Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
UvA onderzoekers Seval Gündemir (Arbeids- en organisatiepsychologie) en Olga Sooudi (Antropologie) gaan onderzoek doen naar een inclusieve academische cultuur: Gündemir naar verschillen in perspectieven en Sooudi naar het doorbreken van ‘uniformiteit’. De twee projecten maken deel uit van een nieuw onderzoeksprogramma waarmee de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil bijdragen aan een cultuurverandering op het gebied van kansengelijkheid en inclusie in de academische wereld.

NWO steekt 1,3 miljoen euro in het onderzoeksprogramma ‘Advancing Equity in Academia through Innovation’. NWO wil zo bijdragen aan een meer inclusieve cultuur, waarin iedereen wordt gewaardeerd, ongeacht achtergrond. Dit vanuit de ovetuiging dat verschillende perspectieven en achtergronden nieuwe ideeën en creatief denken stimuleren, en tot een dieper, beter begrip van onderwerpen en problemen leiden. ‘We hopen dat we met deze financiering bestaande patronen, structuren en processen aan de kaak te stellen en bias tegengaan. Op die manier proberen we onderzoekers uit ondervertegenwoordigde groepen toegang te geven tot de academische wereld', stelt Margot Weijnen, portefeuillehouder van de raad van bestuur van NWO op dit onderwerp.

De eerste projecten die nu van start gaan ontwikkelen, implementeren en onderzoeken interventies in de academie met als doel om diversiteit en inclusie te bevorderen. De projecten richten zich op verschillen in perspectief zoeken, aanbieden en effectief combineren, een co-creatie platform om expertise en kennis te delen, het doorbreken van uniformiteit en de implementatie van inclusieve quota’s.

Toewijzingen aan UvA onderzoekers

Seval Gündemir

Een verandering van perspectief: Evidence-based perspectieven integratie interventiestrategieën gericht op het inclusiever maken van academische instellingen (Dr. S. Gündemir (UvA) en consortiumleden van EUR, TSB)

Een inclusieve academische cultuur is cruciaal om divers talent aan te trekken en te behouden en om alle individuen een omgeving te bieden waar ze kunnen floreren. Het bereiken van een inclusieve academische cultuur vereist aandacht voor verschillen in perspectieven en deze verschillen dienen overwogen te worden in besluitvormingsprocessen en dagelijkse interacties. Dit werk onderzoekt de belangrijkste ingrediënten van effectieve perspectiefintegratie - verschillen in perspectief zoeken, aanbieden en effectief combineren - om inclusie in de academische wereld te bevorderen.

Olga Sooudi (foto: Danka Kordas)

Het doorbreken van ‘uniformiteit’ in de Nederlandse academische wereld (Dr. O.K. Sooudi (UvA) en consortiumleden van RUG, TUD, UMCU, WUR)

Wanneer organisaties praten over gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie, richten ze zich er voornamelijk op het helpen van minderheidsgroepen. Maar hoe zit het met de normgroep? Dit project bestudeert wat individuen en organisaties doen om de norm, ofwel "sameness” (uniformiteit), in stand te houden door enerzijds privileges en anderzijds marginalisatie te reproduceren. Het onderzoek zal plaatsvinden in verschillende academische en professionele omgevingen waar "professionaliteit" wordt onderwezen: in klaslokalen, middle management en de medische beroepssector. Het zal denkbeeldige gelijkenissen in waarden, houdingen en benaderingen van professionaliteit blootleggen en concrete methodes ontwikkelen om dit te doorbreken – om meer gelijkwaardige en inclusieve Nederlandse universiteiten te creëren.

Dr. O.K. (Olga) Sooudi

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Moving Matters: People, Goods, Power and Ideas