Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. J. (Joti) Roest

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: 31 Pictures | Bram Belloni

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A8.16
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2022

  • Roest, J. (2022). De European Model Company Act: een modelwet in beweging: Harmonisatie van EU-vennootschapsrecht en de rol van de EMCA. In M. Faure, J. Hamers, M. Olaerts, & M. Verbrugh (Eds.), Eindeloos getob: Liber Amicorum Kid Schwarz (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; No. 125). Wolters Kluwer.
  • Roest, J. (2022). Grensoverschrijdende mobiliteit: medezeggenschap van werknemers. Ondernemingsrecht, 2022(10/11), 421-429. [65]. https://new.navigator.nl/document/idfb117c17138d4e689bc233d054fdb512?ctx=WKNL_CSL_104 [details]

  2019

  2018

  • Roest, J. (2018). Inleiding en Artikelsgewijs commentaar bij artikelen 2:337-343a BW. In J. B. Huizink (Ed.), Groene Serie Rechtspersonen [2:335-343a BW] (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer.

  2016

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2016). Toezicht; Benoeming en ontslag, taken en bevoegdheden en aansprakelijkheid van toezichthouders in besloten verhoudingen. In B. Bier, M. van Olffen, & B. Snijder-Kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. - Deel 1: B.V. en N.V. (pp. 91-145). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; No. 132-1). Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers. [details]

  2014

  • Roest, J. (2014). Nieuws vanuit Europa, de SUP: een online op te richten eenpersoons-BV, een nieuwe rol voor de notaris? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145(7036), 989-991. [details]

  2011

  • Roest, J. (2011). Het EU vennootschapsrecht in het tweede decennium van de 21e eeuw. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6902), 837-839. [details]

  2013

  • Roest, J. (2013). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 461-471). Uitgeverij Paris. [details]

  2012

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? In M. L. Lennarts, J. Roest, S. F. G. Rammeloo, E. Schmieman, R. P. Raas, & N. B. Spoor (Eds.), Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (pp. 1-60). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'; No. 2012). Deventer: Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2012). De gevolgen van de Wet flexibilisering BV-recht voor de relatie vennootschap-aandeelhouder. In P. J. van der Korst, R. Abma, & G. T. M. J. Raaijmakers (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder (pp. 75-111). (Serie onderneming en recht; No. 69). Deventer: Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: hoe verder? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6950), 783-792. [details]

  2009

  • Roest, J. (2009). Titel 8. Afdeling. 1. Geschillenregeling. In Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • de Kluiver, H. J., & Roest, J. (2009). Expulsion and withdrawal of shareholders. In D. F. M. M. Zaman, C. A. Schwarz, M. L. Lennarts, H-J. de Kluiver, & A. F. M. Dorresteijn (Eds.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (pp. 65-80). (Ius commune Europaeum; No. 78). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]

  2008

  • Roest, J. (2008). Artikelsgewijs commentaar, De Wet op de Europese ondernemingsraden van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994,... In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • Roest, J. (2008). Titel 8. Afdeling. 1. Geschillenregeling. In Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.

  2023

  • Roest, J. (2023). Aansprakelijkheid van feitelijk beleidsbepalers. 36. Case note on: Rb. Amsterdam, 4/05/22, ECLI:NL:RBAMS:2022:2144 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 28(2), 466-483. [details]

  2022

  • Roest, J. (2022). Burgerlijk Wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene Bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgelijk wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (11e ed., pp. 1-81). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.

  2021

  • Roest, J. (2021). Bestuurdersaansprakelijkheid en feitelijk leidinggeven bij kleine familievennootschappen. 2. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 28/01/20, ECLI:NL:GHSHE:2020:256 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(1), 29-38. [details]
  • Roest, J. (2021). Burgerlijk Wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1,2,3,4,5,6,7,8 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (14e ed., Vol. 1, pp. 949-1026). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
  • Roest, J. (2021). Geen rechtsbescherming wederpartij in verband met onjuiste registratie in Handelsregister. 240. Case note on: Rb. Rotterdam, 26/02/21, ECLI:NL:RBROT:2021:1780 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(10), 2754-2759. [details]

  2020

  • Roest, J. (2020). Burgerlijk Wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (10 ed., pp. 1-77). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
  • Roest, J. (2020). Ontslag bestuurder bij patstelling algemene vergadering en verhouding civiele rechter en OK. 83. Case note on: Rb. Limburg, 6/11/19, HA ZA 18-617, ECLI:NL:RBLIM:2019:9902 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 25(4), 998-1006. [details]
  • Winter, J. W., de Jongh, J. M., Hijink, J. B. S., Timmerman, L., van Solinge, G., Lennarts, M. L., Wezeman, J. B., Bulten, C. D. J., Bartman, S. M., Lokin, E. C. H. J., Wutsman, I. S., Vletter-van Dort, H. M., Schwarz, C. A., Verbrugh, M. A., Roest, J., Raaijmakers, G. T. M. J., Koster, H., Kemp, B., Olaerts, M., ... Rensen, G. J. C. (2020). Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ondernemingsrecht, 2020(7), 471-474. [86]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D38F81&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2019

  • Roest, J. (2019). Burgerlijk wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13e ed., Vol. 1, pp. 905-978). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Roest, J. (2018). Burgerlijk wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1-74). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2018). Harmonisatie van Europees vennootschapsrecht: de EMCA. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2018(1 & 2), 33-35. https://doi.org/10.5553/MvO/245231352018004102005 [details]
  • Roest, J. (2018). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd (3e ed., pp. 517-529). Uitgeverij Paris. [details]

  2017

  • Roest, J. (2017). Burgerlijk wetboek boek 2. Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 1, pp. 859-932). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2016

  2015

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2015). Boek 2, Rechtspersonen. Titel I: Algemene bepalingen. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11 druk (pp. 855-927). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2015). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd (2e ed., pp. 475-486). Uitgeverij Paris. http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/237/Handboek-Stichting-en-Vereniging-2e-druk [details]

  2014

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2014). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel I: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar. - 7e druk (pp. 1-72). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  2009

  • Roest, J. (2009). 'Medezeggenschap' bij SE en SCE: een introductie. In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • Roest, J. (2009). Artikelsgewijs commentaar, De Wet op de Europese ondernemingsraden van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994,... In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Roest, J. (2016-2021). Member of the 'European Model Company Act' (EMCA) working group .

  Spreker

  • Roest, J. (speaker) (28-9-2018). Company Law Package: the protection of employees, 12th ECFR Symposium, Spain.
  • Roest, J. (speaker) (7-9-2016). Toelichting bij hoofdstuk 4 (Toezicht; benoeming en ontslag, taken en bevoegdheden en aansprakelijkheid van toezichthouders in besloten verhoudingen), Symposium Handboek Notarieel Ondernemingsrecht, Amsterdam.

  Andere

  • Roest, J. (examiner) (21-11-2018). Lid Doctoraatscommissie (Jury) dissertatie Tom Wera (Vrije Universiteit Brussel) (examination).
  • Roest, J. (participant) (7-9-2016). Discussie met referent Mr. L. Kooij, Friesland Campina (other).
  • Roest, J. (other) (2010). Bewerker Burgerlijk Wetboek, boek 2, art. 1-25 in Tekst en Commentaar BW (redactie J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk) en Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht (redactie: C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten en M.L. Lennarts) (other).

  2017

  • Krüger Andersen, P., Andersson, J., Bartkus, G., Baums, T., Clarke, B., Conac, P-H., ... de Wulf, H. (2017). European Model Company Act (EMCA). (1st ed.) (Nordic & European Company Law : LSN Research Paper SeriesLSN Research Paper Series :Nordic; No. 16-26). SSRN. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
   Docent cursus Ondernemingsrecht
  • Rechtbank Rotterdam
   rechter plaatsvervanger
  • Kluwer
   redacteur
  • Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
   Lid van de Governancecommissie Scheidsgerecht Gezondheidszorg
  • Kluwer
   Groene Serie RP / Serie Tekst en Commentaar