Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jessica Taylor Piotrowski is benoemd tot hoogleraar Communicatie in de digitale samenleving aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar aanstelling gaat op 1 augustus 2022 in. Hoe zou zij haar leerstoel omschrijven? Wat is het maatschappelijke belang ervan?

‘Door digitalisering is de manier veranderd waarop het dagelijks leven wordt ervaren’'- Jessica Taylor Piotrowski (foto: Jaap Vork)

De technologische transformaties van onze tijd

De leerstoel van Piotrowski is gericht op de digitale samenleving. De term ‘digitale samenleving’ verwijst naar digitalisering in elk aspect van het leven. ‘Van regeringsbeleid, economische en overheidsinfrastructuren, tot gezondheidszorg en onderwijs, tot de manieren waarop mensen in de samenleving met elkaar werken en communiceren – ieder aspect van de samenleving is gedigitaliseerd. Met andere woorden, door digitalisering is de manier veranderd waarop het dagelijks leven wordt ervaren’, zegt Piotrowski.

Haar leerstoel zal zich richten op vragen als: hoe kunnen we veerkrachtig zijn ten opzichte van de huidige technologische transformaties? Hoe kunnen we de kansen benutten die de digitale samenleving biedt, maar ons ook wapenen tegen ongunstige gevolgen? ‘Sociale media kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor het snel verspreiden van waarheidsgetrouwe informatie, maar kunnen even snel desinformatie verspreiden die voor iedereen schadelijk is. Dit is door COVID-19 weer eens bevestigd.’

Communicatiewetenschap aan de UvA kan de wereldwijde hub worden

Met het instellen van deze leerstoel laat de universiteit volgens Piotrowski in feite weten dat Communicatiewetenschap aan de UvA de wereldwijde hub kan worden voor onderzoek, onderwijs en impact op het gebied van de digitale samenleving. ‘Het onderzoeks- en onderwijsprofiel van Communicatiewetenschap geeft overtuigend blijk van de wil om de vele facetten van de digitale samenleving inzichtelijk te maken. Onderzoekers en docenten in Communicatiewetenschap houden zich al jaren bezig met vragen over de digitale samenleving. Ze stellen vragen over individuele vaardigheden die nodig zijn voor de digitale samenleving; de manieren waarop men de communicatie met familie, collega’s en de gemeenschap kan optimaliseren; en het organiseren van onderwijs, gezondheidszorg, overheid en massamedia.’

Een verlangen naar impact

Volgens Piotrowski zal deze leerstoelfunctie haar in staat stellen om op zinvolle manieren impact te bevorderen. ‘In mijn loopbaan als wetenschapper heb ik altijd gestreefd naar impact’, zegt ze. ‘Ik ben altijd van mening geweest dat het lesgeven een van de meest impactvolle momenten van mijn dag is. Sterker nog, de bekende uitspraak van Nelson Mandela “onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen” is een richtsnoer geweest voor mijn benadering van en geloof in het onderwijs.’ Ook haar onderzoek wordt gedreven door een verlangen naar impact – met name in het bijstaan van jongeren bij het vinden van hun weg door een complexe digitale wereld van selfies, YouTube en TikTok.

Piotrowski kijkt uit naar de weg die voor haar ligt. ‘Van het uitlichten van het uitstekende onderzoek dat in de afdeling plaatsvindt, tot het vormgeven en verfijnen van ons onderwijsprogramma, tot het vervullen van een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk – ik streef naar het ondersteunen van mijn collega’s bij het, samen, bieden van begeleiding en inzicht in de digitale samenleving.’

Meer informatie over het onderzoeks- en onderwijswerk van Piotrowski is te vinden op haar website