010). Titaandioxide: minder afval door de titaandioxide-industrie: interne markt of milieu? In T. W. B. Beukers, H. J. van Harten, & S. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 214-220). (Boom jurisprudentie en documentatie). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (Eds.) (2010). European basic treaties: Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the EU, Charter of Fundamental Rights of the EU, Treaty of Lisbon. Deventer: Kluwer. [details]
  • van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (Eds.) (2010). Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 6e ed. Deventer: Kluwer. [details]
  • van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (Eds.) (2010). Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 7e ed. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • van Ooik, R. H. (2009). Het Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht. In R. H. van Ooik, & R. A. Wessel (Eds.), De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (pp. 3-13). (Europa in beeld; No. 6). Kluwer. [details]
  • van Ooik, R. H., & Wessel, R. A. (2009). Het Verdrag van Lissabon: balans en afsluiting. In R. H. van Ooik, & R. A. Wessel (Eds.), De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (pp. 189-202). (Europa in beeld; No. 6). Kluwer. [details]
  • van Ooik, R. H., & Wessel, R. A. (Eds.) (2009). De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon. (Europa in Beeld; No. 6). Kluwer. [details]

  2008

  • Eijsbouts, W. T., & van Ooik, R. H. (2008). Onderzoeksrapport: Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese agentschappen: Een onderzoek naar het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) en het Europees Spoorwegbureau (ERA). (Publicatiereeks / Hoofddirectie Juridische Zaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. [details]
  • van Ooik, R. (2008). Cross-pillar litigation before the ECJ: demarcation of community and Union competences. European Constitutional Law Review, 4, 399-419. https://doi.org/10.1017/S1574019608003994 [details]

  2015

  2013

  2012

  • van Ooik, R. (2012). Het stelsel van rechtsgangen. In W. T. Eijsbouts, J. H. Jans, A. Prechal, & L. A. J. Senden (Eds.), Europees recht: algemeen deel. - 4e dr. (pp. 309-369). Europa Law Publishing. [details]

  2010

  • Curtin, D. M., van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (2010). Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland. Ministerie van Justitie. [details]
  • Curtin, D. M., van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (2010). Afsluitend deel. In D. M. Curtin, R. H. van Ooik, & T. A. J. A. Vandamme (Eds.), Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland (pp. 122-158). Ministerie van Justitie. [details]
  • Curtin, D. M., van Ooik, R. H., & Vandamme, T. A. J. A. (2010). Overkoepelend deel. In D. M. Curtin, R. H. van Ooik, & T. A. J. A. Vandamme (Eds.), Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland (pp. 13-42). Ministerie van Justitie. [details]
  • Eijsbouts, W. T., Jans, J. H., Prechal, A., Senden, L. A. J., van Hoek, A. A. H., Kuijper, P. J., Schrauwen, A. A. M., van Ooik, R. H., Oosterom-Staples, H., de Visser, M. C. B. F., & Vogelaar, F. O. W. (2010). Europees recht, algemeen deel: sinds het Verdrag van Lissabon. - 3e dr. Europa Law Publishing. [details]
  • Vandamme, T. A. J. A., & van Ooik, R. H. (2010). Dienstenrichtlijn. In D. M. Curtin, R. H. van Ooik, & T. A. J. A. Vandamme (Eds.), Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland (pp. 108-120, 144-145). Ministerie van Justitie. [details]
  • van Ooik, R. H. (2010). Het standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat. In R. Schutgens, J. Klijnsma, M. Klompers, D. van Leeuwen, & D. Jongsma (Eds.), Canon van het recht (pp. 155-159). Ars Aequi Libri. [details]

  2008

  • van Ooik, R. H. (2008). Export van studiefinanciering in de EU. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 14(5), 125-129. [details]
  • van Ooik, R. H. (2008). Het Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 56(2), 38-42. [details]

  2017

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden