Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bij de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) starten per januari 2023 vier nieuwe facultaire onderzoekswaartepunten oftewel Research Priority Areas (RPA’s) op het gebied van datawetenschap, emoties, polarisatie en jeugd & digitaliteit.

Elk van de vier zwaartepunten ontvangt 250.000 euro per jaar voor een periode van vijf jaar.

SoBe Data Science
De sociale en gedragswetenschappen worden wakker in een andere wereld waarin nieuwe manieren om menselijk gedrag te observeren in snel tempo beschikbaar komen: mobiele beoordelingen geven informatie over locatie en activiteit, online leermiddelen beoordelen cognitieve ontwikkeling , sociale-mediagegevens traceren interacties tussen individuen, om maar een paar voorbeelden te geven. Om effectief toegang te krijgen tot deze enorme hoeveelheden gegevens, zijn specifieke technieken en methodologie nodig die momenteel ontbreken. Het project ontwikkelt een dergelijke methodologie en combineert deze met gespecialiseerde methodologische domeinen, zoals psychometrie, modellering van structurele vergelijkingen en netwerkanalyse.

Trekker van deze RPA: Denny Borsboom

Real emotion
Onderzoek naar emoties en hoe deze het dagelijks leven beïnvloeden, heeft de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt. De vooruitgang wordt nu echter belemmerd door twee belangrijke problemen. Psychologisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd in kunstmatige laboratoriumomgevingen met sterk gecontroleerde stimuli. Een ander punt is de generaliseerbaarheid van inzichten die voortkomen uit de antropologie, communicatiewetenschap, pedagogische en pedagogische wetenschappen, politicologie, sociologie en andere sociale wetenschappen. Real Emotion bevordert de state-of-the-art door interdisciplinair onderzoek aan te moedigen om emoties te bestuderen zoals die in het echte leven voorkomen.

Trekker van deze RPA: Disa Sauter, Milica Nikolic, Don Weenink

Polarisation
Polarisatie kan een aanzienlijke belemmering vormen voor harmonieuze en productieve samenlevingen. Het doel van dit zwaartepunt is de ontwikkeling van een alomvattend model van polarisatie dat de meest dringende en complexe lopende debatten in de sociale en gedragswetenschappen bevordert. Deze benadering moet leiden tot direct vertaalbare inzichten voor effectieve interventies voor depolarisatie en preventie.

Trekkers van deze RPA: Bert Bakker, Christin Scholz, Marte Otten, Anke Munniksma, Eefje Steenvoorden, Gijs Schumacher, Remmert Daas, Han van der Maas, Justus Uitermark

Youth Digitality
Technologie en digitale media veranderen het leven van jongeren, met een exponentiële toename in gebruik en toegang onder deze groep. Deze Research Priority heeft als doel te begrijpen hoe, waarom en wanneer digitale omgevingen de ontwikkeling van jongeren en jongvolwasssenen (0-29 jaar) beïnvloeden, en hoe jongeren digitale omgevingen op een optimale en gezonde manier kunnen gebruiken, om veerkracht te ontwikkelen en uiteindelijk te gedijen.

Trekkers van deze RPA: Helle Larsen, Geertjan Overbeek, Jessica Piotrowski, Eline Smit, Bieke Schreurs

Mogelijk nog drie extra zwaartepunten

Op dit moment zitten er nog drie andere projecten in de pijplijn die mogelijk ook worden aangemerkt als facultair onderzoekszwaartepunt. De eventuele start van deze projecten is januari 2024.