Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sarah de Lange is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Politiek Pluralisme aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Waar gaat haar leerstoel over?

Sarah de Lange
Sarah de Lange benoemd tot hoogleraar Politiek Pluralisme (foto: Michiel Goudswaard)

In haar nieuwe leerstoel gaat Sarah de Lange leidinggeven aan onderwijs en onderzoek op het terrein van politiek pluralisme binnen de Afdeling Politicologie. Wat houdt dit onderwerp in?

Politiek pluralisme is het uitgangspunt van de liberale democratie

‘Politiek pluralisme is het uitgangspunt van de liberale democratie’, legt De Lange uit. ‘Dit betekent dat we erkennen dat burgers diverse  belangen kunnen hebben, en dat er competitie en compromis tussen deze belangen kan bestaan.’

Politieke partijen zijn de belangrijkste democratische organisaties die vormgeven aan dit politieke pluralisme. Zij identificeren welke groepen in de samenleving gedeelde belangen hebben, en presenteren tijdens verkiezingen partijprogramma’s om die belangen te behartigen. Eenmaal verkozen werken zij met andere partijen samen om de belangen van groepen in de samenleving tegen elkaar af te wegen, en zo beleid te (her)vormen.

‘Echter’, stelt De Lange, ‘politieke partijen kunnen pluralisme ook onder druk zetten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer partijen anti-pluralistische ideeën verkondigen. Dat zien we bij extremistische,  populistische of radicale partijen, of wanneer de polarisatie in het partijsysteem toeneemt.’

Drie onderzoeksprogramma’s

De Lange gaat in drie onderzoeksprogramma’s de volgende thema’s bestuderen:

  1. Nieuwe maatschappelijke tegenstellingen en hoe die zich vertalen in partijpolitiek
  2. Nieuwe politieke tegenstellingen en hun impact op het functioneren van de liberale democratie
  3. Anti-pluralistische partijen (zoals radicale, populistische, en extremistische partijen) en hun impact op de liberale democratie

Vertaling naar onderwijs

Ook gaat deze leerstoel aandacht besteden aan de manier waarop pluralisme als waarde leidend kan zijn in het onderwijscurriculum van de opleidingen. Wat zijn mogelijke bedreigingen voor deze waarde in het onderwijs in het huidige maatschappelijke klimaat? De Lange wil op dit terrein dialoog faciliteren tussen studenten en docenten, en handvatten ontwikkelen voor het succesvol onderwijzen over maatschappelijk gevoelige thema’s in tijden van polarisatie.

Prof. dr. S.L. (Sarah) de Lange

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation