Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
UvA-hoogleraren Julia Noordegraaf (Digitaal erfgoed) en Tobias Blanke (Humanities and AI) hebben het initiatief genomen om bronnen te verzamelen die betrekking hebben op de huidige coronacrisis. Het gaat daarbij met name om het bijeenbrengen van bronnen die gewoonlijk slechts een kort leven beschoren zijn en in kaart te brengen op welke wijze individuen en communities hun ervaringen met de huidige crisis documenteren.

Het doel is om op korte termijn een platform beschikbaar te hebben waar burgers hun eigen documentatie kunnen uploaden en hun ervaringen met deze crisis kunnen delen. Op langere termijn zullen dit interessante bronnen vormen voor publieke en participatieve geschiedschrijving over deze bijzondere periode in de meest recente wereldgeschiedenis.

Het analyseren van de wijze waarop de crisis het dagelijks leven van burgers beïnvloedt, kan ondersteund worden door AI-toepassingen, bijvoorbeeld voor het transcriberen van spraak en tekst, en voor het annoteren van beelden. Ook kunnen de resultaten met behulp van kunstmatige intelligentie op nuttige wijze worden vergeleken medische resultaten.

Inmiddels zijn al verschillende initiatieven genomen door bijvoorbeeld archiefinstellingen, musea, erfgoedinstellingen, documentatiecentra, bibliotheken, kunstenaarscollectieven etc. om de Covid-19-crisis te documenteren. De UvA werkt samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed via de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Prof. dr. J.J. (Julia) Noordegraaf

Faculteit der Geesteswetenschappen

Dep. Mediastudies