Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. N. (Nanke) Verloo

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Urban Planning
Fotograaf: Merijn Soeters

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: C4.13
Postadres
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
 • Profiel

  Nanke is Universitair Docent in Stedelijke Politiek en Planologie. Zij heeft zich gespecialiseerd in conflict, burgerparticipatie, en in- en uitsluiting in stedelijke ontwikkelingsprocessen. Ze is opgeleid in zowel Antropologie als Bestuurskunde en gebruikt een interdisciplinaire en etnografische benadering om te onderzoeken hoe steden inclusiever kunnen worden bestuurd, geleefd en beleefd. 

  Tussen maart en augustus 2023 is zij Visiting Professor aan de CIDER, Universidad de Los Andes in Bogota, Colombia waar zij vergelijkend onderzoek doet naar burgerparticipatie en conflict.

  Nanke is tevens werkzaam als Decaan van de opleiding Metropool van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, een opleiding voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau.

  In 2020/2021 was Nanke geselecteerd als Urban Citizen Fellow aan het NIAS/KNAW en de gemeente Amsterdam. Tijdens dit fellowship heeft zij wethouders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam geadviseerd op het gebied van burgerparticipatie. Momenteel werkt zij met de Ombudsman Metropool Amsterdam aan een vergelijkend onderzoek naar burgerparticipatie.

  In 2019 ontving zij een VENI-beurs van NWO voor haar onderzoeksproject getiteld ‘Democratie voorbij ‘participatie’: informele politiek en inclusieve stadsontwikkeling’ waar zij tussen 2020 en 2024 aan zal werken. Haar onderzoek richt zich op de veranderende en vaak conflicterende relatie tussen burgers en lokale overheden. Zij richt zich met name op processen van democratisering en burgerparticipatie in stadsontwikkeling om te begrijpen hoe deze inclusiever kunnen en hoe conflict en protest in deze processen constructiever kunnen worden ingezet. 

  Zij is redactievoorzitter van 'Beleid en Maatschappij' en sinds 2015 redactielid bij het 'Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken’. Ze is lid van de Amsterdam Institute for Social Science Research, het Amsterdam Center for Conflict Studies, en het Center for Urban Studies. Voor haar proefschrift (Cum Laude) ontving zij de Van Poeljeprijs voor beste proefschrift in de bestuurskunde 2015.

  Interesses

  • Grootstedelijke problematiek
  • Lokaal conflict
  • Burgerparticipatie 
  • In- en uitsluiting 
  • Informele politiek
  • Kwalitatieve onderzoeksmethoden, etnografie en storytelling 
 • Onderzoeksprojecten

  ‘Democratie voorbij ‘participatie': informele politiek en inclusieve stadsontwikkeling’ (2020 – 2024)
  Achtergestelde groepen worden vaak omschreven als politiek inactief. Deze studie betwist dat en gebruikt innovatieve methoden om samen met betrokkenen te onderzoeken hoe deze burgers hun wensen wel uiten, maar niet worden herkend door formele participatieprocessen. Het onderzoek vergelijkt verschillende institutionele contexten van stedelijke ontwikkeling in Amsterdam (Nederland) en Bogotá (Colombia). De resultaten bieden nieuwe inzichten in politiek van burgers en praktijken voor inclusieve stadsvernieuwing.
  Dit project is gesubsidieerd door de VENI-beurs van NWO.  

  Urban Citizen Fellowship (september 2020 - februari 2021)
  Als Urban Citizen fellow onderzoek ik hoe participatie processen van de gemeente Amsterdam hun politieke dimensie verliezen en terug kunnen krijgen, hoe bewoners en beleidsmakers op elkaar reageren en hoe besluitvorming tot stand komt. Ik kijk naar de rol van protest en tegenspraak en doe een case studie in Amsterdam West waar een participatie proces uitliep in breed gedragen protest.  Lees mijn beleidsrapport hier en mijn academisch essay hier.
  Dit project is gesubisdieerd door de NIAS/KNAW Urban citizen fellowship in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

  Boek project 'Seeing the City. Interdisciplinary Perspectives on the Study of the Urban'. 
  Een bundel over interdisciplinaire onderzoeksmethoden voor de stad die Luca Bertolini en ik samen hebben ge-edit met een fantastisch team van stadonderzoekers uit allerlei disciplines. Het boek is onderdeel van de IIS series 'Perspectives on interdisciplinarity' en komt op 26 november 2020 uit bij Amsterdam University Press.  
  Dit project is gesubsidieerd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS).

  Commoning Amsterdam’s Future (2019 – 2020) 
  Samen met Fenne Pinkster (UvA), Virginie Mamadouh (UvA), en documentairemaakster Julia Strijland (Momo productions) onderzoeken wij de toekomst van Amsterdam door de ogen, ervaringen en verhalen van een diverse groep Amsterdammers. De snelle groei van de stad zorgt voor nieuwe uitdagingen voor de toekomst van de stad. Doormiddel van verhalensessies en een documentaire door en met Amsterdammers bieden wij de Gemeente Amsterdam een alternatieve visie vanuit het perspectief van mensen die eerder niet betrokken waren bij planvorming voor de stad. 
  Dit project is gesubsidieerd door de Seed Grant XL van het Center for Urban Studies (CUS).

   

   

 • Trainingen en lezingen

  Ik gebruik mijn onderzoek voor trainingen en lezingen aan beleidsmakers, politici en lokale professionals die te maken krijgen met burgerparticipatie en conflictmanagement. Voor informatie over deze trainingen en lezingen kunt u mij mailen. Hier een selectie;

  Keynote presentation, ‘Burgerschap en democratie. Omgang met hedendaags Amsterdams burgerschap’. NIAS/KNAW en gemeente Amsterdam, 21 februari 2023.

  Expertsessie met College van Burgemeester & Wethouders Haarlem, over hun beleidsnota Participatie. 24 januari 2023.

  Panelbijdrage, bijeenkomst Participatie, Wetenschap en Praktijk. Thema ‘Participatie met oog voor verschil’, POP1 Kennis Knooppunt Participatie, Ministerie van BZK. 2 februari 2023.

  Van Slingelandtlezing 2022, 'Door het oog van de burger: Kritische reflecties op de relatie tussen burgers, staat en bestuurskunde.’ Deze lezing is te beluisteren als Podcast, de lezing is gepubliceerd in Bestuurskunde, (32) 1, pp 68 – 84. Een verkorte versie van deze lezing verscheen op SocialeVraagstukken.nl

  Keynote, ‘De waarde van Weerstand’, Landelijke Omgevingsmanagementdag, 13 oktober 2022, Congrescentrum 1931, ’s Hertogenbosch.  

  Keynote expert bijeenkomst Statenwerkgroep Participatie, Provincie Noord Holland, 29 November 2021. Haarlem.

  Invited Keynote ‘Lokaal bestuur en mensgericht plannen’, Ruimte & Planning Vlaanderen (VRP) ‘Inspiratiedag Plannen met mensen’. 12 januari 2021. (online)

  Lezing, ‘Great Thinkers Lecture Nanke Verloo presents Chantal Mouffe’, Spui 25, 5 november 2020. (online)

  Keynote, 'Weerbaar besturen tijdens weerstand', Marienhof Amersfoort, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2019.  

  Lezing, ‘Omgevingsvisie Binnenstad’, Oude Kerk Amsterdam, 21 mei 2019.

  Workshop, Groenlinks Academy, ‘Iedereen betrekken bij beleid’, Utrecht 2018.

  Lezing, ‘ProDemos College Omgaan met de boze burger‘ in collegereeks ‘Mijn wil is wet’, 22 oktober 2018.

  Lezing, ‘New Democracy #31 Overcoming Social Divisions’, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 6 september 2018.

  Lezing, ‘Wallenconferentie’, Het Compagnie Theater, Amsterdam, 12 juli 2017.

  Lezing, Symposium Gedeelde Waarden, ‘De rol van conflict in democratische ontwikkeling’, ProDemos, 10 juni 2016.

  Trainingsprogramma, ‘Kritieke Momenten Reflecties’, zie de publicatie van dit project hier. Samenwerking tussen het Public Mediation Programma en de Gemeente Amsterdam 2014-2016.

  Keynote, Dorknoper Congres ‘Conflict als kans voor democratische besluitvorming’, Universiteit Groningen, 17 april 2015.

  Trainingsprogramma, ‘Weesfietsknippen en omgaan met lokaal conflict', zie de publicatie van dit project hier. Gemeente Amsterdam, 2015. 

  Trainingsprogramma, ‘De informele stad’, samen met Tonie Boxman (Raam, bureau voor sociale architectuur), voor Zebra Welzijn, Den Haag, 2014. 

  Trainingsprogramma, ‘Burgerschap en de buurt’, samen met David Laws (UvA), gemeente Amsterdam, 2013. 

  Trainingsprogramma, ‘Van maken voor naar maken met burgers’, samen met David Laws (UvA), zie de publicatie van dit project hier, als onderdeel van NICIS project Buurten, Spanningen en Conflicten, Gemeente Amsterdam, Den Haag, Utrecht, en Rotterdam, 2010 – 2013. 

   

 • Onderwijs

  Master

  Sinds 2022: 'Research Methodologies I: Qualitative Data Analysis', Master Geography, Master Urban and Regional Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (coordinator/lecturer together with dr. W. Boterman)

  Sinds 2019: 'Planning Research: empirical research methods and techniques', Master Urban and Regional Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (coordinator/lecturer together with dr. R. Arundel)

  2016, 2017: 'Qualitative Research Methods', Master Urban and Regional Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (lecturer together with dr. F. Savini, dr. A. Zorlu, and R. Arundel)

  2013, 2014, 2015: 'Analyzing Identity-Based Conflict', Master in Public Policy, International Relations, and Conflict Resolution and Governance, Graduate School for Social Sciences, University of Amsterdam (lecturer)

  2013, 2014, 2015: 'Research Seminar', Master Conflict Resolution and Governance, Graduate School for Social Sciences, University of Amsterdam, (lecturer together with Dr. David Laws)

  2013, 2014, 2015: 'Thesis supervision', Master Conflict Resolution and Governance, Graduate School for Social Sciences (GSSS), University of Amsterdam  (supervisor) 

  2012: 'Practice Seminar', Master Conflict Resulution and Governance, Graduate School for Social Sciences, University of Amsterdam (lecturer together with Dr. David Laws)

  2012: Series of lectures on 'Performance and narrative in conflict' , George Mason University, School for Conflict Analysis and Resolution (S-CAR), Center for the Study of Narrative in Conflict, (visiting scholar)

  2011: 'Short Intensive Course on neighborhood research', for PhD students, AISSR, University of Amsterdam (founder and organizer with dr. Emma Folmer)

  Bachelor

  Sinds 2018: 'Methods and Techniques 2', Bachelor Social Geography and Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (coordinator/lecturer together with dr. A. Zorlu and dr. E. Veldhuizen)

  Sinds 2016: 'Spatial Interventions', Bachelor Social Geography and Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (coordinator/lecturer together with dr. F. Savini)

  2016/2017: 'The image of the modern city', Honours course, University of Amsterdam. (lecturer together with Dr. W. van Gent)

  2016, 2017, 2018: 'Spatial Planning and Design', Bachelor Social Geography and Planning, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam. (coordinator/lecturer) 

  2016, 2017: 'Inequality: policy and conflict', Bachelor thesis project, Department of Geography, Planning, and International Development Studies, University of Amsterdam (lecturer/supervisor together with C. Hochstenbach)

  2010, 2011, 2013, 2014, 2015: 'Introduction to Conflict Studies', Bachelor Political Science, department of political sciences, University of Amsterdam (coordinator and lecturer)

   

 • Publicaties

  2024

  2023

  2022

  • Verloo, N. (2022). From Dispute, to Controversy, to Crisis: Conceptualizing Unsettling Dynamics in The Hague. In T. Viderman, S. Knierbein, E. Kränzle, S. Frank, N. Roskamm, & E. Wall (Eds.), Unsettled Urban Space: Routines, Temporalities and Contestations (pp. 236-247). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780429290237-23

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2015

  • Verloo, N. (2015). Develop stories, develop communities: Narrative practice to analyze and engage in urban conflict. In E. Gualini (Ed.), Planning and Conflict : Critical Perspectives on Contentious Urban Developments (pp. 279-296). (The RTPI Library series). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203734933 [details]

  2010

  • Laws, D., Verloo, N., & Poorter, M. (2010). Kennis voor beleid: verkopen of verknopen? = Knowledge for policy: hard sell or collaborative effort? In M. Hajer, J. Grijzen, & S. van 't Klooster (Eds.), Sterke verhalen: hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt = Strong stories: how the Dutch are reinventing spatial planning (pp. 72-81). (Design and Politics; No. 3). 010. [details]

  2023

  2022

  • Verloo, N. (2022). Burgerparticipatie slechts voor de bühne? Een oproep tot het politieke gesprek. Open Research - Municipality of Amsterdam.

  2021

  2012

  • Verloo, N. (2012). De tasjesdief: lessen uit een tragedie. (Buurten, spanningen en conflicten; No. casus editie 1). Amsterdam Centrum voor Conflict Studies. http://www.nicis.nl/dsresource?objectid=257976 [details]
  • Verloo, N. (2012). Een inkijkje in de onzichtbare stad: alledaagse spanningen en latent conflict rondom het Zwanenvechtplein. (Buurten, spanningen en conflicten. Casus editie; No. 3). Amsterdam Center for Conflictstudies. [details]

  2011

  2022

  2021

  2020

  2016

  2014

  2012

  • Verloo, N., Ter Hoeven, S., & Laws, D. W. (2012). Evaluatie van het Buurt Praktijk Team, Amsterdam West. Stadsdeel Amsterdam West.

  Prijs / subsidie

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • Verloo, N. (editor in chief) (2022). B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij (Journal).
  • Verloo, N. (member of editorial board) (2017-2022). Beleid & Maatschappij (Journal).
  • Verloo, N. (member of editorial board) (2016-2023). Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (Journal).

  Spreker

  • Verloo, N. (keynote speaker) (17-11-2022). Van Slingelandt-lezing 2022, ‘Door het oog van de burger. Kritische reflecties op de relatie tussen burgers en de staat en de bestuurskunde’, Vereniging voor Bestuurskunde.
  • Verloo, N. (keynote speaker) (22-9-2022). Leren van en voor burgerparticipatie, Gemeente Amsterdam, Amsterdam.
  • Verloo, N. (invited speaker) (22-9-2022). Panelgesprek Wetenschapstafel ‘De weerbaarheid van het ruimtelijk systeem’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Verloo, N. (speaker) (17-8-2022). Podcast Onder Planologen: De inclusieve stad, Onder Planologen. https://open.spotify.com/episode/20hDBo6FeaPPTbSMRS0fkW
  • Verloo, N. (keynote speaker) (6-4-2022). Verhalen achter de leefomgeving en in het onderwijs, KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (Royal Dutch Geographical Society).
  • Verloo, N. (invited speaker) (29-11-2021). Burgerparticipatie: waarom, hoe en met wie?, Provincie Noord-Holland.
  • Verloo, N. (keynote speaker) (12-11-2021). Lokaal bestuur en mensgericht plannen, Ruimte & Planning Vlaanderen (VRP) . https://www.vrp.be/activiteit/inspiratiedag-plannen-met-mensen
  • Verloo, N. (invited speaker), de Koning, A. (invited speaker) & Valenta, M. (invited speaker) (12-4-2021). Hear me out! (Re)politicizing citizen participation, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). https://spui25.nl/programma/hear-me-out
  • Verloo, N. (keynote speaker) (5-11-2020). Great Thinkers Lecture: Nanke Verloo presents Chantal Mouffe. https://spui25.nl/programma/great-thinkers-2
  • Verloo, N. (keynote speaker) (12-9-2019). Weerbaar besturen tijdens weerstand, Ministerie van BZK.
  • Verloo, N. (invited speaker) (21-5-2019). Bijdrage aan debat over de omgevingsvisie voor de binnenstad van Amsterdam, Omgevingsvisie binnenstad van Amsterdam, Amsterdam.
  • Verloo, N. (keynote speaker) (22-10-2018). Omgaan met de boze burger, ProDemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat.
  • Verloo, N. (invited speaker) (26-9-2018). Het hart op de tong: emoties in de politiek., UvA/Spui 25.
  • Verloo, N. (invited speaker) (6-9-2018). New Democracy #31 Overcoming Social Divisions, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, the Netherlands.
  • Verloo, N. (invited speaker) (12-7-2017). Wallenconferentie, Compagnie Theater Amsterdam, De Oude Stadt.
  • Verloo, N. (invited speaker) (18-11-2016). Knowledge for the city. Panel on urban security., Knowledge for the city, Amsterdam.
  • Verloo, N. (invited speaker) (14-11-2016). New Urban Agenda #2: UN Habitat Urban Labs., Debate Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
  • Verloo, N. (invited speaker) (25-10-2016). The city as a Lab: Creating Meaningful Encounters in Cities of Diversity., The city as a Lab: Creating Meaningful Encounters in Cities of Diversity, Amsterdam.
  • Verloo, N. (keynote speaker) (10-6-2016). De rol van conflict in democratische ontwikkeling., ProDemos symposium gedeelde waarden., Utrecht .
  • Verloo, N. (invited speaker) (18-12-2015). Welkom in de Participatie Samenleving. Hoe gaan gemeenten om met de Spagaat?, Movisie Kerstdebat, Utrecht.
  • Verloo, N. (invited speaker) (6-11-2015). Participatie in de praktijk., Nationaal Laboratorium Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers, Amsterdam.
  • Verloo, N. (keynote speaker) (17-4-2015). Conflict als kans voor democratische besluitvorming., Dorknoper Congres, Groningen .
  • Verloo, N. (invited speaker) (1-11-2012). 'Understanding power dynamics in the build environment', Guest lecture, Harvard School for Design, Cambridge (MA), USA.
  • Laws, D. W. (invited speaker), Verloo, N. (invited speaker), Janssens, F. (invited speaker) & Halfman, I. (invited speaker) (29-3-2012). Presentation of research findings, Presentation for Cornell University, Cornell University, Ithaca, New York.
  • Verloo, N. (invited speaker) (2012). Series of Guest lectures in 'Urban Conflict Negotiation' (September-December 2012), School for Conflict Analysis and Resolution (S-CAR), George Mason University, Arlington (VA), USA.
  • Verloo, N. (invited speaker) (1-11-2011). Guest lecture on 'Bag-Snatcher case', training course How to Turn Places Around, Project on Public Spaces, New York City, USA.
  • Verloo, N. (invited speaker) (14-4-2011). Presentation "Ypenburg: lessen uit een 'Socio-Spatial Narrative'", symposium voor ambtenaren, Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag.
  • Laws, D. W. (invited speaker), Verloo, N. (invited speaker), Janssens, F. (invited speaker) & Halfman, I. (invited speaker) (28-3-2011). Presentation of research findings, Presentation for Cornell University, Cornell University, Ithaca, New York.
  • Verloo, N. (invited speaker) (25-3-2011). Understanding Conflict as a Socio-Spatial Narrative, Presentation of PhD Research, George Mason University, Institute for Conflict Analysis and Resolution, Washington D.C., USA.
  • Laws, D. W. (invited speaker), Verloo, N. (invited speaker), Janssens, F. (invited speaker) & Halfman, I. (invited speaker) (24-3-2011). Presentation of case studies, Presentations for Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Washington D.C..
  • Laws, D. W. (invited speaker), Janssens, F. (invited speaker), Verloo, N. (invited speaker) & Halfman, I. (invited speaker) (22-3-2011). Harvard Program on Negotiation, presentations of findings, Harvard Program on Negotiation, Boston.
  • Verloo, N. (invited speaker) & Cobb, S. (invited speaker) (17-6-2010). Professionals Training in series Rethinking maakbaarheid "Making Stories, Making Communities", Training Professionals, Municipality The Hague.

  Andere

  • Verloo, N. (chair), van Gent, W. (member of programme committee) & Kamphuisen, H. R. (member of programme committee) (15-6-2016). New democracy, Amsterdam. Public Debate on New Urban Renewal (organising a conference, workshop, ...).
  • Verloo, N. (visiting researcher) (2012). George Mason University, Arlington (VA), USA (visiting an external institution).
  • Laws, D. W. (organiser), Verloo, N. (organiser), Janssens, F. (organiser), Halfman, I. (organiser) & Klaverweide, M. (organiser) (2012). Eindsymposium onderzoeksproject Buurten, Spanningen en Conflicten, Amsterdam. Symposium Rethinking Maakbaarheid (organising a conference, workshop, ...).

  2023

  • Lin, Y-T. (2023). Planning with the chaos of everyday life: Exploring the governance regimes of mixed-use public spaces, taking urban street markets as a case study. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2022

  • van der Steeg, T. (2022). Leren van burgers: De vergeten rol van de eigenaar-bewoner in het klimaatakkoord. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2015

  • Verloo, N. (2015). Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden