Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. M. (Merijn) Oudenampsen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Geographies of Globalizations
Fotograaf: Steven Ligthert

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: B4.16
Postadres
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is socioloog en politicoloog. Voor zijn promotieonderzoek bij  de Universiteit van Tilburg bracht hij het gedachtegoed achter de Fortuyn-revolte in kaart. In het najaar van 2018 verscheen De conservatieve revolte (VanTilt), de Nederlandse handelseditie van zijn proefschrift. Tot nog toe is de doorbraak van het rechtspopulisme in Nederland beschreven als een opstand van de onderbuik, De conservatieve revolte verkent de opstand in de bovenkamer. Het is genomineerd voor beste filosofieboek van 2018 en beste boek van 2018 door de NRC boekenredactie.

  Zijn huidige onderzoek richt zich op de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland. Hij is samen met Bram Mellink en Naomi Woltring verbonden aan het NWO-gefinancierde onderzoeksproject Market Makers. Zijn deel van het onderzoek richt zich in het bijzonder op de omslag naar een marktgericht aanbodbeleid in de jaren zeventig en tachtig, en maakt daarbij gebruik van ideeëngeschiedenis, institutionele analyse en beleidsanalyse.

  Op het eerste gezicht vormen de jaren tachtig een paradox. Het decennium staat bekend als een tijd van depolitisering en van het wegsterven van de grote ideologische verhalen. Tegelijkertijd werd onder de drie kabinetten Lubbers een scherpe koerswijziging ingezet, die volgens vele prominente stemmen geïnspireerd was op neoliberale ideeën. De regering schakelde over van een beleid van keynesiaanse vraagstimulering naar een aanbodeconomie. Frans Rutten, de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, verdedigde de hervormingen op expliciete wijze met een beroep op een lange termijn visie die hij entte op Milton Friedman. Wil Albeda, prominent CDA'er, econoom en minister van Sociale Zaken van 1977 to 1981, stelde dat de groep rond Rutten putte uit 'het neo-liberale arsenaal zoals dat is uitgedacht in de V.S.’

  Deze paradox van een ideologische koerswijziging die zich voordoet als een vorm van depolitisering wijkt af van bestaande theorieën over institutionele verandering. Volgens de bekende theorie van Peter Hall gaan wisselingen van beleidsparadigma’s gepaard met politisering en een publieke ideeënstrijd. In het geval van Margaret Thatcher zag Peter Hall een significante verschuiving van macht vanuit bestaande beleidselites naar actoren in media en politiek. Het tegenovergestelde lijkt te zijn gebeurd in Nederland. De paradigmaverschuiving vond plaats in een context van ‘no nonsense’ depolitisering, met een sleutelrol voor beleidselites die grotendeels achter de schermen opereerden. Nader bezien vond er wel een interne strijd plaats tussen aanhangers van de ideeën van Keynes en Friedman binnen de verschillende ministeries. Kan het zijn dat de paradigmaverschuiving in Nederland plaatsvond aan de hand van een ideeënstrijd die zich achter de coulissen voltrok? En hoe verhouden de Anglo-Amerikaanse inspiraties zich tot de bestaande Nederlandse neoliberale stroming die zijn wortels heeft in de jaren vijftig?

 • Publicaties

  2018

  • Oudenampsen, M. (2018). The conservative embrace of progressive values: On the intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics.

  2020

  2019

  • Oudenampsen, M. (Guest ed.), & Mellink, B. (Guest ed.) (2019). Themanummer over neoliberalisme. Sociologie, 15(3).
  • Oudenampsen, M., & Mellink, B. (2019). Voorbij de controverse: het Nederlandse neoliberalisme als onderwerp van onderzoek. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 46(2), 235-254. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692019046002003 [details]

  2018

  • Mellink, A. G. M., & Oudenampsen, M. (2018). Bureaucrats first: The leading role of policy makers in the Dutch paradigm-shift of the 1980s. Manuscript in preparation.

  2016

  2013

  • Oudenampsen, M. (2013). De revolte van nieuwrechts: Neoconservatisme en Postprogressieve politiek . Krisis, 2013(1), 72-88.
  • Oudenampsen, M. (2013). Explaining the Swing to the Right: the Dutch Debate on the Rise of Right-wing Populism. In Right-wing populism in Europe (pp. 191-208). Bloomsbury Academic.

  2012

  • Oudenampsen, M. (2012). De politiek van populismeonderzoek: Een kritiek op Diplomademocratie en de verklaring van populisme uit kiezersgedrag . Sociologie, 8(1), 13-44. https://doi.org/10.5117/SOC2012.1.OUDE

  2019

  • Oudenampsen, M. (2019). De kruistocht van Geert Wilders: De PVV als vertolker van een nieuwe identiteitspolitiek. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 107-129). Amsterdam: Boom Geschiedenis. [details]
  • Oudenampsen, M., & Mellink, B. (2019). De zichtbare Hand: Een historisch-sociologische benadering van neoliberalisme in Nederland. Sociologie, 15(3), 241-251. https://doi.org/10.5117/soc2019.3.001.oude

  2018

  • Oudenampsen, M. (2018). Een genealogie van Nederlands Nieuw Rechts. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 45(1), 106-110. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692018045001009 [details]
  • Oudenampsen, M. (2018). The Return of Ressentiment. In S. van Tuinen (Ed.), The Polemics of Ressentiment: Variations on Nietzsche (pp. 167-186). (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy). London: Bloomsbury. [details]

  2014

  • Oudenampsen, M. (2014). Correspondentie Oudenampsen & Duyvendak. Krisis, 2014(1), 83-87.
  • Oudenampsen, M. (2014). Nieuw rechts en de verzorgingsstaat: een commentaar. Sociologie, 10(1), 49-57. https://doi.org/10.5117/SOC2014.1.GIJS

  2012

  • Uitermark, J., Oudenampsen, M., van Heerikhuizen, B., & van Reekum, R. (2012). 'Power to the people!' Een anatomie van het populisme. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. [details]
  • Uitermark, J., Oudenampsen, M., van Heerikhuizen, B., & van Reekum, R. (2012). Populisme en de sociologische verbeelding. Sociologie, 8(1), 3-12. https://doi.org/10.5117/SOC2012.1.UITE [details]

  2010

  • Oudenampsen, M. (2010). Amsterdam Noord: Van sociale naar ruimtelijke maakbaarheid. Justitiële Verkenningen, (5), 27-40.

  2020

  • Oudenampsen, M. (Accepted/In press). Wim Kok en de mythe van het poldermodel. De Nederlandse Boekengids, 5(2), 32-33.

  2019

  • Oudenampsen, M. (2019). De onttroning van de politiek: Hoe het neoliberalisme de economie depolitiseerde en de cultuur politiseerde [Bespreking van: Q. Slobodian (2018) Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism]. De Nederlandse Boekengids, 4(3), 6-7. [details]
  • Oudenampsen, M. (2019). Visie als olifant: De kunst van camouflage. Idee, 40(1), 15-19. [details]

  2018

  • Oudenampsen, M. (2018). De conservatieve revolte: Een ideeëngeschiedenis van de Fortuyn-opstand. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. [details]
  • Oudenampsen, M. (2018). De opmars van het nederconservatisme. De Witte Raaf, 33(195), 3-5. [details]
  • Oudenampsen, M. (2018). Een stille revolutie? Neoliberalisme in de polder. In S. Boumans, & W. Eshuis (Eds.), Positie en strategie vakbeweging: Beschouwingen, analyses en voorstellen (pp. 10-16). Amsterdam: De Burcht. [details]

  2017

  • Oudenampsen, M. (2017). Het midden houdt geen stand. In B. Peper (Ed.), Haalt de PvdA 2025? (pp. 86-99). Bussum: Uitgeverij Thoth. [details]

  2015

  • Oudenampsen, M. (2015). In de boksring van de vrijheid: Den Uyl vs. Hayek. In M. Hurenkamp, & R. Cuperus (Eds.), Omstreden Vrijheid (pp. 112-135). (Jaarboek voor Socialisme en Democratie). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

  2014

  • Oudenampsen, M. (2014). Dutch Culture Wars: On the politics of gutting the arts. In E. Brikenstock, M. J. Hinderer Cruz, R. Sonderegger, & J. Kastner (Eds.), Art and Ideology Critique after 1989 (pp. 319-331). Köln / New York: Verlag der Buchhandlung Walther König.
  • Oudenampsen, M. (2014). Lost in Translation: On the intelligibility of art discourse. Open.

  2013

  • Oudenampsen, M. (2013). De voor­hoede van een vakbonds­reveille. In M. Hurenkamp, M. Sie, & A. Nierop (Eds.), Tegenwicht: Waarom waarden ertoe doen (pp. 129-140). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.
  • Oudenampsen, M. (2013). Occupy. Dietsche Warande en Belfort, 2013(1), 672-680.
  • Oudenampsen, M. (2013). Passieve democratie. Spanning, uitgave wetenschappelijke bureau SP, 15(10), 14-15.
  • Oudenampsen, M. (2013). Richtingenstrijd. Socialisme en Democratie, 70(3), 23-28.

