Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op deze pagina is de reactie van André Nollkaemper op de NRC-publicatie van 15 mei te lezen met daaronder overige mediaberichten over dit onderwerp.

You can read the English version of this article here.

Reactie op NRC-publicatie

Op woensdag 15 mei publiceerde NRC een artikel over een langere periode van grensoverschrijdend gedrag van een aan onze faculteit verbonden hoogleraar. Conform de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 13 mei in het door de betrokken hoogleraar aangespannen kort geding, heeft NRC zijn naam niet gepubliceerd.

De UvA had het vertrek al bekendgemaakt op 7 november 2018. Hierbij schreef de UvA dat er op de afdeling gedurende een langere periode een gevoel van onveiligheid heeft geheerst. NRC gaat dieper op de zaak in.

‘Het is pijnlijk’, zegt André Nollkaemper, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. ‘Er zijn in die periode signalen gemist, het gevoel van onveiligheid heeft daardoor veel te lang kunnen bestaan. De faculteit heeft de verantwoordelijkheid om zich zo te organiseren dat de oren en ogen openstaan, dat mensen zich vrij voelen meldingen van een gevoel van onveiligheid te doen en dat er vervolgens opgetreden kan worden. Dat is in die periode duidelijk niet goed gegaan.’

Privacy van betrokkenen

Na meldingen in juni 2018 is onmiddellijk een extern onderzoek ingesteld. ‘Het was voor ons van belang zowel direct en daadkrachtig als zorgvuldig op te treden’, aldus Nollkaemper. Er is daarbij gekozen voor een zorgvuldige onderzoeksprocedure, inclusief hoor en wederhoor, uitgevoerd door een onafhankelijk en ervaren bureau.

Het uiteindelijke rapport was helder in zijn conclusies en voldoende reden voor de UvA om over te gaan tot ontslag. De hoogleraar koos er vervolgens voor om zelf te vertrekken. In het artikel wordt de suggestie gewekt alsof hij daarbij nog een vertrekvergoeding zou hebben gekregen. Dat is niet het geval.

Bij het bekendmaken van zijn vertrek koos de UvA er zelf voor om geen details te vermelden, omdat deze eenvoudig herleidbaar zouden kunnen zijn tot betrokkenen. Hun privacy stond en staat voorop. Het onderzoeksrapport is niet openbaar gemaakt aangezien betrokkenen op basis van vertrouwelijkheid hebben verklaard.

Maatregelen genomen

Direct na oplevering van het rapport heeft de faculteit een aantal maatregelen genomen. In de afgelopen maanden is bij de sectie interim management aangesteld en zijn gesprekken gevoerd met alle afdelingsvoorzitters, om te voorkomen dat er signalen gemist worden. Binnen de afdelingen worden gesprekken georganiseerd om te stimuleren dat medewerkers zich vrij voelen om elkaar aan te spreken op gedrag. Zorg voor sociale veiligheid wordt als training aangeboden aan leidinggevenden.

Sociale veiligheid is een prioriteit voor de UvA, grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Er zijn in totaal 21 vertrouwenspersonen. Studenten en medewerkers kunnen bij hen terecht om melding te maken van ongewenst gedrag. Daarnaast bestaat er binnen de UvA een klachtenregeling en een klachtencommissie, waar alle medewerkers en studenten ook terecht kunnen. De bekendheid van deze mogelijkheden zal nog sterker onder de aandacht worden gebracht onder studenten en medewerkers.

Overzicht van de mediaberichten