Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Als gevolg van meerdere veiligheidscrises is er meer aandacht gekomen voor de rol van de EU als mondiale speler. Hoe kan de EU een effectievere mondiale actor worden en bijdragen aan internationale vrede en veiligheid? Met de nieuwe ATHENA Jean Monnet Chair zal Dimitris Bouris zich op deze onderzoeksvraag richten.
Dimitris Bouris

Aan Dimitris Bouris is een Jean Monnet Chair toegekend met als aandachtsgebied de EU als mondiale actor. De Jean Monnet Chair heeft de naam ATHENA, naar de Griekse godin van de oorlog en de wijsheid. Van het team van deze chair maken ook politicologen Beste Isleyen en Olga Burlyuk deel uit. ‘Samen zullen zij zich inspannen ter bevordering van excellentie in onderwijs en onderzoek betreffende de rol van de EU als mondiale actor, dit in de afdeling Politicologie, de faculteit, de universiteit en daarbuiten!’, zegt Bouris.

Interdisciplinariteit

ATHENA beoogt een geest van interdisciplinariteit te creëren onder studenten, academici, belanghebbenden, het publiek en beleidsmakers teneinde transversale kennis te realiseren waarmee zij meer kennis van EU-zaken krijgen. ATHENA zal met name drie doeleinden nastreven:

  1. Excellentie versterken en bevorderen in onderwijs en onderzoek betreffende de rol van de EU als mondiale actor. De leerstoel introduceert innovaties in nieuwe leertechnieken en leerresultaten. Tevens zal de focus liggen op professionalisering en overdraagbaarheid van vaardigheden van studenten.
  2. Een bredere gemeenschap van wetenschappers, belanghebbenden en beleidsmakers stimuleren, en kennis en inzichten voortbrengen die van pas komen bij beleidsvorming van de EU. Activiteiten zijn onder meer evenementen om mensen uit de praktijk te betrekken, jaarlijkse Jean Monnet-besprekingen, workshops en conferenties.
  3. De EU dichter bij de bevolking, met name de jeugd, van Nederland en Europa brengen. De leerstoel zal actieve betrokkenheid bevorderen van jongeren, studenten en leiders in het academische, beleidsgerichte en publieke debat, bijvoorbeeld door studiereizen naar Brussel, EU-loopbaanevenementen en simulatiespellen te organiseren.

Over de Jean Monnet Chair

De Jean Monnet Chair wordt gefinancierd door de Europese Unie om innovatieve onderwijsvormen, hoogwaardig onderzoek en impactvolle dialoog tussen academici en belangrijke maatschappelijke belanghebbenden te stimuleren. Ook ondersteunt het kennis en inzichten die de EU-beleidsvorming en de rol van de EU in Europa en in een geglobaliseerde wereld kunnen versterken. De Jean Monnet Chair wordt toegekend aan wetenschappers met een ‘excellent profiel en deskundigheid op het gebied van EU-studies’ en met een ambitieuze agenda voor innovatief onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact.

Meer informatie over de ATHENA Jean Monnet Chair en de daarmee samenhangende activiteiten zal binnenkort beschikbaar worden gesteld door middel van een speciale website en sociale media.

Dr. D. (Dimitris) Bouris

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance

Dr. B. (Beste) Isleyen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance

O. (Olga) Burlyuk

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Economy and Transnational Governance