  Mediaoptreden

  • Oudenampsen, M. (04-07-2020). '"Wilders en Baudet wíllen niet regeren.'' Een etiket om discussie uit de weg te gaan' [Print] Het Financieele Dagblad. '"Wilders en Baudet wíllen niet regeren.'' Een etiket om discussie uit de weg te gaan'.
  • Oudenampsen, M. (24-02-2020). Sanders geeft verlangen naar verandering de helderste stem [Print] NRC Handelsblad. Sanders geeft verlangen naar verandering de helderste stem.
  • de Lange, S., Hakhverdian, A. & Oudenampsen, M. (28-12-2019). Populistisch rechts bleek een blijvertje [Print] NRC Handelsblad. Populistisch rechts bleek een blijvertje.
  • Oudenampsen, M. (27-04-2019). 'De tank' botst met Baudet De Morgen. 'De tank' botst met Baudet.
  • Oudenampsen, M. (12-04-2019). Interview: De conservatieve revolte [Television] NPO Politiek. Het politieke boek: Interview over De conservatieve Revolte op NPO Politiek.
  • Oudenampsen, M. (04-04-2019). De conservatieve revolte in Nederland [Radio] Podcast Stuk Rood Vlees. Stuk Rood Vlees podcast.
  • Oudenampsen, M. (15-10-2018). De middenpartijen waren altijd al innig verweven met radicaal rechts [Print] NRC. De middenpartijen waren altijd al innig verweven met radicaal rechts.
  • Oudenampsen, M. (30-04-2018). Is Dutch bad boy Baudet the new face of the European alt right? [Print] The Nation. Is Dutch bad boy Baudet the new face of the European alt right?.
  • Oudenampsen, M. (12-02-2018). Frits Bolkestein liberaal? Eerder een nieuwrechtse denker [Print] Nederlands Dagblad. Bolkestein liberaal? Eerder een nieuwrechtse denker!.
  • Oudenampsen, M. (12-02-2018). Bolkestein als tovenaarsleerling [Print] NRC. Bolkestein als tovenaarsleerling.
  • Oudenampsen, M. (09-02-2018). Verwar wetenschap niet met journalistiek De Volkskrant. Verwar wetenschap niet met journalistiek.
  • Oudenampsen, M. (09-02-2018). Bolkestein is boos [Print] NRC. Bolkestein is boos.
  • Oudenampsen, M. (07-02-2018). Bolkestein geïrriteerd over proefschrift [Print] De Volkskrant. Bolkestein geïrriteerd over proefschrift.
  • Oudenampsen, M. (07-02-2018). Hayek? Nooit gelezen [Print] NRC. Hayek? Nooit gelezen.
  • Oudenampsen, M. (07-02-2018). Bolkestein maakt kachel aan met proefschrift [Print] Elsevier. Bolkestein maakt kachel aan met proefschrift.
  • Oudenampsen, M. (04-02-2018). De intellectuele achtergrond van de Fortuyn-revolte [Radio] Radio 1, OVT. De intellectuele achtergrond van de Fortuyn-revolte.
  • Oudenampsen, M. (03-02-2018). De ruk naar rechts [Radio] Radio 1, Dr Kelder en co. De ruk naar rechts.
  • Oudenampsen, M. (31-01-2018). Zwartepieten met links en rechts [Print] Groene Amsterdammer. Zwartepieten met links en rechts.
  • Oudenampsen, M. (30-01-2018). Progressief inzicht: Niet alle rechtse mensen zijn dom [Print] Elsevier. Progressief inzicht: niet alle rechtse mensen zijn dom.
  • Oudenampsen, M. (30-01-2018). Internationaal zie ik een nieuwe linkse golf opdoemen, alleen in Nederland niet [Print] De Volkskrant. Internationaal zie ik een nieuwe linkse golf opdoemen.
  • Oudenampsen, M. (25-01-2018). Een gezonde Hollandse afkeer van ideologie [Print] NRC Handelsblad. Recensie proefschrift in NRC.
  • Oudenampsen, M. (24-01-2018). Nieuw Rechts heeft een goed gevoel voor politieke marketing [Print] Trouw. Nieuw rechts heeft een goed gevoel voor politieke marketing.
  • Oudenampsen, M. (24-01-2018). Hoe rechts de onvrede het beste wist te kanaliseren Trouw. Hoe rechts de onvrede het beste wist te kanaliseren.
  • Oudenampsen, M. (12-01-2018). De revolte kwam van boven [Print] NRC. De revolte kwam van boven.

  Andere

  • Oudenampsen, M. (organiser), Mellink, B. (organiser), de Haan , I. (organiser), Engelen, E. (organiser) & Woltring, N. (organiser) (29-8-2019 - 30-8-2019). De zichtbare hand, Utrecht. Dutch interdisciplinary two-day conference on neoliberalism research (organising a conference, workshop, ...).
  • Oudenampsen, M. (organiser) (2019). Building the neoliberal welfare state, Amsterdam. Workshop on the origins of neoliberal policy repertoires afterWorld War II in the Netherlands, Germany and Denmark.The welfare state is often seen as (…) (organising a conference, workshop, ...).

  2018

  • Oudenampsen, M. (2018). The conservative embrace of progressive values: On the intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden