Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. A.A. (Arnold) Witte

UHD Cultuurbeleid
Faculteit der Geesteswetenschappen
Algemene Cultuurwetenschappen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
 • Kamernummer: 1.11
Postadres
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
 • Profiel

  Onderzoek

  Arnold Witte is gespecialiseerd in onderzoek naar patronage in zowel de vroegmoderne tijd als het heden. Opdrachtgevers en hun motieven om kunst te bestellen bij kunstenaars, en dit te tonen aan het grote publiek of selecte bezoekers, vormen het hoofdthema van zijn publicaties.

  Als uitvloeisel van zijn proefschrift over de patronage van kardinaal Odoardo Farnese (1573-1626) houdt Arnold Witte zich bezig met iconografie en functie van beeldende kunst en cultuur in zestiende- en zeventiende-eeuws Rome. Schilders die in dit onderzoek een rol spelen zijn Giovanni Lanfranco, Domenichino, Adam Elsheimer en Gaspar Dughet. Een gerelateerd project betreft de in januari 2020 verschenen publicatie over de kardinaal in de vroegmoderne tijd, met mede-redacteuren Mary Hollingsworth (UK) en Miles Pattenden (Catholic University of Australia, Melbourne).

  Daarnaast voerde Arnold Witte voor Museum De Beyerd in Breda een onderzoek uit naar het vormgevingsbeleid van de PTT tussen 1906 en 2002. Dat betrof de Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van de PTT, die tussen 1945 en 2002 door haar opdrachtgeverschap belangrijke rol speelde in de Nederlandse vormgevingswereld.

  Als uitvloeisel van dat project is het kunstaankoopbeleid van Nederlandse bedrijven een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek van Arnold Witte. Hij onderzoek naar het begin van de Peter Stuyvesant-collectie, en in 2009 organiseerde hij in samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een publicatie (bij NAI uitgevers) en een symposium (in de Westergasfabriek, Amsterdam) over de positie en het belang van bedrijfscollecties in de hedendaagse culturele sector in Nederland. In aansluiting leidt hij samen met Nachoem Wijnberg (hoogleraar Cultural Entrepreneurship and Management, Amsterdam Business School) een door NWO en de VBCN gefinancierd onderzoeksproject, dat in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Stedelijk Museum wordt gedaan. Onder de titel Bedrijfscollecties als potentieel erfgoed: Kunstmarktdynamiek, bedrijfsstrategieën en publieke ondersteuning voor de kunsten onderzoeken zij de wijze waarop bedrijfscollecties de creatieve industrie ondersteunen en daarmee toekomstig erfgoed creëren. In dit project staan de effecten van deze collecties op de kunstsector zelf, de bedrijfsreputatie, de kunstconsumptie en het draagvlak voor cultuur en modern erfgoed in de samenleving centraal.

  Het derde onderzoeksthema betreft de historiografie van de kunstgeschiedenis. Dit leidde tot een becommentarieerde vertaling naar het Engels van Alois Riegls Die Entstehung der Barockkunst in Rom uit 1908. Dit boek was een van de belangrijke publicaties op het vlak van de Romeinse barok die zou leiden tot een serieuze bestudering van deze periode door twintigste-eeuwse kunsthistorici, en stond tegelijkertijd aan de basis van een methodestrijd in de kunstgeschiedenis gedurende de jaren '20 in Wenen. Dit project is uitgevoerd met Andrew Hopkins van de universiteit van l'Aquila (Italie) en Alina Payne van Harvard University, en de vertaling verscheen in oktober 2010 in de serie Texts & Documents van de Getty.

  Curriculum vitae

  Arnold Witte (1968) studeerde Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd in Nijmegen van 1988 tot 1993. Tussen 1994 en 1998 verbleef hij regelmatig in Italië met beurzen van onder andere de Reiman-de Bas Stichting, het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Hij verdedigde in 2004 aan de UvA zijn proefschrift The Artful Hermit - Cardinal Odoardo Farnese's religious patronage and the spiritual meaning of landscape around 1600, dat in 2008 in een handelseditie verscheen (L'Erma di Bretschneider, Rome).

  In 2000 was hij als visiting scholar (Fulbright-fellow) verbonden aan de Johns Hopkins University te Baltimore. Vervolgens werkte hij in 2002 als assistent-expert bij Sotheby's (afdeling European Sculpture and Furniture), en was hij van 2003 tot 2006 als coordinator en docent verbonden aan de master Renaissance Studies van de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode was hij als onderzoeker werkzaam bij het museum De Beyerd in Breda voor een project over vormgevingsgeschiedenis bij PTT. Tussen 2005 en 2012 was hij verbonden aan de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van Europa/Algemene Cultuurwetenschappen als UD Cultuurbeleid, en verzorgde hij onderwijs bij het Amsterdam University College. Sinds 2012 is hij hoofddocent Cultuurbeleid, ook bij Algemene Cultuurwetenschappen, en tussen 2015 en 2019 was hij Hoofd Kunstgeschiedenis van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

  Bestuursfuncties en andere academische posities

  Arnold Witte is lid van de International Advisory Board van Explorations in Renaissance Culture en van de Editorial Advisory Board van de Journal of Art Historiography; daarnaast is hij lid van de doctoraatscommissies van de departementen Kunstgeschiedenis van de Sapienza in Rome en de Universiteit in Salerno. Tussen 2013 en 2018 was hij lid van het Comité de Rédaction voor de 'Periode Moderne' van het historiografische tijdschrift Perspective van het Franse Institut National d'Histoire de l'Art (INHA). Van september 2010 tot augustus 2014 was hij Hoofd Onderwijs van het departement Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen, een onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, en tussen 2000 en 2014 was hij bestuurslid en secretaris van de Werkgroep ItaliëStudies, die tot doel heeft de bestudering van Italiaanse kunst en cultuur in de Nederlandse en Vlaamse academische wereld te bevorderen.

 • Boeken
  Cover Bedrijfscollecties in Nederland

  Arnold Witte publiceerde een zestal boeken:

   

  -i.s.m. Mary Hollingsworth en Miles Pattenden, A Companion to the Early Modern Cardinal, Leiden (Brill), 2020. Deze publicatie bevat 35 hoofdstukken van Italiaanse, Duitse, Britse, Amerikaanse en Franse auteurs, die de rol van de kardinaal in het bestuur van de Katholieke Kerk, de pauselijke staat, in het Europese politieke en diplomatieke veld, vanuit sociaal-economisch, kunsthistorisch, theologisch en cultuurhistorisch en historiografisch perspectief beschouwen.

  -i.s.m. Andrew Hopkins en Alina Payne: vertaling van en inleiding op Alois Riegl's The Origins of Baroque Art in Rome , Los Angeles (Getty Research Institute; Texts and Documents) 2010.
  Deze uitgave bevat een integrale vertaling van het boek Die Entstehung der Barockkunst in Rom van Alois Riegl dat in 1908 postuum verscheen. Ondanks de grote naam die Riegl had op dat moment had verworven in de kunstgeschiedenis, en de hernieuwde belangstelling voor zijn werk vanaf de jaren 1980 met name in de Amerikaanse kunstgeschiedenis, heeft dit boek tot op heden nauwelijks of geen aandacht gekregen. De inleidingen van Andrew Hopkins, Alina Payne en Arnold Witte gaan in op de rol die Riegl's ideeën hebben gehad op de bestudering van de Romeinse zeventiende-eeuwse kunst, op de ontstaansgeschiedenis en intellectuele achtergrond van Riegl's denken. Hieruit komt onder andere naar voren dat het begrip 'Kunstwollen' dat meestal als kernbegrip wordt gezien in Riegl's theorie, in deze late studie lang niet zo centraal staat, en als begrip zo breed wordt ingezet dat het nauwelijks meer functioneel is in zijn argumentatie.  Door op deze manier de vergeten tekst in context te zetten wordt ook het belang van Riegl's denken voor de historiografie van de Barok duidelijk.

  -i.s.m. VBCN/Jenny Barendregt/Sabrina Kamstra/Mieke van der Star: Bedrijfscollecties in Nederland/Corporate Art Collections in the Netherlands , Rotterdam (NAi Publishers), 2009.
  In deze publicatie worden verschillende perspectieven gehanteerd om meer zicht te krijgen op de dynamiek achter Nederlandse bedrijfscollecties en hun impact op de kunstwereld. Naast een wetenschappelijke analyse van het fenomeen en een vergelijking met buitenlandse ontwikkelingen, komen betrokkenen uit de Nederlandse kunstwereld aan het woord. Duidelijk wordt hoe meningen bepaald worden door individuele wensen en agenda's. De terugkerende vraag is hoe de intrinsieke waarde van de kunst zich verhoudt tot de bedrijfsmatige doelen die deze verzamelingen vaak ook moeten dienen. Welke taken zien de verschillende partijen voor Nederlandse bedrijfscollecties weggelegd, en op welke manier wordt de kunst daarmee gediend?

  - The Artful Hermitage: The Palazzetto Farnese as a Counter-reformation 'diaeta' , Rome (L'Erma di Bretschneider) 2008.
  Dit boek is een studie naar architectuur en inrichting van het Palazzetto Farnese, dat tussen 1601 en 1604 werd gebouwd, en gedecoreerd met landschapschilderijen en -fresco's van de Carracci en hun leerlingen, maar ook schilders als Paul Bril werkten daaraan mee. In 1611 werd eennieuwe ruimte aan dit complex toegevoegd, dedoor Giovanni Lanfranco gedecoreerde Camerino degli Eremiti,  die in tegenstelling lijkttestaan tot de schijnbare seculiere betekenis van de landschappen in de rest van het complex. Uit het onderzoek naar gebruik van de ruimtes en de daarachter gelegen tuin, en de rol van de opdrachtgever, kardinaal Odoardo Farnese, komt naar voren dat de landschapsdecoratie en de bijzondere planten in de tuin onderdeel waren van een religieus parcours. Voor deze publicatie ontving Witte de Onderzoeksprijs Italiestudies 2012, voor de beste kunsthistorische publicatie over een Italiaans onderwerp uit de periode 2008-2011.

  - 'Design is geen vrijblijvende zaak'. Organisatie, imago en context van de PTT-vormgeving tussen 1906 en 2002 . Esther Cleven (red.), Breda/Rotterdam (De Beyerd/NAi) 2006.
  Deze studie gaat in op de rol van de Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van de PTT als institutionele opdrachtgever en intermediair in de grafische vormgeving in Nederland tussen 1906 en 2002. Vanuit de aanvankelijke idealen van J.H. van Royen, Algemeen Secretaris van de PTT, werd in samenwerking met de VANK een roulerend systeem van opdrachten opgezet om op die manier een sociaal beleid ten aanzien van werkloze kunstenaars te realiseren. Tijdens de Twede Wereldoorlog veranderde dit: door de grote aantallen bijzondere postzegels werd een meer gestructureerde aanpak van grafisch ontwerpen in het staatsbedrijf noodzakelijk, en uiteindelijk leidde dat na de bevrijding tot de instelling van de Dienst Aesthetische Vormgeving. Na 1945 verschoof het beleid steeds meer in de richting van kunstbevordering en sociale cultuurspreiding, totdat de DEV zich de late jaren van de twintigste eeuw dusdanig had geïdentificeerd met haar maatschappelijke taak van esthetische opvoeding dat de aansluiting met de geprivatiseerde PTT/KPN verloren ging. De opheffing van de Dienst in 2002 kwam voor de betrokken misschien als een verrassing, maar was door de weggevallen legitimatie onvermijdelijk geworden.

  - Eindredactie van en essay in tentoonstellingscatalogus Beeld voor Beeld - Klassieke Sculptuur in Prent , Amsterdam (Allard Pierson Museum) 2007.
  Deze publicatie is de catalogus van een door studenten opgezette tentoonstelling in het Allard Pierson Museum te Amsterdam (in samenwerking met het Rijksprentenkabinet dat als belangrijkste bruikleengever optrad), die liet zien hoe de klassieke beeldhouwkunst in de zestiende en zeventiende eeuw door middel van grafiek bekend werd in heel Europa.

  Redactie

  Naast de publicaties van Alois Riegls The Origins of Baroque Art in Rome en Beeld voor Beeld heeft Arnold Witte ook redactionele werkzaamheden verricht voor publicaties:

  -Gastredactie Explorations in Renaissance Culture (2013), met een drietal artikelen over kleinere bedelordes als opdrachtgevers van beeldende kunst en architectuur.

  -Gastredactie Incontri 25/2 (2010): "De Italiaanse Barok in de Nederlandse en Belgische kunstgeschiedenis: historiografische tradities in vergelijkend perspectief." Met bijdragen van Wessel Krul, Ellen van Impe, Edward Grasman en Matthijs Jonker.

 • Publicaties

  2023

  • Witte, A. A. (2023). Neutral observer or institutionalized voice? Willibald Sauerländer and German art history after 1945: Review of Willibald Sauerländer und die Kunstgeschichte, Franz Hefele/Ulrich Pfisterer (eds.), Passau: Dietmar Klinger Verlag 2022 (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 54). Journal of Art Historiography, Article 29/AW1. https://arthistoriography.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/10/witte-rev.pdf

  2022

  2021

  2020

  • Baker-Bates, P., Hollingsworth, M., & Witte, A. (2020). Cardinals as Patrons of the Visual Arts. In M. Hollingsworth, M. Pattenden, & A. Witte (Eds.), A Companion to the Early Modern Cardinal (pp. 511-534). (Brill’s Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447_033 [details]
  • Hollingsworth, M., Pattenden, M., & Witte, A. (2020). Introduction. In M. Hollingsworth, M. Pattenden, & A. Witte (Eds.), A Companion to the Early Modern Cardinal (pp. 1-6). (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447_002 [details]
  • Hollingsworth, M., Pattenden, M., & Witte, A. (Eds.) (2020). A Companion to the Early Modern Cardinal. (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447 [details]
  • Pattenden, M., & Witte, A. (2020). The Early Modern Historiography of Early Modern Cardinals. In M. Hollingsworth, M. Pattenden, & A. Witte (Eds.), A Companion to the Early Modern Cardinal (pp. 435-452). (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447_029 [details]
  • Witte, A. (2020). Cardinal Protectors of Religious Institutions. In M. Hollingsworth, M. Pattenden, & A. Witte (Eds.), A Companion to the Early Modern Cardinal (pp. 124-143). (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447_010 [details]
  • Witte, A. (2020). Cardinals and Their Titular Churches. In M. Hollingsworth, M. Pattenden, & A. Witte (Eds.), A Companion to the Early Modern Cardinal (pp. 333-350). (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 91). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004415447_023 [details]

  2019

  • Witte, A. A. (2019). Scale, Space and Spectacle: Church decoration in Rome, 1500-1700. In P. M. Jones, B. Wisch, & S. Ditchfield (Eds.), A Companion to Early Modern Rome, 1492-1692 (pp. 459-481). (Brill's Companions to European History; Vol. 17). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004391963_026 [details]
  • Witte, A., van Kemenade, E., Graaf, N., & Terburg, J. (2019). Codifying the Genre of Early Modern Guidebooks: Oskar Pollak, Ludwig Schudt and the Creation of Le Guide di Roma (1930). In A. Blennow, & S. Fogelberg Rota (Eds.), Rome and The Guidebook Tradition : From the Middle Ages to the 20th Century (pp. 313-338). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110615630-009 [details]

  2018

  • Witte, A. A. (2018). Sociable Solitude: The Early Modern Hermitage as Proto-Museum. In K. A. E. Enenkel, & C. Göttler (Eds.), Solitudo: Spaces, Places, and Times of Solitude in Late Medieval and Early Modern Cultures (pp. 405-450). (Intersections : interdisciplinary studies in early modern culture; Vol. 56). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004367432_014 [details]

  2016

  2015

  2014

  • Witte, A. (2014). Architecture and Bureaucracy: The Quirinal as an Expression of Papal Absolutism. Melbourne Art Journal, 13, 162-177. http://www.lerma.it/frSchedaTitolo.php?key=00012886 [details]
  • Witte, A. (2014). Passeri's Vite. The Swan Song of the Counter-Reformation Theory of 'Living Art'. In C. van Eck, J. van Gastel, & E. van Kessel (Eds.), The secret lives of artworks: exploring the boundaries between art and life (pp. 200-220). Leiden University Press. [details]

  2013

  2012

  • Witte, A. (2012). Pauselijke centralisatie in steen: het Quirinaal als architectonische uitdrukking van bestuurshervormingen. In F. W. Lantink, & J. Koch (Eds.), De paus en de wereld: geschiedenis van een instituut (pp. 209-222, 420-422). Boom. [details]

  2011

  • Witte, A. (2011). Introduzione alla trascrizione. In M. Guardo (Ed.), Sul biondo Tevere: il restauro del codice 34 K 16 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma (pp. 29-33). (Salviamo un codice). Nova Charta. [details]
  • Witte, A. (2011). The power of repetition: Christian doctrine and the visual exegesis of nature in sixteenth- and seventeenth-century painting. In D. Ribouillault, & M. Weemans (Eds.), Le paysage sacré: le paysage comme exégèse dans l'Europe de la première modernité = Sacred landscape: landscape as exegesis in early modern Europe (pp. 93-112). Olschki. [details]
  • Witte, A. (2011). Trascrizione del testo olandese e italiano: Modo di far navigabile il fiume Tevere dà Perugia à Roma: pensieri del Mayer disegnati dal sig.r. Gasparo Van Wittel olandese in Roma ne primi anni, che da giovane vi venne da Olanda: Cod. di carte 65. In M. Guardo (Ed.), Sul biondo Tevere: il restauro del codice 34 K 16 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma (pp. 35-73). (Salviamo un codice). Nova Charta. [details]

  2010

  • Witte, A. (2010). Reconstructing Riegl’s 'Entstehung der Barockkunst in Rom'. In A. Riegl, A. Hopkins, A. Witte, & A. Payne (Eds.), The origins of Baroque art in Rome: edited and translated (pp. 34-59). (Texts & documents). Getty Research Institute. [details]

  2009

  • Witte, A. (2009). Federico Zuccari’s 'Dode Christus met engelen': een driedubbele nagedachtenis. Incontri: Rivista europea di studi italiani, 24(1), 45-53. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). Professionalisering als paradoxale trend: bedrijfscollecties in Nederland. Boekman, 20(76), 83-87. [details]
  • Witte, A. A. (2008). Paying for frescos in stone: financial aspects of the decoration of S. Martino ai Monti in Rome. The Burlington Magazine, 150(1260), 182-186. https://www.jstor.org/stable/20073006 [details]

  2022

  • Witte, A. (2022). Epistolary exchanges, academic training, and social capital: Joseph Anton Koch at the Hohe Karlsschule in Stuttgart. In G. Capitelli, M. P. Donato, C. Mazzarelli, S. A. Meyer, & I. M. Mariani (Eds.), Lettere d’artista: Per una storia transnazionale dell’arte (XVIII-XIX secolo) (pp. 62-73). (Biblioteca d'arte; Vol. 73). Silvana Editoriale. [details]

  2019

  • Witte, A. (2019). German Baroque and ‘Sonderrokoko’: canonising and ‘nationalising’ the arts in Germany during the long nineteenth century: [Review of: U. Engel (2018) Stil und Nation: Barockforschung und deutsche Kunstgeschichte, ca. 1830-1933]. Journal of Art Historiography, 21, Article AW1. https://arthistoriography.files.wordpress.com/2019/06/witte-rev.pdf [details]
  • Witte, A. (2019). [Review of: C. Giometti, L. Lorizzo (2019) Per diletto e per profitto : I Rondinini, le arti e l'Europa]. Bollettino d'Arte, 41, 137-139. [details]

  2017

  • Witte, A. (2017). Alois Riegl, Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 1908. In A. Bacchi, & L. Barroero (Eds.), La riscoperta del Seicento: I libri fondativi (pp. 23-32). Sagep Editori. [details]

  2015

  2014

  • Witte, A. (2014). Kat. nr. 57: Pieter Sluiter (1675-ca. 1713) nach Jan Goeree (1670-1731): Das Pantheon alt und neu. In S. Frommel, & E. Leuschner (Eds.), Architektur- und Ornamentgraphik der frühen Neuzeit: Migrationsprozesse in Europa = Gravures d'architecture et d'ornement au début de l'époque moderne: processus de migration en Europe (pp. 124-125). Campisano Editore. [details]

  2013

  • Witte, A. (2013). From Narrative to Icon: Depictions of Martyrs in San Martino ai Monti. In C. Behrmann, & E. Priedl (Eds.), Autopsia: Blut- und Augenzeugen: extreme Bilder des christlichen Martyriums (pp. 167-180). Wilhelm Fink. [details]

  2012

  • Witte, A. (2012). Università, arte e società: la presenza d'arte contemporanea all'Università di Amsterdam dagli anni 50 fino ad oggi. In N. Barrella, & G. Salvatori (Eds.), Le aule dell'arte: arte contemporanea e università (pp. 93-102). Luciano Editore. [details]

  2011

  • Witte, A. (2011). Een eigenzinnig kunstverzamelaar [Bespreking van: J.F. Heijbroek (2010) Frits Lugt: 1884-1970: leven voor de kunst: biografie]. Boekman, 23(87), 108-109. [details]
  • Witte, A. (2011). Goed voorbeeld doet goed volgen: bedrijfscollecties en het maatschappelijke draagvlak voor de kunst. Boekman, 23(87), 63-68. [details]

  2010

  • Riegl, A., Hopkins, A., Witte, A., & Payne, A. (2010). The origins of Baroque art in Rome: edited and translated. (Texts & documents). Getty Research Institute. [details]
  • Witte, A. (2010). De Italiaanse Barok in de Nederlandse en Belgische kunstgeschiedenis: historiografische tradities in vergelijkend perspectief: symposium Gent, november 2009. Incontri: Rivista europea di studi italiani, 25(2), 100-104. [details]

  2009

  • Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., & Witte, A. (2009). Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands. Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). The iconography ex contrario of the 'Contento', or: Odoardo Farnese as a patron of Elsheimer. In A. Thielemann, & S. Gronert (Eds.), Adam Elsheimer in Rom: Werk - Kontext - Wirkung : Akten des Internationalen Studientages der Bibliotheca Hertziana, Rom, 26. - 27. Februar 2004 (pp. 157-177). Hirmer. [details]
  • Witte, A. A. (2008). The artful hermitage: the palazzetto Farnese as a counter-reformation Diaeta. (LermArte; No. 2). Roma: L'Erma di Bretschneider. [details]
  • Witte, A. A. (2008). The San Martino ai Monti as a theatre of painting: churches, artists and plays in mid-seventeenth-century Rome. In H. Hendrix, & P. Procaccioli (Eds.), Officine del nuovo: sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma : atti del Simposio internazionale, Utrecht 8-10 novembre 2007 (pp. 65-70). Vecchiarelli. [details]

  2007

  2023

  • Hendriks, E. (Author), Stols-Witlox, M. J. N. (Author), van Bommel, M. R. (Author), Snijders, E. (Author), Witte, A. A. (Author), van Lookeren Campagne, K. E. (Author), Cornelisse, S. (Author), & Boor, P. K. I. (Author). (2023). Constructing visible learning trajectories in the revision of the University of Amsterdam's Conservation programme. Web publication or website, ICOM-CC.

