Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. J.J.B. (Jouke) Turpijn

Nederlandse geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis
Fotograaf: Koos Hageraats

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: D1.04A
Postadres
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Jouke Turpijn (1976) is Universitair Docent Nederlandse Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke, sociale en culturele geschiedenis van Nederland in de laatste twee eeuwen. Turpijn doet onderzoek naar onbehagen en boze burgers, journalistieke cultuur, jongerencultuur, geschiedenis in maatschappelijke discussies en politici. Zijn proefschrift Mannen van Gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888 (Amsterdam 2008) beleefde diverse herdrukken. In 2022 verschijnt Wij en het Ik-Tijdperk (met John Jansen van Galen), in 2014 Onbehagen in de Polder (met Peter van Dam en Bram Mellink) en in 2011 verscheen 80s Dilemma. Nederland in de jaren tachtig. Turpijn heeft regelmatig in dagbladen gepubliceerd en organiseert verscheidene evenementen over publieksgeschiedenis. Binnen de Capaciteitsgroep Geschiedenis verzorgt hij veel onderwijs in de master en bachelor geschiedenis.

 • Publicaties

  2020

  2015

  2011

  • Turpijn, J. (2011). Onder ministers: de opkomst van ambtelijke en ministeriële cultuur in Nederland (1795-1919). In H. te Velde, & D. Smit (Eds.), Van Torentje tot Trêveszaal: de geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (pp. 185-207, 393-395, 434). Den Haag: De Nieuwe Haagsche. [details]
  • Turpijn, J. (2011). The continuous reinvention of parliaments: a case study on political transformation in the Dutch Second Chamber (1848-1888). Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 89, 285-294. [details]

  2009

  • Turpijn, J. (2009). De negentiende eeuw in het Nationaal Historisch Museum. De Negentiende Eeuw, 33(3), 132-136. [details]

  2014

  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (Eds.) (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • Turpijn, J. (2013). Herdenken in spiegelbeeld: de beleving van 50, 100 en 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013 (pp. 23-33). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2013). Amsterdam: Boom. [details]

  2012

  • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2012). De Verenigde Staten van Europa. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2012). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  • Turpijn, J. (2011). 80's dilemma: Nederland in de jaren tachtig. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2011). Waar visie ontbreekt, komt het volk om. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2011). Amsterdam: Boom. [details]

  2010

  • Oddens, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848. In C. van Baalen, W. Breedveld, M. Leenders, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 23-35). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2010). Amsterdam: Boom. [details]
  • van Baalen, C., Breedveld, W., Leenders, M., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheidsvinding en waarheidsbeleving. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2010). Amsterdam: Boom. [details]

  2009

  • Ramakers, J., & Turpijn, J. (2009). De crisiscanon. In C. C. van Baalen, W. Breedveld, M. H. C. H. Leenders, J. C. F. J. van Merriënboer, J. J. M. Ramakers, & Turpijn (Eds.), In tijden van crisis (pp. 73-83). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2009). Amsterdam: Boom. [details]
  • Turpijn, J., & van Zanten, J. (2009). De opvoeding van Willem en Wiwill. In I. Haan, W. ten Have, J. Kennedy, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 157-171, 322-325). Amsterdam: Boom. [details]
  • van Baalen, C. C., Breedveld, W., Leenders, M. H. C. H., van Merriënboer, J. C. F. J., Ramakers, J. J. M., & Turpijn, J. J. B. (2009). In tijden van crisis. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2009). Amsterdam: Boom. [details]

  2008

  • Turpijn, J. (2008). Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888. Wereldbibliotheek.

  2023

  2017

  • Turpijn, J. (2017). Mannen van gezag: De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888. (3e ed.) Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]

  2015

  • Turpijn, J. (2015). 1848-1888: Van herensociëteit tot centrum van de macht: hoe waardige oppositie en de vertrouwensregel gestalte kregen . In R. Aerts, C. van Baalen, J. Oddens, D. Smit, & H. te Velde (Eds.), In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer (pp. 304-313, 315-30, 322-327, 484-485). [Amsterdam]: Boom. [details]
  • Turpijn, J. (2015). Van een deftige edelman tot een duidelijke tante: De voorzitters van de Eerste Kamer 1815-2015. In A. Bos, J. W. Brouwer, H. Goslinga, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Eerste Kamer (pp. 42-51). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2015). Amsterdam: Boom. [details]

  2012

  • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2012). Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan'. In C. van Balen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), De Verenigde Staten van Europa (pp. 132-141). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2012). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2011). 'Te grote ongelijkheid is slecht voor een samenleving': PVDA-leider Cohen houdt vast aan middenkoers om tweedeling te voorkomen. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waar visie ontbreekt, komt het volk om (pp. 123-129). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2011). Amsterdam: Boom. [details]
  • Turpijn, J. (2011). Goede politieke geschiedenis [Bespreking van: E. Tanja (2010) Goede politiek: de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(4), 578-579. [details]

  2009

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Turpijn, J. (2013-2017). Secretary of the board, Royal Netherlands Historical Society.

  Spreker

  Andere

  • Turpijn, J. (participant) (1-8-2016 - 29-12-2017). Voorzitter IISG Volkskrant Scriptieprijs (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden