Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. mr. E. (Evert) Verhulp

Arbeidsrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Arbeidsrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A6.20
Postadres
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • CV

  Achtergrond

  Verhulp is in 1987 begonnen als juridisch medewerker bij AbvaKabo en is in 1992 overgestapt naar de rechtskundige dienst van de FNV. In 1996 is hij beëdigd als advocaat. Ondertussen heeft hij zich gezet aan een proefschrift met als titel "De vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren" (te downloaden via Dare, zie onder) waarop hij in 1997 promoveerde. Hij is aansluitend benoemd tot hoofddocent en vanaf 2002 tot hoogleraar arbeidsrecht. 

  In 2008 en 2009 heeft Verhulp op verzoek van de Internationale arbeidsorganisatie onderzoek gedaan in Kirgizië en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen werkgever en werknemers in dat land te verbeteren. Eerder deed hij onderzoek gedaan in Japan en Taiwan.In 2013 heeft hij gedurende twee maanden onderzoek gedaan aan de Washington University at St Louis, naar klokkenluiden en collectieve arbeidsverhoudingen.  Van 2012 tot 2022 was Verhulp kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Hij was voorzitter van de onderzoekscommissie WODC (2018) lid van de commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) 2019-2020.

  Overige activiteiten

  Tot 2003 is Verhulp naast zijn wetenschappelijke activiteiten als advocaat werkzaam gebleven. Vanaf 2003 is Verhulp benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Verhulp is vanaf 1999 lid van de commissie integriteit rijksoverheid (de klokkenluiderscommissie), van de Locale Advies en Arbitragecommissie en tal van andere commissies. Van 2004 tot juli 2008 was Verhulp voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2006 is hij benoemd tot onafhankelijk lid van de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de SER, tot hij in 2012 werd benoemd tot kroonlid. Hij was lid van de ad hoc SER commissie Tijden van de Samenleving, die in mei 2011 de minister adviseerde, en voorzitter van de SER commissie Ontslagrecht en de commissie Bevordering Medezeggenschap. Van 2012 tot 2022 was Verhulp kroonlid van de SER, van 2015 tot 2022 was hij lid van het dagelijks bestuur van de SER.

  Verhulp was redactielid verschillende arbeidsrechtelijke bladen, zoals het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA) en ArbeidsRecht, is redacteur van Tekst en Commentaar Arbeidsrecht en Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en medeoprichter van het open acces blad Academie voor Arbeidsrecht (arbac).

  Verhulp is directeur van de UvA vennootschap Arbeidsmarktresearch BV. Deze vennootschap is opgericht om een wetenschappelijke methode van de berekening van de duur van werkloosheid beter onder de aandacht te brengen en houdt zich thans bezig met de digitalisering van het recht. Voor meer informatie of een eigen berekening kan op de link hieronder worden geklikt. 

  Sinds 2014 is Verhulp voorzitter van de Commissie van Beroep Sociaal Plan Rabobank en lid van de cao ontslagadviescommissie ING.  Naast deze functies is hij nog voorzitter van de stichting Grote Kerk Naarden en lid van de Raad van Toezicht van Kritertion. Hij is ook commissaris van Unilever Nederland Holdings BV.

  Publicaties

  zie voor een lijst van publicaties en nadere informatie over publicaties de links. Een aanzienlijk aantal van de publicaties is gratis te downloaden van UvA DARE.

  Lopend onderzoek

  Zie het onderzoeksprogramma op de site van AIAS-HSi.

   

 • Nevenwerkzaamheden
  • Statutair directeur van Arbeidsmarktresearch UvA BV (B/F)
  • Voorzitter van de Commissie van Beroep Sociaal Plan Rabobank (BA)
  • Lid van de commissie van beroep cao ING (B)
  • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam (BA)
  • Lid van de Locale Advies- en Arbitragecommissie en van de Advies- en Arbitragecommissie (B)
  • Voorzitter van de KNV Geschillencommissie besloten busvervoer en de Ambulancecao (B)
  • Docent bij verschillende opleidingsinstituten, specialisatieverenigingen en advocatenkantoren (BA/B)
  • Auteur voor en redacteur van verschillende boeken en tijdschriften (BA/B)
  • Lid en/of voorzitter van verschillende ad-hoc bezwarencommissies (BA/B)
  • Lid van de Raad van Toezicht van Kriterion
  • Voorzitter van het bestuur van de Grote Kerk Naarden
  • Lid van de Raad van Commissarissen van Unilever Holdings Nederland BV
 • Publicaties

  2024

  • De Vos, M., Anderson, G., & Verhulp, E. (Eds.) (2024). The Cambridge Handbook of Technological Disruption in Labour and Employment Law. (Cambridge Law Handbooks). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108878647 [details]
  • Verhulp, E. (2024). Technological Disruption in Enployment and Labour Law in the Netherlands. In M. De Vos, G. Anderson, & E. Verhulp (Eds.), The Cambridge Handbook of Technological Disruption in Labour and Employment Law (pp. 93-106). (Cambridge Law Handbooks). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108878647.006 [details]
  • Verhulp, E. (2024). Wat leert de Hoge Raad in het arbeidsrecht. In N. Hummel, S. Heeger, A. P. C. M. Jaspers, A. G. Veldman, & D. J. B. de Wolff (Eds.), Herorientatie op arbeid en sociale bescherming: liber amicorum Frans Pennings (pp. 349-357). Wolters-Kluwer.

  2023

  2021

  2019

  • Rietveld, R., & Verhulp, E. (2019). Toegang tot het recht en technologische ontwikkelingen. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 91-102). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Rietveld, R., van Haaren, K. A., & Verhulp, E. (2019). Werken buiten dienstbetrekking.

  2017

  2015

  • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (Eds.) (2015). Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt. Sdu Uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Niet zonder mijn vakbond? Over de gebondenheid van de werknemer aan een cao die niet door de reguliere bonden is gesloten. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. 91-98). Sdu Uitgevers. [details]
  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (Eds.) (2015). Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2013

  • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (Eds.) (2013). De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  • Boonstra, K., Keune, M., & Verhulp, E. (2012). Trade union responses to precarious employment in the Netherlands. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. http://www.uva-aias.net/uploaded_files/regular/BARSORIReportTheNetherlands.pdf [details]
  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2012). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Verhulp, E. (2011). Dutch trade unions in a changing environment. In Chang Kai (Ed.), Conflict and Cooperation: The International Symposium of Collective Labor Dispute Resolution and Regulation (pp. 497-510). Renmin University.
  • Verhulp, E. (2011). Identity-Bound Employers and Limitations of Employees' Fundamental Rights. European Labour Law Journal, 2(2), 166-172. http://www.ellj.eu/pdf_file/ITS/ELLJ_02_02_0166.pdf [details]

  2010

  • Verhulp, E. (2010). De materiële rechtspositie van de ambtenaar. In E. Verhulp (Ed.), Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (3e ed., pp. 111-141). (Boom juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Inleiding. In E. Verhulp (Ed.), Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (3e ed., pp. 13-26). (Boom juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Verhulp, E., Beltzer, R. M., Lanting, B. B. B., Mulder, G. J., Riphagen, J., & Sprengers, L. J. C. (2010). Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. (3e ed.) (Boom juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van den Berg, J. T. J., Verhulp, E., & Visser, R. K. (Eds.) (2010). Liber amicorum : "Zoals een goed ambtenaar betaamt". Den Haag: Ien Dales Leerstoel. [details]
  • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (Eds.) (2010). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Verhulp, E. (2009). De commercieel 'gekleurde' werkgever en beperking van grondrechten van de werknemer. In M. S. Houwerzijl, & S. S. M. Peters (Eds.), Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 433-444). (Serie onderneming en recht; No. 50). Kluwer. [details]

  2008

  • Verhulp, E. (2008). De dringende reden en het ontslag op staande voet. In E. Verhulp, & W. A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers. - 2e dr. (pp. 63-98). (Monografieën sociaal recht; No. 32). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). De ontbindingsvergoeding en de waarde van maatschappelijke belangen. Sociaal Recht, 3, 73-77. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Komt de ongebonden werkgever een beroep toe op afwijking van driekwart dwingend recht? SMA, 63(2), 91-97. [details]
  • Verhulp, E. (2008). The employment contract as a source of concern. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands (pp. 47-73). (Social Europe series; No. 16). Intersentia. [details]
  • Verhulp, E., & Beets, D. (2008). Art. 7:625 BW: wettelijke matiging? ArbeidsRecht, 15(3), 3-7. [details]
  • Verhulp, E., & Cuypers, D. (2008). Dismissal law proposals and the flexicurity strategy. In F. Pennings, Y. Konijn, & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations: European and comparative perspectives (pp. 331-349). (Studies in employment and social policy; No. 38). Kluwer Law International. [details]
  • Verhulp, E., & Zondag, W. A. (2008). Inleiding. In E. Verhulp, & W. A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers. - 2e dr. (pp. 1-6). (Monografieën sociaal recht; No. 32). Kluwer. [details]

  2024

  2023

  2022

  • Jansen, N., Poelstra, R. D., & Verhulp, E. (2022). De onafhankelijkheid van vakorganisaties. In A. R. Houweling, & L. C. J. Sprengers (Eds.), Transitie en arbeid: Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA (pp. 55-80). (VvA). Boom juridisch. https://www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl/index.php/download_file/257/137/ [details]
  • Pierik, R., & Verhulp, E. (2022). Kan de wetgever de werknemers een vaccinatieplicht opleggen? Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2022(1), 5-10. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152022006001002 [details]
  • Verhulp, E. (2022). Lagere billijke vergoeding door lagere inschatting verwachte duur arbeidsovereenkomst. 263. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 21/07/22, ECLI:NL:GHSHE:2022:2496 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 31(15), 2577-2588. [details]
  • Verhulp, E. (2022). NJ 2022/128. 128. Case note on: HR, 4/05/18, ECLI:NL:HR:2018:678 Nederlandse Jurisprudentie, 2022(15), 2394-2411. [details]
  • Verhulp, E. (2022). NJ 2022/304. 304. Case note on: HR, 20/05/22, ECLI:NL:HR:2022:751 Nederlandse Jurisprudentie, 2022(42), 5782-5823. [details]
  • Verhulp, E. (2022). NJ 2022/351. 351. Case note on: HR, 18/02/22, ECLI:NL:HR:2022:276 Nederlandse Jurisprudentie, 2022(48), 6627-6658. [details]
  • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (Eds.) (2022). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. (12e ed.) (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id15f53a8fc88d48148a91b32db1fe7b02?ctx=WKNL_CSL_561 [details]

  2021

  • Verhulp, E. (2021). NJ 2021/116. 116. Case note on: HR, 6/11/20, 19/03369, ECLI:NL:HR:2020:1746 Nederlandse Jurisprudentie, 2021(15), 1984-2074. [details]
  • Verhulp, E. (2021). NJ 2021/317. 317. Case note on: HR, 19/04/19, ECLI:NL:HR:2019:632 Nederlandse Jurisprudentie, 2021(43), 5419-5440. [details]
  • Verhulp, E. (2021). NJ 2021/318. 318. Case note on: HR, 14/06/19, ECLI:NL:HR:2019:933 Nederlandse Jurisprudentie, 2021(43), 5440-5483. [details]
  • Verhulp, E. (2021). NJ 2021/319. 319. Case note on: HR, 30/08/19, 18/02755, ECLI:NL:HR:2019:1294 (Lapack). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(43), 5483-5498. [details]
  • Verhulp, E. (2021). Voldragen g-grond nadat ROC-docent boek met vertrouwelijke informatie publiceert. 2. Case note on: Rb. Gelderland, 8/09/20, ECLI:NL:RBGEL:2020:4638 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 30(1), 13-26. [details]
  • Verhulp, E. (2021). ‘Zekerheid voor mensen’, inleiding bij SER-advies 21/08: snel aan de slag! TRA, 13(9/10), 1-4. Article 74. https://new.navigator.nl/document/id11a6c3b3d61c481799ea81dc4e01157a?ctx=WKNL_CSL_201 [details]

  2020

  • Verhulp, E. (2020). Kwalificatie van (pacht)overeenkomst aan de hand van wettelijke omschrijving, niet aan de hand van partijbedoeling. 52. Case note on: HR, 20/12/19, 18/04093, ECLI:NL:HR:2019:2034 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 29(3), 454-467. [details]
  • Verhulp, E. (2020). NJ 2020/346. 346. Case note on: HR, 22/03/19, ECLI:NL:HR:2019:404 (Omega groep). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(42), 5886-5917. [details]
  • Verhulp, E. (2020). NJ 2020/389-390. 389-390. Case note on: HR, 14/04/17, ECLI:NL:HR:2017:689 (Focus on Human). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(46), 6820-6865. [details]