  2022

  2020

  2019

  • Witte, A. A. (2019). Wat 'doet' kunst in het ziekenhuis? In S. Kamstra (Ed.), Een gebouw dat kunst ademt (pp. 205-212). Amsterdam UMC.

  2018

  • Witte, A. (2018). In tune with Italy? Julius von Schlosser and the Musikinstrumentensammlung in the Neue Hofburg. In L. Lorizzo (Ed.), L'Italia di Julius von Schlosser (pp. 113-126). (Vedere e rivedere; Vol. 1). De Luca Editori d'Arte. [details]
  • Witte, A. (2018). Pier Leone Ghezzi's Albums with Drawings: between Studio Practice and Noble Passtimes. In V. Segreto (Ed.), Libri e Album di Disegni 1550-1800: Nuove prospettive metodologiche e di esegesi storico-critica (pp. 169-174). De Luca Editori d'Arte. [details]

  2017

  2014

  2013

  • Witte, A. A. (2013). I manoscritti della navigazione: un'opera in collaborazione tra Gaspar van Wittel e Cornelis Meyer? In M. M. Breccia Fratadocchi, & P. Puglini (Eds.), Gaspar van Wittel: i disegni: la collezione della Biblioteca Nazionale di Roma (pp. 53-60). Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [details]

  2012

  • Witte, A. (2012). Cultuurbeleid in oorlogstijd [Bespreking van: B. van Berkel (2012) Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist]. Boekman, 24(92), 112-114. [details]
  • Witte, A. (2012). Formalism in the first half of the twentieth century: ‘pure science’ or a case of effective rhetoric? [Review of: M.B. Frank, D. Adler (2012) German art history and scientific thought: beyond formalism]. Journal of Art Historiography, 7, AW/1. http://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/12/witte-review.pdf [details]
  • Witte, A. (2012). [Review of: L. Lorizzo (2010) Pellegrino Peri: il mercato dell'arte nella Roma barocca]. ArtHist : H-net Information Network for Art History, Article 2574. http://arthist.net/reviews/2574 [details]

  2010

  • Witte, A. (2010). Nederlandse bedrijfscollecties: verwachtingspatronen, kunstidealen en de realiteit. In S. Kamstra, D. Petovic, J. Rietbergen-Barendrecht, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Verslag symposium Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (pp. 17-27). Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. [details]
  • Witte, A. (2010). [Review of: P. Cavazzini (2008) Painting as business in early seventeenth-century Rome]. Simiolus, 34(1), 65-68. [details]

  2009

  • Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., & Witte, A. (2009). Introduction = Inleiding. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 18-21). NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). Controversy corridor, corporate art en branch museum: een internationaal perspectief op bedrijfscollecties = Controversy corridor, corporate art and branch museum: an international perspective on corporate art collections. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 153-175). NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). L’art pour l’art? De legitimatie van bedrijfscollecties in Nederland = L’art pour l’art? The legitimization of corporate art collections in the Netherlands. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 33-53). NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). Werknemersappreciatie voor bedrijfscollecties: legitimatie en realiteit = Employees' appreciation of corporate collections: legitimization and reality. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 97-109). NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). [Review of: S. Schütze (2007) Kardinal Maffeo Barberini, später Papst Urban VIII., und die Entstehung des römischen Hochbarock]. Journal für Kunstgeschichte, 13(3), 170, 172-174. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). [Review of: C. de Bondt (2006) Royal tennis in renaissance Italy]. The Sixteenth Century Journal, 39(1), 163-164. [details]
  • Witte, A. (2008). [Review of: T. Rohark (2007) Intarsien: Entwicklung eines Bildmediums in der italienischen Renaissance]. Journal für Kunstgeschichte, 12(1), 54-57. [details]

  2007

  • Witte, A. A. (2007). [Review of: C. Hendriks, B.W. Meijer (2003) Northern landscapes on Roman walls : the frescoes of Matthijs and Paul Bril; F. Cappelletti (2006) Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580 – 1630; F. Cappelletti (2006) Archivi dello sguardo : origini e momenti della pittura di paesaggio in Italia : atti del convegno, Ferrara, Castello Estense, 22 - 23 ottobre 2004]. Journal für Kunstgeschichte, 4(11), 303-307. [details]

  2006

  • Witte, A. (2006). Architectuur in vertaling: Italiaanse en Nederlandse bouwtradities in de zeventiende eeuw. Incontri: rivista europea di studi italiani, 21(2), 151-160. [details]
  • Witte, A. A. (2006). 'Design is geen vrijblijvende zaak'. Organisatie, imago en context van de PTT-vormgeving tussen 1906 en 2002. Breda/Rotterdam: De Beyerd/NAi. [details]
  • Witte, A. A. (2006). [Review of: C. Loisel (2004) Ludovico, Agostino, Annibale Carracci (Inventaire général des dessins italiens; 7)]. Journal für Kunstgeschichte, 10(3), 265-268.
  • Witte, A. A. (2006). [Review of: N. Courtright (2004) The Papacy and the art of reform in sixteenth-century Rome : Gregory XIII's Tower of the Winds in the Vatican]. Journal für Kunstgeschichte, 10(1), 17-19. [details]

  2018

  • Witte, A. A. (2018). Portraits as a sign of possession: Cardinals and their protectorates in 17th century Rome. Paper presented at RSA NOLA, New Orleans, United States.

  Mediaoptreden

  Spreker

  • Witte, A. (speaker) (6-1-2024). Papal Patronage of the Arts. From the Early Christian Period to the Twentieth Century, American Historical Association, San Francisco. https://aha.confex.com/aha/2024/meetingapp.cgi/Person/174565
  • Witte, A. (speaker) (27-10-2023). Restitutie en het onderwijs: naar een nieuwe generatie herkomstonderzoekers, De Kunsthistorische Dag 2023, Amersfoort.
  • Witte, A. (invited speaker) (16-3-2023). From Blado to Brogiotti: Tridentine Cardinals and the Early Codification of their Portraits in Print (1593-1628), L'Europa della Porpora, Rome.
  • Witte, A. (speaker) (8-3-2023). Purple in B/W: Expressing A New Collective Identity of the Cardinal's College in Print, 1593–1658, Renaissance Society of America Annual Conference 2023, San Juan, San Juan. https://rsa.confex.com/rsa/2023/meetingapp.cgi/Paper/15110
  • Witte, A. (invited speaker) (6-12-2022). Identity formation at work: the future heritage of corporate art collections, The Longue Durée of Cultural Heritage, Rome. https://www.hf.uio.no/dnir/english/research/news-and-events/events/2022/long-duree.html
  • Witte, A. (invited speaker) (24-11-2022). Rileggere l'iconografia delle "Madonne nel paesaggio" di Giovanni Bellini - da Venezia attraverso Padova all'Olanda, Università Ca' Foscari Venezia.
  • Witte, A. (keynote speaker) (13-6-2022). Cardines and lucrum: Cardinal-protectors and confraternities in early modern responsible society, The Responsible Society in Early Modern Christianity, Rome.
  • Witte, A. (speaker) (21-4-2021). Projecting Burali’s Sanctity: sixteenth-century ascetic ideals of the Cardinal and their impact on canonization, RSA Virtual 2021. https://rsa.confex.com/rsa/21virtual/meetingapp.cgi/Paper/9563
  • Witte, A. (speaker) (14-11-2020). Corporate deaccessioning, or: what stories do artworks (no longer) tell?, More than Money.
  • Witte, A. (keynote speaker) (30-11-2019). Art at Work & Employee Engagement: A quantitative approach, Art at Work & Employee Engagement, Athens.
  • Witte, A. (invited speaker) (17-10-2019). Guidebooks to Rome, Swedish Institute of Classical Studies in Rome. http://www.isvroma.it/public/New/English/index.php?option=com_content&view=article&id=293:rome-and-the-guidebook-tradition-from-the-middle-a…
  • Witte, A. (invited speaker) (27-9-2019). The Cardinal Protectors of the Accademia di San Luca and their Tasks: Amateurs or Bureaucrats?, Storie e Controstorie delle Accademie del Disegno tra Firenze, Bologna, Roma, Rome.
  • Witte, A. (speaker) (6-6-2019). Narratives of Corporate Collections: Concluding Remarks, Symposium: Corporate Collections of Contemporary Art, Brussel.
  • Witte, A. (speaker) (29-5-2019). L'occhio artistico e riflesso aziendale - Arte al Lavoro, Università di Salerno.
  • Witte, A. (speaker) (23-11-2018). The Qualities of Art - Corporate Collections in the Netherlands and their Aims, De Nederlandsche Bank.
  • Witte, A. (keynote speaker) (5-12-2017). Committenza senza gusto? I cardinali, le istituzioni e le arti fra Seicento e Settecento, Ecole Francaise de Rome.
  • Witte, A. (speaker) (15-12-2016). Cardinals and their Titular Churches, The Early Modern Cardinal, Oxford.
  • Witte, A. (keynote speaker) (29-11-2016). Grimaldi, Dughet, e la decorazione di San Martino ai Monti: uno spettacolo teatrale religioso, Istituto Storico Austriaco, Rome.
  • Witte, A. (invited speaker) (25-11-2016). More than Money: Recent Research on Dutch Corporate Collecting, International Association of Corporate Collections of Contemporary Art.
  • Witte, A. (invited speaker) (15-10-2016). ¿Coleccionar para el presente o para el futuro? Las colecciones de arte corporativas entre los museos, las fundaciones, las casas de subastas y el público?, La responsabilidad social de construir un patrimonio artístico, Barcelona.
  • Witte, A. (invited speaker) (14-10-2016). (Re)creating the landscape: the Madonna and early modern devotional painting in Italy, Krajina a venkov v baroku / Landscape and Countryside in Baroque, Horní Jiřetín and Jezeří Chateau. http://www.udu.cas.cz/en/archive/the-land-and-countryside-in-baroque/
  • Witte, A. (invited speaker) (14-4-2016). More than Money: Traditions and recent developments in Dutch corporate collecting, Connection, Warschau.
  • Witte, A. (keynote speaker) (12-4-2016). L'iconografia delle Madonne nel Paesaggio di Giovanni Bellini: Un nuovo approccio storico-ecclesiastico, Pinacoteca Nazionale di Ferrara.
  • Witte, A. (speaker) (31-3-2016). Cardinal protectors in the Early Modern period – a disputed position, Renaissance Society of America, Boston.
  • Witte, A. (invited speaker) (18-3-2016). Alois Riegl's Entstehung der Barockkunst in Rom. Un non finito indicando la strada verso l'uso di fonti scritte sul Barocco, Libri Fondativi - Progetto Barocco, Rome.
  • Witte, A. (invited speaker) (15-3-2016). Time, Taste and Power, Book presentation: Clare Robertson, Rome 1600 - The city and the visual arts under Clement VIII, Rome.

