Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Veel sociale groepen en geografische gebieden zijn vrijwel absent in de verslaggeving van de coronacrisis. Zij krijgen een stem in een nieuwe blog, mede opgezet door en onder redactie van Stefania Milan, universitair hoofddocent New Media en Digital Culture aan de UvA. De blog nodigt auteurs uit om door onderzoek gedreven analyses bij te dragen, waarin één of meer aspecten van de data-samenleving ten tijde van deze pandemie aan bod komen vanuit een expliciet menselijk perspectief.

Corona vanuit de marges van de samenleving

De blog, genaamd ‘COVID-19 from the margins’, is meertalig en heeft als doel om door middel van samenwerking de gevolgen van deze eerste pandemie in een data-samenleving op gemeenschappen in kaart te brengen. Terwijl het virus ‘democratisch’ alle hoeken van de aarde bereikt, blijven sommige sociale groepen en geografische gebieden onzichtbaar wat betreft zowel de telling als het collectieve belang en de zorg. Dit geldt voor onder andere veel arme landen in de zogeheten ‘Global South’, maar ook voor gemeenschappen die praktisch onzichtbaar zijn, zoals landbouwmigranten in West-Europa, slachtoffers van huiselijk geweld wier omstandigheden zijn verslechterd door overheidsmaatregelen, en families in nood die nu geen toegang hebben tot voedselrantsoenen.

Bovenstaande groepen krijgen een gezicht via deze blog, waarvan de redactie bestaat uit Stefania Milan, Silvia Masiero (Loughborough University) en Emiliano Treré (Cardiff University). Zij nodigen auteurs uit om door onderzoekgedreven analyses bij te dragen, waarin een of meer aspecten van de data-samenleving ten tijde van deze pandemie aan bod komen (zoals toezicht, dataproductie en technologische oplossingen of obstakels) vanuit een expliciet menselijk perspectief (denk aan de impact op dataprivacy, herverdeling van middelen en toegang tot essentiële diensten). 

The Big Data from the South Research Initiative

COVID-19 from the margins is onderdeel van het project The Big Data from the South Initiative, dat in 2017 is opgezet door Stefania Milan en Emiliano Treré. Het project geeft ruimte aan de bespreking van de uitdagingen die komen kijken bij een samenleving waarin data een steeds grotere rol speelt, met name in betrekking tot de ‘South(s)’, een samengestelde entiteit die de geografische aanduiding overstijgt en een plek vormt voor weerstand en creativiteit.  

The Big Data from the South Initiative wordt ondersteund door DATACTIVE, een onderzoeksproject dat voornamelijk bestaat uit medewerkers van de afdeling Mediastudies en de Amsterdam School of Cultural Analysis aan de UvA. Dit project onderzoekt de politiek van ‘big data’, breed gedefinieerd, en werpt een kritische blik op grootschalige dataverzameling, privacy en toezicht; sociale bewegingen, activisme en internetactivisme; de infrastructuur van het internet, cyberbeveiliging en hun beheer; en open data en civiele technische netwerken.

Prof. dr. S. (Stefania) Milan

Faculteit der Geesteswetenschappen

Departement Mediastudies