Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Chiara De Cesari is benoemd tot hoogleraar Heritage, Memory and Cultural Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar onderzoek richt zij zich op de voortdurende transformatie van culturele instellingen, in het bijzonder musea, en hoe deze worden gevormd door postkoloniale (geo)politiek en globalisering.
Chiara De Cesari (Foto: Kirsten van Santen)

Het onderzoek van De Cesari laat zien hoe tegenculturen, kunstpraktijken en dekoloniale conflicten veranderingen teweeg kunnen brengen in publieke instellingen en culturele discoursen. De hoogleraar leidt het door NWO gefinancierde Vidi-project IMAGINART - Imagining Institutions Otherwise: Art, Politics and State Transformation (2020-2025), waarin wordt onderzocht hoe kunstenaars en cultuurmakers samen experimenteren met publieke culturele instellingen, zoals musea, en deze opnieuw uitvinden. ‘We doen onderzoek op het snijvlak van kunst en cultuur met politiek en ontwikkelingen op staats- en bestuursniveau’, aldus De Cesari. ‘In mijn ogen zijn die gebieden nauw met elkaar verbonden: de studie van erfgoed en herinneringen kan niet los worden gezien van het bredere terrein van de cultuurwetenschappen.’

Erfenis van het kolonialisme

In haar onderzoek richt De Cesari zich ook op de erfenis van het kolonialisme in en buiten Europa. Ze onderzoekt met name de relatie tussen koloniale herinnering en racisme in het heden. Samen met Wayne Modest, inhoudelijk directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, werkt De Cesari aan een boek over verschillende pogingen om te leren omgaan met het koloniale verleden, met de nadruk op dekoloniale praktijken in en rond musea en culturele instellingen.

We onderzoeken hoe we de teruggave van koloniaal erfgoed op een creatieve, toekomstgerichte manier kunnen aanpakken.

De Cesari is ook een van de hoofdonderzoekers van een sectie van het NWA-project Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums, waarin verschillende academische instellingen, Nederlandse musea en internationale partners de discussie rond koloniale museumcollecties en het vraagstuk van restitutie onderzoeken. Als onderdeel van dit project is De Cesari verantwoordelijk voor het Repair Lab, dat kunstenaars samenbrengt die verbonden zijn met enkele van de landen waar deze collecties vandaan komen. Het doel hiervan is om gezamenlijk nieuwe modellen voor het eigendom en de teruggave van koloniale objecten te ontwikkelen en te testen. ‘We onderzoeken hoe we de teruggave van koloniaal erfgoed op een creatieve, toekomstgerichte manier kunnen aanpakken,’ vertelt De Cesari, ‘waarbij we in gedachten houden hoe diep deze kwestie is ingebed in bredere maatschappelijke processen, zoals structureel racisme.’

Interdisciplinaire onderzoeksgebieden

Als hoogleraar Heritage, Memory and Cultural Studies zal De Cesari zich richten op het consolideren en uitbreiden van de interdisciplinaire studie van herinneringsculturen. Ze zal ook de capaciteitsgroep Cultuurwetenschappen leiden. ‘De combinatie van herinnering, erfgoed, museale en materiële cultuur met kunststudies, onder een bredere paraplu van cultuurwetenschappen, onderscheidt het programma aan de UvA van opleidingen elders’, zegt ze. ‘Die benaderingen en methodologieën zijn ook zeer geschikt voor het bestuderen van het groeiende gebied van door herinnering geïnspireerde culturele productie en politieke verbeelding. Daarnaast wil ik het onderwijs sterker verbinden met onderzoek, en relaties buiten de UvA verkennen en intensiveren – ook met musea en erfgoedinstellingen in Nederland en daarbuiten.’

Over Chiara De Cesari

Als voorstander van internationale en interdisciplinaire samenwerking plukt Chiara De Cesari de vruchten van het wonen en werken op verschillende plekken op drie continenten. Ze behaalde haar BA en eerste MA aan de Vrije Universiteit Berlijn en promoveerde in 2009 in de sociaal-culturele antropologie aan Stanford University. Daarna vervulde ze onderzoeks- en onderwijsfuncties aan de universiteiten van Cambridge, Utrecht en het Berlin Institute for Cultural Inquiry. Sinds 2012 is ze verbonden aan de UvA – eerst als interdisciplinair universitair docent en sinds 2019 als universitair hoofddocent op het gebied van Europese studies en cultuurwetenschappen.

De Cesari is auteur van het boek Heritage and the Cultural Struggle for Palestine (2019, Stanford University Press). Ook is ze mederedacteur van twee belangrijke bundels in memory studies: Transnational Memories (De Gruyter, 2014, met Ann Rigney) en European Memory in Populism (Routledge, 2019, met Ayhan Kaya), en van een themanummer van het International Journal of Heritage Studies over erfgoed en gentrificatie in mondiaal perspectief. Daarnaast heeft De Cesari samengewerkt met verschillende musea in diverse landen, en heeft ze tentoonstellingen samengesteld.

Prof. dr. C. (Chiara) de Cesari

Faculteit der Geesteswetenschappen

Algemene Cultuurwetenschappen