  Andere

  • Witte, A. (chair) & Pelosi, D. (participant) (21-3-2024). Renaissance Society of America, Annual Conference 2024, Chicago, Chicago. Organized and chaired the session Cardinal as Satellites: Convergence and Conflict between Papal and Cardinal Courts (1471–1563). (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (chair) (31-3-2023). Geen pure geldkwestie, Den Haag. Moderatie van 3 panelgesprekken met kunstenaars en curatoren van de collecties van de Nederlandsche Bank, de Belgische Nationale Bank, en de (…) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (participant) (2-12-2022). Presentazione dei libri “Companion to the Early Modern Cardinal” (2020) e “Portrait Cultures of the Early Modern Cardinal” (2021), Rome (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser) (21-4-2021). Session Models of Sanctity and Governmental Hierarchy at the Roman Curia (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (participant) (12-4-2021 - 21-4-2021). RSA Virtual 2021 (organising a conference, workshop, ...). https://www.rsa.org/page/Virtual2021
  • Witte, A. (organiser), Kackovic, M. (organiser) & de Groot, J. (organiser) (13-11-2020 - 14-11-2020). More than Money (organising a conference, workshop, ...). https://corporatecollecting2020.wordpress.com/
  • Witte, A. (organiser) (14-12-2018). Postwar Narratives of Collecting, Rome. Why do we collect, how do we legitimise it for ourselves or for others, and what does that say about our culture? Collecting as a practice has been (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser) & Donato, M. (organiser) (8-11-2018 - 9-11-2018). Lettere, corrispondenze, reti epistolari: a che punto siamo?, Rome (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser), Capitelli, G. (organiser) & de Nile, T. (organiser) (20-9-2018 - 21-9-2018). Fiamminghi al Sud, Rome (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser) & Segreto, V. (organiser) (30-5-2018 - 1-6-2018). Libri e Album di disegni nell'età moderna 1550-1800, Rome. L’Accademia di Belle Arti di Roma, in collaborazione con il Koninklijk Nederlands Instituut Rome, presenta la prima edizione del (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (examiner) (17-11-2016). Ph.D. thesis defense Observable Persuaders (examination).
  • Witte, A. (organiser) (10-6-2016). I Cardinali moderni tra Roma e il mondo, Rome (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (participant) (21-4-2016). Withdrawal and Engagement in the Long 17th Century, Copenhagen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser), Pattenden, M. (organiser) & Hollingsworth, M. (organiser) (31-3-2016). Renaissance Society of America, Boston. The Early Modern Cardinal - Historiography, Biography and Power (3 sessions) (organising a conference, workshop, ...).

  2023

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Academische Reizen
   Reisbegeleider