Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

mw. S. (Sonja) van der Woude-Veldhuizen

Alumnirelaties & Universiteitsfonds
Communicatie en marketing FGW
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spui 21
 • Kamernummer: 4.12
Postadres
 • Postbus 94325
  1090 GH Amsterdam
 • Profiel

  Projectleider Alumnirelaties en Universiteitsfonds

  Sinds november 2017 ben ik gedetacheerd bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam. Daar ben ik verantwoordelijk voor de programmering van de Universiteitsdag en coordineer ik de UvA Alumni Chapters (New York, Washington, San Francisco, Londen en Brussel). Daarnaast organiseer ik diverse bijeenkomsten (o.a. alumnitalks, career events) voor alumni in Nederland. 

  Communicatie coördinator 

  Sinds 2009 werk ik als communicatie coördinator bij de afdeling Communicatie en marketing van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het organiseren en coördineren van facultaire evenementen. Daarnaast ben ik facultair contactpersoon voor faculteitsvereniging ALPHA en faculteitsmagazine Babel.

  Evenementen die ik organiseer (of georganiseerd heb):

  • Facultaire opening van het academisch jaar in de Rode Hoed (jaarlijks in september)
  • Uitreiking Onderwijsprijs – prijs voor het beste bachelorvak en mastervak (jaarlijks in mei/juni)
  • Boekenborrel, 'Geesteswetenschappen op de planken' - presentatie van de recente publicaties van medewerkers FGw (twee keer per jaar, in het voor- en najaar)
  • Hooglerarendiner - diners (met thema) voor de hoogleraren van de FGw (jaarlijks rond april)
  • Introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers van de faculteit (in september en februari)
  • Nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers van de faculteit (jaarlijks in januari)
  • Alumnibezoeken op bijzondere FGw-locaties (jaarlijks in jan-maart)
  • Officieel bezoek van de Griekse president aan de opleiding Nieuwgrieks (juli 2016)
  • Conferentie over persvrijheid Russischtalige gebieden met minister Koenders i.s.m. Free Press Unlimited en Ministerie BuZa (april 2016)
  • Publiekscolleges 'Freek de leek' met caberetier/honorary fellow Freek de Jonge (sept-dec 2015)
  • Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het overlijden van prof. dr. Shlomo Berger (oktober 2015)
  • Dag van het OBP en andere informatiebijeenkomsten voor het OBP-FGw i.h.k.v. de nieuwe bestuursorganisatie (2014/2015)
  • Scholingsdagen nieuwe bestuurders FGw (augustus 2014)
  • Matchmaking Event - grote bijeenkomst voor onderzoekers FGw, in samenwerking met afdeling Onderzoek i.h.k. van de nieuwe onderzoekorganisatie FGw  (april 2013)
  • Onderwijscafés – themabijeenkomsten in samenwerking met de Klankbordgroep Onderwijs FGw (2009 – 2012)

   Medewerkers die advies willen bij de organisatie van een evenement kunnen altijd contact met mij opnemen.

  Een overzicht van diverse locaties waar bovenstaande evenementen plaatsvonden: 

  Stopera, Waalse kerk, Amsterdam Business School, Scheepvaartmuseum, Filmmuseum Eye, Stadsarchief de Bazel, Stedelijk Museum Amsterdam, Bijzondere Collecties van de UvA, Zuiderkerk Amsterdam, Ateliergebouw Rijksmuseum, De Rode Hoed, Academische Club, Aula van de Universiteit, Singelkerk Amsterdam, Congrescentrum CWI, Industrieele Groote Club Amsterdam.

  Secretaresse leerstoelgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie (1996-2009)

  Tot 2009 werkte ik bij de leerstoelgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Daar ondersteunde ik het wetenschappelijk personeel, ontwikkelde en beheerde (i.s.m. Eduard Lampe) de website Nieuwgrieks en maakte deel uit van de commissie ‘Variacolleges’. Daarnaast coördineerde ik de ‘Internationaal Certificaatsexamens Nieuwgrieks’ waarvoor de opleiding Nieuwgrieks als landelijke examencentrum fungeert.

 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden