Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het onderzoeksproject DIAL for Complex Artworks: Digital Index of an Artwork’s Life is op 18 mei 2018 afgerond met een expert meeting voor museumprofessionals. Initiatiefnemer van het project is dr. Sanneke Stigter van de vakgroep Conservering en restauratie van de UvA.

Dial

Digitale tool

Het duurzaam zorgdragen voor complexe hedendaagse kunstwerken vraagt om een andere aanpak dan gangbaar is voor traditionele kunst. Het doel van het project is om bewuster te worden van de invloed die musea hebben op de manier waarop kunstwerken zichtbaar gemaakt worden voor publiek. Dit geldt voor alle museumprofessionals die de collectie toegankelijk maken: van fotograaf en registrator tot conservator en restaurator. Deze disciplines zijn daarom allemaal in het projectteam vertegenwoordigd.

In het project is een digitale tool ontwikkeld voor collectiemanagementsystemen, die professionals bewuster maakt van hun eigen input bij het tentoonstellen van dit soort kunstwerken. Verschillende case studies uit de collectie van het Kröller-Müller Museum vormden de basis voor het ontwikkelen van deze tool. In het project zijn de praktijken van het museum die van invloed zijn op het leven van een aantal kunstwerken geanalyseerd. De uitkomsten zijn beschreven in het collectie-archief, enkele publicaties en de DIAL-applicatie.

DIAL for Complex Artworks - Expert Meeting
Expert meeting DIAL for Complex Artworks (foto: Sanneke Stigter)

Het project DIAL for Complex Artworks werd gehonoreerd met een subsidie vanuit het NWO-programma Creatieve Industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Met een KIEM-financiering kunnen consortia van onderzoekers en private partners (in dit geval het Kröller-Müller Museum en Wiel Simple Solutions) een kennisvraag van een private partij uitwerken in een kortlopend onderzoeksproject. De resultaten van het DIAL-project werden op 18 mei gepresenteerd tijdens een expert meeting voor museumprofessionals.

De UvA biedt een unieke interdisciplinaire master en post-master Conservation and Restoration of Cultural Heritage, gericht op studenten met een passie voor cultureel erfgoed die theorie en praktijk willen combineren.