  2019

  2018

  2016

  • Bennaars, J. H., Diepenbach, M., Knegt, R., & Verhulp, E. (2016). Evaluatie ontslaggronden WWZ: rapport. Universiteit van Amsterdam, Hugo Sinzheimer Instituut. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/30/evaluatie-ontslaggronden-wwz-rapport [details]
  • Verhulp, E. (2016). NJ 2016/372. 372. Case note on: HR, 8/11/13, ECLI:NL:HR:2013:1139 (Stadsdeel Zuid/OR). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(38), 4973-4993. [details]
  • Verhulp, E. (2016). NJ 2016/373. 373. Case note on: HR, 20/12/13, ECLI:NL:HR:2013:2127 Nederlandse Jurisprudentie, 2016(38), 4993-5012. [details]
  • Verhulp, E. (2016). NJ 2016/374. 374. Case note on: HR, 3/10/14, ECLI:NL:HR:2014:2898 Nederlandse Jurisprudentie, 2016(38), 5012-5027. [details]

  2015

  • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (2015). Voorwoord. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. VII-VIII). Sdu Uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Ontslagregeling. Inleidende opmerkingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 331-333). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Regeling UWV ontslagprocedure. Inleidende opmerkingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 377-378). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Titel 10, afdeling 3-afdeling 7. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 90-171). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Titel 10, afdeling 9-afdeling 10. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 185-306). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Titel 10: Arbeidsovereenkomst-Titel 10, afdeling 1: Algemene bepalingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 1-27). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2015). Whistle-blowing in The Netherlands. In L. P. W. van Vliet (Ed.), Netherlands reports to the nineteenth International Congress of Comparative Law: Vienna 2014 (pp. 199-211). Intersentia. http://intersentia.com/en/shop/academisch/netherlands-reports-to-the-nineteenth-international-congress-of-comparative-law.html [details]
  • Verhulp, E., & Bennaars, J. H. (2015). Dismissal 2.0: How to promote work-to-work transitions and sustainable labour relations. Host Country Comments Paper - Netherlands. European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047&langId=nl&newsId=2301&moreDocuments=yes&tableName=news [details]
  • Verhulp, E., & Herdé, E. (2015). Age Discrimination and Labour Law in the Netherlands. In A. Numhauser-Henning, & M. Rönnmar (Eds.), Age discrimination and labour law: comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond (pp. 233-248). (Studies in employment and social policy; No. 47). Wolters Kluwer, Law & Business. https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/age-discrimination-labour-law-comparative-conceptual-perspectives-eu-prod-9041149791/hardcover-item-1-9041149791 [details]

  2014

  2013

  • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (2013). Inleiding. In G. Heerma van Voss, & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden (pp. v-vii). Sdu Uitgevers. [details]
  • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (2013). Slotbeschouwing. In G. Heerma van Voss, & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden (pp. 107-113). Sdu Uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2013). Een perspectief op de balans in flexibiliteit. In D. Scheele (Ed.), Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt: de balans in beweging (pp. 33-48, 143-144). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/09/de-balans-in-beweging.html [details]
  • Verhulp, E. (2013). HR (zaaknr. 10/05466, LJN BV9603: overgang onderneming?). 171. Case note on: HR, 11/05/12 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(14), 1441-1458. [details]

  2012

  • Beltzer, R., & Verhulp, E. (2012). Capita selecta cao-recht. (Boom juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2012). Trade union rights at the workplace in the Netherlands. In T. Klebe, M. Schmidt, & B. Waas (Eds.), Trade union rights at the workplace (pp. 37-44). (Bulletin of comparative labour relations; No. 79). Kluwer Law International. [details]

  2011

  2010

  • Heerma van Voss, G. J. J., de Laat, J. J. M., Sagel, S. F., & Verhulp, E. (2010). Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010. TRA, 2(5), 18-24. http://www.kluwer.nl:80/deeplink/resolver.jsp?id=000272D6C [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 10: Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 209-212). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 1: Algemene bepalingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 5-21). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 3: Vakantie en verlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 63-81). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 4: Gelijke behandeling. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 83-98). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 5: Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 99-110). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 6: Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 111-130). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 7: Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 131-136). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Algemene opmerkingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 1-4). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Geen één-tweetje: opzeggen en ontbinden. TRA, 2(2), 12-16. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3FC5F [details]
  • Verhulp, E. (2010). HR (zaaknr. 09/02318, LJN BJ9069). 97. Case note on: HR, 11/12/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(9), 978-1007. [details]
  • Verhulp, E. (2010). Wet arbeid en zorg. Hfdst. 5-hfdst. 8. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 591-611). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2009

  2008

  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 1. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 4-21). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 10. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 197-200). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 3. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 59-76). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 4. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 77-92). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 5. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 92-102). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 6. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 103-122). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 7. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 122-127). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Algemene opmerkingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 1-4). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Commissie Bakker: koken met sterren? Sociaal Recht, 23(7/8), 207-208. [details]
  • Verhulp, E. (2008). De universitaire opleiding van de arbeidsjurist. ArbeidsRecht, 15(5), 3-7. Article 24. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E355&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Verhulp, E. (2008). HR (nr. C02/176HR). 536. Case note on: HR, 30/01/04 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(44), 5511-5513. [details]
  • Verhulp, E. (2008). HR (nr. C05/257HR). 502, 503. Case note on: HR, 5/01/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(41), 4963-4965. [details]
  • Verhulp, E. (2008). HR (nr. C06/117HR). 504. Case note on: HR, 26/10/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(41), 4990-4992. [details]
  • Verhulp, E. (2008). HR (nr. C06/278HR). 567. Case note on: HR, 14/03/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(47), 5969-5970. [details]
  • Verhulp, E. (2008). HR (nr. R06/022HR). 334. Case note on: HR, 14/09/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(27), 3101-3104. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Matiging van de loonvordering. JAR Verklaard, 2008(2), 5-7. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Ontbinding van een voortgezet tijdelijke arbeidsovereenkomst in de sport, wielrenner. JAR Verklaard, 2008(2), 7-8. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Ontslag op staande voet, de dringende reden. JAR Verklaard, 2008(2), 3-4. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Ontslagvergoeding in beweging? In E. Verhulp, A. Baris, K. W. M. Bodewes, G. C. Boot, M. J. Fruytier, G. J. J. Heerma van Voss, & B. ter Haar (Eds.), De ontslagvergoeding in beweging (pp. 11-15). Sdu Uitgevers. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Onverwijld meedelen van de dringende reden. JAR Verklaard, 2008(2), 4-5. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Stilzwijgende voortzetting van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. JAR Verklaard, 2008(2), 10-11. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Tijdelijke arbeidsovereenkomst en afwijking van art. 7:668a BW bij cao. JAR Verklaard, 2008(2), 8-10. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Wet aanpassing arbeidsduur. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 521-531). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 5: Kortdurend en langdurend zorgverlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 555-565). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 6: Ouderschapsverlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 565-571). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 7: Levensloopregeling. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 572-573). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 8: Slotbepalingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 574). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2017

  • Verhulp, E. (2017). The Notion of ‘Employee’ in EU-Law and National Laws: A Thematic Working Paper for The Annual Conference of the European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation. 1. Paper presented at Annual conference: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation, Frankfurt, Germany.

  2014

  • Verhulp, E. (2014). Terugwerkende kracht van cao’s.

  Lidmaatschap / relevante positie

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Locale Advies en Arbitragecommissie
   Lid
  • Arbeidsmarktresearch UvA B.V.
   Directeur
  • SDU-opmaat
   Lid van de adviesraad
  • Kluwer
   Lid vd redactie v Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
   Plv. raadsheer
  • Kluwer
   Lid vd redactie vd boekenreeks Sociale Monografieën
  • Kluwer
   Lid vd redactie vd losbladige Arbeidsovereenkomst
  • Ver. voor Arbeidsrecht-advocaten Nl
   Lid van het Curatorium
  • Rabobank
   voorzitter bezwarencommissie sociaal plan
  • Nationale Nederlanden
   voorzitter CAO ontslagcommissie
  • Unilever Holding Nederland BV
   lid van de Raad van commissarissen
  • IBM Nederland BV
   lid van de raad van commissarissen
  • ING
   Voorzitter ontslagcommissie ING
  • bestuur Stichting Grote Kerk Naarden
   voorzitter
  • ministerie sociale zaken en werkgelegenh
   Lid van de Transitiecommissie Pensioenen (ex art. 150 Pensioenwet)