Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Anna-Rose Shack, Jasmijn Leeuwenkamp en Heleen de Vries ontvangen via het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen financiering voor hun promotieonderzoek aan de UvA. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

De gehonoreerde voorstellen:

Anna-Rose Shack

Research school: Amsterdam School for Historical Studies

Uitingen van kwetsbaarheid in vroegmoderne vrouwenpoëzie
Dit promotieonderzoek kijkt naar de vorming van subjectiviteit in poëzie om te onderzoeken hoe vroegmoderne vrouwelijke dichters in de lyrische poëzie hun kwetsbare zelfbeeld verwoorden en verbeelden. Vertrekkend vanuit kritische discussies over identiteit en gender in de vroegmoderne tijd, reflecteert het onderzoek op het patriarchale discours van controle dat de vrouw en het vrouwelijk lichaam beheerste. Het onderzoek stelt dat voor vroegmoderne vrouwelijke dichters het zelfbeeld niet alleen gecompliceerd werd door de spanning tussen zelfredzaamheid en intermenselijke relaties, maar dat kwetsbaarheid ook een modus van zelfredzaamheid vormde.

Begeleiders: prof. dr. Carrol Clarkson en dr. Kristine Johanson

Jasmijn Leeuwenkamp

Research school: Amsterdam School for Cultural Analysis

Mensenrechten en het Antropoceen; de implicaties van de kritiek op het antropocentrisme voor het idee van universele mensenrechten
Dit project onderzoekt op welke manier de mensenrechten vanuit een niet-antropocentrisch perspectief kunnen worden herzien. Het analyseert de implicaties van het recente werk van eco-filosofen zoals Bruno Latour en Donna Haraway, die relaties tussen mensen en niet-mensen als ‘aardegebonden’ (earthbounded) opvatten, voor de ethische en politieke grondslagen van de mensenrechten. Recente kritieken op de moderniteit worden in verband gebracht met het mensenrechtendebat in de filosofie, en gekoppeld aan case studies over de Urgenda-kwestie, de Ambassade van de Noordzee en de Dakota Access Pipeline, waarin het snijvlak van sociale en ecologische rechtvaardigheid centraal staat.

Begeleiders: prof. dr. Yolande Jansen en prof. dr. Huub Dijstelbloem

Heleen de Vries 

Research school: Amsterdam Center for Language and Communication

Getalskennis bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak moeite met tellen en rekenen, maar de oorzaak van deze problemen is onbekend. Dit project beoogt de relatie tussen taal- en getalsproblemen te achterhalen. Allereerst wordt onderzocht of kinderen met TOS net als andere kinderen profiteren van talige regels in het getalssysteem. Hierbij zullen twee talen (Russisch en Nederlands) vergeleken worden, omdat de doorzichtigheid van het regelsysteem van invloed kan zijn. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre statistisch leren de ontwikkelingsproblematiek in het getalsdomein kan verklaren. Inzicht in getalsverwerving van kinderen met TOS zal helpen om deze groep beter te diagnosticeren en begeleiden.

Begeleiders: prof. dr. Judith Rispens, dr. Caitlin Meyer en dr. Alla Peeters-Podgaevskaja

Promoties in de geesteswetenschappen

De toekenningen maken deel uit van het programma Promoties in de geesteswetenschappen van NWO. Het doel van dit programma is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. In totaal is met deze toekenningsronde ruim 3,2 miljoen euro gemoeid. Per gehonoreerd project wordt een matchingsbijdrage van ten minste 20 procent geleverd door de instelling die de aanvraag heeft ingediend.