Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een compleet beeld

“De meeste studies richten zich vooral op de negatieve gevolgen op korte termijn, zoals een vermindering in aandacht", zegt Wolfers. Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat het kijkt naar verschillende effecten: zowel positief als negatief, op de korte én lange termijn. Ze verduidelijkt: "De telefoon kan heel belangrijk zijn voor ouders, bijvoorbeeld om contact met familie en vrienden te onderhouden of informatie op te zoeken. En natuurlijk is het ook fijn om een korte 'break' te hebben van het continu zorgen voor een baby. Op de lange termijn zou het ervoor kunnen zorgen dat ouders zich minder geïsoleerd, meer relaxed en zelfverzekerd voelen. En een zelfverzekerde, gelukkige ouder heeft dan weer een positief effect op de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van het kind, weten we uit eerder onderzoek."

Gebrek aan aandacht compenseren met extra aandacht

Als je je telefoon gebruikt in het bijzijn van je jonge kind, ben je vaak minder alert op de signalen die je kind afgeeft, dan wanneer je geen telefoon gebruikt. Dat klinkt misschien logisch, maar er zijn ook aanwijzingen dat ouders dit tijdelijke gebrek aan aandacht voor hun kind achteraf juist compenseren met extra aandacht. Wolfers: "We weten daarom nog niet of de negatieve effecten op korte termijn, ook op lange termijn nog gelden. Omdat we ook de positieve effecten onderzoeken, hopen we meer te leren over hoe de negatieve en positieve effecten met elkaar samenhangen op de lange termijn."

Dataverzameling op drie manieren

Wolfers doet al langer onderzoek op het gebied van mobiele communicatie. Ze bestudeert waarom mensen hun telefoons gebruiken en wat voor effecten hun telefoongebruik heeft op henzelf, hun interacties en hun dagelijks leven. Om zowel de korte- als langetermijneffecten te kunnen meten, bestaat de studie uit verschillende vormen van onderzoek. Ouders vullen maandelijks vragenlijsten in, maar op bepaalde momenten ook dagelijks. Daarnaast zullen de onderzoekers twee voedingsmomenten van de kinderen observeren en wordt het telefoongebruik van de ouders automatisch bijgehouden.

L.N. (Lara) Wolfers

CW: Youth & Media Entertainment