Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het vak 'Rhetoric and Writing' van Imogen Cohen, gegeven in de bachelor English Language and Culture, is de winnaar van de FGw Onderwijsprijs 2021. De Publieksprijs, waarvoor de afgelopen weken kon worden gestemd, werd toegekend aan 'Ken je Plaats: Wereldbeeld, Identiteit, en Conflict, 1550 tot 1650', van Djoeke van Netten en Jonas van Tol (bachelor Geschiedenis). Ook werd er een Innovatieprijs uitgereikt aan het volgens de jury meest vernieuwende vak: 'Biophilia' van Erik de Jong (bachelor Cultuurwetenschappen). Alle drie de winnaars ontvingen een cheque ter waarde van € 1000.
Winnaars Onderwijsprijs 2021
v.l.n.r. Djoeke van Netten, Jonas van Tol, Erik de Jong, Imogen Cohen (Foto: Bob Bronshoff)

De FGw Onderwijsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een vak dat vernieuwend is of waarin onderwijsvormen worden toegepast die anderen inspireren. In totaal waren dit jaar vier bachelor- en twee mastervakken genomineerd, die door de jury waren gekozen uit de voorgedragen vakken.

Keuze van de jury

‘De jury is van mening dat alle docenten dit bijzondere jaar een prijs verdienen, maar dat laat onverlet dat wij het toch belangrijk vinden om de juryprijs, Publieksprijs en Innovatieprijs uit te reiken’, aldus juryvoorzitter Sabine van Wesemael. Van Wesemael: ‘De jury was zeer onder de indruk van alle vakken die dit jaar zijn voorgedragen.’ Lees hieronder per vak waarom de jurykeuze erop is gevallen.

De jury van 2021 bestond uit:
Sabine van Wesemael - onderwijsdirecteur Graduate School of Humanities (voorzitter)
Judith Noorman - winnaar Onderwijsprijs 2020, zowel jury als publieksprijs
Gerwin van der Pol - Teaching & Learning Centre (TLC) FGw
Liesje Verhave - Dagelijks Bestuurslid en Raadslid van FSR-FGw 20/21

Imogen Cohen
Imogen Cohen
Jonas van Tol en Djoeke van Netten
Jonas van Tol en Djoeke van Netten
Erik de Jong
Erik de Jong

Rhetoric and Writing – Imogen Cohen (Winnaar Onderwijsprijs)

Wat dit vak zo bijzonder maakt is dat theorie en praktijk zo innig samengaan, aldus de jury. In dit vak leren studenten niet alleen over overtuigingskracht en de geschiedenis en hedendaagse relevantie van de retoriek, maar zetten zichzelf ook op het spel: studenten schrijven zelf teksten die vervolgens niet alleen door de docent, maar ook door de medestudenten worden beoordeeld. Het doel is daarbij om de studenten over hun impostor syndrome, de angst dat je niet zo competent bent als anderen je zien, heen te helpen. De jury vindt dat het vak zo opgenomen zou kunnen worden in tal van andere bacheloropleidingen, want het ontwikkelen van de creatieve schrijfvaardigheid is voor alle studenten van groot belang.

Rhetoric and Writing
Rhetoric and Writing
Dr. I.C. (Imogen) Cohen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Engelse taal en cultuur

Ken je Plaats: Wereldbeeld, Identiteit, en Conflict, 1550 tot 1650 – Djoeke van Netten en Jonas van Tol (Winnaar Publieksprijs)

Ken je Plaats gaat over de invloed van veranderende wereldbeelden op de levens van mensen in de zestiende en de zeventiende eeuw. De spanningen die deze veranderingen met zich mee brachten waren voelbaar op allerlei verschillende niveaus, die een voor een aan bod komen in dit vak. De jury vertelt dat de studenten die dit specifieke vak hebben voorgedragen voor de Onderwijsprijs niet alleen razend enthousiast zijn over de manier waarop de docenten lesgeven, maar ook over de inhoud van de colleges: dit vak stoft de geschiedenis en biedt een vernieuwend perspectief op een veelbesproken historische periode, de Gouden Eeuw.

Met bijna eenderde van de publieksstemmen wint dit vak de Publieksprijs.

Ken je Plaats
Ken je Plaats
Dr. D.H. (Djoeke) van Netten

Faculteit der Geesteswetenschappen

Geschiedenis

Dr. J.A.M. (Jonas) van Tol

Faculteit der Geesteswetenschappen

Geschiedenis

Biophilia – Erik de Jong (Winnaar Innovatieprijs)

Biophilia is volgens de jury een buitengewoon vak dat uiterst aantrekkelijk is voor jongeren van tegenwoordig: centraal in het vak staat de menselijke relatie tot de natuur, die fundamenteel is voor de manier waarop we onze positie als mens op deze aarde bepalen. De relevantie van de Geesteswetenschappen wordt onomstotelijk aangetoond in dit vak, aldus de jury. Zowel de jury als de studenten die het vak hebben voorgedragen waren onder de indruk van de hoeveelheid perspectieven die naar voren komen in het vak, en blij verrast door de alternatieve werkvormen. Het vak heeft geleid tot grote creativiteit bij de studenten met als resultaat onder andere lesbrieven, opzetten voor een kinderboek en een serie schilderijen.

Biophilia
Biophilia

Alle genomineerde vakken

  • Rhetoric and Writing - (Bachelor English Language and Culture) - Imogen Cohen
  • Contemporary World Literature - (Bachelor English Language and Culture) – Emelia Quinn
  • Critical theories - (Master Filosofie) - Daniel Loick
  • Ken je Plaats: Wereldbeeld, Identiteit, en Conflict, 1550 tot 1650 – (Bachelor Geschiedenis) - Djoeke van Netten en Jonas van Tol
  • Biophilia – (Bachelor Cultuurwetenschappen) – Erik de Jong
  • De militaire revolutie. Oorlog en samenleving in de vroegmoderne tijd - (Master Militaire Geschiedenis) - Djoeke van Netten en Jonas van Tol